Відмінності між версіями «Ричков Петро Анатолійович»

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
м (Біографія)
Рядок 234: Рядок 234:
 
* Architecture in transition: the case study of the Dormition catedral in Volodymyr Volynsky // TEKA Commission of Architecture, Urban Planning and Landscape Studies, Polish Academy of Sciences, Branch in Lublin. Edited by Prof. Dr hab. inż. arch. Elżbieta Przesmycka / TEKA Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych. Oddział Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. T.XIV/1. Lublin, 2018, P. 126-135.
 
* Architecture in transition: the case study of the Dormition catedral in Volodymyr Volynsky // TEKA Commission of Architecture, Urban Planning and Landscape Studies, Polish Academy of Sciences, Branch in Lublin. Edited by Prof. Dr hab. inż. arch. Elżbieta Przesmycka / TEKA Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych. Oddział Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. T.XIV/1. Lublin, 2018, P. 126-135.
 
* Архітектурна спадщина Волині. Збірник наукових праць. Вип. 6. За науковою редакцією П.А. Ричкова. Рівне: Дятлик М.С., 2018.  221 с.
 
* Архітектурна спадщина Волині. Збірник наукових праць. Вип. 6. За науковою редакцією П.А. Ричкова. Рівне: Дятлик М.С., 2018.  221 с.
* Ричков П. Урбаністична картографія міста Ковеля кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.. Архітектурна спадщина Волині. Збірник наукових праць. Вип.6. / За ред. П.А. Ричкова. Рівне: Дятлик М.С., 2018. C.104-118.
+
* Ричков П. Урбаністична картографія міста Ковеля кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. // Архітектурна спадщина Волині. Збірник наукових праць. Вип.6. Рівне: Дятлик М.С., 2018. C.104-118.
 
* Просторова Еволюція міста-фортеці Полонного за писемними та картографічними джерелами Архітектурна спадщина Волині. Збірник наукових праць. Вип. 6. / За ред.. П.А. Ричкова. Рівне: Дятлик М.С., 2018. C.119-142.
 
* Просторова Еволюція міста-фортеці Полонного за писемними та картографічними джерелами Архітектурна спадщина Волині. Збірник наукових праць. Вип. 6. / За ред.. П.А. Ричкова. Рівне: Дятлик М.С., 2018. C.119-142.
 
* До архітектурної історії єзуїтської резиденції в селі Княгинин Архітектурна спадщина Волині. Збірник наукових праць. Вип.6. / За ред.. П.А.Ричкова. Рівне: Дятлик М.С., 2018. C.199-204.
 
* До архітектурної історії єзуїтської резиденції в селі Княгинин Архітектурна спадщина Волині. Збірник наукових праць. Вип.6. / За ред.. П.А.Ричкова. Рівне: Дятлик М.С., 2018. C.199-204.
* Огнище» в просторовому контексті резиденції князя Януша Острозького в Межирічі Острозькому Архітектурна спадщина Волині. Збірник наукових праць. Вип. 6. / За ред. П.А. Ричкова. Рівне: Дятлик М.С., 2018. C. 205-212.
+
* "Огнище" в просторовому контексті резиденції князя Януша Острозького в Межирічі Острозькому // Архітектурна спадщина Волині. Збірник наукових праць. Вип.6. / За ред. П.А. Ричкова. Рівне: Дятлик М.С., 2018. C. 205-212.
 +
* Від Львова до Києва: архітектурно-урбаністичні нотатки Мартина Груневеґа // Студії і матеріали з історії Волині. 2018. Кременець, 2018. С.139-151.
 +
* Архітектурна спадщина Волині і міжконфесійний трансморфізм // Архітектура, освіта і наука в Україні і світі: досвід і перспективи розвитку. 1-4 жовтня 2019 р. Тези доповідей. Рівне, 2019. С.43.
 +
* Архітектор Ян Якуб Бургіньйон: творча спадщина. Монографія. Рівне: НУВГП, 2019. 192 с.
 +
* Architectural Heritage of Volhynia and Architectural Transformism // Architecture, Education and Research in Ukraine and Abroad: experience and development prospects. October 1-4. 2019. Abstracts collection. Rivne. 2019. P. 44.
 +
 
  
 
== E-mail ==
 
== E-mail ==
 
E-mail: p.a.rychkov@nuwm.edu.ua
 
E-mail: p.a.rychkov@nuwm.edu.ua

Версія за 23:34, 5 листопада 2019

Біографія

Ричков Петро Анатолійович

Народився 29 вересня 1952 року в смт. Дворічна Харківської області. 1969-1970 рр. - викладач німецької мови в Першотравневій восьмирічній школі Дворічанського р-ну.В 1976 році закінчив Харківський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю „Архітектура”. З 1975 по 1978 рік – асистент кафедри промислового та цивільного будівництва Білгородського технологічного інституту будівельних матеріалів. З 1978 по 1981 рік – аспірант кафедри радянської архітектури Московського архітектурного інституту. В 1981 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата архітектури. З 1982 по 1983 рік – ст. викладач кафедри архітектурного проектування Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту. З 1983 року по 2014 р. – ст. викладач, доцент, професор, завідувач кафедри архітектури НУВГП. З 2014 - професор кафедри архітектури та середовищного дизайну НУВГП. Гостьовий професор Люблінської Політехніки - з 2010 р. В 1991 році – докторант Всесоюзного НДІ теорії архітектури та містобудування (м. Москва). В 1994 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора архітектури. В 2003 році присвоєно вчене звання професора. Член Національної Спілки архітекторів України з 1983 року. Член-кореспондент Української академії архітектури з 2006 року. Дійсний член ІКОМОС з 2009 року. Член методичної комісії МОНМС України за напрямом «Архітектура» (2005-2014). Експерт ДАК з акредитації та ліцензування при МОНМС (2005-2014). Член спеціалізованих вчених рад при НУ „Львівська політехніка” та при Національній академії мистецтва та архітектури в Києві. Член містобудівної ради Рівненської області. Перелік опублікованих наукових, науково-популярних та методичних праць нараховує більше 300 найменувань, в т.ч. 7 книг. Засновник і науковий редактор збірника наукових праць "Архітектурна спадщина Волині". Автор 12 архітектурних та містобудівних моделей, експонованих в музеях Рівного, Івано-Франківська, Білої Церкви, Клагенфурта (Австрія). Учасник декількох українських та міжнародних виставок фотомистецтва. Отримував науково-дослідні гранти Віденського технічного університету (1993-1994 рр.), Центрально-Європейського університету (Фонд Сороса, Інститут відкритого суспільства, 1994-1996рр.), Каси ім. Ю.Мяновського (Інститут мистецтв Польської Академії Наук, 2010).

