Акімова Людмила Миколаївна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Освіта

Акімова Людмила Миколаївна
  • У 2003 р. закінчила Український державний університет водного господарства та природокористування за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію менеджера-економіста.
  • У 2003 - 2005 р.р. навчалася у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління» та здобула кваліфікацію магістра державного управління.
  • У 2013 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (тема «Механізм формування та розвитку системи товарної ідентифікації в Україні»).
  • У 2015 році відповідно до рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання Доцент кафедри фінансів та економіки природокористування (протокол № 2/02-Д від 25.04.2015).
  • З 01.06.2016 по 30.11.2016 року пройшла стажування у Міжнародному інституті інновацій «Освіта-наука-розвиток» (MII) (м. Варшава, Республіка Польща) (обсягом 150 годин) з отримання відповідного міжнародного сертифікату.

Професійний шлях

  • З 2002 по 2003 рік працювала головним економістом відділення Державного казначейства у м. Рівне.
  • З вересня 2003 по серпень 2009 року працювала в управлінні промисловості, енергетики, транспорту та зв’язку Рівненської облдержадміністрації на посаді начальника відділу. Стаж державної служби понад 7 років.
  • З 2009 року працювала в університеті на посадах асистента, старшого викладача, а з лютого 2014 року на посаді – доцента.
  • Автор понад 160 наукових (у тому числі 10 статей в наукометричних базах Scopus, Web of Science та Index Copernicus) та методичних праць. Є співавтором 3 монографій («Формування системи ідентифікації товарів в Україні»,«Методологія наукових досліджень,«Управління конкурентоспроможністю промислового підприємства») та 4 навчальних посібників з грифом Міністерства світи і науки України («Методи збору, обробки та захист комерційної інформації», «Інвестиційний менеджмент», «Фінансовий ринок», «Основи стандартизації метрології та управління якістю»).

Основні дисципліни

«Податкова система», «Податковий менеджмент»,«Фінансово-економічна діяльність суб'єктів господарювання», «Фінансово-економічна діяльність суб'єктів природокористування», «Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки банків та фінансових установ».

Сфера наукових інтересів

Проблеми розвитку та державне регулювання ринків фінансових послуг.

Відзнаки

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, грамота Головного управління промисловості та розвитку інфраструктури Рівненської облдержадміністрації; Почесна грамота Рівненської обласної ради та пам’ятний знак; Почесна грамота Національного університету водного господарства та природокористування; Почесна відзнака «Святої Праведної Анни II ступеня» Української православної церкви Київського Патріархату;Нагрудний знак «Відмінник освіти України»; Нагрудний знак «А.С. Макаренко» Міністерства освіти і науки; Нагрудний знак «Знак пошани» Міністерства аграрної політики України.Почесна грамота Національної академії наук України.

Громадська робота

Голова Рівненського відділення Всеукраїнської Асамблеї докторів наук з державного управління,член Всеукраїнської спілки вчених-економістів.