Антонова Світлана Євгенівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Антонова Світлана Євгенівна

Народилася в с. Кустин Рівненського району Рівненської області.

Освіта

Закінчила Кустинську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів із золотою медаллю. Закінчила з відзнакою Рівненський державний технічний університет в 1999 році, де здобула кваліфікацію менеджер-економіст за спеціальністю «Адміністративний менеджмент».

Розпочала свій трудовий шлях на посаді асистента кафедри регіонального управління Українського державного університету водного господарства та природокористування.

Впродовж 2000-2008 років виконувала обов’язки вченого секретаря Рівненського обласного об’єднання громадської організації „Спілка економістів України”.

З вересня 2004 року працювала на посаді старшого викладача кафедри регіонального управління Національного університету водного господарства та природокористування.

У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: “Організаційно-економічні засади водозабезпечення міського населення” за спеціальністю 08.00.06 „Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища” (науковий керівник: доктор економічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України та Академії економічних наук України Зінь Едуард Анатолійович).З вересня 2012 року працювала на посаді доцента кафедри регіонального управління, а з листопада 2012 року на посаді доцента кафедри державного управління та місцевого самоврядування. В 2014 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри державного управління та місцевого самоврядування.

Підвищення кваліфікації

Підвищувала кваліфікацію в Рівненському обласному управлінні житлово-комунального господарства та Рівненському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної служби, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій. Зарахована до складу тимчасової робочої групи «Реформа соціальної сфери і підвищення якості життя» при Рівненській обласній державній адміністрації. У 2014 році пройшла підвищення кваліфікації терміном 6 місяців у Міжгалузевому інституті післядипломної освіти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» та отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації за спеціальністю 8.18010011 "Інтелектуальна власність", спеціалізація "Управління інтелектуальною власністю" (12 СПК № 539671). У 2014 році здобула другу вищу освіту за спеціальністю 8.15010002 "Державна служба" в Національному університеті водного господарства та природокористування та отримала диплом магістра з державної служби (РВ № 47646669). В 2016 році пройшла закордонне підвищення кваліфікації в Міжнародному інституті інновацій "Освіта-Наука-Розвиток" (м. Варшава, Республіка Польща)за напрямом "Економіка і публічне управління". Тема: Державна соціальна і економічна політика відповідно до вимог Європейського Союзу. також в цьому ж році підвищувала кваліфікацію в ІПО НУВГП: галузь знань "Системні науки та кібернетика". Теми: 1. Системний аналіз інформаційних процесів; 2. Аналітико-синтетична переробка інформації; 3. Інформаційно-аналітична діяльність. Спеціальність "Управління навчальним закладом (за типом)", Тема: 1. Етика ділового спілкування. З вересня 2012 року працювала на посаді доцента кафедри регіонального управління, а з листопада 2012 року на посаді доцента кафедри державного управління та місцевого самоврядування. Рішенням Атестаційної колеії Мінінстерства освіти і науки України протокол № 6/02-Д від 23 вересня 2014 року присвоєно звання доцента кафедри державного управління та місцевого самоврядування.

Науково-методична робота

Автор більше 70 наукових та науково-методичних праць, серед яких у співавторстві:

 підручник з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України:
 • Сорока М.П., Антонова С.Є. Аналіз соціально-економічного розвитку регіону. – Рівне: НУВГП, 2013. – 186 с.
 колективні монографії:
 • Антонова С. Э., Вострикова Н. В., Маланчук Л. А. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности органов публичного управления в условиях глобализационных процессов. Стратегия глобального развития: Украина-Беларусь : монография / Васильченко А. О., Гвожьджевичь С., Чеплянский Ю. В. И др./ под ред. Д.э.н., проф. А. Ю. Якимчук. Ровно-Пинск-Варшава : НУВХП, 2017. 346 с. С. 112-116. Рекомендовано вченою радою НУВГП протокол №3 від 31.03.2017 р.
 • Антонова С. Є. Документообіг в діяльності органів місцевого самоврядування. Наукові основи та імплементація світових практик місцевого самоврядування і об’єднання територіальних громад [Текст]: Колективна монографія [Сазонець І. Л., Алейнікова О.І. та ін.] : За наук. Ред. Д-ра екон. Н., проф. Сазонця І.Л. Рівне : Волин. Обереги, 2017. 216 с. 157-164.

Наукова робота

Як виконавець приймала участь у гросподоговірній темі «Формування державної політики сталого розвитку водогосподарської галузі» державний реєстраційний номер 0112U008289 та науково-дослідних темах:

 • «Документаційно-інформаційне забезпечення органів державної влади» державний реєстраційний номер 0112U008288.
 • Документознавство та інформаційна діяльність: роль і місце в управлінні (0115U005740).
 • Інноваційні основи державного управління, адміністрування та економічного розвитку (0115U005739).
 • «Інформаційні комунікації в соціокультурній та економічній сферах» ((0118U001641).
 • «Публічне управління й адміністрування: сучасні аспекти розвитку суспільства, економіки, інформатизації» (0118U001641).

Відзнаки

Нагороджена Почесною грамотою ректора Національного університету водного господарства та природокористування за значні досягнення у науковій діяльності та грамотою ректора Національного лісотехнічного університету України за активну участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища».

Інше

З 2016 року є членом громадської організації «Агенція місцевого розвитку» та науковим консультантом з питань імплементації світових практик місцевого самоврядування та об’єднаних територіальних громад; фінансових аспектів функціонування ОТГ та особливостей підготовки кадрів для їх потреб в умовах децентралізації влади Рівненського відокремленого підрозділу Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування».

Викладає дисципліни:

 • регіональний аналіз в публічній сфері
 • регіональне соціально-економічне планування
 • системний аналіз інформаційних процесів
 • інформаційно-аналітична діяльність в публічному управлінні
 • інститути публічної влади
 • Публічне управління у сфері житлово-комунального господарства, будівництва та енергоефективності
 • Аналіз соціально-економічного позвитку регіону