Рокочинський Анатолій Миколайович

Матеріал з Wikiситет
Версія від 12:16, 24 вересня 2019, створена Анатолій Миколайович Рокочинський (обговорення | внесок)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Біографія

Рокочинський Анатолій Миколайович

Народився 12 жовтня 1954р. у м. Сарни Рівненської області.


У 1961 році вступив і у 1971 році закінчив з відзнакою Коростенську середню школу № 9 Житомирської області.

У 1971 році вступив до Українського інституту інженерів водного господарства (УІІВГ) в м.Рівному, де під час навчання на старших курсах був Ленінським стипендіатом.

Після закінчення в 1976 році УІІВГ отримав диплом з відзнакою інженера-гідротехніка за спеціальністю 1511 “Гідромеліорація” і був запрошений для роботи на кафедрі сільськогосподарських гідротехнічних меліорацій, де до кінця 1980 року послідовно працював на посадах інженера, молодшого, а згодом старшого наукового співробітника НДСу.

З січня 1981 року по березень 1983 року навчався в очній аспірантурі УІІВГ, а після її закінчення та захисту кандидатської дисертації в 1983 році – спочатку асистентом, а з 1984 року – доцентом кафедри сільськогосподарських гідротехнічних меліорацій. Атестат доцента отримав у 1986 році.

З 1993 року по 1996 рік навчався в докторантурі Рівненського державного технічного університету (колишній УІІВГ), після закінчення якої працював на посаді професора кафедри меліорацій УДАВГ (колишній РДТУ).

У 2002 році закінчив роботу і захистив при Інституті гідротехніки і меліорації УААН докторську дисертацію «Оптимізація проектних технічних і технологічних рішень з водорегулювання осушуваних земель» за спеціальністю 06.01.02 – сільськогосподарські меліорації (технічні науки) і здобув науковий ступінь доктора технічних наук.

Наставниками і науковими консультантами по його роботі були д.с.-г.н., професор С.Т.Вознюк та д.т.н., професор М.О. Лазарчук, а також фахівці київської, мінської та московської наукових меліоративних шкіл.

Атестат професора отримав у 2003 році. На протязі 2004/2005 навчального року поєднував роботу на кафедрі з виконанням обов’язків декана факультету водного господарства нині Національного університету водного господарства та природокористування (НУВГП).

У теперішній час працює завідувачем кафедри природо облаштування та гідромеліорацій у навчально-науковому інституті водного господарства та природооблаштуванняНУВГП, а також очолює науково-дослідну лабораторію АСУ і САПР водогосподарських та меліоративних об’єктів.

Науковий напрямок, який ним розробляється на основі застосування сучасних комп’ютерних та інформаційних технологій, присвячений розробці наукових принципів, методів і моделей з обґрунтування кліматологічно-оптимальної стратегії створення й управління складними природно-техногенними об’єктами та комплексами в галузі водного господарства, охорони навколишнього природного середовища, агропромисловому та енергетичному комплексі країни.

Постійно веде виконання науково-дослідних робіт за важливими напрямками розвитку народного господарства за бюджетною та госпдоговірною тематиками, підтримує тісні зв’язки з виробництвом.

Успішно співпрацює в науковій роботі із талановитою студентською молоддю, керує підготовкою студентських та магістерських наукових робіт, які ставали лауреатами університетського конкурсу та переможцями Всеукраїнської олімпіади, роботою пошуковців та аспірантів. Під його керівництвом успішно захищені 5 кандидатських дисертацій, зараз працюють 7 пошуковців та аспірантів.

Є автором та співавтором більше 200 наукових і навчально-методичних праць, в тому числі 3 монографії, 6 навчальних посібників,25 галузевих нормативно-технічних документів, 7 авторських свідоцтв на винаходи та патентів на корисну модель, 3 свідоцтва авторського права.

Нагороджений такими державними та відомчими нагородами: Почесною грамотою Держводжгоспу України у 1999, 2002, 2003 та 2012 році, Почесною грамотою Міносвіти України у 2001 році, знаком “Відмінник освіти України” у 2002 році, ПочесноювідзнакоюДержводгоспу України у 2004 році, “Знаком Пошани” Мінагрополітики України у 2004 році, Почесною грамотою Верховної Ради України у 2006 році.

За досягнуті успіхи в навчально-методичній та науковій роботі неодноразово відзначався і заохочувався адміністрацією університету, міською та обласною радами, Держводгоспом, Міносвіти та Мінагрополітики України. У 1998, 2000, 2003 та 2005-2011 роках визнавався “Людиною року” в університеті.

