Кафедра Медико-біологічних дисциплін

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Загальна інформація

Кафедра медико-біологічних дисциплін функціонує з 15 лютого 2018 року. Передумовою її виникнення стало створення навчально-наукового інституту охорони здоров'я у Національному університеті водного господарства та природокористування. Очолила кафедру кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Ногас Анжела Олександрівна. З жовтня 2020 р. виконує обов’язки завідувача кафедри Подоляка Петро Сергійович, кандидат медичних наук, доцент.

Кафедра медико-біологічних дисциплін провадить освітню, методичну, наукову діяльність та забезпечує виконання освітньої програми базового рівня вищої освіти за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія». Це здійснюється засобами дисциплін, які творчо розроблені та викладаються на кафедрі з усією відповідальністю.

Науково-дослідна робота кафедри медико-біологічних дисциплін на тему: «Відновлення здоров'я осіб різного віку засобами фізичної терапії та ерготерапії» на 2019-2024 рр. (номер державної реєстрації 0119U002877). Керівник – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Ногас Анжела Олександрівна.

Професорсько-викладацьким складом кафедри опубліковано близько 120 наукових праць та понад 35 навчально-методичних видань, 15 навчальних посібників, з них 3 рекомендованих МОН України: підручник І.М.Григуса «Перша медична допомога», навчальний посібник І.М. Григуса «Фізична реабілітація в пульмонології», навчальний посібник авторів І.М. Григуса, В.О. Саморокова, В.І. Цимбалюка, О.В. Цимбалюк «Судова медицина та судово-медичні експертизи», навчальний посібник І.М. Григуса «Нетрадиційні засоби оздоровлення» та ін.

Викладачі кафедри беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, присвячених підготовці фахівців з охорони здоров’я та фізичної терапії.

Науковий обмін та стажування науково-педагогічних працівників кафедри: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Львівський державний університет фізичної культури імені І. Боберського, Запорізький національний університет, Харківська державна академія фізичної культури, Херсонський державний університет, Поліський державний університет (м. Пінськ, Білорусь), а також Вища суспільно-природнича школа імені Вінцента Поля (м. Люблін, Польща), Академія фізичного виховання і спорту імені Єджея Снядецкего (м. Гданськ, Польща), Університет імені Казимира Великого (м. Бидгощ, Польща), Вища школа «УНІ-ТЕРРА» (м.Познань, Польща).

Студенти мають можливість проходити практику та підвищувати свій професійний рівень в медичних, лікувально-профілактичних закладах, реабілітаційних центрах м. Рівного та Рівненської області згідно з укладеними договорами про співпрацю.

При кафедрі функціонують два студентських наукових гуртки: «Фізична терапія у відновному процесі різних нозологічних груп» та «Альтернативні нетрадиційні засоби оздоровлення». За підсумками науково-дослідницької роботи студенти готують виступи на наукові конференції. Вони виступають, на онлайн-конференціях, проводять круглі столи, науково-практичні семінари за різними тематиками під науковим керівництвом: в.о. завідувача кафедри, доцента Подоляки П.С, доцента Ногас А.О.; доцента Смольської Л.М. та старшого викладача Андреєвої О.Б.

Склад кафедри медико-біологічних дисциплін

В. о. завідувача кафедри - кандидат медичних наук, доцент кафедри П.С. Подоляка

Зображення viber 2021-04-27 13-27-35.jpgНа кафедрі працюють досвідчені науково-педагогічні працівники:

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент А.О. Ногас

Анжела.jpg


Кандидат біологічних наук, доцент кафедри С.В. Гуцман

Гуцман С.В. фото .jpgДоктор філософії (PhD), старший викладач Л.Ю. Трифонюк

Трифонюк.jpg

Старший викладач О.Б. Андреєва

Андреєва2.jpgМатеріально-технічна база

1. Лабораторія анатомії та фізіології людини – забезпечує проходження лабораторного практикуму з анатомії людини, фізіології людини. На базі лабораторії студенти мають можливість: вивчити будову і функції тканин, органів, систем органів та організму людини; оволодіти основними прийомами та методами проведення елементарних фізіологічних досліджень; навчитися надійно та достовірно проводити антропометричні дослідження; набути основних навичок проведення наукового експерименту. Лабораторія оснащена: комп’ютером, мультимедійним проектором, мультимедійними навчальними матеріалами, анатомічними препаратами, анатомічними плакатами, стендами, муляжами, анатомічним скелетом людини, необхідним інструментарієм, наочними матеріалами, навчально – методичною літературою (підручники, посібники, анатомічні атласи, методичне забезпечення згідно навчальної програми), які повністю забезпечують навчальний процес у відповідності з програмою навчальних курсів: анатомія людини, фізіологія людини. В лабораторії є вільний доступ до інтернету (WiFi та кабельний інтернет, що вдосконалює, покращує роботу викладача та студентів на заняттях.

Контактна особа: Гуцман Сергій Володимирович, к.б.н, доцент кафедри медико-психологічних дисциплін, +380975251152.

