Відмінності між версіями «Оксентюк Наталія Володимирівна»

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
м
м
(не показані 3 проміжні версії цього учасника)
Рядок 10: Рядок 10:
  
 
=== Основні наукові праці ===
 
=== Основні наукові праці ===
* Оксентюк Н.В. Емоційно-пізнавальне ставлення старшокласників до професії // Збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Університет і школа: перспективи співпраці» (19 - 21 квітня 2018 р. (м. Рівне). - Рівне: НУВГП, 2017.
+
* Оксентюк Н.Сущик Н. Система цінностей корпоративної культури закладів освіти // Нова педагогічна думка. Наук.-метод. журнал. – Рівне, ОІППО.№ 4(96), 2018. – С. 30-33.(ВАК відповідно до постанови Президії ВАК України від 01.07.2010 No 01-05/5 та наказу Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 No 747).https://novadumka.at.ua/_ld/0/48__4_2018-96-.pdf
* Оксентюк Н. Взаємозв'язок емоційного інтелекту та транскультурної компетентності // Молодий вчений. – №  4.1 (56.1), квітень 2018 р. 114 с.– С. 56-60.  
+
* Оксентюк Н.В. Потенціал учнів: від школи до університету // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Університет і школа: перспективи співпраці», 11-12 квітня 2019 року. Збірник тез. 103 cт. - C.96-97.http://ep3.nuwm.edu.ua/14745/1/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_2019_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80_1.pdf
* Оксентюк Н.В. Проблема психічного здоров’я: європейський досвід // Психологія: реальність і перспективи: Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 10 – Рівне: РДГУ, 2018 – 328 с. – С. 107–114.
+
* Оксентюк Н.В. Психологічне  сприйняття дистанційного навчання здобувачем освіти // Інноваційні технології в освіті: зб.матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції,9-11 квітня 2019 року, м.  Івано-Франківськ/Національний  технічний університет нафти і газу; відповідальні за випуск Чеховський С. А., Піндус Н. М. –Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2019, 286 ст.- С.179-192.https://www.nung.edu.ua/files/files/event/zbirnyk_17_04_19_1.pdf
* Оксентюк Н. Роль знань з психології в організації туристичних послуг // Туризм: наука, освіта, практика. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 5-ої річниці створення кафедри туризму та готельно-ресторанної справи у Національному університеті водного госпо-дарства та природокористування (м. Рівне, 15-17 березня 2018 р.) / Редкол.: проф. В. С. Мошинський (голов. ред.) та ін. – Рівне: видавець О. Зень, 2018. – 352 с. - С. 339-342.
+
* Оксентюк Н.В. Посилення особистісного потенціалу студентів для успішної професійної самореалізації // Суспільні дисципліни як засіб формування цивілізаційної компетентності здобувачів освіти: Матеріали ІI Всеукраїнської заочної науковопрактичної конференції (м. Рівне, 26-27 квітня 2019 р.) / Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту НУВГП. – Рівне, 2019. – 129 с. - С. 123-128.http://ep3.nuwm.edu.ua/9578/
* Оксентюк Н.Психологічне дослідження совісті // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Психологія" / ред.кол.: І.Д. Пасічник. Р.В. Каламаж, Л.В. Засєкіна та ін. - Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2017. - Вип. 5. - 204 с. - С.104-120.
+
* Оксентюк Н.В. Емоційно-пізнавальне ставлення старшокласників до професії // Збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Університет і школа: перспективи співпраці» (19 - 21 квітня 2018 р. (м. Рівне). - Рівне: НУВГП, 2018.
 +
* Оксентюк Н. Взаємозв'язок емоційного інтелекту та транскультурної компетентності // Молодий вчений. – №  4.1 (56.1), квітень 2018 р. 114 с.– С. 56-60. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/4.1/13.pdf
 +
* Оксентюк Н.В. Проблема психічного здоров’я: європейський досвід // Психологія: реальність і перспективи: Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 10 – Рівне: РДГУ, 2018 – 328 с. – С. 107–114.http://prop.org.ua/index.php/prp/issue/view/13/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2010
 +
* Оксентюк Н. Роль знань з психології в організації туристичних послуг // Туризм: наука, освіта, практика. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 5-ої річниці створення кафедри туризму та готельно-ресторанної справи у Національному університеті водного госпо-дарства та природокористування (м. Рівне, 15-17 березня 2018 р.) / Редкол.: проф. В. С. Мошинський (голов. ред.) та ін. – Рівне: видавець О. Зень, 2018. – 352 с. - С. 339-342.http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/9166
 +
* Оксентюк Н.Психологічне дослідження совісті // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Психологія" / ред.кол.: І.Д. Пасічник. Р.В. Каламаж, Л.В. Засєкіна та ін. - Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2017. - Вип. 5. - 204 с. - С.104-120. https://psj.oa.edu.ua/collections/%E2%84%9652017
 
* Оксентюк Н. Розвиток рефлексії у студентів технічного вишу // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання у закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 16 (59). - Рівне: РДГУ, 2017 - 290 с. - С. 113 - 118.
 
