Гришко Вікторія Іванівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Гришко Вікторія Іванівна

Гришко Вікторія Іванівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач, доцент та завідувач кафедри відновного правосуддя та приватної детективної діяльності, заступник директора з наукової та виховної робіт.

Народилася 16 жовтня 1984 року в с. Деражне, Костопільського району, Рівненської області. Закінчила історико-філологічний факультет ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука». У 2007 р. здобула освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» зі спеціальності «Вчитель української мови, літератури, зарубіжної літератури та історії»; у 2013 р. - освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» зі спеціальності «Історія».

У 2014 році пройшла підвищення кваліфікації у Національному університеті біоресурсів і природокористування України.

У березні 2016 року захистила кандидатську дисертацію «Формування базових компетентностей майбутніх юристів у процесі фахової підготовки» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

У червні 2018 року закінчила навчально-науковий інститут права Національного університету водного господарства та природокористування, здобувши кваліфікацію "Магістр права".

Розробила та веде лекційні курси з дисциплін: «Історія правових і політичних вчень», «Основи римського приватного права» , “Правова комунікація”, «Основи приватної детективної діяльності». Підготувала методичне забезпечення з дисциплін «Історія правових і політичних вчень», «Основи римського приватного права», “Правова комунікація”, «Основи приватної детективної діяльності». Також є керівником бакалаврських робіт та магістерських робіт, до яких відповідно теж розроблене методичне забезпечення.

Здала екзамен та отримала сертифікат, який підтверджує рівень володіння англійською мовою (рівень В2, №00041109 від 31.10.2017).

Пройшла закордонне стажування в Akademie Huspol (Kunovice, Чехія) та у 2020 році отримала відповідний сертифікат № CerAkHus 019/2020 (6 кредитів/180 годин).

Здійснює керівництво студентським науковим гуртком «Історія держави і права» (Наказ № 645 від 17.10.2019 р.). Під її керівництвом студентка 2 курсу ННІ права Єфімчук М.В. здобула ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Теорія та історія держави; філософія права». За результатами роботи гуртка отримала диплом ІІІ ступеня у конкурсі «Кращий керівник студентського наукового гуртка НУВГП».

Здійснює науково-правове консультування ГО «ЛІТЕКО».

Здійснює керівництво грантовими проектами, зокрема 1. «Злочинність серед молоді як суспільна проблема», подано до Українського культурного фонду на грантову програму «Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти» у лютому 2020 р. 2. «Як розпізнати злочинця? Приватний детектив: злочин і кара», подано на Міські гранти від управління у справах сім’ї молоді і спорту у травні 2020 р.

Приймає участь у роботі науково-технічної ради НУВГП, науково-методичної ради НУВГП та науково-методичної ради з якості в ННІП НУВГП.

Має 62 публікації, з них 50 наукових та 12 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 36 праць, з них 26 наукових та 10 навчально-методичного характеру, у т.ч. після захисту публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Web of Science, а саме: 1. Integrated processes as an effective means of formation of legal knowledge / Valerii Tsymbaliuk, Viktoriia Hryshko, Inna Mishchuk, Igor Grigus // Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol 20 (Supplement issue 2), 2020 online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051 © JPES. - р.952-957. 2. Assessing the activities of the police as a part of the national security sector: : experience and prospects / Como Citar M. Reznik, O., S. Andriichenko, N., V. Zvozdetska, I., O. Zarosylo, V., & I. Hryshko, V. // Revista Gênero & Direito V. 9 - Nº 05 - Ano 2020 – Special Edition. – р. 191-204.