Сініцина Олена Валеріївна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Сініцина Олена Валеріївна

Народилася 24 червня 1972 року в м. Здолбунів, Рівненської області.

Після закінчення загальноосвітньої школи №224 м. Ташкент, вступила до Узбецького державного інституту фізичної культури і спорту, який закінчила з відзнакою у 1993 році, отримавши кваліфікацію тренера з гандболу та викладача з фізичного виховання.

З 1994 року працює асистентом, з 2002 року – старшим викладачем кафедри фізичного виховання НУВГП.

Виконує обов’язки заступника завідувача кафедри з навчальної роботи.

Навчально-методичні праці

2017 рік

 1. Методичні вказівки до практичних занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни "Фізичне виховання" розділ "Методика розвитку гнучкості" для студентів спортивних секцій та груп спортивного вдосконалення з легкої атлетики / Л. Ф. Шолопак, П. В. Шолопак, О. В. Сініцина - Рівне : НУВГП, 2017. - 22 с. (09-02-15)
 2. Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Фізичне виховання» «Значення розминки в сучасному волейболі для студентів спортивних секцій та груп спортивного вдосконалення з волейболу»./ О.В. Цицаркін, О.В. Сініцина, Л.Ф. Шолопак - Рівне: НУВГП, 2017. – 22 с. (09-02-18)

2016 рік

 1. Методичні рекомендації до вивчення основ техніки низького старту з дисципліни "Фізичне виховання" для студентів усіх навчальних відділень денної форми навчання / П. В. Шолопак, Л. Ф. Шолопак, О. В. Сініцина - Рівне : НУВГП, 2016. - 35 с. (09-02-09)

2012 рік

 1. Методичні рекомендації для проведення практичних занять із навчальної дисципліни фізичне виховання усіх напрямків підготовки НУВГП денної форми навчання. Розвиток рухових здібностей студентів. / О. В. Сініцина, Л. А. Петрук – Рівне : НУВГП, 2012. – 28 с. (088-30)

Наукові праці

2018 рік

 1. Сініцина О. Спортивно-орієнтована модель організації занять з фізичного виховання зі студентами першого курсу / О. Сініцина, Л. Петрук, Л. Шолопак // Traêktorìâ Nauki = Path of Science International Electronic Scientific Journal, 2018. Vol. 4, № 3, рр. 2001–2005, doi: 10.22178/pos.32-4 Зареєстроване Index Copernicus, Google Scholar, InfoBase Index, MIAR, Open Academic Journal Index ISSN 2413-9009 [Ел. ресурс] – Режим доступу: http://pathofscience.org/index.php/ps/index

2017 рік

 1. Сініцина Олена. Дослідження мотиваційних чинників до занять з волейболу студентів НУВГП./ Сініцина О., Зубрицький Б., Петрук Л., Цицаркін О.// Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, Київ. 2017. – Випуск 2(83) 2017. – С. 100–103. (фахове видання)

2016 рік

 1. Сініцина Олена. Пріоритетні види спорту серед студентів першого курсу вищого навчального закладу технічного напрямку./ Сініцина О., Шолопак Л., Шолопак П., Бірук І.// Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, Київ. 2016. – Випуск 5(75)16. – С. 104–107. (фахове видання)

2015 рік

 1. Кузнєцова Олена. Визначення рівня фізичної підготовленості студентів першого курсу університету / Олена Кузнєцова, Богдан Зубрицький, Олена Сініцина // Зб. наук. пр. «Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві» – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – № 3(31). – С. 147–152. (фахове видання) Зареєстроване в IndexCopernicus; Polska Bibliografia Naukowa; Ulrich’s Periodicals Directory; Directory of Research Journal Indexing; реферативній базі даних «Україніка наукова».

2014 рік

 1. Сотник О.В. Спортивні ігри у фізичному вихованні студентської молоді / О.В. Сотник, Б.Д. Зубрицький, О.В. Сініцина // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – Випуск 9(50)14. – С. 131–135. (фахове видання)

2013 рік

 1. Сініцина О. В. Динаміка показників фізичної підготовленості студентів-першокурсників / О. В. Сініцина, С. І. Кузіна, О. Т. Кузнєцова // Фізична культура та здоров’я різних груп населення. На сайті www.timfv.pdpu.edu.ua. – [Матер. ІV Всеукр. електр. конф. «Фізична культура та здоров’я різних груп населення». – 18–25 квітня 2013 р. Південноукр. нац. пед. універ. ім. К. Д. Ушинського]. – Одеса, 2013. – С. 32. Ел. варіант збірн. http: //timfv.pdpu.edu.ua /imaqes/konferenciya2013/stud2013.pdf

2012 рік

 1. Кузнєцова О. Т. Здоров’язбереження студентської молоді в умовах вищого навчального закладу / О. Т. Кузнєцова, О. В. Сініцина, Л. А. Петрук // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : Матер. ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжн. уч. – Суми : Сум ДПУ, 2012. – Т. 1. – С. 130–135.

2010 рік

 1. Петрук Л. А. Особливості організації спортивно-масової роботи у вищому навчальному закладі / Л. А. Петрук, О. В. Сініцина // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – Вип. № 1(9). – С. 64–67.