Дворкін Леонід Йосипович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Дворкін Леонід Йосипович

Заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії будівництва України, чл.-кор. Академії технологічних наук, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології будівельних виробів і матеріалознавства.

Леонід Йосипович Дворкін народився 11 січня 1940 р. в с. Паричі Гомельської обл. (Білорусь). В 1962 р. закінчив хіміко-технологічний факультет Білоруського політехнічного інституту отримавши кваліфікацію «інженер-технолог» за фахом «технологія силікатів». По закінченні інституту працює в Сибірській філії науково-дослідного інституту цементної промисловості СибНДІцемент (м. Красноярськ), де проходить шлях від молодшого наукового співробітника до заступника директора з наукової частини. В 1966 р. в Томському державному університеті захистив кандидатську дисертацію за темю “Исследование магнезиально-доломитового цемента как вяжущего для строительных изделий с органическими заполнителями».

З грудня 1967 р. Л.Й. Дворкін працює в Українському інституті інженерів водного господарства (тепер Національний університет водного господарства та природокористування) доцентом, з 1982 р. професором. У 1983 р. він успішно захищає в Московському інженерно-будівельному інституті докторську дисертацію на тему «Многофакторное прогнозирование свойств бетона». У 1985 р. отримує науковий ступінь доктора технічних наук і вчене звання професора. З цього ж року і понині займає посаду завідувача кафедри будівельних матеріалів (з 1996 р. переіменовна в кафедру технології будівельних виробів і матеріалознавства).

В 1992 р. присвоєно почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України". В 1994 р. обрано дійсним членом Академії будівництва України. Леонід Дворкін один з провідних учених в галузі будівельного матеріалознавства і технології бетонів, відомий не лише в Україні, але і далеко за її межами. Його роботи опубліковані в багатьох країнах. Понад два десятка монографій з різних проблем ресурсозбереження, технології в'яжучих, бетонів і інших будівельних матеріалів підсумовують результати найбільш значних і оригінальних багаторічних розробок, виконаних безпосередньо та під його керівництвом аспірантами і докторантами.

Публікації

Опублікував понад 900 праць, в тому числі 23 монографії, 35 підручників та навчальних посібників, 7 довідників, автор близько 100 винаходів.

Нагороди

Професор Дворкін Л.Й. – почесний професор НУВГП, лауреат премії ім. акад. М.С. Буднікова, Академії Будівництва України. Він має численні відзнаки Міністерства освіти і науки України, Рівненських міської і обласної адміністрацій.

Наукова діяльність

Серед напрямків наукової діяльності проф. Л.Й.Дворкіна можна відзначити такі головні:

  1. Розробка теоретичних основ, розрахункових методик та алгоритмів багатопараметричного проектування складів бетону різних видів з використанням математичного моделювання.
  2. Розробка основ теорії активних мікронаповнювачів та поліфункціональних модифікаторів в цементних бетонах, технології бетонів з покращеними властивостями на основі литих та наджорстких сумішей.
  3. Застосування промислових відходів, використання техногенної та місцевої сировини при виробництві будівельних матеріалів.
  4. Ефективні сучасні будівельні матеріали та вироби.
  5. Створення навчально-методичного комплексу забезпечення викладання будівельного матеріалознавства і технології будівельних матеріалів у вищих навчальних закладах.
2013-04-15 103424.png
2013-04-15 103442.png

E-mail

l.i.dvorkin@nuwm.edu.ua