Бордюженко Олег Михайлович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Бордюженко Олег Михайлович

Народився у м. Рівне.

Освіта і професійний шлях

У 1997 році закінчив Українську державну академію водного господарства (нині НУВГП, м. Рівне) за спеціальністю "Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів" (кваліфікація - інженер-будівельник-технолог, диплом з відзнакою).

В тому ж році вступив до аспірантури УДАВГ за спеціальністю "ТБКВіМ".

В 2000 р. закінчив аспірантуру та почав працювати асистентом кафедри ТБВіМ РДТУ. В січні 2002 р. в Придніпровській державній академії будівництва та архітектури (м. Дніпропетровськ) успішно захистив дисертацію кандидата технічних наук за темою: "Композиційні будівельні матеріали на основі відходів переробки граніту" (науковий керівник – проф. Л.Й.Дворкін).

З 2003 р. працює на посаді старшого викладача, а з 2004 р. і до сьогодні - доцента кафедри ТБВіМ НУВГП. В 2005 р. отримав вчене звання доцента за цією ж кафедрою.

Нині виконує обов'язки заступника зав. кафедри з методичної роботи, відповідального за підготовку та участь студентів у Всеукраїнських олімпіадах зі спеціальності "ТБКВіМ". Приймає участь в періодичних державних акредитаціях Випробувальної лабораторії кафедри, в якості заступника керівника.

З 2013 р. - заступник директора навчально-наукового інституту будівництва та архітектури.

Науково-педагогічне стажування

 • Школа педагогічної майстерності при НУВГП, випускна робота "Тестовий контроль як засіб підвищення об'єктивності оцінки знань в умовах КМСОНП" (м. Рівне, лютий-грудень 2007 р.);
 • Серія університетських семінарів НУВГП, випускна робота "Оптимальні критерії оцінювання знань студентів при вивченні технічних дисциплін в умовах ЄКТС" (м. Рівне, лютий-грудень 2010 р.);
 • Національний лісотехнічний університет України, випускна робота "Процеси сушіння у виробництві будівельних виробів із деревини" (м. Львів, жовтень-листопад 2011 р.).

Навчальна робота

Лекційні курси: "Основи термодинаміки, теплотехніка і теплотехнічне обладнання", "Основи системного аналізу", "Будівельне матеріалознавство", "Технологія виробництва будівельних матеріалів та виробів". Практичні та лабораторні заняття з вказаних дисциплін.

Керівництво курсовим та дипломним проектуванням, магістерськими роботами, навчальною та виробничою практиками.

Керівник студентського наукового гуртка.

Здобутки студентів:

 • краща магістерська робота (Косенко М.), кращий дипломний проект (Нарінян І.);
 • 6 призових місць на Всеукраїнських олімпіадах зі спеціальності (Козарик С. (2 м., 2004 р.), Березюк І. (1 м., 2006 р.), Кучерук М. (3 м., 2006 р.), Мамончук А. (2 м., 2007 р.), Бурдак О.(2 м., 2009 р.) , Живюк І. (3 м, 2009 р.).

Сфера наукових та педагогічних інтересів

 • Ефективні ніздрюваті бетони, їх технологія та властивості;
 • Оптимальне проектування складів легких бетонів та дослідження їх властивостей;
 • Технологія будівельних матеріалів з використанням техногенної сировини;
 • Розробка оптимальних критеріїв оцінювання знань студентів в умовах ЄКТС;
 • Впровадження мультимедійних та інтерактивних форм методів навчання.

Основні публікації та розробки

Опублікував одноосібно та у співавторстві понад 80 наукових і навчально-методичних робіт.

Серед них 1 монографія ("Нові в’яжучі матеріали на основі активованих кристалічних речовин"), 10 навчальних посібників та довідників ("Практическое руководство по бетону", "Будівельне матеріалознавство: Інтерактивний комплекс", "Будівельне матеріалознавство: Цементи, бетони і розчини", "Основи системного аналізу: Інтерактивний комплекс", "Практическое бетоноведение в вопросах и ответах", "Основи термодинаміки, теплотехніка та теплотехнічне обладнання" (в 2-х частинах) (2008-2009), "Довідник з будівельного матеріалознавства" (2011), "Теплові установки промисловості будівельних матеріалів" (2012), "Бетонознавство: Питання і відповіді" (2016).

Окремі статті, опубліковані після захисту дисертації:

 • "Cтруктурно-физический подход к проектированию составов легких бетонов" (Київ, 2003 р.);
 • "Методы расчета составов легких бетонов" (Донецьк, 2004 р.);
 • "Властивості легких бетонів з добавками цеолітовміщуючих порід" (Рівне, 2005 р.);
 • "Дисперсноармовані пінофібробетони" (Рівне, 2007 р.);
 • " Неавтоклавный пенобетон с применением гиперпластификатора" (С.-Петербург, 2008 р.);
 • "Сухая строительная смесь для производства неавтоклавного пенобетона" (Москва, 2009 р.),
 • "Эффективные неавтоклавные шлакосодержащие пенобетоны" (Москва, 2010 р.);
 • "Особенности технологии неавтоклавного пенобетона с использованием сухих смесей" (Київ, 2012 р.).

Нагороди та відзнаки

 • Почесна грамота НУВГП "За значний внесок у підготовку кваліфікованих фахівців в галузі водного господарства та проведенні наукових досліджень" (2007 р.).
 • Почесна грамота НУВГП "За добросовісну плідну працю та з нагоди дня працівника освіти" (2009 р.).
 • Загальний стаж роботи в університеті – 13 років.

E-mail

bord@nuwm.edu.ua