Вовк Юрій Євгенович

Матеріал з Wikiситет
Версія від 10:30, 24 листопада 2021, створена Вікторія Іванівна (обговорення | внесок)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Біографія

Вовк Юрій Євгенович

Народився 22 червня 1968 року в м. Рівне.

В 1985 році поступив на навчання до Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича, який закінчив у 1992 році. З 1986 по 1988 рр. служив у лавах Радянської армії.

Освіта

З 1996 року по 1999 рік навчався на стаціонарі в аспірантурі Львівського Національного університету ім. І. Франка. За час навчання в аспірантурі дисертаційне дослідження на тему: «Судові органи Української Народної Республіки та Української Держави (1917 – 1920 рр.) було рекомендовано до захисту.


В 2000 році на засіданні спеціалізованої Вченої Ради Львівського Національного університету ім. І. Франка відбувся захист дисертаційного дослідження. Після присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук працював в Рівненській філії Вищої школи права при Інституті держави і права ім. В.Корецького НАН України на посадах старшого викладача, доцента, завідувача кафедри, заступника директора.

З 2003 року працював у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка С. Дем’янчука на посадах доцента кафедри правознавства, заступника ректора з правових питань, доцента кафедри теорії, історії держави і права та філософії. Під час перебування на різних посадах активно займався науковою, громадською, організаційною діяльністю.

В 2013 році призначений на посаду доцента кафедри теорії та історії держави і права Національного університету водного господарства та природокористування.

Сфера наукових інтересів:

  • історія держави і права України
  • проблеми конституційного права
  • правові аспекти діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування
  • питання протидії корупції
  • проблеми права соціального забезпечення.

Наукові праці

Автор понад 50 наукових публікацій, в тому числі у провідних фахових виданнях таких як: «Право України», «Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України», «Держава та право» та ін. Основні праці: 1. Вовк Ю. Є . Організація діяльності уряду УРСР у вересні 1941 – січні 1943 року // Матеріали XXXII Міжнародної історико-правової конференції «Сила права і право сили: історичний вимір та сучасне бачення проблеми. – Полтава – 2015. – С. 316-320.

2. Вовк Ю. Є . Уряд Радянської України як правова категорія. // Матеріали четвертої Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Держава в умовах надзвичайного, воєнного стану та/чи військової окупації: історія і сучасність (правові аспекти). – Львів:Національний університет «Львівська політехніка» – 2015. – С. 80-83.

3. Вовк Ю. Є . Декрет уряду Радянської України «Про суд» від 14 лютого 1919 року в контексті сучасних уявлень про право на справедливий суд. // Матеріали XXXIII Міжнародної історико-правової конференції «Права людини та основоположні свободи: історія та перспективи розвитку (до 800-річчя Великої хартії вольностей). – Коблево – 2015. – С. 327-331.

4. Вовк Ю. Є. Легалізація діяльності Генерального секретаріату в період Центральної Ради. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку». Херсонський державний університет, юридичний факультет. – Херсон . – 2016. – С. 20-22.

5. Вовк Ю. Є . Проблема реформування діяльності уряду України в контексті питання правонаступництва// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів і аспірантів «Правові, управлінські та економічні аспекти трансформації сучасного громадянського суспільства». – Київ: Київський Національний університет культури та мистецтв. - 2016 – С. 75-78.

6. Вовк Ю. Є . Порівняльна характеристика статусу урядів згідно з нормами Конституції УНР від 29 квітня 1918 року та Конституції УСРР від 14 березня 1919 року. // Матеріали XXХVІ Міжнародної історико-правової конференції «Еволюційні і революційні процеси в історії права, держави і юридичної думки : до 100-річчя Української революції 1917–1921 рр» - м. Дніпро. – 2017 - C. 232-238.

7. Вовк Ю. Є. Правове регулювання діяльності уряду в період Директорії Української Народної Республіки – Молодий вчений – Рівне – 2019 - №12.1- С. 15-19

8. Вовк Ю. Є . Порівняльна характеристика статусу урядів згідно з нормами Конституції УНР від 29 квітня 1918 року та Конституції УСРР від 14 березня 1919 року. // Матеріали XXХVІ Міжнародної історико-правової конференції «Еволюційні і революційні процеси в історії права, держави і юридичної думки : до 100-річчя Української революції 1917–1921 рр» - м. Дніпро. – 2017 - C. 232-238.

9.Вовк Ю. Є. Правове регулювання діяльності уряду в період Директорії Української Народної Республіки – Молодий вчений – Рівне – 2019 - №12.1- С. 15-19

10.Вовк Ю. Є. Інститут дискреції суб’єкта владних повноважень в адміністративному судочинстві // Право та іновації – 2020 - №3(31) - с. 46-51

11. Вовк Ю.Є. Причини та наслідки утворення Уряду Радянської України в контексті сучасного розвитку України // Актуальні проблеми розвитку сучасного права: українські реалії та зарубіжний досвід: колективна монографія / за заг. ред. В.І. Цимбалюка. – Львів: Новий Світ-2000. - 2021– С. 13-23.

12. Вовк Ю. Є. Порівняльна характеристика парламентів Європейського Cоюзу та України в контексті обрання стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства в Європейському Союзі // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція з питань прямої демократії в Україні у контексті міжнародних та європейських правових цінностей «Міжнародні і національні механізми прямої демократії: теорія і практика» Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника м. Івано-Франківськ 22.01.2021 р. – С. 250-254

Працює над дисертаційним дослідженням на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.

- Підвищення кваліфікації (06.04.15-06.05.15), Національний транспортний ун-т (свідоцтво 12СПВ 075909). Спеціальність: Соціально-педагогічні технології професійної діяльності. Теми: 1. Розвиток організаційних та комунікативних здібностей викладача; 2. Методика викладання дисциплін: "Цивільне право", "Сімейне право", "Право соціального забезпечення","Історія держави та права України", "Історія держави та права зарубіжних країн"., 06.05.2015 р.

Офіційне опонування: 1. 2015 р. - Офіційний опонент. Захист відбувся 1 липня 2015 р. Здобувач Степанюк А.Г - присуджено науковий ступінь за спеціальністю 12.00.01: теорія та історія держави і права історія політичних і правових учень - спеціалізована вчена рада Національної академії внутрішніх справ. Тема дисертації: «Касаційне провадження у Державному Сенаті Української держави (1918р.): законодавче забезпечення та судова практика». Диплом к.ю.н. – ДК №032516 від 15 грудня 2015 року

Практичний досвід роботи за спеціальністю: Свідоцтво про зайняття адвокатською діяльністю № 1733 від 27.09.2019 р Рівненський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій (Довідка від 11.03.2020 №01-06/75)

Сертифікат учасника міжнародного проекту № 16.2/21/034 DWR/PPR 2021/073/2/2021 «Збільшення можливостей розвитку у сфері антикризового управління на прикордонних територіях»