Основні науково-методичні праці

Монографії, навчальні посібники

 • Потоцкий Г.С., Лазарчук Н.А., Рокочинский А.Н. Мелиорациязаболоченных засоленных поймсреднегоПриднепровья / Под ред. Г. С. Потоцкого.- Львов: Вища шк. Изд-во при Львов. ун-те, 1987.- 120 с.
 • Лазарчук Н.А., Рокочинский А.Н., Черенков А.В. Проектированиеосушительных систем: Практикум.- К.: Вища шк. Головноеизд-во, 1989.- 208 с.
 • Лазарчук М.О., Рокочинський А.М., Черенков А.В. Проектування осушувальних систем з основами САПР: Практикум.- К.: ІСДО, 1994.- 408 с.
 • Дупляк В.Д., Дупляк О.В., Ковальов С.В., Рокочинський А.М. Організація та проведення торгів у водогосподарському будівництві: Навчальний посібник. - Київ-Рівне: УДУВГП, 2002. - 392с.
 • Фроленкова Н.А., Кожушко Л.Ф., Рокочинський А.М. Еколого-економічне оцінювання в управлінні меліоративними проектами: Монографія. – Рівне: НУВГП, 2007. – 257с.
 • Тестові завдання з фахових дисциплін. Навч. посібник. /За редакцією А.М. Рокочинського, В.Г. Муранова, П.І. Мендуся, В.О. Турченюка. – Рівне: НУВГП, 2008. – 358 с.
 • Волошин В.П., Живиця В.А., Рокочинський А.М. Метрологія і стандартизація:Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення / За редакцією А.М. Рокочинського. – Рівне: НУВГП, 2008- 108 с.
 • Рокочинський А.М. Наукові та практичні аспекти оптимізації водорегулювання осушуваних земель на еколого-економічних засадах.: Монографія / За редакцією академіка УААН Ромащенка М.І. – Рівне: НУВГП, 2010.- 351 с.
 • Рокочинський А.М., Наумчук О.М., Величко С.В., Коптюк Р.М. Основи систем автоматизованого проектування. Навч. посібник. /За ред. проф. А.М. Рокочинського. – Рівне: НУВГП, 2010. – 178 с.
 • Клименко М.О., Рокочинський А.М., Бєдункова О.О., Маланчук Є.З., Жомирук Р.В., Громаченко С.Ю. Утилізація твердих побутових відходів: Навч. Посібник. – Рівне: 2010, – 307 с.
 • Рокочинський А.М., Антонов О.Д., Шалай С.В. Інженерні вишукування для водогосподарського та природоохоронного будівництва. Навч. посібник. /За ред. проф. А.М. Рокочинського. – Рівне: НУВГП, 2010. – 173 с.
 • Шалай С.В., Рокочинський А.М. Оцінка продуктивності осушуваних земель за довготерміновим прогнозом.: Монографія. – Рівне: НУВГП, 2011.- 149 с.

Брошури

 • Тимчасові рекомендації з економічного обгрунтування меліоративних проектів у зоні осушувальних меліорацій / Н.А. Рокочинська, Л.Ф. Кожушко,

А.М. Рокочинський, В.Д. Дупляк. – Рівне: НУВГП, 2004. – 68с.

 • Тимчасові рекомендації з економічного обгрунтування інвестицій в проектах зрошувальних систем / Н.А. Рокочинська, Л.Ф. Кожушко, А.М. Рокочинський, С.Р. Стасюк. – Рівне: НУВГП, 2004. – 37с.
 • Тимчасові рекомендації з обгрунтування ефективної проектної врожайності на осушуваних землях при будівництві й реконструкції меліоративних систем /

С.В. Шалай, А.М. Рокочинський, В.А. Сташук, В.М. Бежук. – Рівне: НУВГП, 2004. – 43с.

 • Методичні рекомендації щодо екологічно оптимальних режимів меліорованих грунтів гумідної зони України / С.Т.Вознюк, А.М.Рокочинський, В.С.Мошинський, В.А.Сташук, Н.А.Фроленкова та ін. – Рівне, 2005. – 50с.
 • Науково-методичні та організаційні засади управління водогосподарсько-меліоративними об’єктами гумідної зони України за короткотерміновим метеорологічним прогнозом: Методичні рекомендації / А.М.Рокочинський, В.А.Сташук, Я.Я.Зубик, Л.В.Зубик, Є.І.Покладньов та ін. – Рівне, 2005. – 53с.
 • Посібник до ДБН В.2.4-1-99 “Меліоративні системи та споруди” (Розділ 3. Осушувальні системи). Обгрунтування ефективної проектної врожайності на осушуваних землях при будівництві й реконструкції меліоративних систем / А.М.Рокочинський, С.В.Шалай, В.А.Сташук, В.Д.Дупляк та ін. – Рівне, 2006. – 50с.
 • Посібник до ДБН В.2.4-1-99 “Меліоративні системи та споруди” (Розділ 3. Осушувальні системи). Метеорологічне забезпечення інженерно-меліоративних розрахунків у проектах будівництва й реконструкції осушувальних систем / А.М.Рокочинський, О.І. Галік, В.А.Сташук, Н.А. Фроленкова, В.А. Волощук та ін. – Рівне, 2008. – 64 с.
 • Тимчасові рекомендації з оптимізації водорегулювання осушуваних земель у проектах будівництва й реконструкції водогосподарсько-меліоративних об’єктів / А.М.Рокочинський, В.А.Сташук, Дупляк В.Д., Н.А. Фроленкова та ін. – Рівне, 2010. – 52 с.
 • Тимчасові рекомендації з прогнозної оцінки водного режиму та технологій водорегулювання осушуваних земель у проектах будівництва й реконструкції меліоративних систем / А.М.Рокочинський, В.А.Сташук, Дупляк В.Д., Н.А. Фроленкова та ін. – Рівне, 2011. – 54с.
 • Підвищення ефективності рисових зрошуваних систем України: науково-методичні рекомендації / А.М. Рокочинський, С.В. Ковальов, П.І. Мендусь, Н.А. Фроленкова та ін. – Херсон-Рівне, 2011.– 104 с.
 • Тимчасові рекомендації з оцінки інвестиційних проектів будівництва і реконструкції водогосподарських об'єктів та меліоративних систем / А.М.Рокочинський, В.А.Сташук, Дупляк В.Д., Н.А. Фроленкова та ін. – Рівне, 2013. – 43 с.