Скрипчук Петро Михайлович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Біографія

Скрипчук Петро Михайлович

Скрипчук Петро Михайлович із 2012 року працює на посаді професора кафедри менеджменту. У 1989 році закінчив Українську державну академію водного господарства. Після його закінчення отримав кваліфікацію інженера-гідротехніка зі спеціалізації «Сільськогосподарське водопостачання та охорона водних ресурсів». Із 1989 року навчався в аспірантурі в УДАВГ. У 1996 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю – «Меліорація і зрошуване землеробство». Працював на кафедрі екології на посадах асистента, старшого викладача, доцента. У 2002 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри екології. У 2003 р. прийнятий Членом-кореспондентом Міжнародної Академії наук екології и безпеки життєдіяльності». Протягом 2006-2009 рр. – навчався в докторантурі Національного університету водного господарства та природокористування. У березні 2012 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.06 – Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища на тему: «Організаційно-економічні засади екологічної сертифікації в системі управління природокористуванням», яка є першою науковою роботою такого рівня у рамках зародження школи екологічної сертифікації й стандартизації у галузях економіки та у системі природокористування. У 2013 році отримав вчене звання професора кафедри менеджменту. Автор понад 260 науково-методичних праць з яких 8 підручників, 3 одноосібні та 14 колективних монографій (в тому числі 2 англомовні видані у країнах ЄС за редакцією Скрипчук П.М.). Більше 100 публікацій розкривають тематику менеджменту у різних галузях економіки, систем управління якістю за ДСТУ ІСО 9000, якості освіти, стандартизації і сертифікації, органічного виробництва, маркування продукції, розробки ІТ технологій, «віртуальної» води та «зеленої» економіки. Має 4-х захищених кандидатів наук у різних галузях. Консультує докторантів. Скрипчук П.М. є розробником типових навчальних програм для підготовки спеціалістів в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІУ рівнів акредитації з напрямку 0708 „Екологія”. Скрипчук П.М. є розробником стандартів освіти зі спеціальності «Менеджмент природоохоронної діяльності» та «Якість, стандартизація та сертифікація». Наукові та прикладні розробки Скрипчука П.М. використовуються в роботі Міністерства екології та природних ресурсів України та при підготовці і перепідготовці фахівців у Державній екологічній академії післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України, у Державному підприємстві „Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості”, Управліннях агропромислового розвитку та культури і туризму Рівненської облдержадміністрації. Теоретичні та методичні розробки використовуються у навчальному процесі Національного університету водного господарства та природокористування при викладанні дисциплін: „Екологічний менеджмент”, „Управління бізнес-процесами”,„Товарознавство в галузі”, „Інновації екологічного менеджменту”, "Управління природоохоронною діяльністю" тощо. Виступає опонентом на захисті кандидатських та докторських дисертацій; є членом двох Спеціалізованих вчених рад. Очолював робочу групу «Екологічна сертифікація» в Технічному Комітеті зі стандартизації № 93 в Державній службі технічного регулювання та споживчої політики України (2011 – 2013 рр.), а в даний час працює в Технічному Комітеті ТК 175 «Сталий розвиток суспільства» національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ» України. Експерт в Рівненській ОДА з організації органічного виробництва й навчання фермерів. Протягом останніх 5 років подав більше 22 грантових проектів на різні конкурси. Проводив експертизу бізнес проектів у Рівненській області та методичних рекомендацій у структурі НААН України, є членом у редколегії наукових журналів "International Journal of New Economics and Social Sciences" (IJONESS), «Ефективна економіка» та Вісник НУВГП. Скрипчук Петро Михайлович постійно бере участь в організації та роботі науково-практичних конференцій, симпозіумів і семінарів, де виступає з доповідями. Під керівництвом Скрипчука П.