Список вибраних праць доктора архітектури, професора Ричкова Петра Анатолійовича

 • О комплексном подходе к природной среде в теории архитектуры // Сб. трудов Московского инженерно - строит. ин-та и Белгородского технол. ин-та строит. материалов. Вып. 26. Т.5. М.: 1977. С.106-115;
 • В шутку о серьезном // АРХИТЕКТУРА, (Прилож. к "Строит. газете"), 1979, №25. С.8;
 • Аргументы Леона Крие // АРХИТЕКТУРА, 1980. №4. С.7;
 • "Значимые сообщения" постмодернизма // АРХИТЕКТУРА. 1980. №19. С.7;
 • О концепции "критической группы" И.Фридмана // Вопросы теории и практики архитектуры и градостроительства. М.: МАрхИ. 1980. С.173;
 • Соучастие // АРХИТЕКТУРА. 1981. №1. С.8;
 • Практик, ученый, педагог (проф. К.А.Иванов) // АРХИТЕКТУРА. 1981. №13. С.6 (соавтор О.Явейн);
 • Идеи партиципации в зарубежной архитектуре (на латв. языке) // Архитектура, строительство, дизайн. 1981, №1. С.30-35;
 • О чем рассказали цитаты // АРХИТЕКТУРА. 1981. №19. С.7 (соавторы Г.Станишев, О.Явейн);
 • Теоретические концепции постмодернизма (истоки, принципы, противоречия) // Дисс. на соиск. уч. ст. канд. архитектуры: 18.00.01. Тт.1-3. М.: 1981 (рукопись);
 • Теоретические концепции постмодернизма (истоки, принципы, противоречия). Автореф. дисс. … канд. архитектуры: 18.00.01 / Москов. архит. ин-т. М., 1981. 27 с.;
 • Противостояние // АРХИТЕКТУРА. 1981. №23. С.7;
 • Зачем изобретать велосипед и повторять одни и те же ошибки (архитектура КПД) // АРХИТЕКТУРА. 1982. №10, с.3;
 • Двуликие Янусы // АРХИТЕКТУРА. 1982. №19. С.7;
 • Среды частица… (реконструкция театра им. Т.Шевченко в Днепропетровске) // АРХИТЕКТУРА. 1982. №21. С.6;
 • Метoдические указания по выполнению курсового проекта №1 "Сельское гражданское здание" для студентов спец. 1205 - "Сельскохозяйственное строительство" (стационарная форма обучения). Ровно, ротапринт УИИВХ, 1983. 48с.;
 • Конкурс творчої наснаги (кращі архітектурні проекти року) // Червоний прапор, 6 квітня 1984 р. С.4.
 • Реконструкция театра им. Т.Г.Шевченко в Днепропетровске // Архитектура СССР, 1984. №2 С. 49-51;
 • Совершенствование архитектурных решений карнизных элементом парапета крупнопанельных зданий серии "94" // Достижения строительной науки - производству. Тезисы докладов науч.- практ. конф. - Ровно:НТО стройиндустрии. 1984. С.61-62 (соавторы П.Зозуля, Л.Завистовская, В.Ярмолюк);
 • Методические указания к практическим занятиям по курсу "Архитектура сельских и сельскохозяйственных зданий и сооружений" для студ. спец. 1205. Раздел: Гражданские здания для села. Ровно: ротапринт УИИВХ, 1984 36 с. (соавтор Н.Лесняк);
 • Формы для изготовления железобетонных карнизных элементов парапета // Информ. листок №3-85. Ровно: Ровенский ЦНТИ. 1985. 4с. (соавторы В.Ярмолюк, Л.Завистовская);
 • Сборные карнизные элементы парапета // Информ. листок №4-85. Ровно: Ровенский ЦНТИ. 1985. 4с. (соавторы В.Ярмолюк Л.Завистовская);
 • Методические указания к изучению курса по дисциплинам "Архитектура гражданских и промышленных зданий", "Архитектура сельских зданий и сельскохозяйственных сооружений" для студ. спец. 1202, 1205. Раздел: История архитектуры. Ровно: ротапринт УИИВХ, 1985. 38 с.;
 • Железобетонная парапетная панель лестничной клетки жилых зданий серии "94" // Информ. листок № 59-85. Ровно: Ровенский ЦНТИ. 1985. 4с. (соавторы С.Семенюк, А.Йосак, В.Ярмолюк, Л.Завистовская);
 • Помощь и стимул - вот что необходимо домостроителям, чтобы разнообразить облик застройки // Архитектура. 1985, №24. С.3-4;
 • Нужен диалог. Проблема взаимоотношений проектировщика и потребителя архитектуры // Архитектура СССР, 1985, №1. С.79-81 (соавторы А.Зинченко, В.Хайт);
 • Карнизные элементы парапета // Жилищное строительство, 1985. №5. С.21-22;
 • Шанувальникам архітектурної спадщини // Червоний прапор, 23 квітня 1986р. С.4;
 • Сборные железобетонные элементы благоустройства жилой застройки // Достижения строительной науки - производству. Тезисы докладов и сообщений научн.-практ. конф. - Ровно: НТО стройиндустрии, 1986. - с.61-62 (соавторы Е.Пугачов, С.Семенюк, А.Йосак, В.Ярмолюк);
 • Методические указания по изучению курса "Введение в специальность" для студентов специальностей 1202 - Промышленное и гражданское строительство, 1205 - Сельскохозяйственное строительство (стационарная форма обучения). Ровно: ротапринт УИИВХ, 1986. 87 с.;
 • Форма для изготовления ж/б карнизных панелей ИН-21-А // Информ. листок №3-87, Ровно: Ровенский ЦНТИ. 1987. 4с. (соавторы С.Семенюк, А.Йосак, В.Ярмолюк);
 • Архитектурное наследие Ровенщины: эволюция стилей (в помощь лектору). Ровно: УООПИК.1987. 24с.;
 • Идеи и проекты "брюссельской школы" // Архитектура Запада-4. М.: Стройиздат. 1987. С.142-152;
 • Методические указания к изучению курса по дисциплине "Архитектура сельских зданий и сельскохозяйственных комплексов" для студ. спец. 1205. Разделы: Основы архитектурного проектирования, Сельские гражданские здания. Ровно: УИИВХ, 1987. 43 с.;
 • Материалы по истории градостроительства Волыни ХУШ -Х1Х веков в фондах ЦГВИА СССР // Минуле і сучасне Волині. Тези доповідей 2-ї Волинської історико-краєзн. конф. Ч.1. Луцьк:ЛДПІ та ін. 1988. С.183-185;
 • Градостроительное наследие Ровенщины и проблемы его сохранения // Пути совершенствования технологии и организации строительного производства. Тезисы науч.-практ. конф.- Ровно: НТО стройиндустрии. 1988. С.27-28;
 • Фризовые элементы парапета для крупнопанельных зданий серии "94" // Пути совершенствования технологии и организации строительного производства. Тезисы науч.-практ. конф.- Ровно: НТО стройиндустрии. 1988. С.19-20 (соавторы Е.Пугачов, В.Ярмолюк, А.Йосак);
 • Город Ровно в конце ХУШ века. Пояснительная записка к макету для экспозиции Ровенского краеведческого музея (рукопись) - Ровно: НТО стройиндустрии. -1989. - 36с.
 • Дорогами южной Ровенщины. От Корца до Пляшевой. М.: Искусство. 1989. 176 с.;
 • Західноукраїнські міста-фортеці XVI - ХVIII ст. // Пам'ятки України 1990. №2, С.20-22;
 • "Быть по сему. Николай" // "Рівне", 15 вересня 1990, р. С.3;
 • Архітектурний ансамбль "Козацькі могили" // Берестецька битва в історії України. Тези респ. конф. Рівне: УТОПІК, 1990. С. 22-25;
 • Місто Станіслав в середині ХУШ ст. Пояснювальна записка до макету для експозиції Івано-Франківського краєзнавчого музею (рукопис). Рівне: ЦНТУ НТТ будіндустрії. 1990. 28с.
