Мельник Леонід Васильович

Матеріал з Wikiситет
Версія від 18:06, 30 жовтня 2023, створена Леонід Васильович Мельник (обговорення | внесок)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Лв.jpg

Біографія

Народився 2 січня 1965 року. У 1982 році вступив на інженерно-економічний факультет Українського інституту інженерів водного господарства. З 1983 до 1985 року проходив військову службу в лавах Збройних сил. У 1989 році закінчив Український інститут інженерів водного господарства та отримав кваліфікацію «гірничий інженер». У 1999 році отримав кваліфікацію «економіст» за спеціальністю «Облік і аудит». У 2019 році закінчив магістратуру Національного університету водного господарства та природокористування за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». У 1998 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Мале підприємництво в господарському розвитку регіону» за спеціальністю «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» (м. Київ). У 2020 році захистив докторську дисертацію на тему «Ресурсний потенціал іпотечного кредитування в аграрній сфері» за спеціальністю «Гроші,фінанси і кредит» (м. Київ). З 1990 по 1998 рік працював асистентом, старшим викладачем кафедри розробки торфових родовищ; з 1998 по 2002 рік - доцентом кафедри обліку і аудиту, заступником декана факультету економіки; з 2002 по 2008 рік - деканом факультету економіки Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. На кафедрі фінансів та економічної безпеки працює з 2008 року. З 2010 по 2013 рік – декан факультету економіки і підприємництва НУВГП. З 2016 року - завідувач кафедри фінансів та економічної безпеки НУВГП. У 2017 році пройшов стажування в Міжнародному інституті інновацій «Освіта-Наука-Розвиток» (м. Варшава, Республіка Польща) за напрямом «Економіка і фінанси» (тема: Фінанси. Банківська справа. Екологічна економіка). Член Вченої ради ННІЕМ, член науково-методичної ради з якості освіти ННІЕМ. Гарант ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Відмінник освіти України.


Науковий ступінь та вчене звання

Доктор економічних наук, спеціальність 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит (2020). Професор кафедри фінансів та економічної безпеки (2021 р.).


Підготовка наукових кадрів

Під науковим керівництвом захищено дві кандидатські дисертації.

Дисципліни які викладає

«Гроші і кредит», «Банківський менеджмент», «Фінанси, гроші і кредит», «Банківська система».


Методичні праці

• 06-03-291М Мельник, Л. М. та Мельник, Л. В. (2021) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання». [Методичне забезпечення]

•06-03-293М Мельник, Л. М. та Мельник, Л. В. та Котик, О. В. (2021) Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аналіз діяльності фінансово-кредитних установ» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

•06-03-290М Мельник, Л. М. та Мельник, Л. В. (2021) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

•06-03-292М Мельник, Л. В. (2021) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Аналіз діяльності фінансово-кредитних установ» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

•06-03-284М Мельник, Л. В. та Кондрацька, Н. М. (2021) Методичні вказівки до практичних занять та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фінанси» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

•06-03-289М Мельник, Л. В. (2021) Методичні вказівки до виконання роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

•06-03-295М Мельник, Л. В. (2021) Методичні вказівки до проведення тренінгу з аналізу фінансової звітності для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

•06-03-268 Мельник, Л. В. та Мельник, Л. М. (2020) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Банківський менеджмент» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

•06-03-257 Мельник, Л. В. та Ляхович, О. О. та Котик, О. В. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи із навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

•06-03-269 Мельник, Л. В. та Мельник, Л. М. та Котик, О. В. (2020) Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Банківський менеджмент» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

•06-03-246 Мельник, Л. В. та Ляхович, О. О. та Котик, О. В. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи із навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Управління фінансово-економічною безпекою» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

•06-03-230 Мельник, Л. В. та Мельник, Л. М. (2019) Методичні вказівки до самостійної підготовки та проведення практичних занять з дисципліни «Гроші і кредит» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами спеціальностей: 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 281 «Публічне управління та адміністрування»,292 «Міжнародні економічні відносини». [Методичне забезпечення]