* Оксентюк Н. Розвиток рефлексії у студентів технічного вишу // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання у закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 16 (59). - Рівне: РДГУ, 2017 - 290 с. - С. 113 - 118.
* Оксентюк Н. Шидей Н. Людиновимірність сучасного соціогуманітарного знання: цивілізаційні виклики. // Молодий вчений. - № 5.1. (45.1), травень, 2017. - 167 с. - С. 84-88.
+
* Оксентюк Н. Шидей Н. Людиновимірність сучасного соціогуманітарного знання: цивілізаційні виклики. // Молодий вчений. - № 5.1. (45.1), травень, 2017. - 167 с. - С. 84-88.http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/5.1_45.1_2017.pdf
 
* Оксентюк Н. Філософія Positum-підходу (принципи і методи) в організації альтернативної школи // Життя, конфлікти і любов у транскультуральному світі: Збірник матеріалів IX Міжнародної науково-практичної конференції з позитивної психотерапії Н.Пезешкіана (м. Одеса, 2-4 червня 2017 року). – Одеса, 2017. – 289 с. - C.68-75
 
* Оксентюк Н. Філософія Positum-підходу (принципи і методи) в організації альтернативної школи // Життя, конфлікти і любов у транскультуральному світі: Збірник матеріалів IX Міжнародної науково-практичної конференції з позитивної психотерапії Н.Пезешкіана (м. Одеса, 2-4 червня 2017 року). – Одеса, 2017. – 289 с. - C.68-75
* Оксентюк Н.В. Мікромоменти позитивного резонансу // Психологія: реальність і перспективи: Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 8 – Рівне: РДГУ, 2017 – 328 с. – С. 206-211
+
* Оксентюк Н.В. Мікромоменти позитивного резонансу // Психологія: реальність і перспективи: Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 8 – Рівне: РДГУ, 2017 – 328 с. – С. 206-211 http://prop.org.ua/index.php/prp/issue/view/11/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%208
 
* Оксентюк Н.В. Рефлексія як один з основних механізмів суб’єктного розвитку людини  // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень», (м. Переяслав-Хмельницький, 21 березня 2017р.) – Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 2017 р. – С. 235-237
 
* Оксентюк Н.В. Рефлексія як один з основних механізмів суб’єктного розвитку людини  // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень», (м. Переяслав-Хмельницький, 21 березня 2017р.) – Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 2017 р. – С. 235-237
* Oksentiuk N. W. The role of personality in the approaches to the study of the quality of life for people with limited possibilities. // Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(1): 259-271. eISSN 2391-8306. DOI  
+
* Oksentiuk N. W. The role of personality in the approaches to the study of the quality of life for people with limited possibilities. // Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(1): 259-271. eISSN 2391-8306. DOI http://www.ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4191
* Oksentiuk N. V. The role of personality resources in cultivating self-efficacy in Ukrainian students // Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin. 2016, No.5, pp.64-87 DOI: 10.15293/2226-3365.1605.05  SCOPUS
+
* Oksentiuk N. V. The role of personality resources in cultivating self-efficacy in Ukrainian students // Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin. 2016, No.5, pp.64-87 DOI: 10.15293/2226-3365.1605.05  SCOPUS http://en.sciforedu.ru/article/2033
 
* Оксентюк Н. В. Вплив музичної освіти на розвиток інтелектуальних здібностей // Мистецький  простір України: історія та сучасні виклики: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції до 110-річчя з дня народження Ніла Хасевича / Упор. О.А. Сташук, Л.В. Крайлюк. - Рівне: РДГУ, 2016. - 227 с. - С. 181-189.
 