 • История планировки и застройки городов Ровенской области (отчет о НИР, рукопись). Ровно: УИИВХ, 86 с., № гос. рег. 01.9.00022138;
 • Стара Волинь в малюнках та описах Яна Генрика Мюнца // Тези наук. конф. по атласу історії культури Волинської обл. Луцьк: ЛДПІ, 1991. С. 31-32;
 • Ринкові площі міст Волині ХУ - Х1Хст. Архітектурно-планувальні вирішення // Тези наук. конф. по атласу історії культури Волинської обл. - Луцьк: ЛДПІ, 1991. С.32-35;
 • Відтворення Берестецької битви на макеті // Берестецькій битві - 340 років. Тези 2-ї респ. конф. Рівне:УТОПІК. 1991. С.83-85 (співавтор Т.Пономарьова);
 • Католицькі храми та монастирі Острога // Матеріали 1 - Ш наук.-краєзн. конф. "Остріг на порозі 900-річчя" (1990-1992рр.). Ч.2. Острог: "Спадщина", 1992. С.16 -21;
 • Планувальний розвій Берестечка до середини ХУП ст. // Берестецька битва в історії України. Тези 3-ї респ. конф. Рівне: УТОПІК. С.66-69;
 • Джерела Російського державного військово-історичного архіву до історії містобудування у Правобережній Україні // Архіви України, 1992. №5/6. С.52-61;
 • Архітектурний ансамбль Почаївського монастиря // Тези доп. наук.-техн. конф., присвяченої 70-річчю УІІВГ. Секція: Промисл. та цивіл. буд-во. Рівне:УІІВГ, 1992. С.56-57;
 • Місто-фортеця Броди - пам'ятка містобудівного мистецтва // Тези доп. наук.-техн. конф., присвяченої 70-річчю УІІВГ. Секція: Промисл. та цивіл. буд-во. Рівне: УІІВГ, 1992. С.58-59;
 • Архітектори єзуїтського ордену на Волині // Велика Волинь: минуле та сучасне. Тези 2-ї регіон. наук.- теорет. конф. - Рівне: УТОПІК та ін. 1992. С.20-22;
 • Магдебурзьке право та середньовічне містобудівництво // Актуальні проблеми розвитку міст та міського самоврядування (історія та сучасність). Тези міжнар. наук.-практ. конф. Рівне. 1993. с.178-179;
 • Картографічні джерела до історії планувального розвитку та забудови Острога // Матеріали 1У наук.- краєзнавч. конф. "Остріг на порозі 900- річчя". Остріг: "Спадщина". 1993. C.138-140;
 • Початковий етап проектування та будівництва єзуїтського монастиря в Острозі // Матеріали 1У наук. - краєзнавч. конф. "Остріг на порозі 900- річчя". Остріг: "Спадщина". 1993. С.140 -142;
 • Палацове будівництво на Волині ХУШ - поч. Х1Хст. // Велика Волинь: минуле та сучасне. Тези 3-ї міжнар. наук.-краєзн. конф. Житомир: ЖОІВВ. 1993. C.144-146;
 • Волинь в літографіях Генрика Пейера // Велика Волинь: минуле та сучасне. Тези 3-ї міжнар. наук.-краєзн. конф. Житомир: ЖОІВВ. 1993. С.132-134;
 • Тринітарський монастир в Берестечко: до історії архітектурного ансамблю // Берестецька битва в історії України. Тези 4-ї республ. наук.-теоретич. конф. с. Острів: УТОПІК. 1993. C.32-34;
 • Україніка в збірках Австрії. К.: Ін-т археографії НАН України. 1993. 47с.;
 • Градостроительное искусство Западной Украины ХУ-Х1Хвв. Дисс… д-ра архитектуры:18.00.01. Т.1-3. ( рукопись) М.: НИИТИАГ. 1993. 819 с.;
 • Градостроительное искусство Западной Украины ХУ-Х1Хвв. Автореф. дисс… д-ра архитектуры. М.: НИИТИАГ, 1993. 46 с.;
 • Давня картографія Станіслава: знахідки та висновки // "Фортифікація України". Кам'янець-П Подільський, 1993;
 • До історії спорудження єзуїтського кляштору в Житомирі // Житомир в історії Волині і України. Тези доп. Всеукр. наук.- краєзн. конф. Житомир: 1994.С.36-37;
 • Губернський Житомир: містобудівельна спадщина // Житомир в історії Волині і України. Тези доп. Всеукр. наук.-краєзн. конф. Житомир: 1994.С.76-78;
 • До історії архітектурного ансамблю палацу Сангушків в Ізяславі // Велика Волинь: минуле і сучасне. Матеріали 4-ї міжнар. наук.- краєзнав. конф. Хмельницький. 1994. С.251-252 (співавтор Є.Олійник);
 • Українські міста в картографічній збірці Воєнного архіву у Відні // Архіви України. 1994, №1-6, с.65-72;
 • Замок-палац Заславських-Сангушків в Ізяславі. Історико-архітектурний нарис // Південно-Східна Волинь. Науково-крає- знавчий альманах. Вип.1. Хмельницький: "Поділля", 1995. С.45-51 (співавтор Є.Олійник);
 • До історії формування архітектурного ансамблю Почаївської лаври // Архітектурна спадщина України. Вип.2. К.:НДТІАМ. 1995. С.78-89;
 • Архитектурная сказка Минимундуса // Архитектура и престиж. 1995. №1. с.58-59;
 • Київський Софійський собор в Клагенфурті // Австрійсько-Український Огляд. 1995. №1. С.127-128;
 • Ринкова площа // Пам'ятки України: історія та культура. 1996. №2. С.26-31;
 • Першоджерела до історії архітектури та містобудування в збірках Відня // Архітектурна спадщина України. Вип. 3. Ч.2. К.: НДІТІАМ, 1996. С.31-44;
 • Єзуїтський колегіум в Овручі: до історії спорудження та руйнації // Матеріали Всеукр. наук.- краєзн. конф. "Діяльність бібліотек по збереженню культурної спадщини і відродження духовності.- Житомир: ЖОБ та ін. 1996. С.92-93;
 • Градостроительная эволюция Станислава в ХVІІ-Х1Х веках // Архитектурное наследство. Вып. 41. М.: 1996. С.81-89;
 • До історії палацово-паркового ансамблю резиденції князів Яблоновських в Острозі // Матеріали У1 Острозької наук.-краєзн. конф. "Остріг на порозі 900-річчя". Остріг:"Спадщина", 1996. С.180-181 (співавтор О.Михайлишин);
 • Праця Дмитра Антоновича "Німецькі впливи на українське мистецтво" в контексті сучасності // Матеріали міжнар. наук. семінару "Німецькі колонії в Галичині. Історія - архітектура - культура". - Львів: ДУ "Львівська політехніка". 1996. С.231-234;
 • Єзуїти в Україні: архітектурна спадщина. Наук. звіт за підсумками дослідн. гранту Ін-ту Відкритого Суспільства в Празі (рукопис). Рівне: 1996. 175 с.;
 • Jesuits in the Ukraine: The Architectural Heritage // Research Support Scheme Network Chronicle-4. Praha: OSI. 1997. Р.10;
 • Старокостянтинів за планом 1794 року // Матеріали наук.-краєзн. конф. "Старокостянтинів і край в просторі часу". Старокостянтинів: 1997. С.40-42;
 • Українська творча спадщина архітектора Джакомо Бріано // Зб. статей за матеріалами Ш-ї наук.-техн. конф. УДАВГ. Ч.3. Пром. та цив. буд-во. Рівне: 1997. С. 97-98;
 • Острог (архітектурно-планувальний розвій міста) // Острозька Академія ХУ1 - ХУП ст. Енциклопедичне видання. - Острог: Острозька Академія. 1997. С.116-121;
 • Методичні вказівки до вивчення курсу "Реконструкція будівель та споруд" та виконання практичних завдань для студентів спеціальності 7.092101 - "Промислове та цивільне будівництво" всіх форм навчання. Рівне: УДАВГ. 1998 (співавтор О.В.Гур'янов, В.Л.Корольчук);
 • Дворцово-парковые ансамбли Волыни ХVІІІ- начала ХІХ веков // Архитектурное наследство. Вып. 43. М.: 1999. С.115-127;
