Відмінності між версіями «Ричко Дарія Михайлівна»

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
(Освіта)
Рядок 5: Рядок 5:
  
 
1. Вище професійне училище № 1 (2008-2011рр.)
 
1. Вище професійне училище № 1 (2008-2011рр.)
 +
 
Специализація: Оператор електронно-обчислювальних машин, реєстрація бухгалтерських даних
 
Специализація: Оператор електронно-обчислювальних машин, реєстрація бухгалтерських даних
  
 
2. Національний університет водного господарства та природокористування (2011-2015 рр.)
 
2. Національний університет водного господарства та природокористування (2011-2015 рр.)
 +
 
Факультет: Водного господарства та природокористування
 
Факультет: Водного господарства та природокористування
 +
 
Специализація: Гідротехніка (Водні ресурси)
 
Специализація: Гідротехніка (Водні ресурси)
  
 
3. Національний університет водного господарства та природокористування (2015-2016 рр.)
 
3. Національний університет водного господарства та природокористування (2015-2016 рр.)
 +
 
Факультет: Водного господарства та природокористування
 
Факультет: Водного господарства та природокористування
 +
 
Спеціальність – 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»
 
Спеціальність – 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»
Спеціалізація – гідромеліорація, водогосподарське будівництво
 
 
  
 +
Спеціалізація – гідромеліорація, водогосподарське будівництво
  
 
== Основні наукові праці: ==
 
== Основні наукові праці: ==

Версія за 10:53, 3 червня 2020

Ричко Дарія Михайлівна

Освіта

1. Вище професійне училище № 1 (2008-2011рр.)

Специализація: Оператор електронно-обчислювальних машин, реєстрація бухгалтерських даних

2. Національний університет водного господарства та природокористування (2011-2015 рр.)

Факультет: Водного господарства та природокористування

Специализація: Гідротехніка (Водні ресурси)

3. Національний університет водного господарства та природокористування (2015-2016 рр.)

Факультет: Водного господарства та природокористування

Спеціальність – 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»

Спеціалізація – гідромеліорація, водогосподарське будівництво

Основні наукові праці:

Статті у наукових виданнях, тези та матеріали конференцій:

1. Сингаєвич Д.М. ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВОДОРЕГУЛЮВАННЯ НА РИСОВИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ / Сингаєвич Д.М., Мендусь С.П., Рокочинський А.М. // Зміни в соціально-економічному розвитку країни: матер. ХLVІ Міжнародної наук.-практ. конф., Чернівці, 15-16 жовтня 2016 р. – С. 11-13.

2. Приходько Н.В. Обґрунтування необхідності та вимоги до вирощування супутніх культур рисової сівозміни на Придунайських рисових зрошувальних системах / Н.В. Приходько, А.М. Рокочинський, Д.М. Сингаєвич // Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції: тези Всеукраїнської наук.-практ. конф. – Житомир: ЖДТУ, 27 жовтня 2016. – С. 85-86.

3. Приходько Н.В. Роль сопутствующих культур рисового севооборота в формировании эколого-мелиоративного состояния орошаемых засоленных земель / Н.В. Приходько, Д.М. Сингаевич, П.И. Мендусь, А.Н. Рокочинский // Экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты современных мелиоративных технологий: сб. науч. тр. Вып. 7 / под общ. ред. Ю.А. Мажайского. – Рязань: ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова», 2016. – С. 101-111.

4. Рис Придунав’я: [колективна монографія] / за ред. В.А. Сташука, А.М. Рокочинського, П.І. Мендуся, В.О. Турченюка. – Херсон: Грінь Д.С., 2016. – 620 с.

5. Rokochinskiy A.M. Substantiation of the crop capacity on the ameliorated lands in the water management projects / A.M. Rokochinskiy, S.V. Shalay, N.V. Prykhodko, Singaevich D.M. // Slovak international scientific journal № 2, 2016. – P. 27-32.

6. Сингаєвич Д.М. Необхідність та шляхи підвищення ефективності водокористування при зрошенні супутніх культур рисової сівозміни в умовах змін клімату / Д.М. Сингаєвич, Н.В. Приходько, А.М. Рокочинський // Управління водними ресурсами в умовах змін клімату: матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. – Київ, 2017. – С. 168-170.

7. Сингаєвич Д.М. Обгрунтування необхідності та шляхи оптимізації технік поливу та режимів зрошення супутніх культур рисової сівозміни на Придунайських РЗС / Сингаєвич Д.М., Приходько Н.В., Рокочинський А.М. // Вісник НУВГП Технічні науки 3 (75) 2016, фахове видання. Рівне. – с 27-33.

8. Приходько Н.В., Сингаевич Д.М., Рокочинский А.Н. Обоснование необходимости и пути усовершенствования способов полива сопутствующих культур рисового севооборота // Актуальные проблемы наук о земле: использование природных ресурсов и сохранение окружающей среды / сборник материалов Международной научно-практической конференции, посвященной Году науки в Республике Беларусь. Брест, 25-27 сентября 2017 года. Часть 2. БрГУ имени А.С. Пушкина 2017. – С. 228-232.

Авторські свідоцтва та патенти:

1. Патент 123380 Україна, МПК (2018.01) Е02В 11/00. Спосіб поливу супутніх культур рисової сівозміни / А.М. Рокочинський, П.І. Мендусь, Д.М. Сингаєвич, В.О. Турченюк, Н.В. Прихлдько, С.В. Матус; власник НУВГП. – № 2017 09006; заявл. 11.09. 2017; опублік. 26.02.2018, Бюл. № 4.

2. Патент 124515 Україна, МПК (2018.01) Е02В 11/00. Гідро регулятор для рисових систем / А.М. Рокочинський, С.В. Матус, Д.М. Сингаєвич, П.І. Мендусь, В.О. Турченюк; власник НУВГП. – № 2017 11288; заявл. 20.11.2017; опублік. 10.04.2018, Бюл. № 7.

3. Патент 125044 Україна, МПК (2018.01) Е02В 11/00. Зрошувальна система сівозмінного землеробства для вирощування рису / А.М. Рокочинський, С.В. Матус, Д.М. Сингаєвич, П.І. Мендусь, В.О. Турченюк; власник НУВГП. – № 2017 12190; заявл. 11.12. 2017; опублік. 25.04.2018, Бюл. № 8.

4. Патент 125142 Україна, МПК (2018.01) А01С 7/00. Спосіб освоєння рисової сівозміни / А.М. Рокочинський, Д.М. Ричко, Л.А.Волкова, П.І. Мендусь, В.О. Турченюк; власник НУВГП. – № 2017 12934; заявл. 26.12.2017; опублік. 25.04.2018, Бюл. № 8.