Буднік Зінаїда Миколаївна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Буднік Зінаїда Миколаївна

Народилася 16 вересня 1983 року в селі Милостів Рівненського району, Рівненської області.

У 2000 році закінчила з відзнакою Великоомелянську середню школу. У 2004 році закінчила Український державний університет водного господарства та природокористування і захистила з відзнакою бакалаврську роботу на тему "Розробка проекту форелевого риборозплідника та загальна оцінка його роботи" і отримала базову вищу за напрямом підготовки "Водні біоресурси" та здобула кваліфікацію бакалавра з водних біоресурсів. У 2005 році закінчила з відзнакою факультет екології та природокористування Національного університету водного господарства та природокористування і захистила дипломну роботу на тему "Аналіз розмірно-вагових характеристик популяції карася сріблястого РГ "Гуменники" та перспективи його товарного вирощування" і отримала кваліфікацію "рибовод (професіонал)" за спеціальністю "Водні біоресурси".

З 2006 року працює на кафедрі екології на посаді майстер виробничого навчання.

З 2011 року – пошуковець кафедри екології.

У 2013 році вступила до аспірантури кафедри екологї.

Працює над дисертаційною роботою на тему ”Міграція специфічних речовин в басейні річки Іква”, науковий керівник – д.с.-г.н., професор Клименко Микола Олександрович.

Основні наукові праці

 • Бєдункова О.О., Антонюк З.М. До розробки проекту форелевого риборозплідника. Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування. Випуск 2(26), Рівне, 2004.
 • Сондак В.В., к біол. н., доцент, Бєдункова О.О., ст. викладач, Буднік З.М., ст. 5 курсу факультету екології та природокористування УДУВГП Морфометричні дослідження карася сріблястого в ставових умовах Поліської зони України. Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування. Випуск 2(30), Рівне, 2005.
 • Клименко М.О., Бєдункова О.О. Екологічна оцінка стану басейну річки Іква // Чисте місто. Чиста річка. Чиста планета: Збірник матеріалів ІІ-го Міжнародного екологічного форуму– Херсон, Херсонська торгово-промислова палата, 2010 – 195с.
 • Клименко М. О., Вознюк Н.М., Буднік З.М., Антонюк С.М. Антропогенний вплив на поверхневі та підземні води річки Іква // Вода: проблеми і шляхи вирішення: Збірник матеріалів ІІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (21-22 грудня 2010 року, м. Житомир) – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010 – С. 162-165.
 • Клименко М. О., Вознюк Н.М., Буднік З.М. Tendencies of changes of quality of surface-water Western Bug // X Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Zagospodarowanie zlewni Bugu i Narwi w ramach zrównoważonego Rozwoju”
 • Клименко М.О., Михальчук М.А., Гринюк Т.Ю., Буднік З.М. Український екологічний тлумачний словник:Навч. посіб.-Рівне:НУВГП,2011. - 311с.
 • Михальчук М.А., Косолапов В.І., Буднік З.М. Українсько-англійський тлумачний екологічний словник:Навч. посіб.-Рівне:НУВГП,2011. - 150 с.
 • Залеський І.І., Буднік З.М. Оцінка стану басейну малої річки Іква //Ресурси природних вод Карпатського регіону. Львів. 2011 – с.32-34
 • Клименко М.О., Вознюк Н.М., Буднік З.М. Характеристика басейну річки Іква//Національний університет водного господарства та природокористування.Вісник. Сільськогосподарські науки. Зб.наук.праць. Вип.2(54).-Рівне,2011. - С.11-16
 • Клименко М.О., Вознюк Н.М., Буднік З.М. Картографія басейну р. Іква // Тези IХ Всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрів та аспірантів “Сучасні проблеми екології та геотехнологій”, 5–7 березня 2012 року. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – С 172
 • Бєдункова О. О., Буднік З. М. Оцінка екологічної шкоди та екологічного ризику гідрохімічних показників річки Іква //Національний університет водного господарства та природокористування.Вісник. Сільськогосподарські науки. Зб.наук.праць. Вип.4(60).-Рівне,2012. - с.77-82
 • Залеський І. І., Буднік З. М., Карповець О. М. Сучасний стан ресурсного потенціалу підземних питних вод артезіанських басейнів України // Національний університет водного господарства та природокористування.Вісник. Сільськогосподарські науки. Зб.наук.праць. Вип.4(60).-Рівне,2012. - с.101-107
 • Методичні вказівки до виконання дипломних робіт для студентів спеціальності 7.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища» / М.О. Клименко, І.І. Залеський, З.М. Буднік – Рівне: НУВГП, 2010. - 30 с.
 • Методичні вказівки до проходження навчально-дослідної лабораторної практики студентами денної форми навчання 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Частина 1. Підготовчий етап лабораторних досліджень. / Колесник Т.М., Шевчук І.В., Буднік З.М. - Рівне: НУВГП, 2012. - 32 с.
 • Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Демографія» для студентів напряму підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” денної форми навчання (практичні №1-5) /М.О. Клименко, А.М. Прищепа, А.Й. Гурський, О.А. Брежицька, З.М. Буднік - Рівне: НУВГП, 2013, - 25с.
 • Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Демографія» для студентів напряму підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” денної форми навчання (практичні роботи №6-9) /М.О. Клименко, А.М. Прищепа, А.Й. Гурський, О.А. Брежицька, З.М. Буднік - Рівне: НУВГП, 2013, - 28с.

E-mail

z.m.budnik@nuwm.edu.ua