Відмінності між версіями «Остапчук Сергій Миколайович»

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
(Біографія)
(Біографія)
Рядок 13: Рядок 13:
 
Захистив кандидатську дисертацію на тему «Кількісна оцінка деформації осушуваних земель за результатами топографічних знімань».  
 
Захистив кандидатську дисертацію на тему «Кількісна оцінка деформації осушуваних земель за результатами топографічних знімань».  
  
Приймав участь у геодезичних спостереженнях за зміщеннями споруд Рівненської АЕС, нафтопроводу «Дружба» у Карпатах, меліорованих територій Західного Полісся, топографічних зніманнях у Воронезькій, Калузькій і Рівненській областях.
+
Брав участь у геодезичних спостереженнях за зміщеннями споруд Рівненської АЕС, нафтопроводу «Дружба» у Карпатах, меліорованих територій Західного Полісся, топографічних зніманнях у Воронезькій, Калузькій і Рівненській областях, проектуванні екологічних стежок за матеріалами супутникових знімань. Був членом журі ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії.
 
   
 
   
 
У своєму доробку має понад 100 наукових та методичних праць. Автор історико-краєзнавчої книги «Рисвянка і рисвянці» та поетично-прозової збірки «Вітер з осені».
 
У своєму доробку має понад 100 наукових та методичних праць. Автор історико-краєзнавчої книги «Рисвянка і рисвянці» та поетично-прозової збірки «Вітер з осені».

Версія за 16:48, 30 листопада 2019

Біографія

Остапчук Сергій Миколайович

Народився 25 лютого 1960 р. у с. Рисвянка Рівненського району Рівненської області.

У 1982 р. закінчив географічний факультет Київського державного університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Картографія». Під час виробничих практик працював техніком-геодезистом на висотній прив'язці опорних точок аерофотознімків у Харківській області і трасуванні магістрального газопроводу Уренгой - Помари - Ужгород у Липецькій області.

У 1982-1984 рр. служив командиром взводу роти почесної варти ПрикВО (м. Львів).

З 1984 р. працює у НУВГП.

Захистив кандидатську дисертацію на тему «Кількісна оцінка деформації осушуваних земель за результатами топографічних знімань».

Брав участь у геодезичних спостереженнях за зміщеннями споруд Рівненської АЕС, нафтопроводу «Дружба» у Карпатах, меліорованих територій Західного Полісся, топографічних зніманнях у Воронезькій, Калузькій і Рівненській областях, проектуванні екологічних стежок за матеріалами супутникових знімань. Був членом журі ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії.

У своєму доробку має понад 100 наукових та методичних праць. Автор історико-краєзнавчої книги «Рисвянка і рисвянці» та поетично-прозової збірки «Вітер з осені».

Наукові інтереси

Картографічне моделювання, топографія, геодезичний моніторинг.

Захоплення

Футбол, лижі, велосипед, річковий сплав, колекціонування карт.

