Бухальська Тетяна Володимирівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Бухальська Тетяна Володимирівна

Народилась 2 червня у м. Славута Хмельницької області.

У 2005 році закінчила з відзнакою факультет землеустрою та геоінформатики Національного університету водного господарства та природокористування та отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Землевпорядкування та кадастр" і здобула кваліфікацію спеціаліст з землевпорядкування та кадастру.

У 2006 році закінчила з відзнакою магістратуру Національного університету водного господарства та природокористування та отримала другу повну вищу освіту за спеціальністю "Геоінформаційні системи і технології" і здобула кваліфікацію магістр з геоінформаційних систем і технологій.

У 2006-2010 рр. працювала на посаді асистента кафедри землеустрою, геодезії та геоінформатики Національного університету водного господарства та природокористування.

У 2007 році отримала сертифікат про підвищення кваліфікації з основ Болонського процесу та кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Приймала участь у семінарах з навчання викладачів у м. Київ. За результатами навчання отримала свідоцтво Держкомзему України. Предмет сертифікації – "Державне управління у сфері земельних відносин" (2008 р.) та "Питання людських ресурсів та управління персоналом" (2009 р.).

З 2009 по 2012 рік навчалась в аспірантурі на кафедрі землеустрою, геодезії та геоінформатики Національного університету водного господарства та природокористування.

Протягом 2012 – 2013 рр. працювала на посаді асистента кафедри землеустрою, геодезії та геоінформатики.

У 2013 році захистила дисертаційну роботу на тему «Організаційно-інституційний механізм формування земель державної та комунальної власності у межах населених пунктів». Науковий керівник – Черняга Петро Гервазійович, д. т. н., професор.

З 2013 по 2015 рік працювала на посаді старшого викладача кафедри землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики. З 2016 року працює на посаді доцента кафедри землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики.

Напрямки наукової діяльності: територіальне планування землекористувань, принципи розмежування земель державної та комунальної власності, управління земельними ресурсами, формування територіальних обмежень.

Науково-педагогічний стаж – 10 років.

Має 30 наукових та навчально-методичних праць.

Основні наукові праці

 • Бухальська Т. В. Модель оцінки небезпечних фізико-геологічних процесів на сформованих землекористуваннях в населених пунктах / П. Г. Черняга, Т. В. Бухальська, А. В. Люсак // Містобудування та територіальне планування: наук.-тех. зб. – 2009. – Вип. 32. – С. 470 – 479.
 • Бухальська Т. В. Оптимізаційна модель врахування небезпечних фізико-геологічних процесів при формуванні землекористувань міста / П. Г. Черняга, Т. В. Бухальська, А. В. Люсак // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: зб. наук. праць Зх. геодезичного т-ва УТГК. – 2009. – Вип. 1 (17). – С. 278 – 288.
 • Бухальська Т.В. Системний підхід щодо структури елементів кадастрового регулювання ціноутворення земель населених пунктів / П. Г. Черняга, К. М. Ніколайчук, Т. В. Бухальська // Інженерна геодезія: зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 55. – С. 187 – 194.
 • Бухальська Т. В. Формування схеми взаємозв’язків у системі управління земельними ресурсами при розмежуванні земель державної та комунальної власності населених пунктів на основі інституціонального підходу / Т. В. Бухальська, П. Г.Черняга // Геодезія, картографія і аерофотознімання: міжвід. наук.-тех. зб. – 2010. – Вип. 73. – С. 110 – 114.
 • Бухальська Т. В. Аналіз законодавчого забезпечення розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів / Т. В. Бухальська, П. Г.Черняга // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: зб. наук. праць Зх. геодезичного т-ва УТГК. – 2011. – Вип. І (21). – С. 265 – 270.
 • Бухальська Т. В. Формування ефективної системи управління землями державної та комунальної власності в межах населених пунктів / Т. В. Бухальська // Вісн. геодезії та картографії. – 2011. – Вип. 4. – С. 25 – 31.
 • Бухальська Т. В. Формування організаційно-інституційної моделі розмежування земель державної та комунальної власності в межах населених пунктів / Т. В. Бухальська // Геодезія, картографія і аерофотознімання: міжвід. наук.-тех. зб. – 2011. – Вип. 75. – С.143 – 149.
 • Бухальська Т. В. Структурний аналіз організаційно-інституційної моделі розмежування земель державної та комунальної власності в межах населених пунктів / Т. В. Бухальська, Р. М. Янчук // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: зб. наук. праць Зх. геодезичного т-ва УТГК. – 2012. – Вип. І (23). – С. 257 – 262.

Навчально-методичні праці

 • Мошинський В. С. Управління земельними ресурсами: практикум / В. С. Мошинський, Т. В. Бухальська. – Рівне: НУВГП, 2010. – 133 с.
 • Мошинський В. С. Моніторинг та охорона земель: практикум / В. С. Мошинський, Т. В. Бухальська. – Рівне: НУВГП, 2010. – 123 с.
 • Лагоднюк О. А. ГІС в кадастрових системах. Лабораторний практикум: навч. посібник. / О. А. Лагоднюк, Т. В. Бухальська, О. Є. Янчук. – Рівне: НУВГП, 2013. – 218 с.
 • Методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему „Розробка програм моніторингу та охорони земель” з дисципліни „Моніторинг та охорона земель” для студентів спеціальності 6.070900 „Землевпорядкування та кадастр” / В. С. Мошинський, Т. В.Семенюк, Рівне: НУВГП, 2008. – 64 с.
 • Методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему „Розробка програми використання та охорони земель адміністративного району” з дисципліни „Управління земельними ресурсами” для студентів спеціальності 7.070904, 8.070904 – землевпорядкування та кадастр / В. С. Мошинський, Т. В. Бухальська, Рівне: НУВГП, 2009. – 64 с.

E-mail

t.v.bukhalska@nuwm.edu.ua