* Оксентюк Н. В. Вплив музичної освіти на розвиток інтелектуальних здібностей // Мистецький  простір України: історія та сучасні виклики: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції до 110-річчя з дня народження Ніла Хасевича / Упор. О.А. Сташук, Л.В. Крайлюк. - Рівне: РДГУ, 2016. - 227 с. - С. 181-189.
* Оксентюк Н. В. Метакогнітивний компонент рефлексії в навчальній діяльності студентів //  Наукові записки. Національного університету «Острозька академія» Серія «Психологія» / ред. кол. : І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, Л. В. Засєкіна та ін.– Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 3. – 238 с. – С. 144-152.
+
* Оксентюк Н. В. Метакогнітивний компонент рефлексії в навчальній діяльності студентів //  Наукові записки. Національного університету «Острозька академія» Серія «Психологія» / ред. кол. : І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, Л. В. Засєкіна та ін.– Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 3. – 238 с. – С. 144-152.https://eprints.oa.edu.ua/7494/1/14.pdf
* Оксентюк Н.В. Становлення психологічно здорової особистості: роль позитивної психології // Психологія: реальність і перспективи: Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 6 – Рівне: О.Зень, 2016 – 252 с. – С. 157-163.
+
* Оксентюк Н.В. Становлення психологічно здорової особистості: роль позитивної психології // Психологія: реальність і перспективи: Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 6 – Рівне: О.Зень, 2016 – 252 с. – С. 157-163.http://prop.org.ua/index.php/prp/issue/view/6/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%206
* Оксентюк, Н. В. Психологічний підхід до розуміння Тараса Шевченка як пророка // Науковий журнал "Парадигма пізнання: гуманітарні питання". - № 2 (13), 2016. - С.78-92.
+
* Оксентюк, Н. В. Психологічний підхід до розуміння Тараса Шевченка як пророка // Науковий журнал "Парадигма пізнання: гуманітарні питання". - № 2 (13), 2016. - С.78-92.http://www.religstud.chnu.edu.ua/res/religstud/KulturChikar.pdf
* Оксентюк, Н. В. (2015) Можливості застосування ментальних карт у навчальному процесі. Технології навчання (15). с. 194-208.  
+
* Оксентюк, Н. В. (2015) Можливості застосування ментальних карт у навчальному процесі. Технології навчання (15). с. 194-208. http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/3668
* Каламаж Р.В. Оксентюк Н.В. Концептуальна модель формування особистості інтелігента у ВНЗ // Science and Education. А New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(19), Issue: 38, 2015 – С. 92-96.  p-ISSN 2308-5258 e-ISSN 2308-1996.
+
* Каламаж Р.В. Оксентюк Н.В. Концептуальна модель формування особистості інтелігента у ВНЗ // Science and Education. А New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(19), Issue: 38, 2015 – С. 92-96.  p-ISSN 2308-5258 e-ISSN 2308-1996.https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/kalamazh_r.v._oksentiuk_n.v._conceptual_model_of_the_formation_of_personality_of_the_intellectual.pdf
 
* Оксентюк Н. В. Упорядкування історичної пам’яті та примирення у методі системних розстановок [Електронний ресурс] / Н. В. Оксентюк // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Політика пам’яті в теоретичному та практичному вимірах» (м. Рівне, 12 березня 2015 р.). – Режим доступу : http://www.politolog-rdgu.com/jdownloads/oksentyuk_n.v..pdf  
 
* Оксентюк Н. В. Упорядкування історичної пам’яті та примирення у методі системних розстановок [Електронний ресурс] / Н. В. Оксентюк // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Політика пам’яті в теоретичному та практичному вимірах» (м. Рівне, 12 березня 2015 р.). – Режим доступу : http://www.politolog-rdgu.com/jdownloads/oksentyuk_n.v..pdf  
 
* Оксентюк Н.В. Рефлексія та рефлексивне середовище у формуванні інтелігентності // Історичні, мовні і методологічні тенденції розвитку сучасної освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих науковців (4-5 грудня 2014 р., м. Харків) / упорядник Євсюков О.Ф. - Харків: видавництво "Фінарт", 2014. - 278 с. - С. 166-170.
 
* Оксентюк Н.В. Рефлексія та рефлексивне середовище у формуванні інтелігентності // Історичні, мовні і методологічні тенденції розвитку сучасної освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих науковців (4-5 грудня 2014 р., м. Харків) / упорядник Євсюков О.Ф. - Харків: видавництво "Фінарт", 2014. - 278 с. - С. 166-170.
 
* Оксентюк Н.В. Вчитель-майстер і трансмісія цінностей  // Філософія як культурна політика сучасності: тези доповідей ІІ всеукраїнської наукової конференції 17-18 жовтня, 2014 р., м. Острог. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – 86 с. – С. 69 – 71.
 
* Оксентюк Н.В. Вчитель-майстер і трансмісія цінностей  // Філософія як культурна політика сучасності: тези доповідей ІІ всеукраїнської наукової конференції 17-18 жовтня, 2014 р., м. Острог. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – 86 с. – С. 69 – 71.
 
