Відділ організації міжнародної освіти та міграційних питань

Матеріал з Wikiситет
Версія від 23:29, 22 лютого 2021, створена Дмитро Валерійович Нікитенко (обговорення | внесок)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Загальна інформація

Відділ організації міжнародної освіти та міграційних питань Центру міжнародного співробітництва та освіти є структурним підрозділом Національного університету водного господарства та природокористування.

Основне призначення Відділу полягає в забезпеченні функціонування підготовки іноземних студентів на базі НУВГП, організаційному забезпеченні навчального процесу іноземних студентів, збільшенні кількості іноземних студентів, які навчатимуться в Університеті.

Основні завдання

Робота Відділу спрямована на вирішення наступних завдань:

Щодо організації навчального процесу іноземних студентів:

 • підготовка матеріалів з ліцензування та акредитації з надання освітніх послуг щодо підготовки іноземних громадян за базовими акредитованими освітніми програмами (спеціальностями) в межах ліцензійного обсягу;
 • здійснення безпосереднього зв’язку з навчально-науковими інститутами, які здійснюють підготовку іноземних студентів за ліцензованими та акредитованими освітніми програмами (спеціальностями);
 • участь у розробці, зборі та зберіганні навчальних планів і робочих навчальних планів для підготовки іноземних студентів за базовими акредитованими освітніми програмами (спеціальностями);
 • контроль за наявністю та повнотою в навчальних планах освітніх програм (спеціальностей) для іноземних студентів обов’язкової навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна»;
 • координація організаційно-методичної роботи структурних підрозділів університету, які задіяні в процесі надання освітніх послуг іноземним студентам;
 • підготовка індивідуальних планів навчання іноземних студентів;
 • складання графіку навчального процесу іноземних студентів заочної форми навчання, а також контроль за їх виконанням;
 • визначення дисциплін, які іноземні студенти повинні здавати згідно з їх робочим планом щосеместру;
 • складання розкладу занять та екзаменів для іноземних студентів;
 • узгодження з навчально-методичним відділом Університету аудиторного фонду для організації навчального процесу іноземних студентів;
 • контроль за виконанням іноземними студентами умов договорів на навчання (своєчасна та повна оплата за навчання, виконання навчального плану);
 • виконання організаційних заходів щодо складання іноземними студентами підсумкового та поточного контролю в навчально-науковому центрі незалежного оцінювання;
 • участь у підготовці залікових і екзаменаційних відомостей для проведення підсумкового контролю;
 • здійснення організаційних заходів щодо ліквідації іноземними студентами академічної заборгованості;
 • оформлення контрактів на навчання іноземних студентів;
 • підготовка подачі документів в ДП «Інформаційно-іміджевий центр» Міністерства освіти і науки України для здійснення процедури визнання закордонних освітніх документів;
 • підготовка подачі документів для легалізації випускних документів та проставлення «Апостиля» в МОН України;
 • підбір професорсько-викладацького складу для викладання дисциплін іноземним студентам відповідно до робочого навчального плану;
 • контроль за виконанням навчального навантаження викладачами кафедр університету, які залучені до навчального процесу іноземних студентів;
 • підготовка проектів наказів, що стосуються планування, організації та контролю навчального процесу іноземних студентів;
 • налагодження контактів із закордонними навчальними та науково-дослідними закладами, агенціями, асоціаціями, посольствами іноземних держав, а також їх представництвами в Україні;
 • проведення серед закордонних вищих навчальних закладів інформаційної та рекламної роботи про діяльність Університету;
 • підготовка та розповсюдження рекламної продукції про напрями та умови вступу до Університету за кордоном, спрямованої на інформування іноземного абітурієнта;
 • узагальнення та надання звітності щодо результатів роботи відділу організації міжнародної освіти;
 • підготовка оперативної інформації для прийняття відповідних рішень, коригування та управління навчальним процесом іноземних студентів;
 • забезпечення належного оформлення дипломів про вищу освіту, виданих НУВГП;
 • контроль за правильністю оформлення навчально-науковими інститутами дипломів та додатків до дипломів іноземців-випускників відповідно до вимог МОН України;
 • підготовка в межах компетенції відповіді на листи та запити ОДА, Прокуратури, УМВС, УДМС, УДЦМО, СБУ в Рівненській області, Посольств та Консульств іноземних держав;
 • інтеграція стратегії інтернаціоналізації Університету в світовий науково-освітній простір.

Щодо організації міграційної підтримки іноземних громадян:

 • контроль за документами, які пред’являють іноземні громадяни при вступі до Університету, відповідно до чинного законодавства та оформлення їхніх особових справ;
 • співпраця з Управлінням державної міграційної служби в Рівненській області та Державною прикордонною службою України у питаннях проходження державного кордону іноземними абітурієнтами;
 • організація своєчасного оформлення відповідних документів для отримання або продовження дії посвідки на тимчасове проживання в Україні на період навчання в університеті;
 • підтримка постійного контакту з іноземними студентами, забезпечення збору інформації та побажань щодо покращення освітнього процесу й умов перебування на території України.

Працівники