Волк Павло Павлович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Волк Павло Павлович

Народився 30 травня 1985 року в м. Новоград-Волинський, Житомирської області. В 1992 році пішов у перший клас Новоград-Волинської загальноосвітньої середньої школи №2.

У 2002 році вступив до Рівненського державно технічного університету. В 2007 році закінчив даний університет та отримав вищу освіту за спеціальністю «Гідромеліорація» і здобув кваліфікацію «інженер-гідротехнік».

З 01.11.2008 по 01.11.2011 р. Волк П.П. пройшов навчання в аспірантурі, за цей час успішно склав кандидатські іспити та провів математичне моделювання та машинні експерименти на ЕОМ за темою дисертації: «Удосконалення методу оптимізації параметрів сільськогосподарського дренажу за економічними та екологічними вимогами». Захист дисертаційної роботи відбувся в спеціалізованій вченій раді Д47.104.01 при НУВГП 17 жовтня 2013 року. Відповідно до наказу МОН України №456 від 15.04.2014р. йому присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 06.01.02 - сільськогосподарські меліорації (технічні науки).

Після закінчення аспірантури продовжує працювати на кафедрі природооблаштування та гідромеліорацій НУВГП, спочатку асистентом, старшим викладачем, з 2016 переведений на посаду доцента.

В 2017 році стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

Волк П.П. є автором та співавтором близько 40 наукових і навчально-методичних праць, 3 публікацій у журналах, що в входять до науково-метричних баз.

За досягнення в науковій діяльності, впровадження наукових досягнень у виробництво та навчальний процес Волк П.П. неодноразово був відзначений Почесними Грамотами Національного університету водного господарства та природокористування, Грамотою Держводагентства за значні трудові досягнення та з нагоди 100-річчя НУВГП, Дипломом за ІІ місце в номінації «Краща монографія» технічного напряму в НУВГП.

Бере активну участь в організаційній та профорієнтаційній роботі кафедри та інституту. Працював у приймальній комісії технічним секретарем за спеціальністю «Гідротехніка (водні ресурси)» (2014/2015), заступником голови відбіркової комісії ННІВГП (2015/2016). Багато в чому завдяки його успішній роботі було виконано план набору абітурієнтів на державну та платну форму навчання.

З 2002 по 2012 рік гравець збірної НУВГП по волейболу, кандидат в майстри спорту з цього виду, срібний призер чемпіонату вищої та студентської ліги України, член збірної Рівненської області (2008-2011р.), переможець місцевих та міжнародних змагань.

Основні наукові праці

Навчальні посібники та монографії

 • 1. Основи гідромеліорацій . Навч.посіб. /За ред. А.М. Рокочинського.- Рівне: НУВГП, 2014.- 255 с. (у співавторстві) А.М. Рокочинський, В.Г. Муранов, Г.І. Сапсай, Волк П.П та інші. Посібник з гофом МОН лист 1/11-785 від 29.01.2013)
 • 2. Рис в Україні Київ-Рівне-Херсон,2014.-976с. колективна монографія (у співавторстві) В.А. Сташук, А.М. Рокочинський,,Л.М. Грановська, Волк П.П. та інші.
 • 3. Рис Придунав'я: [колективна монографія] / за ред. В.А. Сташука, А.М. Рокочинського, П.І. Мендуся, В.О. Турченюка, Волк П.П та ін . – Херсон: Грінь Д.С. – 2016. – 620 с.
 • 4.Меліорація та облаштування Українського Полісся: [колективна монографія] / за ред. д.с-г.н., професора, акад. НААН Я.М. Гадзала, д.т.н., професора, член-кор. НААН В.А. Сташука, д.т.н., професора А.М. Рокочинського. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. – Т.1. – 932 с.
 • 5.Природообустройство Полесья: монография: в 4 кн. / под общ. науч. ред. Ю. А. Мажайского, А.Н. Рокочинского, А.А. Волчека, О. П. Мешика, Е. Езнаха. – Рязань: Мещер. ф-л ВНИИГиМ им. А. Н. Костякова, 2017. – Кн. 2: Украинское Полесье. – Т. 1. – 902 с.
 • 6.Водний менеджмент в Україні: проблеми та інновації розвитку: [колективна монографія] / за ред. д.т.н., професора Л.Ф.Кожушка, д.т.н., професора, член-кор. НААН В.А. Сташука, д.е.н., професора, академіка НААН М.А. Хвесика, д.т.н., професора А.М. Рокочинського. – Рівне, 2018. – 638 с.
 • Елемент маркованого списку