•06-03-229 Мельник, Л. В. та Мельник, Л. М. (2019) Конспект лекцій з дисципліни «Гроші і кредит» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами спеціальностей: 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 281 «Публічне управління та адміністрування», 292 «Міжнародні економічні відносини». [Методичне забезпечення]

•06-03-242 Мельник, Л. В. (2019) Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями : 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 051 «Економіка», 292 «Міжнародні економічні відносини», 281 «Публічне управління та адміністрування». [Методичне забезпечення]

•06-03-243 Мельник, Л. В. (2019) Методичні вказівки до самостійної підготовки та проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями : 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 051 «Економіка», 292 «Міжнародні економічні відносини», 281 «Публічне управління та адміністрування». [Методичне забезпечення]

•06-03-259 Мельник, Л. В. та Ляхович, О. О. (2019) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

•06-03-260 Мельник, Л. В. та Ляхович, О. О. (2019) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

•06-03-236 Мельник, Л. М. та Мельник, Л. В. (2019) Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Управління фінансовою санацією підприємства» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

•06-03-237 Мельник, Л. М. та Мельник, Л. В. (2019) Конспект лекцій з дисципліни «Управління фінансовою санацією підприємства» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

•06–03-244 Мельник, Л. В. (2019) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Банківська система» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

•06-03-245 Мельник, Л. В. та Ляхович, О. О. (2019) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 073 Управління фінансово-економічною безпекою денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

•06-03-198 Мельник, Л. М. та Мельник, Л. В. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Економічні ризики та фінансова санація підприємства» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 073 «Менеджмент» («Управління фінансово-економічною безпекою») заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

•06-03-196 Мельник, Л. М. та Мельник, Л. В. (2018) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економічні ризики та фінансова санація підприємства» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 073 «Менеджмент» («Управління фінансово-економічною безпекою») денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

•06-03-201 Мельник, Л. М. та Мельник, Л. В. (2018) Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Економічні ризики та фінансова санація підприємства» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 073 «Менеджмент» («Управління фінансово-економічною безпекою») денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]


Напрямок наукових досліджень

Дослідження проблем діяльності комерційних банків, механізму іпотечного кредитування підприємств аграрної сфери.


Наукові публікації

Автор понад 130 наукових та методичних праць, більшість з яких присвячена проблемам організації фінансів підприємств аграрної сфери.

Монографії:

• Мельник Л. В. Ресурсний потенціал іпотечного кредитування в аграрній сфері: теорія, методологія, практика : монографія. Київ : Видавничий дім «Кондор», 2019. 302 с. (16,1 умов. друк. арк.)

• Мельник Л.В. Посилення безпеки онлайн-банкінгу. Фінансово-економічна політика в контексті інноваційного розвитку України : колективна монографія /За заг. ред. Мельника Л.В. Частина 3. Київ: Кондор, 2022, 324 с. (п.3.4., С.174-184)

• Мельник Л.В. Аналіз стану іпотечного кредитування нефінансових корпорацій. Фінансово-економічна політика в контексті інноваційного розвитку України : колективна монографія /за заг. ред. Л. В. Мельника. Частина 2. Київ : Кондор, 2021. 200 с., (п.2.3., С.71-81)

• Мельник Л. В Аналіз мотиваційних факторів суб’єктів іпотечного кредитування. Фінансово-економічна політика в контексті інноваційного розвитку України: колективна монографія/за заг. ред. Л. М. Мельник. Частина 1. Рівне: НУВГП, 2020. 246 с.(п. С. 95-105)

• Мельник Л. В. Оцінка стану іпотечного кредитування аграрних підприємств: регіональний та інституційний аспекти. Фінансова та еколого-економічна політика в умовах децентралізації влади в Україні : монографія / за заг. ред. Л. В. Мельника. Частина 4. Київ : Видавничий дім «Кондор», 2019. 179 с. (8,1 умов. друк. арк., внесок автора : п. 3.4, С. 125–136. (0,50 умов. друк. арк.)).