2. Лабораторія фізіотерапії включає: кабінет електролікування, інгаляторій, кабінет теплолікування. Лабораторія оснащена: комп’ютером, мультимедійним проектором, мультимедійними навчальними матеріалами, стендами, фізіотерапевтичною апаратурою: опромінювач (УГН-1) кварцовий для носоглотки, інгалятор аерозольний професійний «Етон», інгалятор АИ-1, апарат УВЧ-80-3 (мікрохвильова терапія), апарат ЛУЧ-3, ПОТОК – (апарат для гальванізації), ПОТОК-1 – (апарат для гальванізації), іскра-1 (апарат для дарсонвалізації), апарат ультразвукової терапії УЗТ-100, апарат УЗТ-1-07ф, ампліпульс-5, Апарат лазерний «Мілта»-ф, апарат електросон ЕС-45, лампа Солюкс. Наочні матеріали повністю забезпечують навчальний процес у відповідності з програмою навчального курсу: «Фізіотерапія та рефлексотерапія».

Контактна особа: Подоляка Петро Сергійович, к.м.н., доцент кафедри медико-психологічних дисциплін, +380632169109.

3. Лабораторія водолікування включає: зал водолікування. Лабораторія оснащена: мультимедійними навчальними матеріалами, апаратом для підводного душ масажу ТuR UWM 50-1 DS, кафедрою водолікування з душем ВК-3, висхідним душем, циркулярним душем, сухо-повітряною сауною, ваннами (контрасні, лікувальні), чотирьохкамерна ванна (для верхніх та нижніх кінцівок). Наочні матеріали повністю забезпечують навчальний процес у відповідності з програмою навчального курсу: «Фізіотерапія», «Курортологія».

Контактна особа: Подоляка Петро Сергійович, к.м.н., доцент кафедри медико-психологічних дисциплін, +380632169109.

4. Лабораторія нетрадиційних засобів оздоровлення.

Лабораторія є організованим навчально-дослідницьким простором, що не обмежується ані її розмірами, ані її матеріально-технічним наповненням, ані темами учбових занять, які в ній проводяться. Це відкрита площадка для інновацій та розширення діапазону професійних інтересів та вмінь здобувачів освіти в сфері охорони здоров’я. Мета лабораторії: стимулювати інтерес майбутніх фізичних терапевтів, ерготерапевтів до природних шляхів та засобів оздоровлення людини в комплексній роботі фахівців з клієнтами; сприяти засвоєнню програмного матеріалу з дисциплін навчального плану за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія». На базі лабораторії проводяться навчально-дослідницькі та практичні заняття з дисциплін «Нетрадиційні засоби оздоровлення», «Діагностика та моніторинг стану здоров’я» та інших інтегрованих дисциплін медико-психологічного циклу. В лабораторії студенти мають змогу ознайомитись з матеріалами та обговорити їх з тем діагностики, процедурної послідовності, технічного та енергетично-психологічного забезпечення в нетрадиційних підходах до оздоровлення людини. Передбачається, що під час виконання лабораторних робіт студенти не лише закріплюватимуть теоретичні знання, а й набуватимуть практичних фахових вмінь. Лабораторія передбачає оснащення плакатами, таблицями; шафою з тематичною літературою, приладдям для металорефлексотерапії, біолокації, біоенерготерапії, звукорезонансної терапії, зразками продуктів апітерапії, аромалампою та аромамаслами, ноутбуком з проведеною мережею Інтернет тощо.

Контактні особи: Ногас Анжела Олександрівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри медико-психологічних дисциплін, тел. 0968052284, a.o.nohas@nuwm.edu.ua; Смольська Людмила Миколаївна, кандидат психологічних дисциплін, доцент кафедри медико-психологічних дисциплін, тел. 0976450248, l.m.smolska@nuwm.edu.ua.

Основні навчальні дисципліни

1. Анатомія людини:

- силабуси: http://ep3.nuwm.edu.ua/20171/

- методичні вказівки: http://ep3.nuwm.edu.ua/15956/1/08-03-10%20%281%29.pdf,

http://ep3.nuwm.edu.ua/15955/1/08-03-07%20%281%29.pdf

2. Фізіологія людини:

- силабуси: http://ep3.nuwm.edu.ua/19522/

- методичні вказівки: http://ep3.nuwm.edu.ua/20293/

3. Діагоностика і монітороинг стану здоров’я:

- силабуси: http://ep3.nuwm.edu.ua/19431/

- методичні вказівки: http://ep3.nuwm.edu.ua/11854/1/08-03-02.pdf

4. Нетрадиційні засоби оздоровлення:

- силабуси: http://ep3.nuwm.edu.ua/19525/, http://ep3.nuwm.edu.ua/20072/

- методичні вказівки: http://ep3.nuwm.edu.ua/19609/1/08-03-14%D0%9C.pdf, http://ep3.nuwm.edu.ua/19913/

5. Перша медична допомога:

