Відмінності між версіями «Слюсарчук Людмила Мечиславівна»

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
(не показано одну проміжну версію цього учасника)
Рядок 5: Рядок 5:
 
В УІІВГ (НУВГП) працює з 21.09.77 р. на посаді асистента, з 1985 р. – на посаді старшого викладача, а з 1988 р. – на посаді доцента кафедр обчислювальної і вищої математики.
 
В УІІВГ (НУВГП) працює з 21.09.77 р. на посаді асистента, з 1985 р. – на посаді старшого викладача, а з 1988 р. – на посаді доцента кафедр обчислювальної і вищої математики.
  
Автор 38 наукових та науково-методичних праць.
+
Автор 50 наукових та науково-методичних праць.
  
 
Науковий напрям: стійкість і асимптотична поведінка розв’язків нелінійних систем диференціально-різницевих рівнянь.
 
Науковий напрям: стійкість і асимптотична поведінка розв’язків нелінійних систем диференціально-різницевих рівнянь.
 
Кандидатська дисертація на тему: “Асимптотична поведінка розв’язків диференціально-різницевих рівнянь” захищена 15 травня 1984 року в Інституті математики АН УРСР.  
 
Кандидатська дисертація на тему: “Асимптотична поведінка розв’язків диференціально-різницевих рівнянь” захищена 15 травня 1984 року в Інституті математики АН УРСР.  
  
==Список наукових та науково-методичних праць==
+
==Список наукових та науково-методичних праць (2010-2019 рр.)==
# Слюсарчук Л.М. Умови існування обмежених розв’язків q-різницевих рівнянь.  Дванадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука, Київ, 2008, С. 361.
+
# Слюсарчук Л.М. Вища математика, ч. 1, Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни. Рівне, НУВГП, 2010.
# Слюсарчук Л.М. Поведінка розв’язків різницевого рівняння  x(t)=ax(t-1)+bx(t-m) з ірраціональним  m. Міжнародна конференція “Моделювання і дослідження стійкості  систем”, Київ, 2009.
+
# Вища математика, ч. 1, Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни. Рівне, НУВГП, 2009.
+
 
# Слюсарчук Л.М. Условия разрешимости вполне интегрируемых дифференциальных уравнений нейтрального типа. Тринадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука, Київ: НТУУ „КПІ”, 2010.
 
