Грицюк Петро Михайлович

Матеріал з Wikiситет
Версія від 11:14, 1 лютого 2023, створена Петро Михайлович Грицюк (обговорення | внесок)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Біографія

Грицюк Петро Михайлович

Народився 5 травня 1957 року в сім’ї вчителів у с. Колосова Кременецького району Тернопільської області. У 1974 році із золотою медаллю закінчив середню школу № 1 м. Кременець. У 1979 році з відзнакою закінчив фізико-математичний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту. Після завершення навчання в інституті працював вчителем фізики Лідихівської середньої школи (1979-1983) Кременецького району Тернопільської області. З 1983 р. по 1986 р. – аспірант Чернівецького державного університету. Після завершення аспірантури працював асистентом кафедри обчислювальної математики Українського інституту інженерів водного господарства (1986-1989), старшим викладачем (1989-1991) та доцентом (1991-1997) цієї ж кафедри. З 1997 року працює на посаді доцента кафедри прикладної математики, з 2012 на посаді професора цієї ж кафедри. З 2013 року призначений завідувачем новоствореної кафедри економічної кібернетики. З 2019 року завідувач кафедри комп'ютерних технологій та економічної кібернетики. Член Вченої ради НУВГП. Член Вченої ради ННІ автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки. Член науково-методичної ради НУВГП. У 1987 році захистив дисертацію “Закони дисперсії гарячих дірок в алмазоподібних напівпровідниках” і отримав науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук. У 2011 захистив докторську дисертацію ”Динамічні і стохастичні методи моделювання та прогнозування системи зерновиробництва України” за спеціальністю ”Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці”. У 2013 році Грицюку П.М. присвоєно вчене звання професора. У 2018 році пройшов 6-місячне стажування в Люблінській політехніці (р. Польща). Бере участь у роботі спеціалізованої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій при Національному університеті водного господарства та природокористування. Опублікував одноосібну монографію, присвячену моделюванню та прогнозуванню динаміки зерновиробництва в Україні, взяв участь у підготовці та виданні 4 колективних монографій, опублікував 4 навчальних посібники та понад 250 наукових і науково-методичних робіт, в галузі математичного та комп’ютерного моделювання економічних систем з використанням методів штучного інтелекту, прогнозування екологічних, економічних та соціальних процесів. Викладає дисципліни: «Системний аналіз», «Методи та системи штучного інтелекту», «Прогнозування соціально-економічних процесів», «Методологія наукових досліджень».


Наукові інтереси

Моделювання та прогнозування динаміки економічних систем з використанням методів штучного інтелекту.

Список основних наукових праць

2008

 1. Hrytsyuk P.M. Evidence for Low Dimensional Chaos in Grain Production System of Ukraine // Rare Attractors and Rare Phenomena in Nonlinear Dynamics. Zakrzhevsky (ed.): Rīga, RTU, 2008. pp. 34-37.

2009

 1. Грицюк П.М. Динаміка врожайності зернових: прогнози і ризики // Економіка України. – 2009, №11, с.42-52.

2010

 1. Грицюк П.М. Фрактальний аналіз часових рядів урожайності зернових // Економіка України. – 2010, №8. – с.51-62.
 2. Грицюк П.М. Просторова-часова залежність рентабельності зерновиробництва від урожайності зернових // Економіка АПК. – 2010, №10. – с.21-26.

2011

 1. Грицюк П.М. Прогнозирование рентабельности как инструмент оценивания рисков зернопроизводства / Modelling and analysis of Safety and Risk in Complex Systems : Proceedings of the 11-ths International Scientific School MA SR – 2011, (Saint-Petersburg, Russia, June, 2011).– Pp. 292-297.

2013

 1. Грицюк П.М. Оптимізація структури рослинної галузі Рівненської області // Економіка АПК. – 2013, №1 (219). – с.24-30.
 2. Грицюк П.М. Застосування методу найближчих сусідів до короткострокового прогнозування ціни акцій // Вісник Української академії банківської справи. – 2013, №1 (34), с . 54 – 59.
 3. Власюк А.П., Грицюк П.М. Підготовка фахівців з інформаційних технологій у контексті сучасних вимог // Нова педагогічна думка. Науково-методичний журнал – 2013, №1. Частина 1. – с. 109 – 114.
 4. Грицюк П.М., Савич В.О. Математичні методи оцінювання розмірності системи зерновиробництва України // Наукові записки. Серія “Економіка”. – Острог: Вид. НУ “Острозька академія”, 2013, В.22. – с.142-146.
 5. Грицюк П.М. Перспективи зерновиробництва та експорту зерна з України в контексті світової продовольчої кризи // Проблеми рац. викор. соц.-економ. та природно-ресурс. потенціалу регіону: фін. політика та інвест: Зб. наук. праць.- Київ, СЕУ / Рівне, НУВГП, 2013. – В.XXI, №2. – с.213 – 219.

