Освітня програма Гідроінформатика

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Внутрішнє забезпечення якості ОПП Гідроінформатика

 • Людство втручається в навколишнє середовище, деколи це позитивні зміни, а досить часто це призводить до негативних наслідків. Мінімізація негативних змін, особливо в світлі глобальної зміни клімату і зростання кількості населення стає все більш складною.
The HYDROInform Ltd. is a research, system development, and consulting company in the field of hydroinformatics.

Загальна мета гідроінформатики - уникнути ризиків при загрозі повені, водопостачання, іригації, очищення стічних вод, або, принаймні, звести ці ризики до мінімуму.

 • Гідроінформатика виникла як одна з європейських ініціатив, і поступово гідро-комп'ютерні науки переростають в напрямок, що визначає хід моделювання та управління в цих областях.

Основна мета освітньої програми "гідроінформатика" є підготовка майбутніх кваліфікованих інженерів і вчених як осіб, які приймають рішення в області моделювання і управління в проектах, пов'язаних з водними технологіями та охороною довкілля. Освітня програма відповідає напрямку навчально-наукової роботи кафедри Гідроінформатики

Освітньо-професійна програма "Гідроінформатика" на другому (магістерському) рівні вищої освіти

Умовою зарахування на ОКР магістр за освітньою програмою "Гідроінформатика" є успішне завершення навчання за 1-м (бакалаврським) рівнем за спеціальністю 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології або спорідненою 192 Будівництво та цивільна інженерія (Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології).
Освітні компоненти вільного вибору за ОП "Гідроінформатика" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Більш детально ознайомитись з ОПП "Гідроінформатика" Ви можете тут:

Ваші пропозиції щодо покращення ОПП "Гідроінформатика" просимо надсилати:

 • на ел.пошту кафедри гідроінформатики kaf-hydroinf@nuwm.edu.ua або
 • керівнику (гаранту) ОПП "Гідроінформатика" - Клімову С.В. s.v.klimov@nuwm.edu.ua

Чи актуальна така спеціальність за кордоном?

Спільний магістерський курс розроблений консорціумом EuroAquae координується Університетом Ніцци-Софії Антиполіс (University of Nice-Sophia Antipolis) і пов'язаним з ним провідних міжнародних університетів:

 1. Technical University of Catalonia (ES),
 2. Brandenburg University of Technology Cottbus - Senftenberg (DE),
 3. Newcastle University (UK),
 4. Warsaw University of Technology (PL)
 5. as awarding institutions and Universidad Nacional del Littoral (AR), # Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (CH), Indian Institute of Technology Madras (IND), National University of Singapore (SIN), Incheon National University (KR), Universidade Federal de Rio de Janeiro (BR), Universidad Nacional Autonoma de Mexico (MX), Hohai University (CN), North China University of Water Resources and Electric Power (CN) as associated institutions.

Університети - партнери присуджують спільну ступінь "Магістр наук в області Гідро-інформатики та управління водними ресурсами»

Кафедра Гідроінформатики

Запрошуємо до нас на навчання! Кафедра Гідроінформатики

Що входить до спеціалізації гідроінформатика на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти


Програма навчання організована з взаємно доповнюючих одна одну навчальних одиниць (дисциплін). Вона починається з введення, засвоєння загальних знань і умінь з навчальних дисциплін

 • Інформатика та компютерна техніка - 1-й семестр, 5 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) credits,
 • Основи екології - 1-й семестр, 3 ECTS credits,


а потім, з кожним семестром більше фокусується на набутті знань та розуміння основ і застосування концепцій, методів та інструментів гідротехніки, зокрема:

 • Інженерна геологія та гідрогеологія - 5 кредитів ECTS + Навчальна практика з геології та гідрогеології (3 кредити ECTS);
 • Гідравліка - 9 кредитів ECTS;
 • Інженерна гідрологія та регулювання стоку - 5 кредитів ECTS + Навчальна практика з гідрології (3 кредити ECTS);
 • Інженерна геодезія та основи геоінформатики - 4 кредити ECTS;(+ Навчальна практика ознайомча та з інженерної геодезії - 6 кредитів),
 • Використання та охорона водних ресурсів - 3 кредити ECTS.


З 5 по 8 семестри вивчаються спеціальні навчальні дисципліни з гідроінформатики, що призначені для набуття професійних компетентностей з управління водними ресурсами в містах і річкових басейнах, системи прийняття рішень у водній інженерії:
Цикл фахової підготовки:


Вибіркові освітні компоненти (студент має можливість вибрати з 3-го по 7 семестри навчальні дисципліни гідроінформаційного спрямуваня


У вибірковому блоці 1 (альтернатива військовій кафедрі) студентам пропонується навчальна дисципліна Інформаційні технології у водному господарстві
В останньому 8 семестрі як узагальнення здобутих знань студентами виконується кваліфікаційну магістерську роботу.

Де можуть працювати випускники?

 • Магістри – гідроінформатики зможуть вирішувати задачі гідравліки, гідрології та інженерної екології для поліпшення управління водними ресурсами з використанням імітаційного моделювання та інформаційних технологій. Студенти познайомляться з моделями, що застосовуються для водогосподарських систем, навчаться працювати з системами підтримки прийняття рішень, інтегрувати їх у водогосподарську галузь, а також набудуть уміння з надання експертних консультацій для менеджерів і користувачів із застосування сучасних інструментів у водній інженерії.
 • Наші випускники можуть і повинні виступати в якості експертів в місцевих, регіональних і міжнародних органах та державних установах (зокрема Держводагенстві), а також в приватних компаніях.


Повернутись на сторінку ОПП Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (бак)