# Слюсарчук Л.М. Условия разрешимости вполне интегрируемых дифференциальных уравнений нейтрального типа. Тринадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука, Київ: НТУУ „КПІ”, 2010.
# Слюсарчук Л.М. Устойчивость ограниченных решений нелинейных разностных уравнений с рациональными отклонениями аргумента. Чотирнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука, Київ: НТУУ „КПІ”, 2012.
+
# Слюсарчук Л.М. Устойчивость ограниченных решений нелинейных разностных уравнений с рациональными отклонениями аргумента. Чотирнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука, Київ: НТУУ „КПІ”, 2012, 397 с.
 +
# Слюсарчук Л.М. Асимптотическое поведение ограниченных решений нелинейных разностных уравнений с рациональными отклонениями аргумента. XVI International Conference “Dyhamical system modelling  and stability investigation”, Abstracts of Conference Reports, Kiev, Ukraine, May 29-30, 2013, 130 p.
 +
# Слюсарчук Л.М. Умови існування обмежених  розв’язків одного лінійного функціонального рівняння. П’ятнадцята міжнародна нау-кова конференція імені акад.-міка М.Кравчука, Київ: НТУУ „КПІ”, 2014, Матеріали конференції, ІІ, Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз, 177 с.
 +
# Слюсарчук Л.М. Асимптотична періодичність і стійкість розв’язків нелінійних денціально-різницевих рівнянь. XVII International Conference “Dyhamical system modelling  and stability investigation”, Abstracts of Conference Reports, Kiev, Ukraine, May 27-29, 2015, 49 p.
 +
# Слюсарчук Л.М. Нелінійні диференціально-різницеві рівняння з асимптотично сталими розв’язками. Буковинський математичний журнал, 2016, Т. 4, № 1-2, С. 143-144.
 +
# Слюсарчук Л.М. Диференціально-різницеві рівняння з асимптотично сталими розв’язками. Прикладні задачі та ІТ-технології. Матеріали міжвузівського наукового семінару, присвяченого 100-річчю від дня народження професора Василя Павловича Рубаника (1917-1993) і 55-річчю кафедри прикладної математики та інформаційних технологій, 9-10 червня 2017 р. – Чернівці, С. 99 -100.
 +
# Слюсарчук Л.М. 04-02-15. Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Вища математика» з розділу «Диференціальне числення функцій декількох змінних» студентами спеціальностей: 144 «Теплоенергетика», 145 «Гідроенергетика», 103 «Геологія». Рівне, НУВГП, 2017,47 с.
 +
# Слюсарчук Л.М., Цецик С.П. 04-02-16. Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Вища математика» з розділу «Диференціальні рівняння» студентами спеціальностей: 144 «Теплоенергетика», 145 «Гідроенергетика», 103 «Геологія». Рівне, НУВГП, 2017,46 с.
 +
# Слюсарчук Л.М., Самолюк І.В. 04-02-17. Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Вища математика» з розділу «Ряди» студентами спеціальностей: 144 «Теплоенергетика», 145 «Гідроенергетика», 103 «Геологія». Рівне, НУВГП, 2017, 45 с.
 +
# Слюсарчук Л.М. Нелінійні диференціально-різницеві рівняння з асимптотично сталими розв’язками. Сучасні проблеми математики та її застосування в прикладних науках і інформаційних технологіях. Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 50-річчю факультету математики та інформатики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 17-19 вересня 2018 р. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 99 с.
 +
# Бігун Я.Й., Івасишин С.Д., Петришин Р.І., Свердан М.Л., Слюсарчук В.Ю., Слюсарчук Л.М., Черевко І.М., Царков Є Ф. Пам’яті ученого. Буковинський математичний журнал, Вид-во Чернівецького нац. ун-ту. 2018, том 6, № 3-4, с. 170-171.
 +
# Slyusarchuk L.M. Application of a differential criterion to the study of the convergence of number series. The III International Scientific and Practical Conference "Modern Problems of Mathematical Modeling, Automated Control and Information Technologies", November 14-16, 2019, Rivne. - Rivne: National University of Water and Enviromental Engineering..  2019. P. 211.
 +
# Слюсарчук В. Ю., Слюсарчук Л. М. Умови абсолютної нестiйкостi розв’язкiв рiзницевих рiвнянь зi самоспряженими операторними коефiцiєнтами // Нелiнiйнi коливання. – 2019. – 22, № 1. – С. 118–129.

Версія за 13:08, 14 лютого 2020

Біографія

Слюсарчук Людмила Мечиславівна

Народилася у м. Рівне. Закінчила Чернівецький державний університет (1972 р.), заочну аспірантуру Інституту математики АН УССР (1979 р.). Канд. фіз.-мат. наук (1984 р.), доц. (1990 р.). У 1972 –1974 роках працювала стажером-дослідником кафедри прикладної математики і механіки Чернівецького державного університету, у 1974-1975 роках працювала асистентом підготовчого відділення Новополоцького політехнічного інституту, а в 1975-1977 роках – асистентом кафедри вищої математики цього ж закладу.

В УІІВГ (НУВГП) працює з 21.09.77 р. на посаді асистента, з 1985 р. – на посаді старшого викладача, а з 1988 р. – на посаді доцента кафедр обчислювальної і вищої математики.

Автор 50 наукових та науково-методичних праць.

Науковий напрям: стійкість і асимптотична поведінка розв’язків нелінійних систем диференціально-різницевих рівнянь. Кандидатська дисертація на тему: “Асимптотична поведінка розв’язків диференціально-різницевих рівнянь” захищена 15 травня 1984 року в Інституті математики АН УРСР.

Список наукових та науково-методичних праць (2010-2019 рр.)