2014

 1. Грицюк П.М. Дослідження стійкості економічних систем в умовах конкуренції // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Економічні науки. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – с.73-81.
 2. Hrytsiuk P.M., Bachyshyna L.D. Building a predictive model of the dynamics of grain yield in Ukraine // Science and Education in Australia,America and Eurasia: Fundamental and Applied Science. The 1st International Academic Conference (Аustralia, Melbourne, 25 June 2014)/ PAPERS AND COMMENTARIES. V.1. - p. 411 - 415
 3. Грицюк П.М., Бабич Т.Ю. Економіко-математичне моделювання рентабельності зерновиробництва в Україні // Вісник НУВГП - випуск 2 (66), 2014. – серія “Економічні науки” – с.64-71
 4. Грицюк П.М., Джоші О.І. Аналіз деяких аспектів вступної кампанії 2014 року (на прикладі НУВГП) // Вісник НУВГП - випуск 3 (67), 2014. – серія “Економічні науки” – с.77-84
 5. Грицюк П.М., Мулярчук С.В. Моделювання впливу інфляції на економічне зростання України // Наукові записки НУ «Острозька академія». Серія “Економіка”. – Острог: Вид. НУ “Острозька академія”, 2014, В.27. – с.144-149

2015

 1. Грицюк П.М., Бабич Т.Ю. Економіко-математичний аналіз затратності вирощування зернових в розрізі регіонів України // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. - №2, том 1. – с.218 - 223
 2. Грицюк П.М., Бачишина Л.Д. Моделювання впливу метеофакторів на урожайність зернових культур в розрізі областей України // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. - №3, том 1. – с. 184 - 188
 3. Грицюк П.М., Бабич Т.Ю. Рентабельность производства зерна в Украине: факторы риска // Моделирование и Анализ Безопасности и Риска в Сложных Системах: Труды Международной Научной Школы МА БР – 2015 (Санкт-Петербург, 17-19 ноября, 2015 г.) / СПб. ГУАП, 2015. – c. 243-248.
 4. Грицюк П.М., Бабич Т.Ю. Оптимальне планування елеваторної мережі України // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки» № 3(27), 2015. С.50 – 57

2016

 1. Грицюк П.М., Мандзюк О.М. Исследование устойчивости экономической системы «мелиоративный комплекс – хозяйствующий субъект» // Моделирование в технике и экономике: материалы междунар. научно-практ. конф., Витебск, 23-24 марта 2016 г. / УО «ВГТУ» - Витебск, 2016. - С. 260 – 262
 2. Грицюк П.М., Бачишина Л.Д. Авторегрессионные модели прогнозирования урожайности // Моделирование в технике и экономике: материалы междунар. научно-практ. конф., Витебск, 23-24 марта 2016 г. / УО «ВГТУ» - Витебск, 2016. - С. 209 – 211
 3. Грицюк П.М., Бачишина Л.Д. Вплив зміни кліматичних умов на динаміку врожайності зернових в Україні // Економіка України. – 2016, № 6 (655), с.68 – 75
 4. Hrytsiuk P.M., Babych T.Yu. Modelling of grain production profitability by fuzzy logic // International Journal of new economics and social sciences. – №2 (4), 2016. – p.42-52.
 5. Hrytsiuk P.M., Bachyshyna L.D. Forecasting the yield of grain crops using fuzzy logic systems // International Journal of new economics and social sciences. – №2 (4), 2016. – p.61-70.
 6. Hrytsiuk P.M. The limits to growth or the growth of limits // International Journal of new economics and social sciences. – №2 (4), 2016. – p.92-98.

2017

 1. Грицюк П.М., Бачишина Л.Д. Чинники підвищення цін на зерно в Україні // Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК» - 2017. - № 7 - С. 54-61
 2. Лазаришин А.В., Грицюк П.М. Обгрунтування ефективної розмірності потоку аналітичної інформації методом головних компонент // Економіка. Фінанси. Право. - № 6/1 - 2017. - с. 36-40
 3. Лазаришин А.В., Грицюк П.М. Можливості методики релевантного аналізу ліквідності в реалізації його оцінювально-діагностичної функції //Інноваційна економіка. - 5-6’2017[69] – с. 175-179
 4. Hrytsiuk P.M., Babych T.Yu. Mathematical modeling of grain production profitability in Ukraine taking into account risks // International Journal Risk Assessment and Management. Vol. 20, No 4, 2017. – pp.307-321. https://doi.org/10.1504/IJRAM.2017.087901
 5. Грицюк П.М., Бабич Т.Ю. Концептуальні засади оцінювання економічного ризику зерновиробництва / П.М. Грицюк, Т.Ю. Бабич // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць. Серія «Економіка» – 2017. – Випуск 4(80). – С. 170-179.
 6. Грицюк П., Бабич Т. Оптимізація структури рослинної галузі Рівненської області із врахуванням ризику / П. Грицюк, Т. Бабич // Формування ринкової економіки в Україні. Вип. 38. – Львів: 2017. – c. 52-63.