• Мельник Л. В. Оцінка заставного майна та її вплив на інвестиційний потенціал іпотечного кредитування. Фінансова та еколого-економічна політика в умовах децентралізації влади в Україні : монографія / за заг. ред. Л. В. Мельника. Частина 3. Київ : Видавничий дім «Кондор», 2018. 137 с. (6,20 умов. друк. арк., внесок автора: п. 4.2., С. 79–92. (0,59 умов. друк. арк.).

• Мельник Л. В. Стратегічні напрямки залучення інвестиційних вкладень в аграрну сферу. Фінансова та еколого-економічна політика в умовах децентралізації влади в Україні : монографія / за заг. ред. Л. В. Мельника Частина 2. Київ : Видавничий дім «Кондор», 2017. 218 с. (12,20 умов. друк. арк., внесок автора: п. 4.2, С. 130–137. (0,45 умов. друк. арк.).

• Мельник Л. В Міжнародний досвід управління кредитними ризиками. Фінансова та еколого-економічна політика в умовах децентралізації влади в Україні : монографія / за заг. ред. Л. В. Мельника. Частина 1. Київ : Видавничий дім «Кондор», 2016. 170 с. (7,20 умов. друк. арк., внесок автора: п. 1.3, С. 23–33. (0,47 умов. друк. арк.).


Статті у наукових фахових виданнях України та у виданнях, які включено до міжнародних наукометричних баз:'

• Melnyk L.V. (2023) Financial security and guidelines of the strategic development of Ukraine / L. V. Melnyk, I. F. Gudz, V. P. Synchak, Yu. P. Makarenko, V. L. Duma (Фінансова безпека та орієнтири стратегічного розвитку України) // Review of Economics and Finance. 2022. Vol. 20. P. 1264-1277. URL: https://refpress.org/ref-vol20-a139/, doi: https://doi.org/10.55365/1923.x2022.20.139 (SCOPUS)

• Melnyk L. (2021).'Permanent' algorithm for the meeting shedule problem./ Turbal Y., Babych S., Kunanets N., , Pasichnyk V. International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, 2021, 2, pp. 355–359 (SCOPUS)

• L. V. Melnyk (2021). Credit-Investment Activity of Banks of the Ukraine: Financial Globalization, Risks, Stabilization (Кредитно-інвестиційна діяльність банків України: фінансова глобалізація, ризики, стабілізація). / N.V. Trusova, Z.S. Shіlo, O.S. PrystеmskyiUniversal Journal of Accounting and Finance, 2021, 9(3), 450-468. URL: https://www.hrpub.org/journals/article_info.php?aid=11068 (SCOPUS)

• L. V. Melnyk (2021). The Risks of Payment Systems of Banking Institutions of Ukraine. (Ризики платіжних систем банківських установ України). / N. V. Trusova, O. V. Hryvkivska, O.V. Gerasymova, M. A. Tereshchenko Universal Journal of Accounting and Finance 2021. 9(4): рр. 637-652. URL: https://www.hrpub.org/journals/article_info.php?aid=11161 (SCOPUS)

• Melnyk L V, (2020). A value-oriented approach to portfolio management of regional development projects and their financial support. (Ціннісно-орієнтований підхід до управління портфелем проектів регіонального розвитку та їх фінансової підтримки)./ Kostiukevych, R., Krulický, T., Kostiukevych, A., Melnyk, L. Journal of International Studies, 13(4), 155-170. doi:10.14254/2071-8330.2020/13-4/11 URLhttps://www.jois.eu/index.php?655,en_a-value-oriented-approach-to-assessing-regional-economic-development-projects (SCOPUS)

• L. Melnyk (2020). Development of regional integration groups in the system of global trade and economic relations. (Развитие региональных интеграционных групп в системе мировых торговых и экономических отношений). / M. Savchenko, M. Varlamova,M. Shkurat, V.Bondar. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development.2020. 42 (4), 536–548. URL: https://doi.org/10.15544/mts.2020.55 (Web of Science Core Collection)

• Мельник Л., Синчак В.(2023) Вплив макроекономічних чинників на фінансову безпеку України. Університетські наукові записки, 2023, № 1-2 (91-92), С. 23-36 DOI 10.37491/UNZ.91-92.2 URL: https://unz.univer.km.ua/article/view/91-92_23-36/349

