Бабич Євгеній Михайлович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Бабич Євгеній Михайлович

Інженер-будівельник, відомий вчений з будівельних конструкцій, будівель та споруд.

Народився 9 січня 1938 р. у м. Полтава в сім’ї робітника. Після закінчення початкової школи навчався в Полтавському технікумі залізничного транспорту, а потім в Полтавському інженерно-будівельному інституті за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво». Після закінчення в цьому ж інституті аспірантури Міністерством вищої та середньої спеціальної освіти України в 1965 році направлений на роботу в Український інститут інженерів водного господарства (тепер Національний університет водного господарства та природокористування), в якому працює до цього часу, спочатку асистентом, старшим викладачем, доцентом, а в 1970 році обраний на посаду завідувача кафедри інженерних конструкцій. З 1980 року по 2000 рік працював проректором з наукової роботи. В 1987 році присвоєно вчене звання професора, а в 1995 році присуджена наукова ступінь доктора технічних наук за спеціальністю 05.23.01 — будівельні конструкції, будівлі та споруди. В 1992 році указом президента України присвоєне почесне звання «Заслужений працівник народної освіти України».

Навчально-методична робота

Викладає дисципліни «Будівельні конструкції», «Залізобетонні та кам’яні конструкції», «Діагностика, паспортизація та відновлення будівель і споруд» та низку спецкурсів. Автор підручників «Інженерні конструкції» та «Механіка ґрунтів, основи та фундаменти», п’яти навчальних посібників та низки методичних розробок.

Наукова діяльність

Засновник і науковий керівник наукової школи «Теорія міцності, деформативності та тріщиностійкості бетонних і залізобетонних конструкцій з урахуванням передісторії та характеру навантажень». За цим напрямком підготовлено один доктор та 26 кандидатів технічних наук.

Розробив теоретичні основи розрахунку бетонних і залізобетонних конструкцій з урахуванням зміни фізико-механічних характеристик матеріалів при дії тривалих та повторних навантажень, розробляє теорію розрахунку статично невизначених залізобетонних систем на основі сучасної деформаційної моделі. Під його керівництвом розроблені і набрали чинності відомчі будівельні норми проектування залізобетонних конструкцій гідротехнічних споруд та посібник до цих норм. Учасник розробки чинних державних будівельних норм і стандартів з проектування залізобетонних конструкцій.

Опублікував 7 монографій, понад 320 наукових статей у вітчизняних та зарубіжних виданнях, 11 рекомендацій з проектування залізобетонних конструкцій.

Громадська діяльність

Академік Академії будівництва України (1993), академік Академії наук вищої освіти України (1997 р.), академік Міжнародної академії екології й життєдіяльності (1997 р.), голова правління Північно-Західного територіального відділення Академії будівництва України (з 1994 р.), член президії Академії будівництва України (з 2003 р.), член експертної ради ВАК України з будівництва, архітектури та геодезії (2000 – 2006 рр., 2008 – 2010 рр.), член спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій в Національному університеті «Львівська політехніка» (з 1998 р.) та в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка (з 2007 р.), експерт Державної акредитаційної комісії України (з 1994 р.), член науково-експертної комісії з технології будівництва, архітектури і дизайну Наукової ради Міністерства освіти і науки України. Відповідальний редактор збірника наукових праць “Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди”, який є фаховим виданням і здобув високу популярність серед вчених і виробничників у галузі будівництва (видано 25 випусків збірника). Є членом редколегій низки науково-технічних збірників. Організатор проведення науково-технічних конференцій «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі і споруди» (проведено 7 конференцій).

Почесні звання

Почесний професор Національного університету водного господарства та природокористування (1998 р.), Почесний доктор Луцького національного технічного університету (2007 р.), Почесний працівник Держводгоспу України» (2008 р.).

Нагороди

Грамота Президії Верховної Ради України (1987), Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2002), нагрудний знак «Відмінник освіти України» (1997 р.), нагрудний знак «Петро Могила» (2007 р.), лауреат премії Академії будівництва України імені академіка М.С. Будникова (2004, 2013 рр.), Почесна грамота ВАК України (2010 р.). почесні грамоти галузевих міністерств, обласних і міських органів управління, університетів.

Публікації біографічних даних

«Будівництво. Видатні інженери України. Біографічно-енциклопедичний збірник» (2001 р.), «Будівництво. Лауреати України. Збірник відзначених робіт» (2004 р.), «Академія будівництва України. 15 років звершень» (2008 р.), журнал «Промислове будівництво та інженерні споруди» (2008 р., № 1). «Академія будівництва України. Справи та особистості» (2011 р.), «Академія наук вищої освіти України. ХХ років» (2012 р.).

E-mail

e.m.babich@nuwm.edu.ua