М. студенти займають призові місця у студентських конкурсах наукових робіт та беруть участь у конференціях. Член журі обласних наукових конкурсів. Проводив учнівський та студентський конкурс у Рівненській, Волинській і Хмельницькій областях на тему «Е-технології у менеджменті та бізнесі». Організував Регіональну учнівську конференцію для Хмельницької і Рівненської області (м. Нетішин, 2019 р.). Обирався на конкурсі „Людина року” у 2003, 2007 і 2009 роках; отримав подяку від експертів МОН України про виконання держбюджетної тематики у 2007-2009 роках; отримав подяку до дня науки у 2008 році; третє місце в педагогічному конкурсі „Краща навчально-методична розробка 2003 року”; почесна грамота голови Держводгоспу України 2008р; почесна грамота за значні досягнення у науковій діяльності, впровадження наукових досягнень у виробництво та навчальний процес ректорату та голови профкому 2009 року; почесна грамота за багаторічну сумлінну працю та з нагоди 10-річчя факультету екології та природокористування; грамота Державного управління екології та природних ресурсів в Рівненській області за вагомий особистий внесок у справу охорони довкілля Рівненщини, активну громадську діяльність на ниві екології та з нагоди Дня довкілля 2004 року; грамота Рівненської обласної державної адміністрації 2012 р.; подяка Міністерства освіти і науки України 2013 р.; грамота Міністерства освіти і науки України 2015 р. та інші. Виконав 1 міжнародний гранд та 3 проекти з Фонду Східного партнерства та посольства США в Україні. Грант «Формування підприємницького середовища для виробництва органічних ягід в трансграничних районах України і Білорусії». Донор: Європейський Союз. Реєстрація № 83265657 від 29.1 1.2017. Державна реєстрація в Мінекономіки від 06.03.2018. Грант «Геоінформаційно-аналітичний портал для органічного виробництва» (Програма EGAP, що фінансується Швейцарською конфедерацією (http://egap-challenge.in.ua/projects) та інші. Скрипчук П.М. - керівник Регіонального консультаційного освітнього центу НУВГП. Керував держбюджетною тематикою із з 2012 року щодо питань екологічного менеджменту, безпеки аграрної продукції, ІТ- технологій, стандартизації якості сировини та маркетингу територій, наприклад, «Інформаційне забезпечення розвитку конкурентоспроможного органічного сільського господарства України в умовах євроінтеграції (№ держреєстрації 0117 U001987)»; «Геоуправління та механізми забезпечення конкурентоспроможності органічного сільського господарства України в умовах євроінтеграції (№ держреєстрації 0118 U003372), 2017 р. та інші. Викладав курси з тематики менеджменту і «зеленої» економіки в Польщі і Республіці Білорусь. Розробив програму навчання та розвитку органічного виробництва в Рівненській області та проекти стандартів органічного виробництва та інші наукові й практичні розробки. Рецензує посібники, статі, монографії у системі навчання вищої освіти та методичні рекомендації у системі розробки нормативних документів НААН України. Співпрацює із науковими школами Києва, Львова, Харкова, Дніпра, Херсона, Луцька, Вінниці, Житомира та інших міст. Співпрацює із громадськими організаціями у сфері освіти Польщі, Словакії, Болгарії та Республіки Білорусь, наприклад: Східноєвропейською агенцією з розвитку; Міжнародним комітетом по боротьбі з організованою злочинністю, тероризмом та корупцією; Європейським інститутом післядипломної освіти; редакцією наукового журналу «Європейська наука». Скрипчук П.М. володіє навичками: системного аналізу; стандартизації й сертифікації в економіці й управлінні, проектного менеджменту; гармонізації, адаптації та імплементації нормативних документів ЄС в Україні (англомовні монографії видані у ЄС); приймає участь в Інтернет-форумах на сайтах ФАО, громадських організацій, виступає експертом проектів і програм щодо «зеленої» економіки. Реалізує проекти з Рівненською державною обласною адміністрацією та міською радою м. Рівного щодо нішевого й органічного аграрного виробництва, питань поводження з відходами та впроваджує документи інтелектуальної власності, наприклад: патент на корисну модель № 129820 «Спосіб утилізації відновної біомаси вермикультивуваннм»; свідоцтво авторського права на твір «Методика організації органічного сільськогосподарського виробництва» та ін. Візуалізація проектів, проведені дні поля, навчання, громадські заходи, звіти за реалізованими проектами на сайтах: https://goo.gl/maps/gFkp71Xjhfggsa8o8,http://www.green-rivne.org.ua, http://beop.polessu.by, https://www.facebook.com/OrganicPortal/?ref=bookmarks). Знання мов: українська, російська вільно, польська сертифікат В2, англійська – розуміння робота із словником.