• Мельник Л.В. (2022). Фінансові потоки та їх вплив на формування високоліквідних активів підприємств / Трусова Н.В., Пристемський О.С., Дума В.Л. Збірник Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (економічні науки). 2022. №45. С. 50-58

• Мельник Л.В. (2021). Корпоративна соціальна відповідальність у формуванні результатів господарської діяльності аграрних підприємств у контексті їх сталого розвитку / Трусова Н.В., Гривківська О.В., Мельник Л.М. Економіка і управління. 2021. №3(91). С. 72-76

• Мельник Л.В. (2021). Ефективність використання ресурсного потенціалу малих форм аграрного виробництва у забезпеченні їх сталого розвитку / Трусова Н.В., Гривківська О.В., Мельник Л.М.,. Економіка і управління. 2021. №3(91). С.51-57

• Мельник Л. В. (2020). Оцінка передумов формування депозитних вкладень населення у банківських установах. Вісник НУВГП. Сер. Економічні науки. 2020. №4(92). С. 186-195. (Index Copernicus)

• Мельник Л. В. (2020). Вплив реалізації ресурсного потенціалу іпотечного кредитування в аграрній сфері на соціально-економічний розвиток України Економіка і управління. 2020. № 4. С. 114-121.(Index Copernicus)

• Мельник Л. В (2020). Методичні підходи до оцінки інвестиційного потенціалу країни Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. «Економіка і менеджмент». 2020. № 4. С. 35-42.

• Мельник Л. В. (2019). Інституційний та регуляторний потенціал іпотечного кредитування аграрної сфери. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Випуск № 27. Частина 1. С. 116–121. (0,60 умов. друк. арк.) (Index Copernicus).

• Мельник Л. В. (2019). Формування заставного потенціалу при іпотечному кредитуванні аграрної сфери. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. 2019. Випуск № 35. С. 96–100. (0,53 умов. друк. арк.). (Index Copernicus).

• Мельник Л. В.(2019). Оцінка стану державного регулювання ресурсного потенціалу аграрної сфери. Науковий погляд: економіка та управління : науковий журнал. 2019. Випуск № 3 (65). С. 236–243. (0,55 умов. друк. арк.). (Index Copernicus).

• Мельник Л. В. (2019). Побудова моделі формування ресурсного потенціалу іпотечного кредитування. Інтелект ХХІ. 2019. Випуск 5. С. 66–70. (0,50 умов. друк. арк.). (Index Copernicus).

• Мельник Л. В. (2019). Управління системними ризиками ресурсного потенціалу іпотечного кредитування в аграрній сфері. Modern Economics : електронне наукове фахове видання Миколаївського національного аграрного університет. 2019. № 17. С. 139–146. URL: https://modecon.mnau.edu.ua/ system-risk-management-of-resource. (0,62 умов. друк. арк.). (Index Copernicus , EBSCO Publishing, IncResearchBib, Ulrichsweb, DOI: https://doi.org/10.31521/ modecon.V17(2019)-22, Російський індекс наукового цитування (РИНЦ), Російська наукова електронна бібліотека CiteFactor, Google Академія, Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського)

• Мельник Л. В. (2019). Системні ризики іпотечного кредитування аграрної сфери: оцінка та шляхи зниження. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». 2019. № 15(43). С. 120–126. (0,52 умов. друк. арк.). (Index Copernicus, EBSCO Publishing, Inc, ResearchBib, Ulrichsweb, DOI: 10.25264/2311-5149, Російський індекс наукового цитування (РИНЦ), Російська наукова електронна бібліотека CiteFactor, Google Академія, Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського, Бібліометрика української науки).

• Мельник Л. В. (2019). Оцінка інвестиційних потреб аграрної сфери. Економіка і управління. 2019. № 2. С. 87–95. (0,64 умов. друк. арк.; особистий внесок автора: визначено індикатори оцінки рівня інвестиційного потенціалу іпотечного кредитування аграрної сфери. (Index Copernicus).