 • Архітектурно-планувальний розвій Бердичева // Бердичівська земля в контексті історії України. Житомир: "М.А.К." 1999. С.71-74;
 • Костел в Невіркові: доля однієї з волинських святинь // Матеріали 1Х-ї міжнар. конф. "Історія релігій в Україні. Кн.2. Львів: "Логос". 1999. С.76-79; (співавтор О.Михайлишин);
 • Почаївська Свято-Успенська лавра. К.: "Техніка", 2000. 136 с. ( співавтор В.Луц);
 • До історії спорудження єзуїтського колегіуму в Острозі // Пам'ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть. Наук. зб. Вип.7. Луцьк: "Надстир'я". 2000. С.75-81;
 • Острозька спадщина архітектора Джакомо Бріано // Пам'ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть. Наук. зб. Вип.7. Луцьк: "Надстир'я", 2000. С.81-84;
 • Методичні вказівки до виконання практичних вправ та курсових робіт по курсу "Об'ємно-просторова композиція" студентами спеціальності 6.120100 "Архітектура будівель і споруд". Рівне: УДУВГП. - 2002. 12 с. (співавтор О.Михайлишин);
 • Архітектурно-мистецька спадщина князів Острозьких. К.: "Техніка". 2002. 168с. (співавтор В.Луц);
 • Українська архітектурна спадщина Товариства Ісуса. Коротка антологія // Архітектурна спадщина України. Вип. 5. К.: НДІТІАМ - Головкиївархітектура. 2002. С.169-195;
 • Містобудівна еволюція Станіслава у XVII-XIXст. // Архітектурна спадщина України. Вип.5. К.: НДІТІАМ - Головкиївархітектура. 2002. С.196-209;
 • Методичні вказівки до вивчення курсу "Історія архітектури та містобудування" для студентів спец. 6.120100 "Архітектура будівель і споруд". Розділ: Історія містобудівного мистецтва. Рівне: УДУВГП. 2003. 12 с.;
 • Методичні вказівки до вивчення курсу "Історія архітектури та містобудування" для студентів спец. 6.120100 "Архітектура будівель і споруд". Розділ : Історія архітектури та містобудування України. Рівне: УДУВГП. 2003. 12с.;
 • Церква св.Трійці Дерманського монастиря: до історії архітектурних трансформацій // Волинська ікона: дослідження та реставрація. Наук. збірник. Вип.10. Луцьк : Надстир'я, 2003. С.168-178;
 • Історична еволюція містобудівної функції фарного костелу в м.Рівне // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Вип.3 (27). Рівне, 2004. С. 227-232 (співавтори О.Смолінська, О.Омельчук, Ю.Старжинський);
 • Сакральне мистецтво Володимира-Волинського. К.: "Техніка". 2004. 192с. (співавтор В.Луц);
 • Методичні вказівки до вивчення курсу "Основи реставрації" для студентів спец. 6.120100 "Архітектура будівель і споруд". Рівне: НУВГП. 2004. 20с.;
 • Рани на обличчі міста // "ВОЛИНЬ". Рівн. обл. народн. часопис. 2005. Ч.18. С.18;
 • Терапія індустріальної архітектури: феномен Хундертвассера // Індустріальна спадщина в культурі і ландшафті: Матеріали Першої Всеукр. конференції / Наук. вісник Ін-ту дизайну і ландшафтного мистецтва Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України. Вип.2. К.: ДАКККіМ. 2005. С.80-85;
 • До історії архітектурного комплексу Рівненської пивоварні // Вісник нац. ун-ту водного господарства та природокористування. Зб. наук. праць. Вип. 4 (32). - Ч.1. Рівне: НУВГП, 2005. С.148-157 (співавтор М.Смолин);
 • Протестантські храми на Волині: від найдавніших часів до сьогодення // Записки Наук. тов-ва ім. Шевченка. T. CCXLIX. Праці Комісії арх-ри та містобудування. Львів: НТШ, 2005. С.162-176 (співавтор В.Дем'янов);
 • Еволюція оборонної архітектури Олики: спроба періодизації // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Олика і Радзивілли в історії Волині та України. Матеріали XVIII Волин. наук.-практ. істор-краєзн. конференції. Наук. зб. Вип.18. Луцьк, 2006. С. 8-13;
 • Еволюція просторової організації зон впливу приміських об'їзних доріг // Досвід та перспективи розвитку міст України. Історичні аспекти архітектурної теорії і практики: Зб. наук.праць. - Вип.10. К.: Діпромісто, 2006. С. 182-192 (співавтор М. Шолудько);
 • Історія Рівного крізь призму топонімічних досліджень // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наук. записки Рівненського державного гуманітарного ун-ту. Зб. наук. праць - Вип.9. Рівне: 2006. С.302. (Рец. на книгу: Прищепа О.П. Вулицями Рівного: погляд в минуле. Рівне: ПП ДМ, 2006. 223 с.);
 • Палацово-парковий комплекс Любомирських в Рівному на акварелях Жана Якоба Бургіньйона // Вісник нац. ун-ту водного господарства та природокористування. Зб. наук. праць. Вип. 3 (35). Рівне: НУВГП, 2006. С.140-157;
 • До історії спорудження та руйнації дзвінниці Свято-Воскресенського собору в м.Рівне // Вісник нац. ун-ту водного господарства та природокористування. Зб. наук. праць. - Вип. 3 (35). - Рівне: НУВГП, 2006. С.158-163 (співавтор О.Смолінська);
 • Немецкий термин по-украински // А+С. 2007. №1. С.150. (Рец. на книгу: Петришин Г.П., Задорожний В.В., Топилко С.І. та ін. Німецько-український термінологічний посібник з історії архітектури та містобудування. За ред. Г.Петришин. Львів: ЕКОінформ, 2006. 260с.);
 • Магдебурзьке право і просторова структуризація західноукраїнських міст ХІУ-ХІХ ст. // Досвід та перспективи розвитку міст України. Нормативно-правові аспекти містобудування. Зб. наук.праць. Вип.12. К.: Діпромісто, 2007. С. 182-194;
 • Методичні рекомендації до обмірної практики для студентів спеціальностей 6.120.100 "Архітектура будівель і споруд" і 6.120103 "Дизайн архітектурного середовища". - Рівне: НУВГП, 2007. - 24с.;
 • Методичні вказівки до виконання атестаційної магістерської роботи для студентів спеціальності 8.120101 "Архітектура будівель і споруд". Рівне: НУВГП, 2007. 12 с.;
 • Метод. вказівки до виконання курсового концептуально-пошукового проекту "Промислова будівля" студ. 5-го курсу напряму "Архітектура" спец. 8.120101 "Архітектура будівель і споруд" (освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр). Рівне: НУВГП, 2007. 24 с. (співавтор О.Гур'ян-ов);
 • Реставрація на Волині: історія та сучасність // Вісник нац. ун-ту водного господарства та природокористування. Зб. наук. праць. - Вип. 4 (40). - Ч.2.- Рівне: НУВГП, 2007. - С.326-331;
 • Джакомо Бароцци да Виньола. Пять веков спустя // Особняк. Архітектурно-будівельний журнал. 2007. №3 (46). С.55-57;
 • Куда движется постмодернизм // А+С. 2007. №3. С.134-135. (Рец. на книгу: Jencks Ch. Critical Modernism. Where is Post-Modernism Going? - London: Wiley-Akademy, 2007. 240p.);
 • Прахов і Успенський собор у Володимирі-Волинському // А+С. 2007. №3. С.128-133;