 1. Слюсарчук Л.М. Вища математика, ч. 1, Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни. Рівне, НУВГП, 2010.
 2. Слюсарчук Л.М. Условия разрешимости вполне интегрируемых дифференциальных уравнений нейтрального типа. Тринадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука, Київ: НТУУ „КПІ”, 2010.
 3. Слюсарчук Л.М. Устойчивость ограниченных решений нелинейных разностных уравнений с рациональными отклонениями аргумента. Чотирнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука, Київ: НТУУ „КПІ”, 2012, 397 с.
 4. Слюсарчук Л.М. Асимптотическое поведение ограниченных решений нелинейных разностных уравнений с рациональными отклонениями аргумента. XVI International Conference “Dyhamical system modelling and stability investigation”, Abstracts of Conference Reports, Kiev, Ukraine, May 29-30, 2013, 130 p.
 5. Слюсарчук Л.М. Умови існування обмежених розв’язків одного лінійного функціонального рівняння. П’ятнадцята міжнародна нау-кова конференція імені акад.-міка М.Кравчука, Київ: НТУУ „КПІ”, 2014, Матеріали конференції, ІІ, Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз, 177 с.
 6. Слюсарчук Л.М. Асимптотична періодичність і стійкість розв’язків нелінійних денціально-різницевих рівнянь. XVII International Conference “Dyhamical system modelling and stability investigation”, Abstracts of Conference Reports, Kiev, Ukraine, May 27-29, 2015, 49 p.
 7. Слюсарчук Л.М. Нелінійні диференціально-різницеві рівняння з асимптотично сталими розв’язками. Буковинський математичний журнал, 2016, Т. 4, № 1-2, С. 143-144.
 8. Слюсарчук Л.М. Диференціально-різницеві рівняння з асимптотично сталими розв’язками. Прикладні задачі та ІТ-технології. Матеріали міжвузівського наукового семінару, присвяченого 100-річчю від дня народження професора Василя Павловича Рубаника (1917-1993) і 55-річчю кафедри прикладної математики та інформаційних технологій, 9-10 червня 2017 р. – Чернівці, С. 99 -100.
 9. Слюсарчук Л.М. 04-02-15. Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Вища математика» з розділу «Диференціальне числення функцій декількох змінних» студентами спеціальностей: 144 «Теплоенергетика», 145 «Гідроенергетика», 103 «Геологія». Рівне, НУВГП, 2017,47 с.
 10. Слюсарчук Л.М., Цецик С.П. 04-02-16. Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Вища математика» з розділу «Диференціальні рівняння» студентами спеціальностей: 144 «Теплоенергетика», 145 «Гідроенергетика», 103 «Геологія». Рівне, НУВГП, 2017,46 с.
 11. Слюсарчук Л.М., Самолюк І.В. 04-02-17. Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Вища математика» з розділу «Ряди» студентами спеціальностей: 144 «Теплоенергетика», 145 «Гідроенергетика», 103 «Геологія». Рівне, НУВГП, 2017, 45 с.
 12. Слюсарчук Л.М. Нелінійні диференціально-різницеві рівняння з асимптотично сталими розв’язками. Сучасні проблеми математики та її застосування в прикладних науках і інформаційних технологіях. Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 50-річчю факультету математики та інформатики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 17-19 вересня 2018 р. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 99 с.
 13. Бігун Я.Й., Івасишин С.Д., Петришин Р.І., Свердан М.Л., Слюсарчук В.Ю., Слюсарчук Л.М., Черевко І.М., Царков Є Ф. Пам’яті ученого. Буковинський математичний журнал, Вид-во Чернівецького нац. ун-ту. 2018, том 6, № 3-4, с. 170-171.
 14. Slyusarchuk L.M. Application of a differential criterion to the study of the convergence of number series. The III International Scientific and Practical Conference "Modern Problems of Mathematical Modeling, Automated Control and Information Technologies", November 14-16, 2019, Rivne. - Rivne: National University of Water and Enviromental Engineering.. 2019. P. 211.
 15. Слюсарчук В. Ю., Слюсарчук Л. М. Умови абсолютної нестiйкостi розв’язкiв рiзницевих рiвнянь зi самоспряженими операторними коефiцiєнтами // Нелiнiйнi коливання. – 2019. – 22, № 1. – С. 118–129.