Статті у міжнародних виданнях:

 • 1.A.N. Rokochinskiy, P.P. Volk, O.L. Pinchuk, S.P. Mendus , R.M. Koptjuk. Comparative evaluation of various approaches to the foundation of the parameters of agricultural drainage. Journal of Water and Land Development,Institute of Technology and Life Sciences.2017р. https://www.degruyter.com/view/j/jwld.2017.34.issue-1/jwld-2017-0056/jwld-2017-0056.xml
 • 2.Forecasted estimation of the efficiency of agricultural drainage on drained lands/ Anatoliy Rokochinskiy, Pavlo Volk , Oleg Pinchuk , Vasyl Turcheniuk, Nadiia Frolenkova, Ievgenii Gerasimov // Journal of Water and Land Development. Том 40: выпуск 1 (март 2019)https://content.sciendo.com/view/journals/jwld/40/1/jwld.40.issue-1.xml
 • 3.Lukyanchuk O.P., Turcheniuk V.O., Prykhodko N.V., Volk P.P., Rokochinskiy A.M., Necessity and possible approaches to applying deep loosening when cultivating rice. INMATEH - Agricultural Engineering. May-Aug2018, 8p. (подано до друку) (SNIP: 0.425). http://www.inmateh.eu/index_eng_Page1898.htmb
 • 4.Evaluation of climate change in polissia region and ways of adaptation to it. Peter Kovalenko , Anatoliy Rokochinskiy, Jerzy Jeznach, Pavlo Volk, Roman Koptyuk, Nataliіa Prykhodko// Journal of Water and Land Development. (submitted to the press).2018 р.
 • 5.Evaluation of climate changes and their accounting for developing the reclamation measures in Western Ukraine / Anatoliy Rokochynskiy, Pavlo Volk, Nadia Frolenkova, Nataliia Prykhodko, Ievgenii Gerasimov, Oleg Pinchuk // Scientific Review Engineering and Environmental Sciences. (submitted to the press). 2018р.
 • 6.The role of drainage on pre-danube rice systems / Anatoliy Rokochynskiy, Sergey Mendus, Vasily Turchenyuk, Pavlo Volk, Oleg Pinchuk and Nataliia Prykhodko// Pakistan Journal of Agricultural Sciences.
 • 7.Rokochinskiy A., Volk P., Gromachenko S.,Prykhodko N., Pinchuk O./Substantiation of environment protection measures of natural and man-made landscapes in the zone of waste storage. Журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва» №3 (41) 2018. С.-33-39.

Науково-методичні рекомендації

 • 1.Тимчасові рекомендації з оптимізації водорегулювання осушуваних земель у проектах будівництва й реконструкції водогосподарсько-меліоративних об’єктів / А.М. Рокочинський, В.А. Сташук, В.Д. Дупляк, Н.А. Фроленкова., П.П. Волк та ін. – Рівне, 2010. – 52 с.
 • 2.Тимчасові рекомендації з прогнозної оцінки водного режиму та технологій водорегулювання осушуваних земель у проектах будівництва й реконструкції меліоративних систем / А.М. Рокочинський, В.А. Сташук, В.Д. Дупляк, Н.А. Фроленкова, П.П. Волк та ін. – Рівне, 2011. – 54 с.
 • 3.Науково-методичні рекомендації до обґрунтування оптимальних параметрів сільськогосподарського дренажу на осушуваних землях за економічними та екологічними вимогами / А.М. Рокочинський, А.В. Черенков, В.Г. Муранов, О.Ю. Тимейчук, П.І. Мендусь., Волк П.П. та ін. – Рівне, 2013. – 34 с.
 • 4.Науково-методичні рекомендації до застосування глибокого розпушення на осушуваних мінеральних ґрунтах Західного Полісся України / В.С. Гавриш, В.Ф. Ткачук, С.В. Кравець, А.М. Рокочинський, П.І. Мендусь, Г.І. Сапсай., Волк П.П. та ін. – Рівне, 2013. – 46 с.
 • 5.Підвищення ефективності функціонування Придунайських рисових зрошувальних систем: науково-методичні рекомендації / Сташук В.А., Рокочинський А.М., Турченюк В.О. та ін. – Одеса-Рівне: НУВГП, 2018. – 107 с.