* Оксентюк Н.В. Українська інтелігенція на зламі епох // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Тенденції розвитку України в контексті сучасних євроінтеграційних процесів". Частина 1 / Укладач Удовенко Є.І. - К._ ВМГО "ОМУ", 2014. - 96 с. - С. 3-5.
 
* Оксентюк Н.В. Українська інтелігенція на зламі епох // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Тенденції розвитку України в контексті сучасних євроінтеграційних процесів". Частина 1 / Укладач Удовенко Є.І. - К._ ВМГО "ОМУ", 2014. - 96 с. - С. 3-5.
* Оксентюк Н. Місце Тараса Шевченка у генезі національної рефлексії української інтелігенції. // Україна у світовій історії; науковий журнал.-No2 (51), 2014. – С. 23 – 32.  
+
* Оксентюк Н. Місце Тараса Шевченка у генезі національної рефлексії української інтелігенції. // Україна у світовій історії; науковий журнал.-No2 (51), 2014. – С. 23 – 32. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Ukr_2014_2_4
* Оксентюк Н.В. Роль рефлексии в перестройке смыслов личности / Н.В. Оксентюк  // Вектор науки Тольяттинского госуниверситета. Серия «Педагогика, психология». – 2014. – № 1 (16). – С. 151-153.
+
* Оксентюк Н.В. Роль рефлексии в перестройке смыслов личности / Н.В. Оксентюк  // Вектор науки Тольяттинского госуниверситета. Серия «Педагогика, психология». – 2014. – № 1 (16). – С. 151-153.https://journal.tltsu.ru/rus/index.php/VNSPP/article/view/2053
* Оксентюк Н.В. Роль Тараса Шевченка в становленні національної рефлексії та релігійної ментальності. / Н.В. Оксентюк // Тарас Шевченко в новітніх парадигмах наукового знання: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 20-21 лютого 2014 р.). – Хмельницький, 2014. – 298 с. – С. 272-276.
+
* Оксентюк Н.В. Роль Тараса Шевченка в становленні національної рефлексії та релігійної ментальності. / Н.В. Оксентюк // Тарас Шевченко в новітніх парадигмах наукового знання: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 20-21 лютого 2014 р.). – Хмельницький, 2014. – 298 с. – С. 272-276.http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/library/DocDescription?doc_id=566406
 
* Oksentiuk Nataliia Volodymyrivna. The role of humanity in the self-development of the individual // European applied sciences. – Stuttgart, ORT Publishing , May, 2013, 5 – pp. 146-148.
 
* Oksentiuk Nataliia Volodymyrivna. The role of humanity in the self-development of the individual // European applied sciences. – Stuttgart, ORT Publishing , May, 2013, 5 – pp. 146-148.
* Оксентюк Н.В. Формування розвиненої особистості в сучасній освіті // Тези IV Міжнародного освітнього форуму: «Особистість в єдиному освітньому просторі» (за підсумками конференцій м. Запоріжжя  (11-26.04.2013) в офіційному електронному виданні КЗ «ЗОІППО» ЗОР (ISSN 2223-4551) – Запоріжжя, 2013  
+
* Оксентюк Н.В. Формування розвиненої особистості в сучасній освіті // Тези IV Міжнародного освітнього форуму: «Особистість в єдиному освітньому просторі» (за підсумками конференцій м. Запоріжжя  (11-26.04.2013) в офіційному електронному виданні КЗ «ЗОІППО» ЗОР (ISSN 2223-4551) – Запоріжжя, 2013 https://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp11/1/oxentuk.pdf
* Оксентюк Н.В. Рефлексивність як фактор когнітивної інтеграції суб’єкта // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Сучасні дослідження когнітивної психології». – Острог, 2009. – Вип. 14. – С. 207–214.
+
* Оксентюк Н.В. Рефлексивність як фактор когнітивної інтеграції суб’єкта // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Сучасні дослідження когнітивної психології». – Острог, 2009. – Вип. 14. – С. 207–214.http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nznuoapp_2010_14_23
* Оксентюк Н.В. Розвиток рефлексії як психологічного механізму формування інтелігенції у студентському середовищі // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог, 2008. – Вип. 11. – С. 142–150.
+
* Оксентюк Н.В. Розвиток рефлексії як психологічного механізму формування інтелігенції у студентському середовищі // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог, 2008. – Вип. 11. – С. 142–150.http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nznuoapp_2008_11_19
* Оксентюк Н.В. Концепт інтелігенція у структурі її ментальної моделі // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог, 2008. – Тематичний вип. 12.– С. 132–143.
+
* Оксентюк Н.В. Концепт інтелігенція у структурі її ментальної моделі // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог, 2008. – Тематичний вип. 12.– С. 132–143. http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/402
 
* Оксентюк Н.В. Емпіричне дослідження розвитку рефлексії інтелігенції в умовах ВНЗ // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог, 2008. – Вип. 13. – С. 326–337.  
 
