ВасилецьСвятослав Володимирович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
Василець Святослав Володимирович

Василець Святослав Володимирович - доктор технічних наук, доцент, професор кафедри автоматизації, електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій Національного університету водного господарства та природокористування.

Василець С.В. є членом:
- Спеціалізованої вченої ради Д 47.104.09 при НУВГП за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»;
- Атестаційної комісії НУВГП для проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем;
- Редакційної колегії журналу "Вісник сучасних інформаційних технологій"
- Ради молодих вчених НУВГП.

Має сертифікат щодо володіння англійською мовою на рівні B2 (ECL Exam Centre "Universal Test").

Освіта і професійний шлях

У 2001 році закінчив із золотою медаллю загальноосвітню школу №89 м. Донецька.

У 2006 році закінчив з відзнакою Донецький національний технічний університет (ДонНТУ) по спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами», отримав кваліфікацію магістра з автоматизованого управління технологічними процесами в гірничій промисловості. Після закінчення університету працював на посаді асистента кафедри гірничої електротехніки і автоматики ім. Р.М. Лейбова ДонНТУ.

З 2007 по 2010 роки – навчання в аспірантурі з відривом від виробництва у ДонНТУ при кафедрі гірничої електротехніки і автоматики ім. Р.М. Лейбова.

У 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук у спеціалізованій Вченій раді Д 11.052.02 при ДонНТУ на тему «Математичне моделювання перехідних процесів в багатомашинних шахтних електротехнічних комплексах», науковий керівник – к.т.н., доц. Маренич К.М. Рішенням ВАК України у грудні 2010р було присвоєно науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи».

З 2010 року працював на посаді асистента, а згодом – доцента кафедри гірничої електротехніки і автоматики ім. Р.М. Лейбова ДонНТУ.

У січні 2014р. рішенням Атестаційної колегії МОНМС України присвоєно вчене звання доцента кафедри гірничої електротехніки і автоматики.

Через збройний конфлікт на території м. Донецьк, з жовтня 2014р. продовжив трудову діяльність на посаді доцента кафедри гірничої електротехніки і автоматики у ДонНТУ, який був переміщений до м. Красноармійськ (нині – м. Покровськ) Донецької обл. відповідно до наказу міністра освіти і науки України. З грудня 2014 р. по березень 2016 р. перебував у докторантурі при кафедрі гірничої електротехніки і автоматики з відривом від виробництва у ДонНТУ (м. Красноармійськ).

У березні 2016р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук у спеціалізованій Вченій раді Д 11.052.02 при ДонНТУ (м. Красноармійськ) на тему «Аналіз перехідних процесів і методи захисту електротехнічних комплексів шахтних електричних мереж», науковий консультант - д.т.н., проф. Сивокобиленко В.Ф. Рішенням Атестаційної колегії МОН України у травні 2016р. було присвоєно науковий ступінь доктора технічних наук зі спеціальності 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи».

З березня 2016 року працював на посаді доцента кафедри гірничої електротехніки і автоматики ДонНТУ (м. Красноармійськ).

У липні 2016 року обраний членом-кореспондентом Інженерної академії України.

З серпня 2016 року працював на посаді доцента кафедри автоматизації, електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій НУВГП.

З жовтня 2016 року і по теперішній час працює на посаді професора кафедри автоматизації, електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій НУВГП.

Був нагороджений Грамотою Президії НАН України (2006 р.), Грамотами Донецького національного технічного університету (2012 р., 2016 р.), Почесною грамотою НУВГП (2017 р.).

Відповідно до постанови Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки, у травні 2018 року було призначено стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

У січні 2019 року, відповідно до постанови Верховної Ради України, призначено іменну стипендію Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених.

Педагогічна діяльність

Викладає навчальні дисципліни:

- «Мікропроцесорна техніка в системах обліку енергії та релейному захисті»;

- «Техніка високих напруг»;

- «Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем»;

- «Комп’ютерний аналіз систем електроенергетики»;

- «Розосереджена генерація в системах електропостачання».

Наукова діяльність

Опублікував більше 110 наукових і навчально-методичних робіт, у тому числі 11 патентів України на винаходи та корисні моделі, свідоцтво про реєстрацію комп’ютерної програми, був співавтором двох монографій, навчального посібника з грифом МОНМС України та навчального посібника з грифом НУВГП.

Приймав безпосередню участь у виконанні науково-дослідницьких державних тем № Н 4-09 «Наукове обґрунтування технічних рішень підвищення ефективності і безпеки експлуатації електротехнічних комплексів енергоємних виробництв», № Д-15-03 «Розробка математичних моделей для аналізу динамічної стійкості та методів захисту гібридних електричних систем» та міжнародній освітній програмі TEMPUS № 544010-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES «Тренінги в технології автоматизації для України».

Сфера наукових інтересів: математичне моделювання перехідних процесів в електротехнічних комплексах та системах.