Григус Ігор Михайлович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Григус Ігор Михайлович

Бібліометричний профіль в Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=fvuo9oYAAAAJ&hl=ru

Профіль в Academia.edu: https://rv.academia.edu/%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%81

Профіль в Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Igor_Grigus

ORCID ID: orcid.org/0000-0003-2856-8514

Профіль в Scopus: Author ID: 55955639200

Народився на Тернопільщині. У 1977 році закінчив Кременецьке медичне училище, здобувши кваліфікацію фельдшера.

Протягом 1977-1979 рр. – служба в лавах збройних сил Групи радянських військ у Німеччині на посаді санінструктора.

У 1979-1985 рр. - навчання на лікувальному факультеті Дніпропетровського ордена Трудового червоного прапора медичного інституту, отримав кваліфікацію лікаря зі спеціальності "Лікувальна справа". Після закінчення працював лікарем-інтерном у Рівненській обласній клінічній лікарні (1985–1986 рр.), головою циклової комісії внутрішніх хвороб у Рівненському базовому медичному коледжі (1986–2002 рр.). З 2002 р. – доцент кафедри фізичної реабілітації, заступник декана факультету здоров'я, фізичної культури і спорту, з 2010 по 2013 р. – проректор з навчально-методичної роботи, професор кафедри фізичної реабілітації Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. акад. С. Дем’янчука.

  З травня 2013 року - завідувач кафедри здоров'я людини і фізичної реабілітації Національного університету водного господарства та природокористування.

Кандидат медичних наук зі спеціальності 14.01.02 - Внутрішні хвороби з 2001 року, тема дисертації «Ефективність терапії та медикаментозна реабілітація осіб із хворобами оперованого шлунка».

Присвоєно вчене звання доцента кафедри фізичної реабілітації рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України у 2005 році.

У 2010 році захистив докторську дисертацію «Методологічні аспекти розробки режимів фізичної активності в реабілітації хворих на бронхіальну астму» зі спеціальності 14.01.33 – Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія.

Присуджено науковий ступінь доктора медичних наук з 2011 року.

Присвоєно вчене звання професора кафедри фізичної реабілітації рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 березня 2012 року.

Автор понад 230 наукових праць у провідних вітчизняних та зарубіжних виданнях, трьох навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, монографії, деклараційного патенту на винахід (спосіб лікування) та раціоналізаторської пропозиції.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальностей «терапія» та «фізіотерапія».

Член журі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фізична реабілітація».

Професор Григус І.М. - керівник наукової теми 4.4 «Вдосконалення організаційних та методичних засад програмування процесу фізичної реабілітації при дисфункціональних порушеннях у різних системах організму людини» Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту України на 2011-2015 рр. зі спеціальності 24.00.03 – Фізична реабілітація (номер державної реєстрації 0107U001056) та теми НДР кафедри здоров'я людини і фізичної реабілітації НУВГП на 2014-2016 рр. "Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини" (номер державної реєстрації 0114U001366).

Плідно керує науковою школою: під науковим керівництвом захищено сім кандидатських дисертацій (Михайлова Н.Є., Ногас А.О., Нагорна О.Б., Романишин М.Я., Чернієнко О.А., Кучер Т.В., Євтух М.І.) і під науковим консультуванням – одна докторська дисертація (Андрійчук О.Я.).

Був офіційним опонентом 7 кандидатських та 3 докторських дисертацій.

Головний редактор наукового журналу "Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини" НУВГП.

Член докторської спеціалізованої вченої ради Львівського державного університету фізичної культури Д 35.829.01 (2012-2014 рр.), з лютого 2015 року - член спеціалізованої вченої ради К 20.051.10 ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника".

Відмінник освіти України, нагороджений Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України, Нагрудним знаком "За наукові та освітні досягнення", грамотами Рівненської обласної державної адміністрації, обласної ради, управління освіти і науки, Бронзовим козацьким хрестом ІІІ ст.

Член-кореспондент Міжнародної слов’янської академії освіти ім. Я.А. Коменського, академік Академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства імені О.О. Остапця-Свешникова.

Майор медичної служби запасу, полковник Українського реєстрового козацтва.

E-mail

grigus03@gmail.com

i.m.grygus@nuwm.edu.ua