* Оксентюк Н.В. Емпіричне дослідження розвитку рефлексії інтелігенції в умовах ВНЗ // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог, 2008. – Вип. 13. – С. 326–337.  
 
* Оксентюк Н.В. Українська інтелігенція та національна рефлексія. // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог, 2007. – Вип. 9. – С. 362–370.
 
* Оксентюк Н.В. Українська інтелігенція та національна рефлексія. // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог, 2007. – Вип. 9. – С. 362–370.

Версія за 15:02, 8 червня 2019

Оксентюк Наталія Володимирівна


== Біографія ==

Доцент кафедри суспільних дисциплін. Кандидат психологічних наук. Закінчила аспірантуру та захистила дисертацію за фахом "педагогічна та вікова психологія". Ведуча курсу "Психологія ефективної діяльності та особистості викладача" та "Психологічна школа лідерства" для школярів. Психологічний консультант за напрямком "Позитивна психотерапія" (Світова асоціація позитивної та транскультуральної психотерапії) та арт-коучинг. Пройшла тренінгові курси з особистої ефективності, управління часом та ін. з організаційної психології, а також з позитивної психології, арт-коучінгу та тренінг "Молодіжний працівник". Магістр теорії та історії культури (НаУОА). Науковий доробок – понад 35 статей, з них 7 – у міжнародних науково-метричних базах, у базі цитування Скопус та 15 – у фахових виданнях з психології. Брала участь у Всеукраїнських та Міжнародних конференціях; у розробці модулів на грант ЄС ім. Ж. Моне на теми "Europe - the diversity of the interpenetrating cultures" (Європа – різноманіття взаємопроникаючих культур), "Axiological foundation of European political culture and its reflection" (Аксіологічні підвалини європейської політичної культури та її рефлексія), "Trends in Education in the EU: Challenges of Civilization" (Тенденції розвитку освіти в країнах Європейського Союзу: цивілізаційні виклики). Організатор щорічного круглого столу з іноземними студентами на тему крос-культурної психології.


Наукові інтереси: позитивна психологія, організаційна психологія, психологія смислу, культурологія.