• Мельник Л. В. (2019). Механізм формування фінансової бази іпотечного кредитування аграрної сфери. Держава та регіон : науково-виробничий журнал. Сер. Економіка та підприємництво. 2019. Випуск 6(111). C. 116–120. (0,50 умов. друк. арк.). (Index Copernicus).

• Мельник Л. В. (2019). Розробка механізму встановлення оптимальної відсоткової ставки за іпотечними кредитами Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 48. C. 94–98. (0,56 умов. друк. арк.). (Index Copernicus).

• Мельник Л. В. (2019). Регіональні особливості формування ресурсного потенціалу іпотечного кредитування аграрної сфери. Економіка і управління. 2019. № 4. С. 81–89. (0,54 умов. друк. арк.). (Index Copernicus).

• Мельник Л. В. (2019). Регіональні аспекти розвитку іпотечного кредитування аграрної сфери. Вісник НУВГП. Сер. Економічні науки. 2019. Вип. 4(88). С. 119–129. (0,56 умов. друк. арк.).

• Мельник Л. В. (2019). Передумови формування фінансового потенціалу іпотечного кредитування аграрної сфери. Східна Європа: економіка, бізнес та управління : електронний фаховий журнал. 2019. Випуск № 5 (22). С. 208–214. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/22_2019/31.pdf. (0,64 умов. друк. арк.).

• Мельник Л. В. (2019). Аналіз законодавчої бази щодо іпотечного кредитування сільськогосподарських виробників. Вісник НУВГП. Сер. Економічні науки. 2019. Вип. 1(85). С. 124–133. (0,52 умов. друк. арк.).

• Мельник Л. В. (2019). Фінансово-кредитні інструменти формування ресурсного потенціалу іпотечного кредитування аграрної сфери. Сучасні питання економіки і права. 2019. Випуск № 1(9). С. 226–233. (0,61 умов. друк. арк.; особистий внесок автора: визначено класифікаційні групи фінансових інструментів за функціональним призначенням. Дано характеристику фінансових інструментів, які використовуються для акумулювання грошових ресурсів у сфері іпотеки – 0,31 умов. друк. арк.).

• Мельник Л. В., Гривківська С. М. (2018). Інституційне та регуляторне забезпечення іпотечного кредитування в аграрній сфері. Економіка і управління. 2018. № 3. С. 124–129. (0,47 умов. друк. арк.). (Index Copernicus).

• Мельник Л. В.(2018). Еволюція системи іпотечного кредитування. Причорноморські економічні студії. 2018. Випуск 32. С. 153–158. (0,42 умов. друк. арк.). (Index Copernicus).

• Мельник Л. В. (2018). Потенціал іпотечного кредитування в аграрній сфері:сутність, структура, специфіка формування. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». 2018. № 10(38). С. 93–98. (0,53 умов. друк. арк.). (Index Copernicus , EBSCO Publishing, Inc, ResearchBib, Ulrichsweb, DOI: 10.25264/2311-5149, Російський індекс наукового цитування (РИНЦ), Російська наукова електронна бібліотека CiteFactor, Google Академія, Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського, Бібліометрика української науки).

• Мельник Л. В. (2018). Методологічні основи оцінки об'єктів нерухомості при іпотечному кредитуванні аграрної сфери. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2018. Випуск 5 (17). С. 188–191. (0,52 умов. друк. арк.). (Index Copernicus).

• Мельник Л. В. (2018). Оцінка стану іпотечного кредитування сільськогосподарських виробників та факторів, що на нього впливають. Вісник НУВГП. Сер. Економічні науки. 2018. Вип. 4(84). С. 106–116. (0,61 умов. друк. арк.).

• Мельник Л. В. (2018). Методи управління кредитними ризиками при іпотечному кредитуванні аграрної сфери. Вісник НУВГП. Сер. Економічні науки. 2018. № 3(83). С. 120–128. (0,50 умов. друк. арк.).

