Центр міжнародного співробітництва та освіти

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
м. Рівне, вул. Соборна, 11, каб. 101
тел.63-34-45, внутр.тел.7-24
E-mail: smv@nuwm.edu.ua

Загальна інформація

Центр міжнародного співробітництва та освіти складається з:

Центр міжнародного співробітництва та освіти у своїй діяльності підпорядковується проректору з наукової роботи та міжнародних зв’язків Савіній Наталії Борисівні, безпосереднім директором Центру є Тимощук Ігор Олександрович.

Основні завдання Центру

У сфері встановлення міжнародних зв'язків

 • пошук та розширення міжнародних контактів, необхідних для наукової, науково-практичної та навчально-методичної роботи університету;
 • проведення науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, круглих столів та участь в організації міжнародних конференцій;
 • розповсюдження інформації про напрями та умови вступу до Університету за кордоном, моніторинг чинних та перспективних програм академічних обмінів;
 • збір, обробка й поширення інформації про умови навчання та стажування за кордоном, про міжнародні угоди Університету, можливості участі в міжнародних програмах;
 • підтримка бази даних іноземних студентів та викладачів, а також викладачів та студентів Університету, що виїздять за кордон по обміну, у відрядження та на стажування.

У сфері міжнародного співробітництва

 • налагодження та здійснення контактів з міжнародними організаціями та агентствами, посольствами іноземних держав в Україні та посольствами України за кордоном, співпраця з донорськими організаціями;
 • залучення іноземних спеціалістів до роботи в Університеті та участь провідних викладачів і науковців у навчальній і науковій діяльності закордонних університетів і наукових установ;
 • встановлення контактів з вітчизняними та іноземними юридичними і фізичними особами, представниками навчальних закладів іноземних держав з метою організаційно-правової підтримки іноземців, які бажають отримати вищу освіту в Університеті;
 • здійснення контактів з навчальними закладами інших країн з питань укладання двосторонніх договорів та протоколів, отримання необхідних документів на підготовку іноземних громадян на базі Університету.

У сфері освітньої діяльності

 • залучення іноземних громадян на навчання в Університет;
 • контроль за своєчасною реєстрацією іноземних громадян у встановленому відповідно до чинного законодавства порядку; перевіркою документів, які пред’являють іноземні громадяни при вступі і зарахуванні до університету відповідно до чинного законодавства; оформленням особистих справ іноземних студентів, контрактів з іноземними студентами та документів, які супроводжують навчання іноземних громадян;
 • забезпечення іноземцям організаційної і правової підтримки при здійсненні процедури нострифікації закордонних документів про вищу освіту, якщо такі подаються ними при вступі до Університету;
 • ведення обліку успішності навчання іноземців, контроль за виконанням ними навчальних планів, сприяння в організації ліквідації академічних заборгованостей, проведення роботи з поновлення навчання і переведення іноземців тощо;
 • контроль за правильністю оформлення навчально-науковими інститутами дипломів та додатків до дипломів іноземців-випускників відповідно до вимог МОН України;
 • участь у вирішенні питань надання іноземцям додаткових платних освітніх послуг.

Відповідальні особи в навчально-наукових інститутах за організацію міжнародних зв’язків й координацію навчання іноземних студентів