Основні наукові праці

 • Оксентюк Н.Сущик Н. Система цінностей корпоративної культури закладів освіти // Нова педагогічна думка. Наук.-метод. журнал. – Рівне, ОІППО.№ 4(96), 2018. – С. 30-33.(ВАК відповідно до постанови Президії ВАК України від 01.07.2010 No 01-05/5 та наказу Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 No 747).https://novadumka.at.ua/_ld/0/48__4_2018-96-.pdf
 • Оксентюк Н.В. Потенціал учнів: від школи до університету // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Університет і школа: перспективи співпраці», 11-12 квітня 2019 року. Збірник тез. 103 cт. - C.96-97.http://ep3.nuwm.edu.ua/14745/1/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_2019_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80_1.pdf
 • Оксентюк Н.В. Психологічне сприйняття дистанційного навчання здобувачем освіти // Інноваційні технології в освіті: зб.матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції,9-11 квітня 2019 року, м. Івано-Франківськ/Національний технічний університет нафти і газу; відповідальні за випуск Чеховський С. А., Піндус Н. М. –Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2019, 286 ст.- С.179-192.https://www.nung.edu.ua/files/files/event/zbirnyk_17_04_19_1.pdf
 • Оксентюк Н.В. Посилення особистісного потенціалу студентів для успішної професійної самореалізації // Суспільні дисципліни як засіб формування цивілізаційної компетентності здобувачів освіти: Матеріали ІI Всеукраїнської заочної науковопрактичної конференції (м. Рівне, 26-27 квітня 2019 р.) / Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту НУВГП. – Рівне, 2019. – 129 с. - С. 123-128.http://ep3.nuwm.edu.ua/9578/
 • Оксентюк Н.В. Емоційно-пізнавальне ставлення старшокласників до професії // Збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Університет і школа: перспективи співпраці» (19 - 21 квітня 2018 р. (м. Рівне). - Рівне: НУВГП, 2018.
 • Оксентюк Н. Взаємозв'язок емоційного інтелекту та транскультурної компетентності // Молодий вчений. – № 4.1 (56.1), квітень 2018 р. 114 с.– С. 56-60. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/4.1/13.pdf
 • Оксентюк Н.В. Проблема психічного здоров’я: європейський досвід // Психологія: реальність і перспективи: Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 10 – Рівне: РДГУ, 2018 – 328 с. – С. 107–114.http://prop.org.ua/index.php/prp/issue/view/13/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2010
 • Оксентюк Н. Роль знань з психології в організації туристичних послуг // Туризм: наука, освіта, практика. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 5-ої річниці створення кафедри туризму та готельно-ресторанної справи у Національному університеті водного госпо-дарства та природокористування (м. Рівне, 15-17 березня 2018 р.) / Редкол.: проф. В. С. Мошинський (голов. ред.) та ін. – Рівне: видавець О. Зень, 2018. – 352 с. - С. 339-342.http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/9166
 • Оксентюк Н.Психологічне дослідження совісті // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Психологія" / ред.кол.: І.Д. Пасічник. Р.В. Каламаж, Л.В. Засєкіна та ін. - Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2017. - Вип. 5. - 204 с. - С.104-120. https://psj.oa.edu.ua/collections/%E2%84%9652017
 • Оксентюк Н. Розвиток рефлексії у студентів технічного вишу // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання у закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 16 (59). - Рівне: РДГУ, 2017 - 290 с. - С. 113 - 118.
 • Оксентюк Н. Шидей Н. Людиновимірність сучасного соціогуманітарного знання: цивілізаційні виклики. // Молодий вчений. - № 5.1. (45.1), травень, 2017. - 167 с. - С. 84-88.http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/5.1_45.1_2017.pdf
 • Оксентюк Н. Філософія Positum-підходу (принципи і методи) в організації альтернативної школи // Життя, конфлікти і любов у транскультуральному світі: Збірник матеріалів IX Міжнародної науково-практичної конференції з позитивної психотерапії Н.Пезешкіана (м. Одеса, 2-4 червня 2017 року). – Одеса, 2017. – 289 с. - C.68-75
 • Оксентюк Н.В. Мікромоменти позитивного резонансу // Психологія: реальність і перспективи: Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 8 – Рівне: РДГУ, 2017 – 328 с. – С. 206-211 http://prop.org.ua/index.php/prp/issue/view/11/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%208
 • Оксентюк Н.В. Рефлексія як один з основних механізмів суб’єктного розвитку людини // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень», (м. Переяслав-Хмельницький, 21 березня 2017р.) – Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 2017 р. – С. 235-237
 • Oksentiuk N. W. The role of personality in the approaches to the study of the quality of life for people with limited possibilities. // Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(1): 259-271. eISSN 2391-8306. DOI http://www.ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4191
 • Oksentiuk N. V. The role of personality resources in cultivating self-efficacy in Ukrainian students // Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin. 2016, No.5, pp.64-87 DOI: 10.15293/2226-3365.1605.05 SCOPUS http://en.sciforedu.ru/article/2033
 • Оксентюк Н. В. Вплив музичної освіти на розвиток інтелектуальних здібностей // Мистецький простір України: історія та сучасні виклики: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції до 110-річчя з дня народження Ніла Хасевича / Упор. О.А. Сташук, Л.В. Крайлюк. - Рівне: РДГУ, 2016. - 227 с. - С. 181-189.
 • Оксентюк Н. В. Метакогнітивний компонент рефлексії в навчальній діяльності студентів // Наукові записки. Національного університету «Острозька академія» Серія «Психологія» / ред. кол. : І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, Л. В. Засєкіна та ін.– Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 3. – 238 с. – С. 144-152.https://eprints.oa.edu.ua/7494/1/14.pdf
 • Оксентюк Н.В. Становлення психологічно здорової особистості: роль позитивної психології // Психологія: реальність і перспективи: Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 6 – Рівне: О.Зень, 2016 – 252 с. – С. 157-163.http://prop.org.ua/index.php/prp/issue/view/6/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%206
 • Оксентюк, Н. В. Психологічний підхід до розуміння Тараса Шевченка як пророка // Науковий журнал "Парадигма пізнання: гуманітарні питання". - № 2 (13), 2016. - С.78-92.http://www.religstud.chnu.edu.ua/res/religstud/KulturChikar.pdf