• Мельник Л. В.(2018). Методологічні основи оцінки ресурсного потенціалу іпотечного кредитування в аграрній сфері. Вісник НУВГП. Сер. Економічні науки. 2018. № 1(81). С. 167–176. (0,47 умов. друк. арк.).

• Мельник Л. В. Державне регулювання та підтримка використання ресурсного потенціалу іпотечного кредитування в аграрній сфері. Економіка та суспільство : електронне наукове фахове видання Мукачівського державного університету. 2017. № 13. С. 1165–1172. URL: http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal-13. (0,69 умов. друк. арк.). (Index Copernicus).

• Мельник Л. В., Мисливець М. Сучасний стан страхового ринку України. Проблеми раціонального використання соціально-економічного і природно-ресурного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : зб. наук. праць. 2015. № 3. С. 118–124 (0,28 умов. друк. арк.; особистий внесок автора: проаналізовано стан ринку страхових послуг та визначено напрями покращення його функціонування – 0,20 умов. друк. арк.).

• Мельник Л. В. Кластерний підхід до підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва регіону. Проблеми раціонального використання соціально-економічного і природно-ресурного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : зб. наук. праць. 2014. № 1. С. 34–39. (0,45 умов. друк. арк.).

• Мельник Л. В Оцінка інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств. Вісник НУВГП. Сер. Економічні науки. 2011. Вип. 4(56). С. 159–166. (0,40 умов. друк. арк.).

• Мельник Л. В. Визначення ресурсно-інвестиційного потенціалу сільськогосподарський підприємств. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : зб. наук. праць. 2011. № 3. С. 291–298. (0,50 умов. друк. арк.).

• Мельник Л. В., Мельник Л. М. Банківські ризики та шляхи їх мінімізації. Вісник НУВГП. Сер. Економіка. Частина 2. 2004. Вип. 4(28). С. 142–148. (0,44 умов. друк. арк.; особистий внесок автора: на основі дослідження зарубіжного досвіду запропоновано напрями зменшення ризиковості кредитних операцій банку – 0,22 умов. друк. арк.).


Статті у наукових періодичних виданнях іноземних держав:

• Leonid V. Melnyk, Kateryna A. Alekseieva, Anatolii D. Ostapchuk, Elena Horská, Nadiia P. Reznik Theoretical and Methodological Approaches to Development of the Concept of Digital Economy. TEST Engineering & Management. Vol 83: March - April 2020. ISSN: 0193-4120 Page No. 8708-8716 URL: http://testmagzine.biz/index.php/testmagzine/article/view/5206/4203

• Melnyk L. Diversification of risks in the process of formation of resource potential of mortgage lending in the agrarian sectore. International journal of new economics. Public administration and Land. 2019. № 1(3). P. 34–43. (0,60 умов. друк. арк.). (Index Copernicus).

• Melnyk L. V., Melnyk L. М. Motivation factors for realization of resource potential of mortgage lending in the agrarian sphere. Public administration and land. 2019. № 2(2). Р. 67–74. (0,62 умов. друк. арк.; особистий внесок автора: визначено основні мотиваційні фактори співпраці кредитора та позичальника; узагальнено перелік критеріїв експертної оцінки потенційного позичальника кредитором – 0,32 умов. друк. арк.). (Index Copernicus).

• Melnyk L. External experience of organization of mortgage lending agricultural sphere. International journal of new economics. Public administration and Land. 2018. № 2(2). Р. 155–163. (0,90 умов. друк. арк.). (Index Copernicus).


Опубліковані праці апробаційного характеру:

• Мельник Л. В. Фактори мотиваційних рішень суб’єктів системи іпотечного кредитування аграрної сфери. Рerspective directions of science and practice : тези доповідей VI Міжнародної науково-практична конференції, (Афіни, Греція, 02-03 березня 2020 р.). Афіни: Internation Science Group, 2020. С. 174–176. URL: https://isg-konf.com/ru/perspective-directions-of-science-and-practice/ (0,12 умов. друк. арк.).