2018

 1. Грицюк П.М., Бабич Т.Ю. Диференціальний критерій вибору оптимального портфелю посівних площ / П.М .Грицюк, Т.Ю. Бабич // Інформаційне суспільство: стан та напрями розвитку з урахуванням регіональних умов. Матеріали VIII Міжнародної наукової конференції, м. Жешув (Польща), м. Львів (Україна). 26-28 вересня 2018 року. - Львів.: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2018. - С. 104-106.
 2. Грицюк П.М., Бабич Т.Ю. Концептуальні засади оцінювання ризику аграрного виробництва / П.М.Грицюк, Т.Ю. Бабич // Цифрова економіка. Матеріали Національної науково-методичної конференції, м. Київ. 4-5 жовтня 2018 року. - К.: КНЕУ, 2018. - С. 98-101.
 3. Petro Hrytsiuk. Optimizing the portfolio of financial assets. Different approaches to assess risk. The 19th International Scientific Conference Quantitative Methods in Economics 2018. Book of Abstracts. - Warsaw, 18-19 June 2018. – p. 21
 4. Petro Hrytsiuk. The Portfolio of Financial Assets Optimization. Different Approaches to Assess Risk. Quantitative Methods in Economix. Vol. XIX, No 4, 2018. – pp. 355 – 365. https://doi.org/10.22630/MIBE.2018.19.4.34

2019

 1. Roman Trach, Mieczysław Połoński, Petro Hrytsiuk. Modelling of Efficiency Evaluation of Traditional Project Delivery Methods and Integrated Project Delivery (IPD). February 2019,IOP Conference Series Materials Science and Engineering. Ser.: Mater. Sci. Eng. 471, 112043. https://doi.org/10.1088/1757-899X/471/11/112043
 2. P. Hrytsiuk; T. Babych; O. Mandziuk Region sown areas portfolio optimization taking into account crop production economic risk // Global Journal Environemental Science Management. 5(SI), 2019. – pp. 140-150. DOI: 10.22034/GJESM.2019.05.SI.16 https://www.gjesm.net/article_35470_aedb478f3fbaefbc118a717ea9b067d3.pdf
 3. Petro Hrytsiuk, Tetiana Babych, Larysa Bachyshyna. Cryptocurrency portfolio optimization using Value-at-Risk measure. Proceedings of the 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019). Advances in Economics, Business and Management Research, 2019, Vol. 95. P.385-389. https://www.atlantis-press.com/proceedings/smtesm-19/125917683
 4. Хомюк Н.Л., Грицюк П.М. Аналіз економічної ефективності діяльності об’єднаних територіальних громад в регіонах України. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». Острог : Вид-во НаУОА, 2019. №14(42). С.45–53.DOI: 10.25264/2311-5149-2019-14(42)-45-53
 5. Хомюк Н.Л., Грицюк П.М. Математичне моделювання структурних змін у населенні України на сільських територіях. Сталий розвиток економіки, №3 (44), 2019. С.98-104. www.uniep.km.ua
 6. P. Hrytsiuk, T. Babych. CRYPTOCURRENCY PORTFOLIO RISK MANAGEMENT //«ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА»: зб. мат. ІІ Національної науково-методичної конференції (м.Київ, 17-18 жовтня 2019 р.). Київ: КНЕУ, 2019. С. 471-476. https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2018/31433/ZE_2019_129.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2020

 1. Petro Hrytsiuk, Tetiana Babych. The cryptocurrencies risk measure based on the Laplace distribution / Machine Learning for Prediction of Emergent Economy Dynamics 2020. Proceedings of the Selected Papers of the Special Edition of International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2-MLPEED 2020) Odessa, Ukraine, July 13-18, 2020. Edited by Arnold Kiv. P. 261-276. http://ceur-ws.org/Vol-2713/

2021

 1. R. Trach, M. Polonski, P. Hrytsiuk. Decision making in choosing a network organizational structure in integrated construction projects. Archives of civil engineering. – Vol. LXVII, Issue 2, 2021. s.195 - 208.
 2. Petro Hrytsiuk, Tetiana Babych, Oksana Kardash. Management of investment hybrid portfolio. International Journal of Business Performance Management, 2021. Vol.22, No.2/3, pp.180– 198. DOI: 10.1504/IJBPM.2021.116415 https://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=116415.