 • Оксентюк, Н. В. (2015) Можливості застосування ментальних карт у навчальному процесі. Технології навчання (15). с. 194-208. http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/3668
 • Каламаж Р.В. Оксентюк Н.В. Концептуальна модель формування особистості інтелігента у ВНЗ // Science and Education. А New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(19), Issue: 38, 2015 – С. 92-96. p-ISSN 2308-5258 e-ISSN 2308-1996.https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/kalamazh_r.v._oksentiuk_n.v._conceptual_model_of_the_formation_of_personality_of_the_intellectual.pdf
 • Оксентюк Н. В. Упорядкування історичної пам’яті та примирення у методі системних розстановок [Електронний ресурс] / Н. В. Оксентюк // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Політика пам’яті в теоретичному та практичному вимірах» (м. Рівне, 12 березня 2015 р.). – Режим доступу : http://www.politolog-rdgu.com/jdownloads/oksentyuk_n.v..pdf
 • Оксентюк Н.В. Рефлексія та рефлексивне середовище у формуванні інтелігентності // Історичні, мовні і методологічні тенденції розвитку сучасної освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих науковців (4-5 грудня 2014 р., м. Харків) / упорядник Євсюков О.Ф. - Харків: видавництво "Фінарт", 2014. - 278 с. - С. 166-170.
 • Оксентюк Н.В. Вчитель-майстер і трансмісія цінностей // Філософія як культурна політика сучасності: тези доповідей ІІ всеукраїнської наукової конференції 17-18 жовтня, 2014 р., м. Острог. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – 86 с. – С. 69 – 71.
 • Оксентюк Н.В. Українська інтелігенція на зламі епох // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Тенденції розвитку України в контексті сучасних євроінтеграційних процесів". Частина 1 / Укладач Удовенко Є.І. - К._ ВМГО "ОМУ", 2014. - 96 с. - С. 3-5.
 • Оксентюк Н. Місце Тараса Шевченка у генезі національної рефлексії української інтелігенції. // Україна у світовій історії; науковий журнал.-No2 (51), 2014. – С. 23 – 32. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Ukr_2014_2_4
 • Оксентюк Н.В. Роль рефлексии в перестройке смыслов личности / Н.В. Оксентюк // Вектор науки Тольяттинского госуниверситета. Серия «Педагогика, психология». – 2014. – № 1 (16). – С. 151-153.https://journal.tltsu.ru/rus/index.php/VNSPP/article/view/2053
 • Оксентюк Н.В. Роль Тараса Шевченка в становленні національної рефлексії та релігійної ментальності. / Н.В. Оксентюк // Тарас Шевченко в новітніх парадигмах наукового знання: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 20-21 лютого 2014 р.). – Хмельницький, 2014. – 298 с. – С. 272-276.http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/library/DocDescription?doc_id=566406
 • Oksentiuk Nataliia Volodymyrivna. The role of humanity in the self-development of the individual // European applied sciences. – Stuttgart, ORT Publishing , May, 2013, 5 – pp. 146-148.
 • Оксентюк Н.В. Формування розвиненої особистості в сучасній освіті // Тези IV Міжнародного освітнього форуму: «Особистість в єдиному освітньому просторі» (за підсумками конференцій м. Запоріжжя (11-26.04.2013) в офіційному електронному виданні КЗ «ЗОІППО» ЗОР (ISSN 2223-4551) – Запоріжжя, 2013 https://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp11/1/oxentuk.pdf
 • Оксентюк Н.В. Рефлексивність як фактор когнітивної інтеграції суб’єкта // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Сучасні дослідження когнітивної психології». – Острог, 2009. – Вип. 14. – С. 207–214.http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nznuoapp_2010_14_23
 • Оксентюк Н.В. Розвиток рефлексії як психологічного механізму формування інтелігенції у студентському середовищі // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог, 2008. – Вип. 11. – С. 142–150.http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nznuoapp_2008_11_19
 • Оксентюк Н.В. Концепт інтелігенція у структурі її ментальної моделі // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог, 2008. – Тематичний вип. 12.– С. 132–143. http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/402
 • Оксентюк Н.В. Емпіричне дослідження розвитку рефлексії інтелігенції в умовах ВНЗ // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог, 2008. – Вип. 13. – С. 326–337.
 • Оксентюк Н.В. Українська інтелігенція та національна рефлексія. // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог, 2007. – Вип. 9. – С. 362–370.
 • Оксентюк Н.В. Психолого–педагогічні умови становлення толерантності майбутнього інтелігента // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – № 34. – Житомир, 2007. – С. 151–156.
 • Оксентюк Н.В. Психологічний аналіз рефлексії інтелігенції. // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України./ За ред. С.Д. Максименка. Т.ІХ. Ч.2. – К., 2007. – С.193–198.
 • Оксентюк Н.В. Духовність як компонент інтелігентності. // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид–во Національного університету «Острозька академія», 2007. – Вип. 8. – 444 с. – С. 254–262.
 • Оксентюк Н. Воспроизводство интеллигенции в контексте гуманизации образования. // Матеріали третьої міжнародної науково–практичної конференції «Науковий потенціал світу – 2006. 18–29 вересня 2006. Том 18. – Психологія. Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – 56 с. – С.36–38.
 • Оксентюк Н.В. Роль освіти у формуванні культурної компетентності особистості. / Н.В. Оксентюк // Наукові записки. Серія «Культурологія». – Острог: Вид–во Національного університету «Острозька академія», 2006. – Вип. 1. – С. 320 с. – С. 157-171.
 • Оксентюк Н. Історична місія української інтелігенції. // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Зб. наукових праць. Вип. 4 (36). – Ч.І. – Рівне, 2006. – 400 с. – С. 386–393.
 • Оксентюк Н. Психологічна генеза української інтелігенції. // Наукові записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. / За ред. ак. С.Д. Максименка. – К.: Міленіум, 2006. – Вип. 27. – 536 с. – С. 194–201.
 • Оксентюк Н. Формування інтелігенції як соціально–психологічного типу розвиненої особистості в контексті гуманізації освіти. // Філософія гуманітарних наук: актуальність і перспективи розвитку. Матеріали наукової конференції. 5–6 жовтня 2006 р. – Чернівці: Рута, 2006. – 253 с. – С. 254–256.

