Кафедра суспільних дисциплін

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Емблема кафедри суспільних дисциплін

"Синергія: гармонійна особистість - гармонійне суспільство - гармонійне природокористування"


Кафедра суспільних дисциплін вирішує завдання вищої освіти з навчання таких випускників, які на ринку праці в змозі задовольнити вимоги двадцять першого століття і які готові взяти активну і конструктивну участь у вирішенні суспільних проблем важливого значення.

20171117- DSC5405.jpg
20171117-IMG 0508.jpg

Педагоги кафедри вказують на необхідність підтримувати баланс між ефективністю і значенням загальнолюдського, між технологічним та гуманним відповідно до принципів соціальної відповідальності. Участь у реалізації такої місії покладена на професорсько-викладацький склад, тому завданнями, які постійно вирішує кафедра, є:

 •  перехід до інноваційних методик навчання;
 • забезпечення якісної організації навчально-виховного процесу;
 • підтримка ділових стосунків з кафедрами-партнерами університетів України та світу;
 • робота над питаннями педагогічної підготовки викладачів;
 • залучення студентів до наукової діяльності;
 • проведення відкритих лекцій викладачами з подальшим обговоренням;
 • вдосконалення системи контролю та оцінки знань студентів, її мотиваційного складника;
 • проведення методичних семінарів;
 • підготовка підручників, дистанційних курсів;
 • публікація наукових праць у фахових виданнях та участь в науково-практичних конференціях.

Кафедру суспільних дисциплін cтворено відповідно до рішення вченої ради університету і наказу ректора № 188 від 2013 року. Нині на кафедрі згідно з державними стандартами для вищого навчального закладу читаються такі дисципліни:

 • соціологія та політологія,
 • педагогіка,
 • педагогіка вищої школи,
 • психологія,
 • психологія управління,
 • конфліктологія,
 • етика ділового спілкування,
 • народознавство;

Кафедра готує: бакалаврів та магістрів спеціальності «053 Психологія», магістрів спеціальностей 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи), кваліфікація: викладач університетів та вищих навчальних закладів; Освітні, педагогічні науки (Соціально-виховна робота з дітьми та молоддю) бакалаврів спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія).

Психологія А6-01.jpg
Психологія А6-02.jpg

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедру суспільних дисциплін cтворено відповідно до рішення вченої ради університету і наказу ректора від 2013 року на основі кафедри українознавства, педагогіки і психології. До складу кафедри увійшли три секції: історії України, педагогіки і психології, політології та соціології. Секція політології та соціології перебувала у складі кафедри політології, соціології та права і у квітні 2013 р. увійшла до складу кафедри суспільних дисциплін. Завідувачем кафедри було призначено доктора педагогічних наук, професора Пелеха Ю. В. Незабаром у 2014 р. секція історії України була відокремлена до відновленої кафедри українознавства. У 2014 році на кафедрі було відкрито 2 спеціальності з магістратури: в галузі знань 1801 «Специфічні категорії» - 8.18010020 «Управління навчальним закладом (за типом)» та 8.18010021 «Педагогіка вищої школи», диплом яких здобули чимало працівників НУВГП та інших освітян з Рівненської області та сусідніх областей. У 2015 році тими, хто виконував обов’язки завідувача кафедри, були: доктор філософських наук, професор Залужна А. В. та кандидат педагогічних наук, доцент Кочубей А. В. У 2016 завідувачем кафедри було обрано доктора педагогічних наук, професора Олексіна Юрія Петровича. У 2018 році відкито бакалаврат з Психології та у 2020 відкрито магістратуру з Психології. У 2020 році відкрито бакалаврат зі спеціальності Середня освіта (Історія).

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ:

Колектив кафедри складають висококваліфіковані викладачі: д. психол. наук, професор О.О.Ставицький, канд. пед. наук, доцент С.С. Якубовська, канд. пед. наук, доцент А.В. Кочубей, канд. пед. наук, доцент В.А. Сокаль,канд. політ. наук, доцент  І.А. Чернюк, канд. психол. наук, канд. пед. наук, доцент Т.Є. Шевчук, канд. пед. наук, канд. психол. наук, доцент С.Г. Шпак, канд. психол.н., доцент Л.М.Смольська, канд. психол.н., доцент О.Г. Ставицька, канд. філос.н., доцент О.В.Сарнавська. Завідувач кафедри – д.пед. наук, професор Ю.П. Олексін, автор понад 150 наукових праць, монографій та підручників.

ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ:

Наукова тема кафедри – «Аксіологічний аспект наукових досліджень в моделях суспільних наук», у перспективі - "Суспільні дисципліни як засіб формування цивілізаційної компетентності студентів". Матеріали дослідження мають концептуальне значення для поглибленого аналізу змісту та комплексної оцінки розвитку ціннісно-смислової сфери особистості студента, її впливу на формування основних складових компетентнісного розвитку.

Напрями наукових досліджень: «Жан Моне» в рамках програми ЄС «Еразмус+ 2014-2020»; інноваційні педагогічні технології, психологічні проблеми управління (канд. пед. наук, доцент С.С. Якубовська); гуманітаризація навчального процесу в технічних ВНЗ, етнокультурні технології навчання (канд. пед. наук, доцент А.В. Кочубей, доцент Т.Є. Шевчук); позитивна психологія, позитивна психотерапія (канд. псих. наук, доцент Шпак С.Г.); психологія здоров'я, духовні цінності (канд. пед. наук, доцент Смольська Л.М.), політична культура (канд. політ. наук, доцент І.А. Чернюк).

Науковці кафедри – учасники численних всеукраїнських та міжнародних наукових форумів, які опублікували понад 600 наукових праць в Україні і за кордоном, також виступили організаторами Всеукраїнських наукових конференціїй «Тарас Шевченко в культурному просторі України та світу» та «Суспільні дисципліни як засіб формування цивілізаційної компетентності здобувачів освіти». Колектив кафедри співпрацює з провідними науковими і навчальними закладами України.

Викладачі кафедри опублікували монографії

"Суспільні дисципліни як засіб формування цивілізаційної компетентності здобувачів освіти (Випуск II): Монографія / Давидович С.Н, Колодич О.Б., Кочубей А.В., Кристопчук Т.Є., Оксентюк Н.В., Олексін Ю.П., Сокаль В.А., Ставицький О.О., Сталоверова Г.В., Шевчук Т.Є., Якубовська С.С. – Рівне : ФОП Зламан М.М., 2019 "Суспільні дисципліни як засіб формування цивілізаційної компетентності здобувачів освіти: Монографія / Кочубей А.В. Кристопчук Т.Є. Оксентюк Н.В. Олексін Ю.П. Сокаль В.А. Сталовєрова Г.В. Чернюк І.А. Шевчук Т.Є.Якубовська С.С. – Рівне: ФОП Зламан М.М., 2018. – 249 с." "Гуманітаризація фахової підготовки студентів технічних ВНЗ засобами народознавства" (А.В. Кочубей) та 5 навчальних посібників (автори: А.В. Кочубей, М.Ю. Якимчук, С.С. Якубовська, Б.І. Прохоров, С.Н. Давидович, А.В. Сталовєрова, Т.Є. Шевчук).

Викладачі кафедри залучають до наукової роботи студентів, які часто стають переможцями і призерами конкурсів та олімпіад, а також щороку проводять наукові конференції на теми «Актуальні проблеми українського державотворення» та «Актуальні проблеми педагогіки і психології». Також викладачі здійснюють керівництво докторантами, аспірантами, опонування на захисті докторських та кандидатських дисертацій, участь у наукових комісіях, конкурсах, рецензування монографій, підручників, статей, членство в наукових та науково-технічних радах. Кафедра надає консультативну допомогу з педагогіки, політології, соціології підрозділам університету.

Викладачі кафедри беруть участь у міжнародній роботі університету, проходять багато різних стажувань, у т.ч. іноземних, нагороджені численними нагородами: знаком «Відмінник освіти України», Почесними грамотами МОН, Рівненської обласної державної адміністрації, подяками виконкому Рівненської міськради та багато інших.

