Кафедра теорії та методики фізичного виховання

Матеріал з Wikiситет
Версія від 19:26, 2 березня 2023, створена Олександр Іванович Ніколенко (обговорення | внесок)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Якщо Ви бажаєте навчатись у нас, або дізнатись певну необхідну інформацію за спеціальністю "Фізична культура і спорт" - заповніть відповідну формуЗагальна інформація

Кафедра теорії та методики фізичного виховання за спеціальністю 017 "Фізична культура і спорт". Кваліфікація: бакалавр фізичної культури і спорту. Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка. Тривалість навчання: 4 роки Форма навчання: денна/заочна.

1. Освітня програма "Фізична культура і спорт"

Після закінчення навчання на бакалавраті, студенти мають можливість продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти за наступними освітніми програмами:

1. Освітня програма «Фізкультурно-спортивна реабілітація».

2. Освітня програма «Фітнес та рекреація».

Історія розвитку кафедри розпочалася 15 травня 2013 року у Національному університеті водного господарства та природокористування. Підготовка студентів включає в себе два напрями: фізичну терапію, ерготерапію і теорію та методику фізичного виховання.

Викладачі докладають зусиль, щоб дати студентам ґрунтовні знання з обраного фаху, навчити застосовувати їх на практиці, проводити досліди та спостереження, уміти робити науково обґрунтовані висновки і творчо працювати, самостійно здобувати знання. Кафедра "Теорії та методики фізичного виховання" здійснює такі основні види діяльності: навчально-виховну, методичну, науково-методичну, спортивну.

Кафедра співпрацює в рамках підписаних угод з вищими навчальними закладами України, Польщі. Зокрема, з такими відомими ВНЗ Польщі: Приватна вища школа охорони навколишнього середовища в Радомі, Краківська академія імені Анжея Фрича Моджевського, Вища школа суспільно-природничих наук ім. Вінцента Поля в Любліні, Академія виховання фізичного і спорту імені Єджея Снядецкего в Гданську, Вища школа «Освіта в спорті» у Варшаві, Вроцлаві, Бельсько-Бялій, Сопоті та Семяновичах Слаських, Університет імені Казимира Великого в Бидгощі.

Навчально-методичне забезпечення у підготовці фахівців є визначальним чинником якості освіти, тому належить до пріоритетних напрямків роботи кафедри теорії та методики фізичного виховання. Методичне забезпечення кафедри включає підручники та посібники з грифом МОНУ також методичні розробки за авторством співробітників кафедри. Регулярно обговорюються, аналізуються відкриті заняття викладачів та результати взаємовідвідування.

Для забезпечення підготовки бакалаврів і магістрів кафедра має добре розвинену матеріально-технічну базу, навчальні кабінети і лабораторії, обладнаних відповідними засобами навчання, мультимедійними проекторами, комп'ютерною технікою, необхідними технічними засобами, інвентарем, матеріалами та іншими засобами навчання.


Склад кафедри теорії та методики фізичного виховання

1. Євтух Микола Іванович - Завідувач кафедри, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент (мобілізований).

2. Гамма Тетяна Вікторівна - в.о. завідувача кафедри теорії та методики фізичного виховання, кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання.

3. Нестерчук Наталія Євгенівна - професор, професор кафедри теорії та методики фізичного виховання, доктор наук з фізичного виховання та спорту.

4. Старіков Володимир Сергійович - доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання.

5. Годлевський Петро Мечиславович - доцент, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання.

6. Даріуш Скальскі - професор, професор кафедри теорії та методики фізичного виховання, доктор педагогічних наук.

7. Гірак Анатолій Митрофанович - старший викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання.

8. Петрук Людмила Анатоліївна - старший викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання.

9. Ніколенко Олександр Іванович - старший викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання.

10. Росквас Тетяна Геннадіївна - старший викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання.

11. Козачок Наталія Миколаївна - старший викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання.

12. Орел Ірина Олексіївна - старший викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання.

13. Рабченюк Сергій Віталійович - старший викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання.

14. Зарічанська Людмила Олександрівна - старший викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання.


