Іващук Яків Григорович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Іващук Яків Григорович

Народився в с. Дубини, Радивилівського району, Рівненської області. Закінчив фізико-математичний факультет Рівненського державного педагогічного інституту (1979 р.). З вересня 1979 по жовтень 1980 року працював учителем математики і фізики Крупецької ЗОШ Радивилівського району. Закінчив аспірантуру відділу теорії функцій Інституту математики НАН України (1991 р.).

В УІІВГ (НУВГП) працює з 01.11.80 р. на посаді асистента кафедри обчислювальної математики, з 1992 р. – на посаді асистента кафедри вищої математики, а з 2001 р. – на посаді старшого викладача кафедри вищої математики.

У 2014 році захистив кандидатську дисертацію “Екстремальні та апроксимаційні властивості функцій з інтерполяційних класів” в Інституті математики НАН України та здобув науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.01 – математичний аналіз.

Менеджер з виборчих технологій, один із трьох засновників громадської організації «Інститут виборчого права». У період з 1994 р. по 1998 р. працював у Верховній Раді України референт-консультантом народного депутата України Володимира Ковтунця. В 2005 р.– помічник голови Рівненської ОДА, а в 2006 р. – керівник аппарату Рівненської ОДА.

Наукові інтереси: найкращі рівномірні наближення неперервних функцій елементами нелінійних інтерполяційних класів.

Автор 1 наукової праці з фізики, 15 наукових праць з теорії наближень та 2-ох навчально-методичних праць.

Основні науково-методичні праці

  1. k-вужі в інтерполяційних класах функцій скінченного порядку / Я. Г. Іващук // Укр. мат. журн. – 1993. – 45, № 2. – С. 243–250.
  2. Диференціальні властивості оператора найкращого рівномірного наближення функцій елементами інтерполяційного класу / Я. Г. Іващук, В. В. Ковтунець // Волинський математичний вісник. – 1999. – Вип. 6. – С. 69–75.
  3. Алгоритми найкращих наближень функцій інтерполяційними класами / Я. Г. Іващук // Теорія наближень функцій та її застосування. Праці Інституту математики НАН України, вип. 31. – 2000. – С. 190–200.
  4. Оцінки збіжності алгоритму Ремеза для інтерполяційних класів / Я. Г. Іващук // Збірник праць Ін-ту матем. НАН України. Т. 5, № 1: Теорія наближень функцій та суміжні питання / Відп. ред.: А. С. Романюк – Київ: Ін-т математики НАН України, – 2008. – С. 153–159.
  5. Оцінки збіжності алгоритму ремезового типу для інтерполяційних класів / Я.Г. Іващук // Збірник праць Інституту математики НАН України. Т. 10, № 1: Теорія наближень функцій та суміжні питання / Відп. ред.: А.С. Романюк– Київ: Ін-т математики НАН України, – 2013. – С. 126–132.
  6. Вища математика / Я. Г. Іващук // Програма, методичні вказівки та завдання для студентів 2-го курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво». – Рівне: НУВГП, 2009. – 63 с.