2022

 1. Грицюк П.М., Бабич Т.Ю., Красько Б.В. Класифікаційні методи прогнозування врожайності. Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. 2022. №3, том 309. С.209-216. http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2022/07/vknu-ts-2022-n3-209-216.pdf

2023

 1. P. Hrytsiuk, O. Parfeniuk, I. Shevchenko. The logistic dynamics of population growth as a prerequisite for global sustainable development. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. V 1126 (2023). 012030 IOP Publishing. doi:10.1088/1755-1315/1126/1/012030


Список монографій

 1. Грицюк П.М. Аналіз, моделювання та прогнозування динаміки врожайності озимої пшениці в розрізі областей України: монографія. – Рівне: НУВГП, 2010. – 350 с.
 2. Грицюк П.М. Прогнозування ціни акцій з використанням методу генетичних алгоритмів / Сучасні проблеми прогнозування соціально-економічних процесів: концепції, моделі, прикладні аспекти: Монографія / За ред. О.І. Черняка, В.П. Захарченка. – Бердянськ: вид. Ткачук О.В., 2012. – с.389 – 401.
 3. Грицюк П.М. Короткострокове прогнозування ціни акцій із застосуванням методу гомогенних найближчих сусідів // Сучасні концепції прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем: монографія / За ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2013. – с. 63 – 74.
 4. Грицюк П.М. Шляхи підвищення ефективності рослинної галузі Рівненської області // Стратегічне управління національним економічним розвитком. Монографія. Том 2. - Донецьк, ДВНЗ, "ДонНТУ" – 2013. - С.321-332.
 5. Petro Hrytsiuk, Tetiana Babych Optimization of crop industry structure in Ukrane taking into account risks / Sustainable Development Goals of Ukraine: monograph / by Olena Kotykova, Valentyna Tokareva, Dmytro Adamov, Olha Balueva, Mykhailo Yukhnenko, Petro Hrytsiuk, Tetiana Babych, Mykola Babych, Iryna Sievidova, Vitalii Liashenko, Oksana Yaroshevska, Oleksii Albeshchenko, Anna Kovalenko, Tetyana Oliynyk. - London: Published by Sciemcee Publishing, 2017.- pp. 63-78.
 6. Грицюк П.М. Математичне моделювання динаміки росту населення Землі. Прикладні аспекти прогнозування розвитку економіки України: Монографія. – Мелітополь: Вид. буд. Мелітопольської міськ. друк., 2018. – с.51-66.

Список навчально-методичних праць

 1. Грицюк П.М., Остапчук О.П. Аналіз даних: навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2008. – 218с.
 2. Грицюк П.М., Бабич Т.Ю. Геоінформаційні системи і технології: навчальний посібник. - Рівне: НУВГП, 2014. – 239 с.
 3. Грицюк П.М., Бредюк В.І., Василів В.Б., Бабич Т.Ю., Волошин В.С., Джоші О.І., Кардаш О.Л. Економічна інформатика: навчальний посібник. - Рівне: НУВГП, 2017. – 311 с.
 4. Грицюк П.М., Джоші О.І., Гладка О.М. Основи теорії систем і управління: навчальний посібник. - Рівне: НУВГП, 2021. – 272 с.
 5. Грицюк П.М., Тадеєв П.О., Гладка О.М., Рощенюк А.М. (2020) Освітньо-професійна програма "Цифрові технології дистанційної освіти" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 015.39 "Професійна освіта (цифрові технології)" галузі знань 01 "Освіта / Педагогіка". - Рівне: НУВГП, 2020. – 18 с.
 6. Грицюк П.М., Тадеєв П.О., Парфенюк О.В. та Рощенюк А.М. (2022) Освітньо-професійна програма "Цифрові технології дистанційної освіти" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 015.39 "Професійна освіта (цифрові технології)" галузі знань 01 "Освіта / Педагогіка". - 18 с.
 7. Грицюк, П. М., Барановський С.В., Гладка О.М., Волошин, В. С. (2022) Освітньо-професійна програма "Інформаційні технології в бізнесі" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 126 "Інформаційні системи та технології" галузі знань 12 "Інформаційні технології". - 15 с.
 8. Власюк А.П., Грицюк П.М. Підготовка фахівців з інформаційних технологій у контексті сучасних вимог. - Нова педагогічна думка. Науково-методичний журнал – 2013, №1. Частина 1. – с. 109 – 114
 9. Петро Грицюк, Алла Рощенюк. Дистанційне навчання, як сучасні реалії освіти. – Цифрова освіта в природничих університетах. Електронна збірка матеріалів VII міжнародної науково-практичної конференції, Національний університет біоресурсів та природокористування. 15 квітня 2021 р.

Контакти

Е-mail: gritsukp@ukr.net, p.m.hrytsiuk@nuwm.edu.ua