Основні наукові праці

 • Остапчук С.Н., Черняга П.Г. Комплексный подход к изучению движений и деформаций земной поверхности мелиорируемых территорий. Роль мелиораций в природопользовании: матер. Всесоюзн. совещ. Владивосток, 1990. Ч.1. С.101-102.
 • Остапчук С.Н. Картографический метод исследования изменений рельефа на мелиорированных землях. Экологическое картографирование на современном этапе. Ленинград, 1991. Кн.1. С.125.
 • Бальва С.В., Остапчук С.М. Про кількісну оцінку деформації осушувальних систем. Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво. Львів: Світ, 1992. №19. С.48-51.
 • Остапчук С.М. Визначення просторово-часових змін рельєфу на меліорованих землях. Вісник геодезії та картографії. Київ, 1994. №2. С.62-68.
 • Сергій Остапчук, Олександр Тадєєв. З історії картографування Рівного. Волинь і волинське зарубіжжя. Луцьк, 1994. С.169-172.
 • Тадєєв О.А., Остапчук С.М. Дослідження просторово-часових змін рельєфу статистичним методом. Геодинаміка гірських систем Європи: матер. міжн. симп. Львів, 1994. С.40-41.
 • Остапчук С.М. Перетворення рельєфу в умовах осушувальних меліорацій Західного Полісся. Матер. VII з’їзду Укр. Географ. Товар.-ва. Київ, 1995. С.228-229.
 • Остапчук С.М., Тадєєв О.А., Грицюк П.М. Статистичні дослідження змін рельєфу за результатами топографічних знімань. Вісник геодезії та картографії. Київ, 1996. №1(5). С.50-55.
 • Остапчук С.М., Грицюк П.М., Тадєєв О.А. Моделювання деформації осушуваних земель. Актуальні проблеми водного господарства. Рівне, 1997. Т.1. С.83-84.
 • Остапчук С.М. Кількісна оцінка зміни рельєфу на меліорованих землях. Меліорація і водне господарство. Київ: Аграрна наука, 1997. №84. С.125-131.
 • Остапчук С.М. Карстово-суфозійні явища в умовах осушувальних меліорацій Західного Полісся. Наукові записки. Серія “Природничі науки”. Ніжин, 1997. С.75-77.
 • Остапчук С.М. Картографічне моделювання зміщень земної поверхні. Картографія та вища школа. Київ, 1998. Вип.2. С.102-103.
 • Остапчук С.М. Визначення перетворень рельєфу за світловими копіями топографічних планів. Вісник геодезії та картографії. Київ, 1998. №1(8). С.6-8.
 • Остапчук С.М. Про зміни рельєфу осушуваних земель за результатами топографічних знімань. Геодезичний моніторинг, геодинаміка і рефрактометрія на межі XXI століття: зб. наук. праць. Львів, 1998. С.115-117.
 • Остапчук С.М. Про районування явищ методом ковзної дисперсії. Вісник геодезії та картографії. Київ, 2000. №4(19). С.12-14.
 • Остапчук С.М., Коваленко І.В. Особливості передачі іншомовних географічних назв на картах. Вісник РДТУ. Рівне, 2000. Вип.3(5). Ч.2. С.158-162.
 • Остапчук С.М., Тадєєв О.А., Грицюк П.М. Теоретико-методологічні особливості кількісного аналізу деформування земної поверхні. Вісник НУВГП. Рівне, 2005. Вип.3(31). С.393-400.
 • Корнілов Л.В., Остапчук С.М., Янчук Р.М. Орендні земельні відносини в аграрній галузі України. Вісник НУВГП. Рівне, 2005. Вип.4(32). Ч.1. С.199-206.
 • Остапчук С.М. Німецькі карти Рівненщини 1941-44 рр. Вісник НУВГП. Рівне, 2006. Вип.1(33). С.201-207.
 • Остапчук С.М. Розвиток фермерських господарств в Рівненській області. Вісник НУВГП. Рівне, 2006. Вип.4(36). С.305-310.
 • Остапчук С.М., Лагоднюк О.А., Редько О.М. Аналіз і моделювання потреби внесення добрив при вирощуванні сільськогосподарських культур. Вісник НУВГП. Рівне, 2007. Вип.1(37). С.220-225.
 • Корнілов Л.В., Остапчук С.М., Корнілов В.Л. Моделювання впорядкування територіальних структур землекористувань агропромислового комплексу. Вісник НУВГП. Рівне, 2009. Вип.2(46). Ч.1. С.344-351.
 • Корнілов Л.В., Остапчук С.М., Корнілов В.Л. Особливості моделювання впорядкування територій площинних елементів землекористувань агропромислового комплексу. Вісник НУВГП. Рівне, 2009. Вип.3(47). Ч.2. С.448-455.
 • Остапчук С.М., Корнілов Л.В., Корнілов В.Л. Розвиток фермерських господарств у Закарпатській області. Вісник НУВГП. Рівне, 2010. Вип.1(49). Техн. науки. С.207-214.
 • Корнілов Л.В., Корнілов В.Л., Остапчук С.М. Моделювання розвитку територіальних структур в системі землеустрою. Науковий вісник „Проблеми Західного Полісся”: зб. наук. праць. Березне, 2011. Вип.3. С.46-51.
 • Остапчук С.М., Гінда О.О. Розвиток орендних земельних відносин у сільському господарстві (на прикладі Джанкойського району АР Крим. Вісник НУВГП. Рівне, 2013. Вип.4(64). Техн. науки. С.374-381.
 • Остапчук С.М., Бондарець О.П. Структура та використання земель природно-заповідного фонду Славутського району Хмельницької області. Вісник НУВГП. Рівне, 2014. Вип.1(65). Техн. науки. С.317-323.
 • Остапчук С.М., Мосійчук І.А. Картографічне моделювання розораності земель України. Вісник НУВГП. Рівне, 2014. Вип.2(66). Техн. науки. С.209-216.
 • Остапчук С.М. Німецькі топографічні карти 1930-х років. Вісник НУВГП. Рівне, 2014. Вип.3(67). Техн. науки. С.199-206.
 • Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні: монографія / за заг. ред. М.Х. Шершуна. Рівне: Видавець Олег Зень, 2016. 264 с.
 • Остапчук С.М., Стасюк О.В. Геоінформаційне моделювання роботи служби швидкої допомоги (на прикладі Ізяславського району Хмельницької області). Вісник НУВГП. Рівне, 2016. Вип.1(73). Техн. науки. С.67-73.
 • Остапчук С.М., Мартинюк П.Ю. Картографічне моделювання основних агрохімічних властивостей ґрунтів Волинської області. Вісник НУВГП. Рівне, 2016. Вип.2(74). Техн. науки. С.231-239.
 • Остапчук С.М., Прокопчук А.В. Особливості проектування екологічних стежок за матеріалами супутникових знімань. Вісник НУВГП. Технічні науки. Рівне, 2017. Вип. 3(79). С. 53-59.
 • Остапчук С.М., Німкович Р.С. Визначення географічного центру території (на прикладі Рівненської області та її адміністративних районів). Вісник НУВГП. Технічні науки. Рівне, 2017. Вип. 4(80). С. 178-185.
 • Микитин Т.М., Остапчук С.М., Машта Н.О., Прокопчук А.В. Організаційні механізми створення та функціонування екологічних стежок: монографія / під заг. ред. Т.М. Микитина. Рівне: Волинські обереги, 2018. 182 с.
 • Остапчук С.М. Карта «Однокурсники»: сутність та особливості створення. Часопис картографії. Київ: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2018. Вип. 19. С. 110-121.
 • Сергій Остапчук. Географічні центри Європи як тематичні туристичні локації. Науковий вісник Чернівецького університету, 2018. Вип. 803: Географія. С. 52-57.