Основні навчальні дисципліни

1. Наукові дослідження у фізичній культурі і спорті https://ep3.nuwm.edu.ua/25327/

2. Вступ до спеціальності https://ep3.nuwm.edu.ua/25351/

3. Теорія і технології оздоровчо–рекреаційної активності https://ep3.nuwm.edu.ua/25352/

4. Спортивна медицина https://ep3.nuwm.edu.ua/25309/

5. Теорія і технології адаптивного фізичного виховання при різних нозологіях (зір; слух; ОРА; інтелект) https://ep3.nuwm.edu.ua/25391/

6. Перша медична допомога https://ep3.nuwm.edu.ua/25463/

7. Теорія і методика викладання спортивних дисциплін (легка атлетика; гімнастика; зимові види спорту) https://ep3.nuwm.edu.ua/25376/

8. Теорія і методика фізичного виховання https://ep3.nuwm.edu.ua/25392/

9. Історія фізичної культури і спорту https://ep3.nuwm.edu.ua/25435/

10. Теорія і методика викладання спортивних дисциплін (спортивні ігри; плавання) https://ep3.nuwm.edu.ua/25377/

11. Біомеханіка https://ep3.nuwm.edu.ua/25357/

12. Спортивні споруди і обладнання https://ep3.nuwm.edu.ua/25431/

13. Теорія і методика олімпійського і професійного спорту https://ep3.nuwm.edu.ua/25393/

14. Основи хореографії з методикою навчання https://ep3.nuwm.edu.ua/25394/

15. Теорія і методика адаптивного і параолімпійського спорту https://ep3.nuwm.edu.ua/25395/

16. Корекційна педагогіка https://ep3.nuwm.edu.ua/25318/

17. Спортивно-педагогічні технології https://ep3.nuwm.edu.ua/25458/

18. Лікувальна фізична культура і лікарський контроль https://ep3.nuwm.edu.ua/25330/

19. Теорія і методика обраного виду спорту https://ep3.nuwm.edu.ua/25378/

20. Організація і управління у сфері фізичної культури і спорту https://ep3.nuwm.edu.ua/25328/

21. Психофізіологія рухової активності https://ep3.nuwm.edu.ua/25336/

22. Навчальна практика (ознайомча практика) https://ep3.nuwm.edu.ua/25397/

23. Навчальна практика (у спецзакладах освіти) https://ep3.nuwm.edu.ua/25381/

24. Навчальна практика (педагогічна) https://ep3.nuwm.edu.ua/25355/

25. Навчальна практика (у оздоровчих, спортивних закладах) https://ep3.nuwm.edu.ua/25398/

26. Переддипломна практика з фізичного виховання https://ep3.nuwm.edu.ua/25356/

27. Комплексна курсова робота з фахових дисциплін https://ep3.nuwm.edu.ua/25329/


Посилання на інформаційні сторінки та контактні дані

1. Посилання на офіційний сайт

2. Сторінка у Facebook

3. Сторінка у instagram

4. Адреса: м. Рівне, вул. Волинська, 24, гуртожиток №5.

5. Телефон: вн 6-71.

6. Електронна пошта: kaf-tmfv@nuwm.edu.ua

Наукова робота

Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання:

Лекції з використанням інформаційних технологій, лабораторні, практичні заняття, виконання індивідуального завдання у вигляді курсової роботи та здача екзамену. Форми та критерії оцінювання:

Критерії оцінювання здійснюються за шкалою ЄКТС. – поточний контроль (тестування, опитування); – модульний контроль (тестування); – підсумковий контроль; – оцінювання виконання і захист курсової роботи. Мова викладання: українська.

Основні напрями наукових досліджень здійснюються в рамках виконання теми: «Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини», яка зареєстрована в Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації (номер державної реєстрації 0114U001366). Загальне керівництво науковою роботою на кафедрі здійснює її завідувач, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор Н.Є. Нестерчук.

Наукова діяльність кафедри здійснюється за такими напрямками:

• Методика оздоровлення студентів ЗВО під час професійної підготовки. • Оптимізація фізичної підготовленості студентів гуманітарного вузу з різним типом автономної нервової системи.


Наші спортивні будні

Tem.jpg
Оз чемпіон.jpg
Русін.jpg
17316.jpg
17509.jpg
Futt.jpg
Auty.jpg
Asds.jpg
Баскет 2.jpg
Xop.jpg
Taba1.jpg
Футбол.jpg
Photoo.jpg
Photo231.jpg
Osin3.jpg
Irajhtk.jpg
Воле2.jpg
Волейбол.jpg
Гірак111.jpg
Стрл.jpg
Tem2.jpg
Баскетоз.jpg
Гайд.jpg
Орел чемпіон.jpg