 • Храмові комплекси в розпланувально-просторовій структурі Кременця // Релігія і церква в історії Волині: Збірник наукових праць - Кременець: Кременецько-Почаївський держ. історико-культурний заповідник, 2007. С. 247-259;
 • Луцьк в контексті містобудівної культури України // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Луцька міська громада: історія, традиції, люди. Наук. збірник. Вип..26. Матеріали ХХУ1 Волинської обласної наукової історико-краєзнавчої конференції. Луцьк, 9-10 листопада 2007 року. Луцьк, 2007. С. 15-17;
 • Дослідження та відбудова Успенського собору у Володимирі-Волинському: Внесок Адріана Прахова // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини. Збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавстві і культурології. Вип.. 4. К.: Фенікс, 2007. С.295-314;
 • Волинська спадщина Адріана Прахова // Пам'ятки України: історія та культура. 2008. №1. С.46-55;
 • Барокові трансформації Успенського собору у Володимирі-Волинському // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Олександр Цинкаловський і край. Наук. збірник. Вип.27. Матеріали ХХVII Міжнародної наук. історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 1020 річниці від першої писемної згадки про Володимир та 110-річчю від дня народження О. Цинкаловського, м.Володимир-Волинський, 22 лютого 2008 року. Луцьк, 2008. С. 103-113;
 • Дослідницька та творча праця Адріана Прахова на Волині // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Олександр Цинкаловський і край. Наук. збірник. Вип.27. Матеріали ХХVII Міжнародної наук. історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 1020 річниці від першої писемної згадки про Володимир та 110-річчю від дня народження О. Цинкаловського, м.Володимир-Волинський, 22 лютого 2008 року. - Луцьк, 2008. С.113-121;
 • Комплекс Любомирських у Рівному на акварелях Жана Якоба Бургіньйона // "7 днів. Рівненський тижневик", №№17, 18 (748,749), 25 квітня, 2 травня 2008 р. С.6, 4;
 • Давня картографія Рівного ХVIII - ХIХ ст. // Архітектурна спадщина Волині. Збірник наукових праць. Рівне: ПП ДМ, 2008. С. 57-79;
 • Собор Святого Юра у Львові. К.: "Техніка". 2008. 232 с. (співавтор В.Александрович);
 • Kharkov as a capital of Soviet-Ukrainian modernism // TEKA komisji architektury, Urbanistyki i studiow krajobrazowych. Lublin: Polska Akademia Nauk, Oddzial w Lublinie, 2008. T.IV A. P.116-133.
 • Три архітектурні реставрації на Волині кінця Х1Х - початку ХХ ст.: дидактичні висновки // Вісник Українського національного комітету ICOMOS. 2008. Т.П. Ч.1. С. 33-37;
 • Формування архітектурного комплексу Товариства Ісуса у Львові (за іконографічними джерелами ХУІІ-ХУІІІ століть) // Записки Наук. Тов-ва ім. Шевченка. Т. ССLV. Праці Комісії арх-ри та містобудування. Львів: НТШ, 2008. С.39-77;
 • Андреа Палладио. 1508-2008 // Особняк. Архітектурно-будівельний журнал. 2008. №3 (50). С.37-40;
 • Плани Луцька в фондах Російського державного історичного архіву // Збірник наукових праць "Старий Луцьк". Вип..5. Луцьк, 2009. С. 171-186;
 • Архітектурно-просторова еволюція Володимира-Волинського від заснування до кінця Х1Х ст. // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Володимир-Волинський в історії України і Волині: Науковий збірник: Випуск 32. Луцьк, 2009. С.7-22;
 • Дерев'яні церкви Волині ХІХ - початку ХХ століть: місцева традиція та зовнішні впливи // Одне надійне життя… (до 100-річчя від дня народження Леоніда Маслова). - Луцьк: "Твердиня", 2009. - С. 363-365.(співавтор - О.Смолінська)
 • Містобудівна еволюція Станіслава в XVII-XIX ст. // Станиславівська фортеця. Збірник статей. Івано-Франківськ: "Лілея-НВ", 2010. С.91-109.
 • Архітектура бернардинського монастиря в Дубно в світлі малознаної архівної графіки. // Старий Луцьк: Науково-інформаційний збірник. Вип. VI. Луцьк, 2010. С.274-285.
 • До архітектурної історії кармелітського монастиря у Вишневці // Матеріали міжнародної наукової конференції "Князі Вишневецькі та їх місце в історії України". Збараж, 2010. С.72-80.
 • Міжконфесійний трансморфізм в сакральній архітектурі Волині // Вісник НУ "Львівська політехніка". № 674. Архітектура. Львів, 2010. С.351-364
 • Архітектурно-просторовий розвиток Острога за картографічними джерелами // Архітектурна спадщина Волині. Вип.2. Рівне: ПП ДМ., 2010. С.5 - 28.
 • Монастир кармелітів у Новому Вишнівці: втрачена пам'ятка пізньобарокового храмобудування // Архітектурна спадщина Волині. Вип.2. Рівне: ПП ДМ., 2010. С.154-163.
 • Храмова архітектура міжвоєнної Волині і культурно-історичний контекст // Проблемы теории и истории архитектуры Украины. Сборник научных трудов. Вып.10. Одесса: "Астропринт", 2010. С.126-135. (співавтор О.Л. Михайлишин)
 • Комплекс Любомирських в Рівному на акварелях Жана Якоба Бургіньйона // Погорина. Літературно-краєзнавчий журнал Рівненщини. 2010. № 14-15. С.381-384.
 • Еволюція функціональної структури прибуткових будинків і містобудівний контекст // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць. Вип. 3 (51). Технічні науки. Рівне: НУВГП, 2010. (співавтор О.Бачунов).
 • Zespól pałacowo-ogrodowy Lubomirskich w Równem w świetle małoznanego dzieła Jana Jacuba Bourguignona // Biuletyn Historji Sztuki: Kwartalnik wydawany przez Instytut Historii Sztuki Polskiej Akademii Nauk. 2010, nr.3. S.335-349;
 • Еволюція функціональної структури прибуткових будинків і містобудівний контекст // Cучасні проблеми архітектури та містобудування: науково-техн. збірник. К.: КНУБА, 2011. Вип.26. С.184-192, (співавтор О.Бачунов);
 • Dawna kartografia miasta Równego XVIII-XIX wieków // Kwartalnik Architektury i Urbanistyki. Теoria i historia. Warszawa. 2011. N1. S. 3-26.
 • Міжконфесійний трансморфізм в сакральній архітектурі Волині // Między Wrocławiem a Lwowem. Sztuka na Sląsku, w Malopolsce i na Rusi Koronnej od XVI do XVII wieku”. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. S.383-398.
 • NON OMNIS MORIAR. Архітектура в культурній праці князів Острозьких. Монографія. Рівне: НУВГП, 2011. 142 с.
 • Адаптація поняття «ревіталізації» на прикладі віденських газгольдерів // Науковий вісник будівництва. Вип.64. Харків: ХДТУБА, 2011. С.39-43 (співавтори О.Мироненко, С.Табачук).
 • Архітектурний комплекс Товариства Ісуса у Вінниці // Вінницькі мури. Погляд крізь віки: Матеріали між нар. науков. конференції «Єзуїтський комплекс у Вінниці крізь призму століть», 9-10 вересня 2010 р. Вінниця: ВМГО «Розвиток», 2011. С.7-24.
