Відмінності між версіями «Янчук Руслан Миколайович»

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
 
Рядок 41: Рядок 41:
  
 
В 2017 році пройшов тримісячне стажування в Люблінському Університеті Технологій (Республіка Польща) за напрямом "Геодезичне забезпечення будівництва"
 
В 2017 році пройшов тримісячне стажування в Люблінському Університеті Технологій (Республіка Польща) за напрямом "Геодезичне забезпечення будівництва"
 +
 +
Науковий керівник науково-технічної роботи "Розроблення системи ідентифікації та моніторингу земель, порушених внаслідок видобування бурштину" (державний реєстраційний номер 0118U005304) - виконання 2018-2019 роки.
  
 
В грудні 2019 року був відібраний до складу Кваліфікаційної комісії Держгеокадастру, яка відповідає за процедури сертифікації виконавців робіт в сфері геодезії та землеустрою та підвищення їх кваліфікації.
 
В грудні 2019 року був відібраний до складу Кваліфікаційної комісії Держгеокадастру, яка відповідає за процедури сертифікації виконавців робіт в сфері геодезії та землеустрою та підвищення їх кваліфікації.

Поточна версія на 19:37, 3 червня 2020

Біографія

Янчук Руслан Миколайович

Народився 30 травня 1975 року в м.Лубни Полтавської області.

В період з 1982 по 1992 рік навчався в середній школі №12 м.Рівне.

У 1997 році з відзнакою закінчив Українську державну академію водного господарства за спеціальністю «Землевпорядкування» з присвоєнням кваліфікації «Інженер-землевпорядник», в 1998 році – в цій же академії отримав диплом про вищу освіту за спеціальністю „Облік і аудит” з присвоєнням кваліфікації „економіст”.

Крім того у 2008 році закінчив Інститут землевпорядкування та інформаційних технологій при Національному авіаційному університеті за спеціальністю „Геодезія” та здобув кваліфікацію інженер-геодезист.

1997-1999рр. – інженер, науковий співробітник науково-дослідної лабораторії геоінформатики науково-дослідного сектору Рівненського державного технічного університету. За час роботи в науково-дослідній роботі приймав участь в геодезичних роботах на Рівненській, Чорнобильській АЕС, Новодністровській ГАЕС та на ряді інших промислових та сільськогосподарських об’єктів.

З 2000 року працює на посадах асистента, старшого викладача та доцента кафедри «землеустрою, геодезії та геоінформатики». На посаді доцента кафедри працює з 2009 року.

Протягом 2003-2006 рр. – завідувач галузевої науково-дослідної лабораторії геодинаміки та геоінформатики, 2008-2013 рр. – заступник декана факультету землеустрою та геоінформатики Національного університету водного господарства та природокористування.

В 2008 році в спеціалізованій Вченій раді КНУБА захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 05.24.01 «Геодезія, фотограмметрія та картографія» на тему «Врахування регіональних тропосферних затримок при супутникових спостереженнях» та отримав науковий ступінь кандидата технічних наук.

В березні 2009 року отримав сертифікат фірми ESRI (США) щодо роботи з програмними засобами ГІС ArcView, Spatial Analyst, 3D Analyst.

В березені 2010 року отримав сертифікат фірми Leica Geosystem AG (Швейцарія ) щодо роботи із спеціалізованим геодезичним обладнанням Leica GPS System 1200, Leica Geo Office Software, Leica TPS400, Leica Underground Locator, Leica Smart Station.

В серпні 2013 року здав іспит та отримав Кваліфікаційний сертифікат інженера-геодезиста з правом здійснення практичної діяльності в сфері геодезії, фотограмметрії, картографії та геоінформатики на території України.

В 2010-2012 роках був стипендіатом Кабінету Міністрів України серед молодих вчених.

В 2014 році було присвоєне вчене звання доцента кафедри геодезії та картографії.

Нагороджений Грамотою Державного комітету України по земельних ресурсах, Почесною грамотою управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, Почесною грамотою обласного головного управління земельних ресурсів, грамотами ректора університету, Почесною грамотою та нагрудним знаком Рівненської обласної ради (2019 рік).

В 2014 році очолив кафедру геодезії та картографії.

Член правління Західного геодезичного товариства, Українського товариства геодезії та картографії.

Член колегії Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області.

В складі офіційної делегації Українського геодезичного товариства приймав участь у міжнародних виставках INTERGEO-2013 (м.Ессен, ФРН), INTERGEO-2014 (м.Берлін, ФРН), INTERGEO-2016 (м.Гамбург, ФРН). Був ініціатором встановлення на пункті тріангуляції "Гірники" (Дубенський район) пам'ятного знака на честь проведення геодезичних вимірювань дуги Струве (віднесеної до пам'яток Юнеско).

В 2017 році пройшов тримісячне стажування в Люблінському Університеті Технологій (Республіка Польща) за напрямом "Геодезичне забезпечення будівництва"

Науковий керівник науково-технічної роботи "Розроблення системи ідентифікації та моніторингу земель, порушених внаслідок видобування бурштину" (державний реєстраційний номер 0118U005304) - виконання 2018-2019 роки.

