Василів Володимир Богданович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Василів Володимир Богданович

У 1995 році закінчив Український інститут інженерів водного господарства за спеціальністю "Гідромеліорація". З 2000 року працює на кафедрі трудових ресурсів і підприємництва. З 2013 року працює на посаді доцента кафедри економічної кібернетики. Кандидат технічних наук з 2003 року. Захистив дисертацію у спеціалізованій раді Українського державного університету водного господарства та природокористування на тему "Поліпшення меліоративного стану важких ґрунтів Передкарпаття багатоярусним розпушенням" за спеціальністю 06.01.02 – сільськогосподарські меліорації (технічні науки). У 2013 році пройшов 6-місячне стажування на кафедрі економічної кібернетики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. У 2013 році закінчив навчання в ІПО НУВГП за спеціальністю “Менеджмент організацій і адміністрування” та отримав кваліфікацію “менеджер-економіст”.

Наукові та професійні досягнення

Автор більш 40 науково-методичних праць, в т.ч. трьох посібників „Інформаційні системи в менеджменті”http://ep3.nuwm.edu.ua/2240/ „Організація праці” "Інформаційні системи менеджменту персоналу"

Викладає такі дисципліни

  • Інформаційні системи в менеджменті
  • Електронна комерція
  • Інформаційні системи і технології в управлінні
  • Управління проектами інформатизації
  • Системи підтримки прийняття рішень
  • Інформаційний менеджмент

Наукові інтереси

економіко-математичне моделювання, інформаційні системи в менеджменті.

Список основних наукових праць

Василів В.Б., Безтелесна Л.І. Економіко-математичне моделювання механізму транспортного обслуговування інвалідів в цілях людського розвитку // Вісник НУВГП. – Рівне. – 2008. – Ч.5, Вип.4 (44). – С. 11-17. Василів В.Б. Інформаційні системи в менеджменті // Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. – Рівне: НУВГП. – 2008. Василів В.Б. Організація праці // Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. Рівне: НУВГП. – 2008. Василів В.Б., Карповець А.В. Електронна комерція як альтернатива ведення традиційного бізнесу // „Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації ринку”. Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції 23-24 квітня 2009 року. Рівне: НУВГП, 2009.с. 25-27. Василів В.Б., Костюкевич Р.М., Особливості інформатизації системи управління ВНЗ в умовах трансформації вищої освіти України. Вища школа 11/2011 с. 39-49. Василів В.Б., Костюкевич Р.М., Особливості управління проектом побудови інтегрованої системи управління навчальним процесом у НУВГП. Нова педагогічна думка, №1, 2012 рік. с. 231-237. Василів В.Б., Костюкевич Р.М., Хоменко І.Д. Науково-практичні підходи до управління проектами автоматизації обліку результатів навчальної роботи студентів. Нова педагогічна думка, №1, 2013 рік. c. 234-239. Василів В.Б. Інформаційні системи менеджменту персоналу. Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2013. 146 с. Василів В.Б. Безтелесна Л.І. Інтернет-маркетинг як ресурс формування іміджевої політики і конкурентоспроможності університету Вісник НУВГП № 3(75) 2016р. серія “Економічні науки” ст. 17-29. Василів В.Б. Безтелесна Л.І. Печенюк А.В. Державно-ринкове регулювання професійного розвитку науково-педагогічних працівників у вищих навчальних закладах України. Актуальні проблеми економіки №3((189)),, 2017 с.228-236.

Контакти

e-mail: v.b.vasyliv@nuwm.edu.ua