 • Architektura sakralna międzywojennego Wołynia: tradycja a współczesność. W: Modernizm w Europie – modernizm w Gdynie. Architektura pierwszej połowy XX wieku i jej ochrona w Gdyni i w Europie. Gdynia 2011. S.85-90.
 • Церква св. Іоанна Хрестителя в с. Прилуцьке: локальний епізод творчої біографії архітектора С.Тимошенка // Архітектурна спадщина Волині. Вип.3. Рівне: ПП ДМ, 2012. С.280-286.
 • Архітектурна спадщина Волині. Вип.3. / Науковий редактор П.А.Ричков. Рівне: ПП ДМ, 2012. 315 с.
 • Розпланування міста Дубно за картографічними джерелами // Aрхітектурна спадщина Волині. Вип.3. Рівне: ПП ДМ, 2012. С.122-142.
 • Просторова еволюція Володимира-Волинського: від витоків до кінця ХІХ ст. // Архітектурна спадщина Волині. Вип.3. Рівне: ПП ДМ, 2012. С.105-121.
 • Дзвіниця Воскресенського собору в Рівному: до історії спорудження і руйнації // Архітектурна спадщина Волині. Вип.3. Рівне: ПП ДМ, 2012. С.223-229. (співавтор О.Смолінська).
 • Вода як природний «матеріал» в структурі ландшафтних парків Діонісія Міклера на Волині // Парки Діонісія Міклера. Матеріали міжн. науково-практичної конференції, присвяченої 250-ій річниці з дня народження видатного ландшафтного дизайнера, а також формуванню та розвитку садово-паркового мистецтва на землях Східної Європи. Збараж, Вишневець, Кременець, 2012. С.95-103. (співавтор Н.Лушнікова).
 • Діонісій Міклер та Ян Якуб Бургіньйон – дві постаті в історії садово-паркового мистецтва Волині // Парки Діонісія Міклера. Матеріали міжн. Науково-практичної конференції, присвяченої 250-ій річниці з дня народження видатного ландшафтного дизайнера, а також формуванню та розвитку садово-паркового мистецтва на землях Cхідної Європи. – Збараж, Вишневець, Кременець, 2012. – С.165-174.
 • Пізньобарокова трансформація Успенського собору у Володимирі-Волинському // Архітектурна географія бароко в Україні: регіональні особливості та спільні риси: Збірник наукових праць. – Ніжин: 2012. – С.79-101.
 • Університет і його роль в планувальній структурі міста // Вісник НУВГП. Студентська наука. Вип.1. Рівне: НУВГП, 2012. С.86, (студент А.Білецький, науковий керівник, проф. П.Ричков).
 • Досвід проектування музеїв техніки під відкритим небом // Вісник НУВГП. Студентська наука. Вип.1. Рівне: НУВГП, 2012. С.88, (студент А. Голубцов, науковий керівник, проф. П. Ричков).
 • Стилістичні течії в архітектурному модерні України// Вісник НУВГП. Студентська наука. Вип.1. Рівне: НУВГП, 2012. С.90, (студентка В.Дахова, науковий керівник, проф. П. Ричков).
 • Історичний досвід проектування іподромів // Вісник НУВГП. Студентська наука. Вип.1. Рівне: НУВГП, 2012. С.91, (студентка Я. Клекотко, науковий керівник, проф. П. Ричков).
 • Архітектура єзуїтського колегіуму в Острозі // Вісник НУВГП. Студентська наука. Вип.1. Рівне: НУВГП, 2012. С.92, (студентка І. Ковалець, науковий керівник, проф. П. Ричков).
 • Унікальні архітектурні концепти «зелених» споруд майбутнього // Вісник НУВГП. Студентська наука. Вип.1. Рівне: НУВГП, 2012. С.94, (студентка І. Костюк, науковий керівник, проф. П. Ричков).
 • Архітектура втрачених православних церков м. Острога // Вісник НУВГП. Студентська наука. Вип.1. Рівне: НУВГП, 2012. С.99, (студентка О. Петроваець, науковий керівник, проф. П. Ричков).
 • Архітектурна спадщина Рівного. Кінотеатри // Вісник НУВГП. Студентська наука. Вип.1. Рівне: НУВГП, 2012. С.100, (студентка З. Поліщук-Герасимчук, науковий керівник, проф. П. Ричков).
 • Архітектурно-планувальні принципи формування сучасних оранжерейних споруд // Вісник НУВГП. Студентська наука. Вип.1. Рівне: НУВГП, 2012. С.102, (Т. Щепанівська, науковий керівник, проф. П. Ричков).
 • Регулярні ринкові площі в історії західноукраїнського містобудування // Міжнародна наукова конференція «Креативний урбанізм», 24-25 травня 2013 року: тези доповідей. - Львів: Вид-во Львівської Політехніки, 2013. С. 135.
 • Кlasztor oo. Bernardynów w Dubnie w świetle mało znanych źródeł archiwalnych // Budownictwo i architektura, Vol. 12 (4). Lublin: 2013. S.201-213.
 • Konkurs 1928 roku na projekty cerkwi prawosławnych w Drugiej Rzeczypospolitej: w poszukiwaniu nowej identyczności architektonicznej // Budownictwo i architektura, Vol. 12 (4). Lublin: 2013. – S.185-200, співавтор О. Михайлишин).
 • Футуристичні багатофункціональні мости у містах майбутнього // Вісник НУВГП. Студентська наука. Вип. 3. Рівне: НУВГП, 2013. С.55-56 (студентка А. Бик, науковий керівник проф. П.А.Ричков).
 • Шедеври екологічної архітектури // Вісник НУВГП. Студентська наука. Вип. 3. Рівне: НУВГП, 2013. С.57-58. (студентка О. Вишнівська, науковий керівник проф. П.А.Ричков).
 • Архітектурна доступність житлових і громадських об’єктів для людей з обмеженими можливостями // Вісник НУВГП. Студентська наука. Вип. 3. Рівне: НУВГП, 2013. С.59-60 (студентка С.Грищенко, науковий керівник проф. П.А.Ричков).
 • Закордонний досвід будівництва малих гідроелектростанцій // Вісник НУВГП Студентська наука. Випуск 3. Рівне: НУВГП, 2013. С.61-62 (студентка К.Давидович, науковий керівник проф. П.А.Ричков).
 • Архітектурні прототипи німецьких поселень на Волині у другій пол. ХІХ – першій пол. ХХ ст. // Вісник НУВГП. Студентська наука. Вип. 3. Рівне: НУВГП, 2013. С.73-74 (студентка Н.Яцунова, науковий керівник проф. П.А.Ричков).
 • УСПЕНСЬКИЙ СОБОР (собор Успіння Богородиці) у Володимирі Волинському // Енциклопедія історії України. Т. 10. К.: Наукова думка, 2013. С.249-250.
 • Немирів на Поділлі: маловідомий урбаністичний експеримент доби Просвітництва // Досвід та перспективи розвитку міст України. Проблеми реконструкції в теорії та практиці містобудування: збірник наукових праць. Вип. 26. К., 2014. С.88–108.
 • Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Критика сучасних архітектурно-дизайнерських теорій» для студентів спеціальності 8.06010203 «Дизайн архітектурного середовища / П.А.Ричков, Н.В.Лушнікова. Рівне, НУВГП, 2014. 35 с.
 • Історіографія архітектурної спадщини князів Острозьких: дослідницькі підсумки та актуальна проблематика // Острозька давнина. Остріг, 2014. Вип. 3. С. 73-87.
 • Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Критика сучасних архітектурних теорій» для студентів спеціальності 8.06010201 «Архітектура будівель і споруд» / П.А.Ричков, Н.В.Лушнікова. Рівне, НУВГП, 2014. 34 с.
