Відмінності між версіями «Ричко Дарія Михайлівна»

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
(Статті у наукових виданнях, тези та матеріали конференцій:)
(Статті у наукових виданнях, тези та матеріали конференцій:)
Рядок 49: Рядок 49:
  
 
11. Приходько Н.В. Оцінка змін клімату в зоні рисосіяння України та шляхи адаптації до них / Приходько Н.В., Волк П.П., Ричко Д.М. // THE THIRD INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS OF SCIENTISTS OF EUROPE as part of the III International Scientific Forum of Scientists "East - West" (Austria - Russia - Kazakhstan - Canada - Ukraine - Czech Republic), Vienna, Austria 2019 Pp. 727-736.
 
11. Приходько Н.В. Оцінка змін клімату в зоні рисосіяння України та шляхи адаптації до них / Приходько Н.В., Волк П.П., Ричко Д.М. // THE THIRD INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS OF SCIENTISTS OF EUROPE as part of the III International Scientific Forum of Scientists "East - West" (Austria - Russia - Kazakhstan - Canada - Ukraine - Czech Republic), Vienna, Austria 2019 Pp. 727-736.
o Ричко Д.М. Технологія, режим та техніка зрошення супутніх культур рисової сівозміни на засолених землях рисових зрошувальних систем / Ричко Д.М., Приходько Н.В., Рокочинський А.М. // «Вода для всіх»: матер. Міжнародної наук.-практ. конф. –  Київ, 2019. –  С. 133-134.
+
 
o Ричко Д.М. Техніка зрошення удосконаленої технології поливу супутніх культур на рисових зрошувальних системах // Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти  / Ричко Д.М. // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки: збірник тез доповідей Міжнародної наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти, м. Рівне, 10 травня 2019 року. Рівне : НУВГП, 2019. С. 63-64.
+
12. Ричко Д.М. Технологія, режим та техніка зрошення супутніх культур рисової сівозміни на засолених землях рисових зрошувальних систем / Ричко Д.М., Приходько Н.В., Рокочинський А.М. // «Вода для всіх»: матер. Міжнародної наук.-практ. конф. –  Київ, 2019. –  С. 133-134.
o Рычко Д.М. Орошение сопутствующих культур рисового севооборота на засоленных землях рисовых оросительных систем / Рычко Д.М. // Устойчивое развитие: региональные аспекты. Сборник материалов XI Международной научно-практ. конф. молодых ученых Брест, 24-26 апреля 2019 года. – C. 269-270
+
 
o Ричко Д.М. Совершенствование технологии полива сопутствующих культур рисового севооборота на Придунайских РОС / Ричко Д.М., Приходько Н.В., Рокочинский А.Н. // Сборник материалов Международной научно-практ. конф., посвященной 100-летию мелиоративного образования в Горках «АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ» Горки, 2019 – C. 281-286
+
13. Ричко Д.М. Техніка зрошення удосконаленої технології поливу супутніх культур на рисових зрошувальних системах // Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти  / Ричко Д.М. // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки: збірник тез доповідей Міжнародної наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти, м. Рівне, 10 травня 2019 року. Рівне : НУВГП, 2019. С. 63-64.
o Белоконь С.А. Усовершенствование технологии водоподготовки при орошении на основе применение виброфильтра / Белоконь С.А., Коптюк Р.Н., Фроленкова Н.А., Токарь Л.А., Приходько Н.В., Рычко Д.М. // Сборник материалов IV Международной научно-практ. конф., приуроченной 1000-летию города Бреста «Актуальные проблемы о земле исследования трансграничных регионов» Брест,12-14 сентября 2019 года. Брест БрГУ имени А.С. Пушкина, 2019 – С. 72-76
+
 
o Рычко Д.М. Орошение сопутствующих культур на рисовых оросительных системах по усовершенствованной технологии поверхностного полива / Рычко Д.М., Приходько Н.В., Коптюк Р.Н., Рокочинский А.Н., Турченюк В.А. // Сборник материалов IV Международной научно-практ. конф., приуроченной 1000-летию города Бреста «Актуальные проблемы о земле исследования трансграничных регионов» Брест,12-14 сентября 2019 года. Брест БрГУ имени А.С. Пушкина, 2019 – С. 132-135
+
14. Рычко Д.М. Орошение сопутствующих культур рисового севооборота на засоленных землях рисовых оросительных систем / Рычко Д.М. // Устойчивое развитие: региональные аспекты. Сборник материалов XI Международной научно-практ. конф. молодых ученых Брест, 24-26 апреля 2019 года. – C. 269-270
 +
 
 +
15. Ричко Д.М. Совершенствование технологии полива сопутствующих культур рисового севооборота на Придунайских РОС / Ричко Д.М., Приходько Н.В., Рокочинский А.Н. // Сборник материалов Международной научно-практ. конф., посвященной 100-летию мелиоративного образования в Горках «АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ» Горки, 2019 – C. 281-286
 +
 