- силабуси: http://ep3.nuwm.edu.ua/20014/

- методичні вказівки: http://ep3.nuwm.edu.ua/19878/

6. Загальна теорія здоров’я:

- силабуси: http://ep3.nuwm.edu.ua/20065/, http://ep3.nuwm.edu.ua/20015/

- методичні вказівки: http://ep3.nuwm.edu.ua/16717/, http://ep3.nuwm.edu.ua/20154/

7. Фізіотерапія та рефлексотерапія:

- силабуси: http://ep3.nuwm.edu.ua/19524/

- методичні вказівки: http://ep3.nuwm.edu.ua/19910/

8. Рефлексотерапія і фізіотерапія:

- силабуси: http://ep3.nuwm.edu.ua/20291/

- методичні вказівки: http://ep3.nuwm.edu.ua/20292/

9. Фізична реабілітація в ревматології:

- силабуси: http://ep3.nuwm.edu.ua/19617/

- методичні вказівки: http://ep3.nuwm.edu.ua/14635/1/08-03-05%20%281%29.pdf

10. Фізична терапія при захворюваннях внутрішніх органів:

- силабуси: http://ep3.nuwm.edu.ua/19521/

- методичні вказівки: http://ep3.nuwm.edu.ua/16225/1/08-03-11.pdf

11. Фізична терапія при множинних захворюваннях:

- силабуси: http://ep3.nuwm.edu.ua/19532/

- методичні вказівки: http://ep3.nuwm.edu.ua/19022/1/08-03-13%D0%9C%20%281%29.pdf

12. Фізична терапія в ревматології:

- силабуси: http://ep3.nuwm.edu.ua/19560/

- методичні вказівки: http://ep3.nuwm.edu.ua/19661/

13. Біохімія фізичних вправ:

- силабуси: http://ep3.nuwm.edu.ua/19523/

- методичні вказівки: http://ep3.nuwm.edu.ua/15681/1/08-03-06%20%281%29.pdf

14. Анатомія. Фізіологія. Еволюція нервової системи. Фізіологія людини:

- методичні вказівки: http://ep3.nuwm.edu.ua/13928/

Посилання на інформаційні сторінки та контактні дані

1. Посилання на офіційний сайт

2. Сторінка у Facebook

3. Сторінка у Instagram

4. Адреса: м. Рівне, вул. Волинська, 24, гуртожиток №5.

5. Телефон: вн 6-71.

6. Електронна пошта: kaf-mpd@nuwm.edu.ua

Наукова робота

Основний напрямок науково-дослідної роботи кафедри: «Відновлення здоров'я осіб різного віку засобами фізичної терапії та ерготерапії» на 2019-2024 рр. (номер державної реєстрації 0119U002877). Керівник науково-дослідної роботи кафедри к.фіз.вих., доцент Ногас А.О. За результатами науково-дослідної роботи у кінці кожного календарного року кафедра складає звіт на основі проведених досліджень. Наукова діяльність кафедри відображена у публікаціях результатів досліджень, зокрема статей у власному науковому журналі ННІОЗ «Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини». Професорсько-викладацьким складом кафедри опубліковано близько 120 наукових праць та понад 45 навчально-методичних видань.

Викладачі кафедри беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, присвячених підготовці фахівців з охорони здоров’я та фізичної терапії. Науковий обмін та стажування науково-педагогічних працівників кафедри: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Львівський державний університет фізичної культури імені І. Боберського, Запорізький національний університет, Харківська державна академія фізичної культури, Херсонський державний університет, Поліський державний університет (м. Пінськ, Білорусь), а також Вища суспільно-природнича школа імені Вінцента Поля (м. Люблін, Польща), Академія фізичного виховання і спорту імені Єджея Снядецкего (м. Гданськ, Польща), Університет імені Казимира Великого (м. Бидгощ, Польща), Вища школа «УНІ-ТЕРРА» (м. Познань, Польща).

Студенти мають можливість проходити практику та підвищувати свій професійний рівень в медичних, лікувально-профілактичних закладах, реабілітаційних центрах м. Рівного та Рівненської області згідно з укладеними договорами про співпрацю. При кафедрі функціонують два студентських наукових гуртки: «Фізична терапія у відновному процесі різних нозологічних груп» та «Альтернативні нетрадиційні засоби оздоровлення». За підсумками науково-дослідницької роботи студенти готують виступи на наукові конференції, виступають, зокрема, й на онлайн-конференціях, проводять круглі столи, науково-практичні семінари за різними тематиками під очолюванням керівників гуртків – к.фіз.вих., доцента Ногас А.О., к.м.н., доцента кафедри Подоляки П.С.; к.псих.н., доцента Смольської Л.М.

Кафедрою підготовлено пакет документів щодо державної атестації напряму «Біологія та охорона здоров'я» та її успішно пройдено на рівні «В». Провадиться вагомий внесок у роботі з обдарованою молоддю Рівненщини – голова журі МАН секція «Медицина» к.фіз.вих., доцент Ногас А.О.