 • Архітектурна спадщина Волині. Зб. наук. праць. Вип. 4. / Науковий редактор П.А.Ричков. Рівне: Дятлик М. С., 2014. 141 с.
 • Передмова // Архітектурна спадщина Волині. Зб. наук. праць. Вип. 4. Рівне: Дятлик М. С., 2014. С. 5-6;
 • Альбом краєвидів Волині» Генрика Пейера як джерело архітектурної історіографії // Архітектурна спадщина Волині. Зб. наук. праць. Вип. 4. Рівне: Дятлик М. С., 2014. С. 48-63;
 • Історичні плани Луцька ХVІІІ – ХІХ ст. в архівах Петербурга та Москви // Архітектурна спадщина Волині. Зб. наук. праць. Вип. 4. Рівне: Дятлик М. С., 2014. С. 64-75;
 • Корець і Катербург: два урбаністичні експерименти на Волині в кінці ХVІІІ ст. // Архітектурна спадщина Волині. Зб. наук. праць. Вип. 4. / За ред. П.А.Ричкова. Рівне: Дятлик М. С., 2014. С. 76-81;
 • Архітектурні міні-парки: світовий досвід створення та проблематика // Студентський вісник НУВГП. Вип. 2 (2). Рівне 2014. С.7-9. (студент М.Наумець, наук. керівник проф. П.Ричков).
 • Типологічні особливості забудови чеських колоній на Волині // Студентський вісник НУВГП. Вип. 2 (2). Рівне 2014. С.10-13. (студентка І. Омельчук, наук. керівник проф. П.Ричков).
 • Дослідження забудови замку князів Острозьких в місті Старокостянтинів // Студентський вісник НУВГП. Вип. 2 (2). Рівне 2014. С.14-17. (студентка І. Франко, наук. керівник проф. П.Ричков).
 • Архітектурна історія «Залізничної Рівненщини» // Студентський вісник НУВГП. Вип. 2 (2). Рівне 2014. С.23-25. (студент Т.Шумейко, наук. керівник проф. П. Ричков).
 • Готелі-заїзди Кременця як формотворчий чинник образу міста // Студентський вісник НУВГП. Вип. 2 (2). Рівне 2014. С.26-29. (студентка М.Якобчук, наук. керівник проф. П.Ричков).
 • Регулярні ринкові площі в історії західноукраїнського містобудування // Креативний урбанізм: до століття містобудівної освіти у Львівській Політехніці. Монографія. Львів, 2014. С.455-458;
 • Корони піднебесся: ренесансні синагоги в просторовому домені князів Острозьких // Забутий континент. Штетли Волині. Історія, культура, особистості, перспективи розвитку туризму. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 20 березня 2015 р. Рівне, 2015. С.58-61.
 • Церква Іоанна Предтечі у селі Забороль: спроба реновації та проблема архітектурної автентичності // Вісник Харківської державної академії дизайну та мистецтв. 2015, №1. С.96-101. (співавтор О.Смолінська).
 • Kronika architektury Wołynia // Monitor Wołynski. N10 (138). 28.05.2015. S.11.
 • Функціональні особливості проектування архітектурного міні-парку // Студентський вісник НУВГП. Вип. 2 (4). Рівне, 2015. С.7-10 (студент М. В. Наумець, науковий керівник проф. П.А.Ричков);
 • Декоративні елементи в архітектурі чеських колоній на Волині // Студентський вісник НУВГП. Вип. 2 (4). Рівне, 2015. С.11-13 (студентка І. С. Омельчук, науковий керівник проф. П.А.Ричков);
 • Особливості формування та містобудівної організації штетлів на Волині // Студентський вісник НУВГП. Вип. 2 (4).Рівне, 2015. С.11-13 (студентка М. Ю. Якобчук, науковий керівник проф. П.А.Ричков);
 • Badania dziedzictwa urbanistycznego i architektonicznego ksążąt Ostrogskich: osiągnięcia i problematyka // III Międzynarodowy Kongres naukowy “Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej”. Streszczenia wystąpień. Białystok, 2015. S.112-113.
 • Стилістична еволюція храмової архітектури Волині ХІХ – початку ХХ ст. // Студії і матеріали з історії Волині. 2013. Кременець: Кременецько-Почаївський державний історико-культурний заповідник, 2015. С. 99–128.
 • Володимир Максимов – архітектор Свято-Георгіївської церкви на «Козацьких могилах» // Наукові записки Pівненського обласного краєзнавчого музею. Вип. ХІІІ. Ч. 1. Рівне, 2015. С.215-219.
 • Niemirów na Podolu - zapomniany eksperyment urbanistyczny doby stanisławoskiej / Nemyriv in the Podolia - a forgotten urban experiment of the late 18th century // Kwartalnik Architektury i Urbanistyki. Teoria i historia. T.LX, zeszyt 2/2015. Warszawa, PAN, 2015. S.5-16;
 • Renowacja drewnianej cerkwi św. Ioanna w Zaborolu pod Równem w kontekście Nurtów neowernakularnych / Rychkov Petro, Smolińska Olga // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA. 2015, nr 3, vol. 14, s. 225-234;
 • Sacral architecture in the interwar Wolhynia: tradition and modernity // W: Modernism in Europe – modernism in Gdynia: 20th century architecture until the 1960s and its preservation; [Red:] Soltysik Maria Jolanta, Hirsch Robert - Gdynia: Urząd Miasta Gdyni, 2015. S. 43-46.
 • Natural materiality: water as an active element of the gardens by Denis McClair at Volhynia // W: Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych = Teka Comission of Architecture, Urban Planning and Landscape Studies. Volume XI/2. / Polish Academy of Sciences Branch in Lublin ; Lublin University of Technology. Lublin, 2015. P.52-62 (coauthor – Nataliya Lushnikova);
 • Храмовая архитектура Волыни в составе Российской империи (1795 – 1914 гг.) // W: Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych = Teka Comission of Architecture, Urban Planning and Landscape Studies. Volume XI/1. / Polish Academy of Sciences Branch in Lublin ; Lublin University of Technology. Lublin, 2015. P.104-127;
 • Do problematyki synergizmu we współczesnych badaniach dziedzictwa architektonicznego na kresach polsko-ukraińskich // I Ogólnopolska konferencja „Synergia w architekturze”. Materiał konferencyjny, Lublin 10-11 marca 2016. Strzeszczenia. S.43-44;
 • Synergia Architektury Współczesnej i Inżynerii Materiałowej // I Ogólnopolska konferencja „Synergia w architekturze”. Materiał konferencyjny, Lublin, 10-11 marca 2016. Strzeszczenia. S.40, (wspólautor N.Lushnikowa);
 • Архітектурна спадщина Волині. Збірник наукових праць. Вип.5. / За ред.. П.А.Ричкова. Рівне: Дятлик М.С., 2016. 195 с.
 • Передмова // Архітектурна спадщина Волині. Збірник наукових праць. Вип.5. / За ред.. П.А.Ричкова. Рівне: Дятлик М.С., 2016. С.5-6.
 • Картографічні джерела до урбаністичної історії губернського Житомира // Архітектурна спадщина Волині. Збірник наукових праць. Вип.5. / За ред.. П.А.Ричкова. Рівне: Дятлик М.С., 2016. С.100-120.
 • Містобудівний контекст Рівного в кінці ХVІІІ ст.. на плані Я.Я.Бургіньйона // Архітектурна спадщина Волині. Збірник наукових праць. Вип.5. / За ред. П.А.Ричкова. Рівне: Дятлик М.С., 2016. С.164-167.
