Навчально-науковий центр незалежного оцінювання

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку
ауд. 353
тел 8-33
E-mail: nncno@nuwm.edu.ua

'Діяльність'

Навчально-науковий центр незалежного оцінювання (ННЦНО) є невід’ємним структурним підрозділом Національного університету водного господарства та природокористування, який здійснює навчально-методичну і організаційну роботу з підготовки, супроводу та проведення модульних тестових контролів (заліків, екзаменів) з освітніх компонент для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання. У своїй роботі ННЦНО керується Статутом університету, Положенням про Навчально-науковий центр незалежного оцінювання та іншими нормативними документами НУВГП.

'Завдання ННЦНО:'

  • розробляти нові та удосконалювати чинні навчально-методичні рекомендації для оптимізації та ефективного проведення незалежного оцінювання знань здобувачів вищої освіти та вступників у магістратуру;
  • вести організаційно-методичну роботу, щодо розробки, обліку та належного зберігання завдань для проведення незалежного оцінювання знань здобувачів вищої освіти;
  • контролювати виконання кафедрами університету вимог нормативних документів, що стосуються підготовки баз завдань для поточного (модульного) контролю, баз підсумкових контролів (екзаменів), державної атестації та вступного фахового екзамену в магістратуру.

'Функції ННЦНО:'

  • планує, організовує та проводить екзаменаційні сесії відповідно до графіка навчального процесу;
  • організовує, контролює та проводить державну атестацію для здобувачів вищої освіти бакалаврського та магістерського рівнів відповідно до навчальних планів спеціальностей;
  • організовує, контролює та проводить фахові вступні випробування у магістратуру для спеціальностей університету передбачених Правилами прийому до НУВГП.