Гуртовий Олексій Григорович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
Гуртовий Олексій Григорович

Біографія

Народився 25 вересня 1957 року в смт Торчин Волинської області Луцького району.

Освіта

В 1979 році закінчив з відзнакою Український інститут інженерів водного господарства (УІІВГ, м. Рівне) за спеціальністю “Промислове та цивільне будівництво”.

У листопаді 1980 року вступив до цільової аспірантури КАДІ, а у грудні 1984 року в Київському автомобільно-дорожному інституті захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.02.03 “Будівельна механіка”. Тема дисертації “Розрахунок неоднорідних пластин із ортотропних шарів за уточненими моделями”.

З 1986 р. працював асистентом кафедри будівельної механіки, а з 1988 р. - асистентом кафедри опору матеріалів та будівельної механіки УІІВГ. З 1993 р. - доцент кафедри опору матеріалів і будівельної механіки УІІВГ, УДАВГ, РДТУ, НУВГП. З 2014 р. - доцент кафедри мостів і тунелів, опору матеріалів і будівельної механіки НУВГП.

Педагогічна робота

Проводить лекційні, практичні та лабораторні заняття з навчальних дисциплін «Опір матеріалів», «Будівельна механіка», «Основи теорії споруд», «Будівельна механіка (спецкурс)». Є співавтором навчального посібника з грифом Міністерства освіти і науки України: Мошинський С.І., Примак О.П., Гуртовий О.Г. Задачі і приклади з опору матеріалів.- „Освіта України”, Київ, 2009. - 400 с.

Наукові інтереси

Наукові дослідження направлені на розвиток уточнених моделей та методик їх застосування в розрахунках напруженого, термонапруженого станів, а також в задачах динаміки багатошарових товстих плит та пластин при різних умовах контакту між шарами, як в лінійно-пружній, так і в фізично нелінійній постановках. Моделюється з високою точністю вплив факторів поперечного зсуву та поперечного обтиснення на згинову та беззгинову (безмоментну) складові НДС пластин. Досліджується вплив на НДС анізотропії шарів, розшарування та локалізації міжшарових дефектів, умов контакту плит з деформівними та з абсолютно жорсткими основами.

Видруковано понад 100 наукових і науково-методичних праць в українських та в зарубіжних виданнях.

За наукового керівництва Гуртового О.Г. у 2013 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук Тинчук С.О.

Основні наукові праці

  1. Гуртовый А. Г. Новые расчетные модели и сравнение приближенных уточненных с точными трехмерными решениями задач изгиба слоистых анизотропных пластин / А. Г. Гуртовый, В. Г. Пискунов // Механика композит. материалов. – Рига : Зинатне, 1988. – № 1. – С. 23–29.
  2. Гуртовой А.Г., Пискунов В.Г. О сравнительном анализе уточненных моделей слоистых ортотропных пластин// Прикл. механика.-1998.-т.34, №1.- С.79-84.
  3. Гуртовый А. Г. Высокоточное моделирование деформирования слоистых структур / А. Г. Гуртовый // Механика композитных материалов (Riga) . – 1999. – Т. 35, № 1. – С. 13–28.
  4. Гуртовый А. Г. Континуальные аппроксимации перемещений в толстых слоистых пластинах при разделении термомеханических нагрузок на двухсторонние симметрические и кососимметрические составляющие / А. Г. Гуртовый // Механика композитних материалов (Riga). – 1999. – Т. 35, № 6. – С. 743–756.
  5. Гуртовый А. Г. Контактная задача для анизотропной слоистой плиты с упругим и с абсолютно жестким основаниями / А. Г. Гуртовый // В зб. : Теоретическая и прикладная механика. – Харьков : «Основа», 2002. – Вып. 35. – С. 163–169.
  6. Гуртовий О. Г. Аналіз уточненого впливу поперечного обтиснення в некласичній теорії згинового та беззгинового деформування товстих неізотропних пластин / О. Г. Гуртовий // Вісник Рівненського держ. технічного ун-ту : збірн. наук. праць. – Рівне : РДТУ, 2000. – Вип. 3 (5), Част. 1. – С.198–204.
  7. Гуртовый А.Г. Вариант уточнения поперечного обжатия в континуальных теориях толстостенных многослойных оболочек и пластин// Прикл. механика.- 2001.-т.37, №11.- С.70-77.
  8. Гуртовый А. Г. Безызгибная уточненная модель деформирования многослойных плит на недеформируемом основании / А. Г. Гуртовый, С. А. Тынчук // Механика композитных материалов (Riga). – 2006. – Т. 42, № 5. – С. 643–654.
  9. Гуртовый А.Г. Деформирование однородных и многослойных покрытий с продольными дефектами на жестком основании / Гуртовый А.Г., Тынчук С.А., Жук Д.В. // Механика композитных материалов. – №2, 2016. - С.275-290.

E-mail

E-mail: o.g.gurtovyi@nuwm.edu.ua