Відділ ліцензування та акредитації

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
м. Рівне, вул. Соборна, 11, головний корпус, каб. 119а
тел. 62-06-17, внутр. 6-27.
E-mail: viddil_license@nuwm.edu.ua

Відділ ліцензування та акредитації створений з метою координування дій з підготовки, організації, супроводу та проведення ліцензування і акредитації спеціальностей (освітніх програм) та університету в цілому, а також для вивчення та узагальнення досвіду ВНЗ України з відкриття нових (перспективних) спеціальностей (освітніх програм) в університеті, проведення підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників.

Основні завдання відділу

  • забезпечення своєчасного оформлення ліцензій і сертифікатів, переоформлення у разі закінчення їх терміну дії;
  • надання інформаційно-консультативної та практичної допомоги структурним підрозділам університету у підготовці документів щодо відкриття та ліцензування нових спеціальностей;
  • контроль за дотриманням ліцензованих обсягів підготовки фахівців в університеті;
  • здійснення супроводу ліцензійних та акредитаційних справ спеціальностей (освітніх програм) університету у Міністерстві освіти і науки України, Акредитаційній комісії України;
  • вивчення змін у нормативно-правовій базі з питань ліцензування і акредитації, узагальнення отриманої інформації та інформування структурних підрозділів університету;
  • аналіз, узагальнення та статистична обробка інформації щодо відповідності стану забезпечення спеціальностей акредитаційним вимогам;
  • забезпечення зберігання матеріалів з ліцензійної та акредитаційної експертизи спеціальностей університету;
  • вивчення та узагальнення досвіду вищих закладів освіти України по відкриттю нових (перспективних) спеціальностей;
  • подання керівництву університету оперативної інформації для прийняття рішень в питаннях ліцензування та акредитації;
  • організація та координація підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників університету