Статті у фахових виданнях України:

 • 1.Мороз А.В., Рокочинський А.М., Волк П.П., Порівняльна оцінка різних підходів до обґрунтування параметрів сільськогосподарського дренажу. Збірник наукових праць «Гідротехніка» Випуск 1(1); м. Рівне, НУВГП-2014. с.133-142.
 • 2.Рокочинский А.Н., Муранов В.Г., Волк П.П. Оценка эффективности работы дренажа в проектах строительства или реконструкции осушительных систем. Вестник Брестского государственного технического университета.- Брест, 2013. – С. 80–83.
 • 3.А.М. Рокочинський, П.П. Волк, Р.М. Коптюк., Ефективність роботи дренажу та обґрунтування його параметрів при глибокому розпушенні ґрунту. Вісник НУВГП: збірник наукових праць. – Випуск 3(71). Технічні науки. – Рівне, 2015. – с. 286-293.
 • 4.Впровадження оптимізаційних методів та моделей при підготовці студентів за напрямом підготовки "Гідротехніка (водні ресурси)" / А. М. Рокочинський, П. П. Волк, С. П. Мендусь, Р. М. Коптюк // Технології навчання : наук.-метод. зб. - Рівне : НУВГП, 2015. - Вип. 15. - С. 209-218.
 • 5. Коваленко П.І. Рокочинський А.М.Оптимізація конструкції та параметрів сільськогосподарського дренажу з урахуванням економічних та екологічних вимог. Зб. наук. праць. «Меліорація і водне господарство» Випуск 103 том ІІ, Київ – 2016.
 • 6.А.М. Рокочинський , Л.А. Волкова, Волк П.П. ,Н.А. Фроленкова. Удосконалення методичних підходів до оцінювання екологічної ефективності природно-меліоративних режимів осушуваних земель. Науковий журнал „Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського".– Кременчук: КрНУ, 2017. – Випуск 1(102). – 98-104 с.
 • 7.Обґрунтування необхідності метеорологічного забезпечення при розробці водогосподарсько-меліоративних проектів/ А.М. Рокочинський, П.П. Волк, Н.В. Приходько // Вісник НУВГП. – 2017. – № 2(78): Технічні науки. – С. 25-34.
 • 8. П.П.Волк , С.П.Мендусь , В.Г.Муранов, А.М. Рокочинський Удосконалення моделі оптимізації параметрів сільськогосподарського дренажу // Вісник НУВГП.-2007.-Рівне.-Вип. 3(39).-С. 215-221.
 • 9. А.М Рокочинський, Н.А. Фроленкова, Л.М.Нестерук, П.П. Волк, Р.М. Коптюк Обґрунтування критеріїв для аналізу еколого-економічної ефективності проектних рішень // Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво: зб.наук. праць.- Рівне-2007. Вип. 32.-С 54-65.
 • 10. П.П.Волк, В.Г.Муранов, А.М. Рокочинський. Оптимизация конструкции и параметров сельскохозяйственного дренажа с учетом метода обоснования проектной урожайности на осушаемых землях на основе долгосрочного прогноза // Роль мелиорации в обеспечении продовольственной и экологической безопасности России: Сб. материалов. – Москва, 2009. – Ч.1. – ФГОУ ВПО МГУП. – С.93-98.
 • 11. П.П.Волк , А.М. Рокочинський . Обґрунтування необхідності удосконалення методів оптимізації конструкції та параметрів дренажу на осушуваних землях//Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво: зб. наук. праць.- Рівне-2009. Вип. 34.-С 83-88.
 • 12. П.П.Волк , А.М. Рокочинський. Урахування впливу строків сівби та відновлення вегетації сільськогосподарських культур при оптимізації конструкції та параметрів дренажу//Вісник НУВГП.-2011.-Рівне.-Вип. 1(53).-С. 11-16.
 • 13. П.П.Волк, А.М. Рокочинський. Обґрунтування модуля дренажного стоку в оптимізаційних розрахунках сільськогосподарського дренажу на еколого-економічних засадах // Вісник НУВГП.-2011.-Рівне.-Вип. 2(54).-С. 3-10.
 • 14. Волк П.П., С.В. Шалай, А.Н. Рокочинский. Влияние работы дренажа на формирование продуктивности осушаемых земель в весенний период / Сб. научн. трудов. под ред. А.А. Волчека [и др.]. – Брест, 2012. – С. 33-37.