--- Кочубей А.В. Кристопчук Т.Є. Оксентюк Н.В. Олексін Ю.П. Сокаль В.А. Сталовєрова Г.В. Чернюк І.А. Шевчук Т.Є.Якубовська С.С. Суспільні дисципліни як засіб формування цивілізаційної компетентності здобувачів освіти: Монографія – Рівне: ФОП Зламан М.М., 2018. – 249 с.

Навчальні курси: Психологіяhttp://ep3.nuwm.edu.ua/8243/, Позитивна психологіяhttp://ep3.nuwm.edu.ua/8242/, Психологія трудових відносин, Психолого-педагогічні основи управління організацією.

Методичні рекомендації: 1. 07-03-07 Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з дисципліни «Психологія» для студентів зі спеціальності 6.030401 «Право» НУВГП денної форми навчання / Н.В. Оксентюк. – Рівне : НУВГП, 2015. - 25 с. 2. 07-03-13 Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з дисципліни «Психологія» для студентів зі спеціальності 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» НУВГП денної форми навчання / Н.В. Оксентюк. – Рівне : НУВГП, 2015. - 25 с. 3. 07-03-08 Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з дисципліни «Психологія» для студентів за напрямом підготовки 6.040302 «Інформатика» НУВГП денної форми навчання / Н.В. Оксентюк. – Рівне : НУВГП, 2015. - 27 с. 4. 07-03-15 Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з дисципліни «Педагогіка і психологія» для студентів зі спеціальності 6.040301 «Прикладна математика» денної форми навчання НУВГП / В.А. Сокаль, Н.В. Оксентюк. – Рівне: НУВГП, 2016. – 70 с. 5. 07-03-32 Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з навчальної дисципліни «Психологія» для студентів усіх спеціальностей магістерської підготовки / Н.В. Оксентюк. – Рівне : НУВГП, 2016. - 26 с. 6. 07-03-42 Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з навчальної дисципліни «Психологія трудових відносин рибогосподарських колективів» для студентів за напрямом підготовки 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної форми навчання / Н.В. Оксентюк. – Рівне : НУВГП, 2016. – 28 с. 7. 07-03-43 Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з навчальної дисципліни «Психологія» для студентів за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм» денної форми навчання / Н.В.Оксентюк. – Рівне: НУВГП, 2016. - 20 с. 8. 07-03-45 Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з дисципліни «Психологія» для студентів за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці» денної форми навчання / Н.В. Оксентюк. – Рівне : НУВГП, 2016. - 25 с. 9. 07-03- 112 Методичні рекомендації до семінарських занять та самостійного вивчення з навчальної дисципліни «Позитивна психологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів / Н.В. Оксентюк. Рівне: НУВГП, 2018. - 54 с.

e-mail: n.v.oksentiuk@nuwm.edu.ua


orcid.org/0000-0003-3039-4402 h-індекс 2 https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=oBcp4UgAAAAJ&imq=%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F+%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8E%D0%BA+%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8E%D0%BA+Nataliia+Oksentiuk