Відмінності між версіями «Цецик Світлана Петрівна»

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 3: Рядок 3:
 
Народилась у с. Дідичі, Ківерцівського району, Волинської області. З 1991 по 1996 роки навчалася на фізико-математичному факультеті Волинського державного університету ім. Лесі Українки.
 
Народилась у с. Дідичі, Ківерцівського району, Волинської області. З 1991 по 1996 роки навчалася на фізико-математичному факультеті Волинського державного університету ім. Лесі Українки.
  
З 1998 р. працювала старшим лаборантом кафедри вищої математики РДТУ. У 2002 році була переведена на посаду асистента кафедри вищої математики, а з 2014 р. – доцент цієї ж кафедри.
+
З 1998 р. працювала старшим лаборантом кафедри вищої математики РДТУ. У 2002 році була переведена на посаду асистента кафедри вищої математики, а з 2014 р. – доцент цієї ж кафедри.
 +
З жовтня 2017 р. і поданий час - виконувач обов'язків завідувача кафедри.  
  
 
У 2011 р. закінчила аспірантуру в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України і захистила дисертаційне дослідження на тему: ,,Педагогічні умови забезпечення професійної спрямованості математичної підготовки студентів екологічних спеціальностей”. Отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук (спеціальнісь: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).
 
У 2011 р. закінчила аспірантуру в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України і захистила дисертаційне дослідження на тему: ,,Педагогічні умови забезпечення професійної спрямованості математичної підготовки студентів екологічних спеціальностей”. Отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук (спеціальнісь: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Версія за 18:10, 14 лютого 2020

Біографія

Цецик Світлана Петрівна

Народилась у с. Дідичі, Ківерцівського району, Волинської області. З 1991 по 1996 роки навчалася на фізико-математичному факультеті Волинського державного університету ім. Лесі Українки.

З 1998 р. працювала старшим лаборантом кафедри вищої математики РДТУ. У 2002 році була переведена на посаду асистента кафедри вищої математики, а з 2014 р. – доцент цієї ж кафедри. З жовтня 2017 р. і поданий час - виконувач обов'язків завідувача кафедри.

У 2011 р. закінчила аспірантуру в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України і захистила дисертаційне дослідження на тему: ,,Педагогічні умови забезпечення професійної спрямованості математичної підготовки студентів екологічних спеціальностей”. Отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук (спеціальнісь: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Науково-методичних праць – 38, з них 3 – навчально-методичні посібники.

Основні науково-методичні праці

1. Математичні методи в екології.– Рівне, 2011. – 116 с.

2. Вища математика. Практикум: навчальний посібник / [За ред. Г.О. Козлакової ]– Рівне: НУВГП, 2008. – 134 с.

3. Практикум з вищої математики: Навч. посіб. / О. Л. Брушковський, І. В. Дубчак, С.П. Цецик. Рівне: НУВГП, 2017. – 178 с. - [Електронний ресурс].

4. Підготовка і проведення ігрових занять при вивченні ,,Вищої математики”. Методичні рекомендації для молодих викладачів. – 2010. – 59 с.

5. Модель забезпечення професійної спрямованості математичної підготовки студентів екологічних спеціальностей / Вища освіта України. – 2012. – № 2.

6. Забезпечення умов реалізації професійної спрямованості математичної підготовки студентів-екологів. // ,,Вища освіта України”. Київ: 2010. – С. 261 – 269.

7. Професійна спрямованість як важлива складова загальної спрямованості особистості // Науковий вісник Чернівецького Універси-тету: Збірник наукових праць. Вип. 483. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С. 191 – 198.

8. Завдання математичної підготовки майбутніх екологів // Вища освіта України. – 2009. – № 2. – С. 264 – 270.

9. Formation Mathematical Competence of Future Ecologists. International Journal of New Economics and Social Sciences № 2 (4) 2016. – 296 – 300. р.

10. The Use Of Applied Tasks In The Process Of Mathematical Training Of Future Engineers. - International Journal of New Economics and Social Sciences № 1 (5) 2017. – 322 -330 p.

11. Modernization of Contents of Higher Nature and Technical Education in Conditions of Internationalization : Monograph / Authors: G. Kozlakova, T. Sayenko, N. Samoilenko, N. Sura, О. Kovalenko, S. Tsetsik [and others] ; Science Editors : Professor G. Kozlakova, Professor M. Stepko. - K. : Publisher State Higher Educational Institution «University Education Management» [Модернізація змісту природничої та інженерної освіти в умовах міжнародної співпраці та інтернаціоналізації: Монографія // Авт. колектив: Козлакова Г.О. (керівник), Саенко Т.В., Самойленко Т.В., Сура Н.А., Цецик С.П. та інші // Наукова редакція: проф., член-кор. НАПН України Степко М.Ф., проф. Козлакова Г.О. – Київ: ІВО НАПН України], 2015. - 152 p. (42-47рр.).