 • Конкурент Житомира: до історії спроб піднесення Дубна до статусу губернського центру // Архітектурна спадщина Волині. Збірник наукових праць. Вип.5. / За ред. П.А.Ричкова. Рівне: Дятлик М.С., 2016. С.168-170.
 • Картографічні джерела до історії містобудування Східного Поділля (ХVІІІ – ХІХ ст.) // Міста і містечка Поділля від доби Середньовіччя до початку ХХ ст. Матеріали наукової конференції 24-25 вересня 2015 р. Вінниця, 2016. С. 48-85.
 • Нотатки до урбаністичної історії Брацлава // Міста і містечка Поділля від доби Середньовіччя до початку ХХ ст. Матеріали наукової конференції 24-25 вересня 2015 р. Вінниця: 2016. С.314-323.
 • Актуальна проблематика в дослідженні архітектурної спадщини на українсько-польському пограниччі / Сurrent issues in the study of the architectural heritage on the Ukrainian-Polish historical borderlands // Україно-польські архітектурні візії: погляд крізь часи та епохи / Ukrainian-Polish architectural visions: a look through the times and epochs. Матеріали міжнародний симпозіуму, 15-16 квітня 2016 р. Xарків, 2016. С.203-212.
 • Володимир Максимов – архітектор Свято-Георгіївської церкви на «Козацьких могилах» // Берестецька битва в історії України. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 365-річчю Берестецької битви та 25-річчю незалежності України. Пляшева, б.д. [2017]. С. 109-115.
 • Дерев’яні церкви Рівненської області: архітектурна спадщина. Ілюстрований каталог / Науковий ред. П. Ричков. Рівне, 1917. 160 с.
 • Загальна характеристика дерев’яного храмобудування Рівненського регіону // Дерев’яні церкви Рівненської області: архітектурна спадщина. Ілюстрований каталог. Рівне: Дятлик М.С., 2017. С.7-16.
 • Каталог пам’яток дерев’яного церковного зодчества // Дерев’яні церкви Рівненської області: архітектурна спадщина. Ілюстрований каталог. – Рівне: Дятлик М.С., 2017. – С.17- 146. (співавтори О. Михайлишин, О. Смолінська).
 • QUO VADIS cпадщина // Дерев’яні церкви Рівненської області: архітектурна спадщина. Ілюстрований каталог. Рівне: Дятлик М.С., 2017. С.147- 149. (співавтор О. Михайлишин).
 • Ренесансні аттики у формуванні архітектурної ідентичності культурного домену Острозьких // Острозька давнина. Вип. 54. Остріг, 2015. С.110-148 (друк – 2017 р.).
 • Dissolving materiality: ruins and plant relicts in the landscape parks by Denis McClair in Volhynia // ARCHAEOLOGICA HEREDITAS. Preventive conservation of the human environment 6. Architecture as an element of the landscape. Edited by Weronika Kobylińska-Bunsch, Zbigniew Kobyliński and Louis Daniel Nebelsick. Warsaw, 2017 (друк 2018). P.303-322. (Coauthor Nataliya Lushnikova).
 • Проблеми збереження та реновації регіональної архітектурної спадщини у контексті міждисциплінарних зв’язків фахових предметів // Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 16. (59). Рівне, 2017. С. 109-112. (спіавтор І.М. Сергіюк).
 • Badania dziedzictwa urbanistycznego i architektonicznego książąt Ostrogskich: osiągnięcia i problematyka // Stan badań nad wiełokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. Тоm VIII. Białostok, 2017. S. 433-462.
 • The market place in Korets town: from classicist creation to spatial dissolution // TEKA Commission of Architecture, Urban Planning and Landscape Studies, Polish Academy of Sciences Branch in Lublin. Edited by Prof. Dr hab. inż. arch. Elżbieta Przesmycka / TEKA Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych. Oddział Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. T.XIII.1. Lublin, 2017, P. 15-22.
 • Архітектура церкви св. Трійці Дерманського монастиря у світлі архівної графіки // Дерманська та Мізоцька земля в українському та загальноєвропейському вимірі. Науковий збірник. Матеріали Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції, 03 червня 2018 року. Дермань Друга, 2018. С. 34-43.
 • Просторовий розвиток Ковеля до середини ХХ ст. // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Ковель і Ковельщина в українській та європейській історії. Науковий збірник. Вип. 65. Ковель. 2018. С.261-269.
 • Semiotics of Material and Colour in Wooden Sacred Architecture of Historical Volhynia: Past and Present // Colour Culture Science. Edited by: Maria Godyń, Bożena Groborz, Agata Kwiatkowska-Lubańska. Kraków, 2018. P. 216-227. (coauthor N. Lushnikova).
 • Architecture in transition: the case study of the Dormition catedral in Volodymyr Volynsky // TEKA Commission of Architecture, Urban Planning and Landscape Studies, Polish Academy of Sciences, Branch in Lublin. Edited by Prof. Dr hab. inż. arch. Elżbieta Przesmycka / TEKA Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych. Oddział Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. T.XIV/1. Lublin, 2018, P. 126-135.
 • Архітектурна спадщина Волині. Збірник наукових праць. Вип. 6. За науковою редакцією П.А. Ричкова. Рівне: Дятлик М.С., 2018. 221 с.
 • Ричков П. Урбаністична картографія міста Ковеля кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. // Архітектурна спадщина Волині. Збірник наукових праць. Вип.6. Рівне: Дятлик М.С., 2018. C.104-118.
 • Просторова Еволюція міста-фортеці Полонного за писемними та картографічними джерелами Архітектурна спадщина Волині. Збірник наукових праць. Вип. 6. / За ред.. П.А. Ричкова. Рівне: Дятлик М.С., 2018. C.119-142.
 • До архітектурної історії єзуїтської резиденції в селі Княгинин Архітектурна спадщина Волині. Збірник наукових праць. Вип.6. / За ред.. П.А.Ричкова. Рівне: Дятлик М.С., 2018. C.199-204.
 • "Огнище" в просторовому контексті резиденції князя Януша Острозького в Межирічі Острозькому // Архітектурна спадщина Волині. Збірник наукових праць. Вип.6. / За ред. П.А. Ричкова. Рівне: Дятлик М.С., 2018. C. 205-212.
 • Від Львова до Києва: архітектурно-урбаністичні нотатки Мартина Груневеґа // Студії і матеріали з історії Волині. 2018. Кременець, 2018. С.139-151.
 • Архітектурна спадщина Волині і міжконфесійний трансморфізм // Архітектура, освіта і наука в Україні і світі: досвід і перспективи розвитку. 1-4 жовтня 2019 р. Тези доповідей. Рівне, 2019. С.43.
 • Архітектор Ян Якуб Бургіньйон: творча спадщина. Монографія. Рівне: НУВГП, 2019. 192 с.
 • Architectural Heritage of Volhynia and Architectural Transformism // Architecture, Education and Research in Ukraine and Abroad: experience and development prospects. October 1-4. 2019. Abstracts collection. Rivne. 2019. P. 44.


E-mail

E-mail: p.a.rychkov@nuwm.edu.ua