 +
16. Белоконь С.А. Усовершенствование технологии водоподготовки при орошении на основе применение виброфильтра / Белоконь С.А., Коптюк Р.Н., Фроленкова Н.А., Токарь Л.А., Приходько Н.В., Рычко Д.М. // Сборник материалов IV Международной научно-практ. конф., приуроченной 1000-летию города Бреста «Актуальные проблемы о земле исследования трансграничных регионов» Брест,12-14 сентября 2019 года. Брест БрГУ имени А.С. Пушкина, 2019 – С. 72-76
 +
 
 +
17. Рычко Д.М. Орошение сопутствующих культур на рисовых оросительных системах по усовершенствованной технологии поверхностного полива / Рычко Д.М., Приходько Н.В., Коптюк Р.Н., Рокочинский А.Н., Турченюк В.А. // Сборник материалов IV Международной научно-практ. конф., приуроченной 1000-летию города Бреста «Актуальные проблемы о земле исследования трансграничных регионов» Брест,12-14 сентября 2019 года. Брест БрГУ имени А.С. Пушкина, 2019 – С. 132-135
  
 
=== Авторські свідоцтва та патенти: ===
 
=== Авторські свідоцтва та патенти: ===

Версія за 11:56, 3 червня 2020

Ричко Дарія Михайлівна

Освіта

1. Вище професійне училище № 1 (2008-2011рр.)

Специализація: Оператор електронно-обчислювальних машин, реєстрація бухгалтерських даних

2. Національний університет водного господарства та природокористування (2011-2015 рр.)

Факультет: Водного господарства та природокористування

Специализація: Гідротехніка (Водні ресурси)

3. Національний університет водного господарства та природокористування (2015-2016 рр.)

Факультет: Водного господарства та природокористування

Спеціальність – 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»

Спеціалізація – гідромеліорація, водогосподарське будівництво

Основні наукові праці:

Статті у наукових виданнях, тези та матеріали конференцій:

1. Сингаєвич Д.М. ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВОДОРЕГУЛЮВАННЯ НА РИСОВИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ / Сингаєвич Д.М., Мендусь С.П., Рокочинський А.М. // Зміни в соціально-економічному розвитку країни: матер. ХLVІ Міжнародної наук.-практ. конф., Чернівці, 15-16 жовтня 2016 р. – С. 11-13.

2. Приходько Н.В. Обґрунтування необхідності та вимоги до вирощування супутніх культур рисової сівозміни на Придунайських рисових зрошувальних системах / Н.В. Приходько, А.М. Рокочинський, Д.М. Сингаєвич // Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції: тези Всеукраїнської наук.-практ. конф. – Житомир: ЖДТУ, 27 жовтня 2016. – С. 85-86.

3. Приходько Н.В. Роль сопутствующих культур рисового севооборота в формировании эколого-мелиоративного состояния орошаемых засоленных земель / Н.В. Приходько, Д.М. Сингаевич, П.И. Мендусь, А.Н. Рокочинский // Экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты современных мелиоративных технологий: сб. науч. тр. Вып. 7 / под общ. ред. Ю.А. Мажайского. – Рязань: ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова», 2016. – С. 101-111.

4. Рис Придунав’я: [колективна монографія] / за ред. В.А. Сташука, А.М. Рокочинського, П.І. Мендуся, В.О. Турченюка. – Херсон: Грінь Д.С., 2016. – 620 с.

5. Rokochinskiy A.M. Substantiation of the crop capacity on the ameliorated lands in the water management projects / A.M. Rokochinskiy, S.V. Shalay, N.V. Prykhodko, Singaevich D.M. // Slovak international scientific journal № 2, 2016. – P. 27-32.

6. Сингаєвич Д.М. Необхідність та шляхи підвищення ефективності водокористування при зрошенні супутніх культур рисової сівозміни в умовах змін клімату / Д.М. Сингаєвич, Н.В. Приходько, А.М. Рокочинський // Управління водними ресурсами в умовах змін клімату: матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. – Київ, 2017. – С. 168-170.

7. Сингаєвич Д.М. Обгрунтування необхідності та шляхи оптимізації технік поливу та режимів зрошення супутніх культур рисової сівозміни на Придунайських РЗС / Сингаєвич Д.М., Приходько Н.В., Рокочинський А.М. // Вісник НУВГП Технічні науки 3 (75) 2016, фахове видання. Рівне. – с 27-33.

8. Приходько Н.В., Сингаевич Д.М., Рокочинский А.Н. Обоснование необходимости и пути усовершенствования способов полива сопутствующих культур рисового севооборота // Актуальные проблемы наук о земле: использование природных ресурсов и сохранение окружающей среды / сборник материалов Международной научно-практической конференции, посвященной Году науки в Республике Беларусь. Брест, 25-27 сентября 2017 года. Часть 2. БрГУ имени А.С. Пушкина 2017. – С. 228-232.

