Григус Ігор Михайлович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Григус Ігор Михайлович

Бібліометричний профіль в Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=fvuo9oYAAAAJ&hl=ru

Профіль в Academia.edu: https://rv.academia.edu/%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%81

Профіль в Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Igor_Grigus

ORCID ID: orcid.org/0000-0003-2856-8514

Web of Science Author ID: A-4366-2012

Профіль в Scopus: Author ID: 57202023065

Народився на Тернопільщині. У 1977 році закінчив Кременецьке медичне училище, здобувши кваліфікацію фельдшера.

Протягом 1977-1979 рр. – служба в лавах збройних сил Групи радянських військ у Німеччині на посаді санінструктора.

У 1979-1985 рр. - навчання на лікувальному факультеті Дніпропетровського ордена Трудового червоного прапора медичного інституту, отримав кваліфікацію лікаря зі спеціальності "Лікувальна справа". Після закінчення працював лікарем-інтерном у Рівненській обласній клінічній лікарні (1985–1986 рр.), головою циклової комісії внутрішніх хвороб у Рівненському базовому медичному коледжі (1986–2002 рр.). З 2002 р. – доцент кафедри фізичної реабілітації, заступник декана факультету здоров'я, фізичної культури і спорту, з 2010 по 2013 р. – проректор з навчально-методичної роботи, професор кафедри фізичної реабілітації Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. акад. С. Дем’янчука.

  З травня 2013 року - завідувач кафедри здоров'я людини і фізичної реабілітації Національного університету водного господарства та природокористування.
  З лютого 2018 року - директор Навчально-наукового інституту охорони здоров'я Національного університету водного господарства та природокористування.

Кандидат медичних наук зі спеціальності 14.01.02 - Внутрішні хвороби з 2001 року, тема дисертації «Ефективність терапії та медикаментозна реабілітація осіб із хворобами оперованого шлунка».

Присвоєно вчене звання доцента кафедри фізичної реабілітації рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України у 2005 році.

У 2010 році захистив докторську дисертацію «Методологічні аспекти розробки режимів фізичної активності в реабілітації хворих на бронхіальну астму» зі спеціальності 14.01.33 – Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія.

Присуджено науковий ступінь доктора медичних наук з 2011 року.

Присвоєно вчене звання професора кафедри фізичної реабілітації рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 березня 2012 року.

Автор та співавтор понад 350 наукових праць у провідних вітчизняних та зарубіжних виданнях, сорок три статті опубліковано у журналах, що включені до міжнародних наукометричних баз Scopus і Web of Science, трьох навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, 3 монографій, деклараційного патенту на винахід (спосіб лікування) та раціоналізаторської пропозиції.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальностей «терапія» та «фізіотерапія».

Член журі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фізична реабілітація».

Професор Григус І.М. - керівник наукової теми 4.4 «Вдосконалення організаційних та методичних засад програмування процесу фізичної реабілітації при дисфункціональних порушеннях у різних системах організму людини» Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту України на 2011-2015 рр. зі спеціальності 24.00.03 – Фізична реабілітація (номер державної реєстрації 0107U001056) та теми НДР кафедри здоров'я людини і фізичної реабілітації НУВГП на 2014-2016 рр. "Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини" (номер державної реєстрації 0114U001366), теми НДР кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації Національного університету водного господарства та природокористування «Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні технології відновлення та підтримки здоров'я людини» на 2017–2021 рр. (номер державної реєстрації 0117U007676).

Плідно керує науковою школою: під науковим керівництвом захищено сім кандидатських дисертацій (Михайлова Н.Є., Ногас А.О., Нагорна О.Б., Романишин М.Я., Чернієнко О.А., Кучер Т.В., Євтух М.І.) і під науковим консультуванням – дві докторських дисертацій (Андрійчук О.Я., Майструк М.І.).

Був офіційним опонентом 8 кандидатських та 3 докторських дисертацій.

Головний редактор наукового фахового журналу "Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини" НУВГП.

Член докторської спеціалізованої вченої ради Львівського державного університету фізичної культури Д 35.829.01 (2012-2014 рр.), член спеціалізованої вченої ради К 20.051.10 ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" (2015-2017 рр.).

Відмінник освіти України, нагороджений Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України, Нагрудним знаком "За наукові та освітні досягнення", медаллю "За працю та звитягу в медицині", грамотами Рівненської обласної державної адміністрації, обласної ради, управління освіти і науки, Бронзовим козацьким хрестом ІІІ ст.

Член-кореспондент Міжнародної слов’янської академії освіти ім. Я.А. Коменського, академік Академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства імені О.О. Остапця-Свешникова, академік відділення медицини Національної академії наук вищої освіти України.

Майор медичної служби запасу, полковник Українського реєстрового козацтва.

E-mail

grigus03@gmail.com

i.m.grygus@nuwm.edu.ua