Основні науково-педагогічні праці

 • Остапчук С.Н. Некоторые вопросы повышения эффективности лабораторных занятий по инженерной геодезии с иностранными студентами. Высшая школа и международное сотрудничество: опыт, проблемы, перспективы. Одесса, 1990. Ч.2. С.164-165.
 • Остапчук С.М. З досвіду активізації лабораторних занять з інженерної геодезії. Проблемы высшей школы. Київ: Вища школа, 1991. №74. С.103-106.
 • Остапчук С.М. Особливості адаптації студентів-іноземців в УІІВГ на прикладі вивчення інженерної геодезії. Технологія навчання. Рівне: УІІВГ, 1994. Вип.2. С.69-72.
 • Остапчук С.М. Гуманізація психологічних взаємин при вивченні курсу інженерної геодезії. Нові технології навчання. Київ: ІЗМН, 1998. Вип.23. С.69-71.
 • Черняга П.Г., Остапчук С.М. Професійне спрямування у вихованні студентів-землевпорядників. Сучасні підходи до проблем виховання студентської молоді. Рівне: РДТУ, 2000. С.106-108.
 • Остапчук С.М. Наступність засвоєння картографічних знань при підготовці бакалаврів за напрямом «Геодезія, картографія та землеустрій» у НУВГП. Нова педагогічна думка: науково-метод. журнал. Рівне, 2013. Ч.1. С.187-190.

Основні навчально-методичні праці

 • Остапчук С.М., Романчук С.В. Камеральні геодезичні роботи: навчальний посібник. Рівне: УІІВГ, 1994. 126 с.
 • Остапчук С.М. Топографічне креслення: навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 2006. 119 с.
 • Остапчук С.М. Картографія: факти, матеріали, відомості: навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 2014. 193 с.
 • Остапчук С.М. Картографія: відкрий свою "terra incognita": навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 2019. 315 с.

E-mail

s.m.ostapchuk@nuwm.edu.ua