9. Ричко Д.М. Удосконалення технології і режимів зрошення супутніх культур рисової сівозміни на Придунайських РЗС / Д.М. Ричко, Н.В. Приходько, А.М. Рокочинський // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2018. - Ч. 2(82). - С. 157-167

10. Ричко Д.М. Совершенствование технологии полива сопутствующих культур рисового севооборота на Придунайских РОС / Ричко Д.М., Приходько Н.В., Рокочинский А.Н. // Сборник материалов Международной научно-практ. конф., посвященной 100-летию мелиоративного образования в Горках «АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ» Горки, 2019 – C. 281-286

11. Приходько Н.В. Оцінка змін клімату в зоні рисосіяння України та шляхи адаптації до них / Приходько Н.В., Волк П.П., Ричко Д.М. // THE THIRD INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS OF SCIENTISTS OF EUROPE as part of the III International Scientific Forum of Scientists "East - West" (Austria - Russia - Kazakhstan - Canada - Ukraine - Czech Republic), Vienna, Austria 2019 Pp. 727-736.

12. Ричко Д.М. Технологія, режим та техніка зрошення супутніх культур рисової сівозміни на засолених землях рисових зрошувальних систем / Ричко Д.М., Приходько Н.В., Рокочинський А.М. // «Вода для всіх»: матер. Міжнародної наук.-практ. конф. – Київ, 2019. – С. 133-134.

13. Ричко Д.М. Техніка зрошення удосконаленої технології поливу супутніх культур на рисових зрошувальних системах // Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти / Ричко Д.М. // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки: збірник тез доповідей Міжнародної наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти, м. Рівне, 10 травня 2019 року. Рівне : НУВГП, 2019. С. 63-64.

14. Рычко Д.М. Орошение сопутствующих культур рисового севооборота на засоленных землях рисовых оросительных систем / Рычко Д.М. // Устойчивое развитие: региональные аспекты. Сборник материалов XI Международной научно-практ. конф. молодых ученых Брест, 24-26 апреля 2019 года. – C. 269-270

15. Ричко Д.М. Совершенствование технологии полива сопутствующих культур рисового севооборота на Придунайских РОС / Ричко Д.М., Приходько Н.В., Рокочинский А.Н. // Сборник материалов Международной научно-практ. конф., посвященной 100-летию мелиоративного образования в Горках «АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ» Горки, 2019 – C. 281-286

16. Белоконь С.А. Усовершенствование технологии водоподготовки при орошении на основе применение виброфильтра / Белоконь С.А., Коптюк Р.Н., Фроленкова Н.А., Токарь Л.А., Приходько Н.В., Рычко Д.М. // Сборник материалов IV Международной научно-практ. конф., приуроченной 1000-летию города Бреста «Актуальные проблемы о земле исследования трансграничных регионов» Брест,12-14 сентября 2019 года. Брест БрГУ имени А.С. Пушкина, 2019 – С. 72-76

17. Рычко Д.М. Орошение сопутствующих культур на рисовых оросительных системах по усовершенствованной технологии поверхностного полива / Рычко Д.М., Приходько Н.В., Коптюк Р.Н., Рокочинский А.Н., Турченюк В.А. // Сборник материалов IV Международной научно-практ. конф., приуроченной 1000-летию города Бреста «Актуальные проблемы о земле исследования трансграничных регионов» Брест,12-14 сентября 2019 года. Брест БрГУ имени А.С. Пушкина, 2019 – С. 132-135

Авторські свідоцтва та патенти:

1. Патент 123380 Україна, МПК (2018.01) Е02В 11/00. Спосіб поливу супутніх культур рисової сівозміни / А.М. Рокочинський, П.І. Мендусь, Д.М. Сингаєвич, В.О. Турченюк, Н.В. Прихлдько, С.В. Матус; власник НУВГП. – № 2017 09006; заявл. 11.09. 2017; опублік. 26.02.2018, Бюл. № 4.

2. Патент 124515 Україна, МПК (2018.01) Е02В 11/00. Гідро регулятор для рисових систем / А.М. Рокочинський, С.В. Матус, Д.М. Сингаєвич, П.І. Мендусь, В.О. Турченюк; власник НУВГП. – № 2017 11288; заявл. 20.11.2017; опублік. 10.04.2018, Бюл. № 7.

3. Патент 125044 Україна, МПК (2018.01) Е02В 11/00. Зрошувальна система сівозмінного землеробства для вирощування рису / А.М. Рокочинський, С.В. Матус, Д.М. Сингаєвич, П.І. Мендусь, В.О. Турченюк; власник НУВГП. – № 2017 12190; заявл. 11.12. 2017; опублік. 25.04.2018, Бюл. № 8.

4. Патент 125142 Україна, МПК (2018.01) А01С 7/00. Спосіб освоєння рисової сівозміни / А.М. Рокочинський, Д.М. Ричко, Л.А.Волкова, П.І. Мендусь, В.О. Турченюк; власник НУВГП. – № 2017 12934; заявл. 26.12.2017; опублік. 25.04.2018, Бюл. № 8.