Польовий Володимир Мефодійович

Матеріал з Wikiситет
Версія від 20:28, 29 жовтня 2015; Микола Ушаков (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Польовий Володимир Мефодійович

У 1980 році закінчив Кубанський сільськогосподарський інститут, за спеціальністю «Агрономія» отримав кваліфікацію вчений агроном. З 1981 до 1986 року працював на Рівненській державній сільськогосподарській дослідній станції, де пропрацював, спочатку молодшим,а потім старшим науковим співробітником. З 1984 до 1986 року навчався без відриву від виробництва в аспірантурі при Інституті землеробства і тваринництва західного регіону України. З 1986 до 1998 року працював директором Рівненської обласної проектно-пошукової станції хімізації сільського господарства, а з 1998 року і до теперішнього часу - директором Рівненської державної сільськогосподарської дослідної станції, на сьогодні Інституту сільського господарства Західного Полісся НААН України.

У 1990 році в захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук. У 2004 році присвоєно вчені звання старшого наукового співробітника і доцента. Докторську дисертацію захистив у 2006 році. Рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 18 січня 2007 року Польовому В.М. присуджено науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю “агрохімія”. У 2007 році на конкурсній основі обрано член-кореспондентом НААН В 2009 році присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». Успішно поєднує наукову діяльність з викладацькою, працюючи з 2002 року за сумісництвом спочатку доцентом, а на даний час професором кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства Національного університету водного господарства та природокористування. Опубліковано 147 наукових праць, в т.ч. 7 книг і монографій у співавторстві та одну монографію одноосібно, є співавтором одного винаходу. Сфера наукових інтересів: системи удобрення сільськогосподарських культур, відновлення родючості агрохімічно деградованих ґрунтів.

Основні наукові праці

  • Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Полісся і західному регіоні України (редкол.: М.В.Зубець та ін.). – К.: Аграрна наука, 2010. 944 с.;
  • Веремеєнко С.І., Польовий В.М., Деркач Н.А., Ефективність заходів з відтворення вмісту гумусу в деградованому темно-сірому опідзоленому грунті// Вісник НУВГП. – 2010. – Вип.2(37);
  • Польовий В.М., Голуб С.М., Голуб В.О., Вовк Л.В. Агрохімічна характеристика ґрунтів радіоактивно забруднених територій Рівненської області // Науковий вісник Волинського національного університету ім.Лесі Українки. – 2010. – №12. – С.127–131;
  • Польовий В.М. Відтворення родючості агрохімічно деградованих ґрунтів // Вісник аграрної науки. – 2011. – №2. – С.37–40.
  • Польовий В.М. Вплив вапнування і удобрення на врожайність сільськогосподарських культур в Західному Поліссі / В.М. Польовий, Л.Я. Лукащук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2012. – Випуск 2(58). – С. 77-83
  • Польовий В.М. Ефективність удобрення ячменю ярого залежно від кислотності дерново-підзолистого ґрунту [ Електронний ресурс] / В.М. Польовий, Л.Я. Лукащук // Наукові доповіді НУБіП. – 2012. – Випуск 4(33). – Режим доступу до журн. : http: // www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2012_4
  • Заришняк А.С. Вплив калію на продуктивність буряків цукрових в умовах Західного Лісостепу / А.С.Заришняк, В.М.Польовий, Л.Я.Лукащук // Вісник аграрної науки. – 2012.– №10. – С. 12-15
  • Польовий В.М. Реакція пшениці озимої на удобрення залежно від кислотності дерново-підзолистого ґрунту / В.М.Польовий, Л.Я.Лукащук, М.М.Лаврук // Вісник аграрної науки. – 2012.– №12. – С. 18-21

E-mail

v.m.poloviy@nuwm.edu.ua