• Мельник Л. В. Шляхи вдосконалення формування ресурсного потенціалу іпотечного кредитування аграрної сфери. Goal and role of world science in modernity : тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції, (Гельсінкі, Фінляндія, 09-10 березня 2020 р.), Гельсінкі: Internation Science Group, 2020. (0,16 умов. друк. арк). С. 126–129. URL: https://isg-konf.com/goal-and-role-of-world-science-in-modernity/

• Мельник Л.В., Полюхович В.Ф., Проблема тіньових процесів в національній економіці та шляхи її подолання. Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: Збірник тез IX Міжнародної науково-практичної конференції 14 травня 2020 року. Рівне: НУВГП, 2020. С. 333-335.

• Мельник Л. В., Мельник Л. М. Передумови формування системи земельно-іпотечного кредитування аграрної сфери. Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : сборник трудов XIII международной научно-практической конференции (г. Пинск, 26 апреля 2019 г.). Писк : ПолесГУ, 2019. С. 138–139. (0,25 умов. друк. арк.; особистий внесок автора: систематизовано складові елементи земельно-іпотечного ринку, визначено стримуючи фактори трансформації земель на фінансові активи – 0,15 умов. друк. арк.).

• Мельник Л. В. Стан та чинники розвитку житлового кредитування в аграрній сфері. Актуальні проблеми економіки, управління та фінансів : зб. тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 19 квітня 2019 р.). Дніпро : університет митної справи та фінансів, 2019. С. 95–96. (0,10 умов. друк. арк.).

• Мельник Л. В. Підвищення інвестиційної привабливості підприємств аграрної сфери. Актуальні питання розвитку економічної науки та її вплив на становлення громадянського суспільства : зб. тез доп. всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Рівне, 20 квітня 2018 р.). Рівне : НУВГП, 2018. С. 240–241. (0,12 умов. друк. арк.).

• Мельник Л. В. Фактори формування та розвитку моделей іпотечного кредитування в зарубіжних країнах. Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : зб. наукових тез V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Острог, 11-12 жовтня 2018 р.). Острог : НУ «Острозька академія». 2018. С. 220–224. (0,21 умов. друк. арк.).

• Мельник Л. В. Специфіка формування потенціалу іпотечного кредитування аграрної сфери. Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та права в сучасних умовах : зб. тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 10 вересня 2018 р.). Полтава : ЦФЕНД. 2018. С. 18–20. (0,14 умов. друк. арк.).

• Мельник Л. В. Система іпотечного кредитування в аграрній сфері. Україна ХХІ століття: тенденції та перспективи розвитку : зб. тез ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 18 жовтня 2018 р.). Київ : Видавництво ЄУ. 2018. С. 103–104. (0,10 умов. друк. арк.).

• Мельник Л. В. Кредитний інструментарій використання ресурсного потенціалу іпотечного кредитування в аграрній сфері. Стратегії стійкого розвитку економіки : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 24 квітня 2017 р.). Київ : Видавництво ЄУ. 2017. С. 40–42. (0,15 умов. друк. арк.).

• Мельник Л. В. Правове регулювання іпотечного кредитування аграрної сфери. Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об'єднаних територіальних громад : матеріали І Міжнародної науково-методичної конференції (м. Рівне, 19-20 жовтня 2017 р.). Рівне : Волинські обереги. 2017. С. 47–49. (0,32 умов. друк. арк.).

• Мельник Л. В., Мельник Л. М. Сучасний стан і напрямки розвитку банківської системи України. Банковская система: устойчивость и перспективы развития : сб. научных статей VІІІ международной научно-практической конференции по вопросам банковской экономики, посвященной году науки в Беларуси. Полесский государственный университет, г. Пинск, Республика Беларусь. 2017. С. 123–126. (0,27 умов. друк. арк.; особистий внесок автора: визначено основні проблеми сучасного стану банківської системи та шляхи їх подолання – 0,15 умов. друк. арк.).

• Мельник Л. В. Місце і роль інвестицій у підвищенні ефективності сільського господарства. Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : зб. матеріалів VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 16-17 травня 2015 р.). Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2015. С. 289–291. (0, 18 умов. друк. арк.).

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

Голова Рівненського територіального відділення Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України.