Цецик Світлана Петрівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Цецик Світлана Петрівна

Народилась у с. Дідичі, Ківерцівського району, Волинської області. З 1991 по 1996 роки навчалася на фізико-математичному факультеті Волинського державного університету ім. Лесі Українки.

З 1998 р. працювала старшим лаборантом кафедри вищої математики РДТУ. У 2002 році була переведена на посаду асистента кафедри вищої математики, а з 2014 р. – доцент цієї ж кафедри.

У 2011 р. закінчила аспірантуру в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України і захистила дисертаційне дослідження на тему: ,,Педагогічні умови забезпечення професійної спрямованості математичної підготовки студентів екологічних спеціальностей”. Отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук (спеціальнісь: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Науково-методичних праць – 30, з них 2 – навчально-методичні посібники.

Основні науково-методичні праці

  1. Математичні методи в екології.– Рівне, 2011. – 116 с.
  2. Вища математика. Практикум: навчальний посібник / [За ред. Г.О. Козлакової ]– Рівне: НУВГП, 2008. – 134 с.
  3. Підготовка і проведення ігрових занять при вивченні ,,Вищої математики”. Методичні рекомендації для молодих викладачів. – 2010. – 59 с.
  4. Модель забезпечення професійної спрямованості математичної підготовки студентів екологічних спеціальностей / Вища освіта України. – 2012. – № 2.
  5. Забезпечення умов реалізації професійної спрямованості математичної підготовки студентів-екологів. // ,,Вища освіта України” Київ: 2010. – С. 261 – 269.
  6. Професійна спрямованість як важлива складова загальної спрямованості особистості // Науковий вісник Чернівецького Універси-тету: Збірник наукових праць. Вип. 483. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С. 191 – 198.
  7. Завдання математичної підготовки майбутніх екологів // Вища освіта України. – 2009. – № 2. – С. 264 – 270.