При кафедрі діє Студентська психологічна лабораторія. Мета її діяльності – формування загальних (соціальних) компетенцій студентів НУВГП у сфері практичної, науково-дослідної, педагогічної, управлінської діяльності та фахових компетенцій студентів-психологів. Учасники проекту – студенти спеціальності «Психологія» та «Педагогіка вищої школи», студенти інших спеціальностей, викладачі НУВГП

При кафедрі діє Навчально-наукова лабораторія гуманітарної освіти. Мета її діяльності – формування та розвиток наукової школи дослідження проблем гуманітарної освіти у ВНЗ технічного спрямування. Завдання навчально-наукової лабораторії гуманітарної освіти: - розробка теоретичних і практичних основ трансформування науки, освіти, педагогіки та культури в світлі завдань і перспектив розвитку України; - наукове забезпечення концептуальних парадигм, змісту й методики гуманітарної освітньої діяльності в Україні; - науково-аналітичне сприяння розвитку та удосконаленню основ гуманітарної політики держави; - розробка та реалізація програм дослідження педагогічних проблем гуманітарної підготовки в технічних ВНЗ у співпраці з науковими установами України та спеціалізованим науково-дослідними організаціями; - організація роботи наукової школи гуманітарної освіти для учнівської молоді; - розробка інноваційних педагогічних проектів у сфері діяльності лабораторії.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Педагогіка Основи педагогіки Психологія Народознавство Соціологія та політологія Політологія Соціологія Педагогіка вищої школи Дидактичні системи та інформаційні технології у вищій освіті (ПВШ) Філософія науки і освіти (ПВШ) Керівник навчального закладу (УНЗ) Правові аспекти управління навчальними закладами (УНЗ) Психолого-педагогічні основи управління організацією (УНЗ) Психологічні основи управління трудовими ресурсами (УНЗ) Теорія організацій. Менеджмент організацій (УНЗ) Управління фінансово-економічною діяльністю навчальної організації(УНЗ) Управління змістом робіт навчальної організації (УНЗ) Методика викладання у вищій школі (ПВШ) Історія вищої школи (ПВШ) Педагогіка та методика викладання у вищій школі (для всіх спеціальностей НУВГП) Психологія вищої школи (ПВШ) Психологія управління (УНЗ) Теорія та практика професійної освіти (ПВШ) Комунікативна діяльність викладача вищої школи (ПВШ) Педагогіка та методика викладання юридичних дисциплін Методологія наукових досліджень (УНЗ) Психологія управління та методи подолання корпоративних конфліктів Педагогічний контроль у системі освіти (ПВШ) Моделювання освітньої та професійної освіти діяльності фахівця (ПВШ) Психолого-педагогічне дослідження особистості Управління навчальною та виховною діяльністю організації

а також читаються такі дисципліни для спеціальності Психологія на бакалавраті, як:

 • загальна психологія
 • основи психотерапії
 • практикум з психології
 • вікова психологія,психофізіологія
 • теорія і методика організації психотренінгу
 • соціальна психологія, психологія соціальної роботи
 • основи психологічного консультування
 • педагогіка, педагогічна психологія
 • психодіагностика, основи психологічної корекції
 • дитяча психологія та психотерапія
 • психологія сім'ї
 • патопсихологія
 • юридична психологія
 • психологія соматичних хворих
 • психологія конфлікту
 • корекційна психологія
 • психологія управління
 • практика/тренінг з фаху
 • психологія творчості та обдарованості
 • Практична психологія в маркетингу та рекламі
 • Психологія життєвих криз
 • Проективні методи дослідження особистості
 • Юридична психологія
 • Арт-терапія
 • Соціальна педагогіка
 • Психологія соціальної роботи
 • Психологія інклюзії
 • Етнопсихологія та етнопедагогіка
 • Психологія спілкування
 • Психологія підприємницької діяльності
 • Психологія здоров’я
 • Державотворення в Україні
 • Громадське здоров’я
 • Політична психологія
 • Теорія і методика організації психотренінгу
 • Психологія залежної поведінки
 • Позитивна психологія
 • Психологія сімї
 • Основи коучінгу


Наші контакти: Наша кафедра знаходиться на 1 поверсі навчального корпусу № 2 НУВГП.

Адреса корпусу: Україна, 33002, м. Рівне, вул.О. Новака, 75, навчальний корпус № 2, ауд. 208.


Електронні адреси кафедри: kaf_sd@nuwm.edu.ua

Конференція адикції 20.jpg
Стейкхолдери кафедра суспільних.jpg
Магістри кафедри суспільних.jpg
Тренінг психологія.jpg
Заняття психологія.jpg