В грудні 2019 року був відібраний до складу Кваліфікаційної комісії Держгеокадастру, яка відповідає за процедури сертифікації виконавців робіт в сфері геодезії та землеустрою та підвищення їх кваліфікації.

Експерт з акредитації освітніх програм Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій".

Галузь наукових інтересів – аналіз методик опрацювання супутникових радіонавігаційних спостережень, розвиток мереж активних перманентних станцій, врахування впливу зовнішніх умов на результати супутникових геодезичних вимірювань, геодезичне забезпечення інформаційного моделювання будівель та споруд.

Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. співавтор навчального посібника „Супутникова геодезія” з грифом МОН.

Науково-педагогічний стаж – 20 років.

Володіння іноземними мовами: російська (вільно), польська (сертифікат B2), англійська (середній рівень).

Одружений, виховує доньку.


Основні наукові праці

 • Врахування регіональних тропосферних затримок в супутникових спостереженнях на коротковекторних перманентних станціях / Р.М.Янчук Рівне: Вісник НУВГП, вип.1(41), 2008р., с.199-206
 • Врахування регіональних тропосферних затримок при супутникових спостереженнях. - Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спец. 05.24.01 – „Геодезія, фотограмметрія та картографія” / Р.М.Янчук Київ: КНУБА, 2008, - 126с.
 • Застосування зовнішніх джерел атрибутивних даних в системі MAPINFO / Р.М.Янчук, Р.Пархомець. Рівне: Матеріали студентської наукової конференції НУВГП, вип.3, 2008р., с.185-186
 • Фактори впливу на стан порушених земель / Р.М.Янчук, П.Г.Черняга, П.Б.Міхно Рівне: Вісник НУВГП, вип.4(44), 2008р., с.249-258.
 • Точність GPS-спостережень в умовах обмеженої видимості горизонту з виконанням попереднього планування / Р.М.Янчук, О.Є.Янчук, Є.Бендюг Київ: КНУБА, Інженерна геодезія, №56, с.103-110.
 • Структурний аналіз організаційно-інституційної моделі розмежування земель державної та комунальної власності в межах населених пунктів / Р. М. Янчук, Т.В. Бухальська, / Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: зб. наук. праць Зх. геодезичного т-ва УТГК. – 2012. – Вип. І (23). – С. 257 – 262.
 • Геоінформаційне забезпечення історичних досліджень бою під с.Гурби 1944 року / Р.М.Янчук, О.П.Дмитрів, Р.С.Коваленко, Рівне: Вісник НУВГП, вип.№4(60), 2012, с.237-244.
 • Історична спадщина геодезичної Дуги Струве на теренах Рівненської області / Р.М.Янчук, Рівне: Вісник НУВГП, вип.№3(63), 2013, с.272-279.
 • Перспективи розвитку мережі перманентних станцій супутникових спостережень для визначення координат в реальному часі в Рівненській області / Р.М.Янчук, Рівне: Вісник НУВГП, вип.№3(63), 2013, с.280-287.
 • Про визначення параметрів іоносфери на GNSS станції RVNE в режимі реального часу / Р.М.Янчук, С.Г.Савчук, Л.М.Янків-Вітковська, Рівне: Вісник НУВГП, вип.№3(63), 2013, с.308-315.
 • Супутникова геодезія. Навчально посібник з грифом МОН / Р.М.Янчук, П.Г.Черняга, І.М.Бялик Рівне: НУВГП, 2013, - 221с.
 • Застосування програми SUPERSURV в якості мобільної ГІС / Р.М.Янчук, С.А.Гулий, Інтеграція геопрост. даних у дослідженнях природних ресурсів: матеріали міжнародної наук.-практ. конф., Київ, 2014, с.49-50.
 • Виставка-конгрес ІНТЕРГЕО - важлива світова подія 2014 року / Р.М.Янчук, В.А.Бабченко, В.Я.Ковтун, Київ: Вісник геодезії та картографії, вип.№1, 2015, с.50-53.
 • Мобільна система збирання даних на основі ArcGIS для обліку біорізноманіття рослинного світу Рівненського природного заповідника / Р.М.Янчук, О.Є.Янчук, О.Шмиговський, А.Ковалець, Львів: Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: збірник наукових праць, вип.№1(31), 2016, с.156-160.
 • Ідентифікація та визначення площ порушених унаслідок видобування бурштину земель на основі багатозональних супутникових знімків Sentinel-2 / Р.М.Янчук, C.М.Трохимець, А.В.Прокопчук, Львів: Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: збірник наукових праць, вип.№1(33), 2017, с.120-124.
 • Створення картографічної основи для розробки генеральних планів населених пунктів за матеріалами аерознімання з непрофесійних БПЛА / Р.М.Янчук, С.М.Трохимець, Рівне: Вісник НУВГП. Технічні науки:збірник наукових праць, вип.№1(17), 2017, с.32-39.
 • Геоінформаційне забезпечення роботи управління містобудування та архітектури / Р.М.Янчук, О. Янчук, Р.Шульган, І. Франкова, Львів: Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: збірник наукових праць, вип.№1(35), 2018, с.173-178.

E-mail

r.m.yanchuk@nuwm.edu.ua