Нікитенко Дмитро Валерійович

Матеріал з Wikiситет
Версія від 16:33, 23 травня 2019; Ольга Анатоліївна Демчук (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Нікитенко Дмитро Валерійович

У 2000 році закінчив Рівненський державний технічний університет, отримав диплом спеціаліста (з відзнакою) за спеціальністю “Облік і аудит” та здобув кваліфікацію економіста. З 2000 р. за направленням Міністерства освіти і науки розпочав науково-педагогічну діяльність на посаді асистента кафедри економічної теорії Рівненського державного технічного університету. У 2002-2005 рр. навчався у цільовій аспірантурі на кафедрі економічної теорії Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка і в 2005 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 “економічна теорія” на тему “Фіскальна політика розвитку підприємництва в трансформаційній економіці”. Після захисту кандидатської дисертації продовжив трудову діяльність на кафедрі економічної теорії Національного університету водного господарства та природокористування, де працював на посадах старшого викладача та доцента. У 2008 році присвоєне вчене звання “доцента кафедри економічної теорії”. Протягом 2015-2016 рр. був завідувачем кафедри економічної теорії. Автор понад 30 наукових і методичних праць, у тому числі співавтор 2 навчальних посібників з податкової політики та економічної безпеки з грифом МОН України, 1 монографії.

Посада

Начальник відділу організації міжнародної освіти та міграційних питань Центру міжнародного співробітництва та освіти.

Основні обов'язки:

 • систематизація та планування роботи відділу організації міжнародної освіти;
 • організація підготовки матеріалів із ліцензування та акредитації з надання освітніх послуг щодо підготовки іноземних громадян за базовими акредитованими освітніми програмами (спеціальностями) в межах ліцензійного обсягу та контроль;
 • контроль строків дії ліцензії на право підготовки іноземних громадян за акредитованими освітніми програмами в Університеті за ступенями освіти «бакалавр» та «магістр»;
 • контроль за розробкою навчальних планів на предмет відповідності вимогам МОН України в частині навчання іноземних студентів;
 • контроль за розробкою графіка навчального процесу, складанням розкладу занять та підсумкового контролю іноземних студентів;
 • організація процесу проведення підсумкового контролю (державна атестація, захист випускних кваліфікаційних магістерських (дипломних) робіт) іноземними студентами;
 • безпосередній зв’язок із навчально-науковими інститутами, на освітніх програмах (спеціальностях) яких навчаються іноземні студенти;
 • забезпечення підготовки та перевірки документів про вищу освіту студентам випускникам-іноземцям.

Навчальні посібники

Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи / П.В.Мельник, Л.Л. Тарангул, З.С. Варналій, Д.В.Нікитенко та ін.; за ред. З.С. Варналій. – К.: Знання України, 2008. – 675 с. Навчальний посібник: Економічна безпека: Навчальний посібник / За ред. З.С. Варналія. – К.: Знання, 2009. – 647 с. Податкова політика України: навч. пос. / П.В. Мельник, З.С. Варналій, Л.Л. Тарангул [та ін.]; за ред. П.В. Мельника. – К.: Знання України, 2011. – 505 с.

Монографії

Нікитенко Д.В. Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи : монографія / П.В.Мельник, Л.Л. Тарангул, З.С. Варналій [та ін.]; за ред. З.С. Варналій. – К.: Знання України, 2008. – 675 с. (Нікитенко Д.В.: теми 1, 3 14) Рекомендовано Вченою Радою Національного університету державної податкової служби України (протокол №7 від 26.03.2008 р.) Nikytenko D. Tax incentives and leverage of small and midsize business development: the EU and Ukraine / Z. Varnalii, M. Romanyuk, D. Nikytenko // Development of small and medium enterprises: the EU and East-partnership countries experience: monograph / [Britchenko I., Polishchuk Ye. and all] / Edited by Igor Britchenko and Yevheniia Polishchuk : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, 2018. — P. 378. – p. 73-90. Нікитенко Д.В. Стан інвестиційного забезпечення інноваційної безпеки України // Управління інноваційною складовою економічної безпеки : монографія у 4-х томах / за ред. д.е.н., професора Прокопенко О.В. (гол. ред.), к.е.н., доцента Школи В.Ю., к.е.н. Щербаченко В.О. — Суми : ТОВ «Триторія», 2017. — Т. ІIІ. Управління інноваційним базисом фінансової та інвестиційної складової економічної безпеки. — 290 с. - c. 204-217 (підрозділ 6.1) Нікитенко Д.В. Вплив прямих іноземних інвестицій на національне економічне зростання / Варналій З.С., Микитюк О.П., Нікитенко Д.В. // International economic relation and prospects for national development: contemporary challenges and solutions: monograph / editorial board: under the editorship of Prof. M.I. Fleychuk, Dr. U.A. Ganski, Prof. V.U. Kazlouski [and other]. – Daugavpils: Daugava Print, 2018. – 368 p. – P. 256-269. (підрозділ 3.4).

Наукові публікації у періодичному виданні, яке включено до Web of Science Core Collection

Nikytenko D.V. Methodological bases of research of the system of investment security of the nation / Z. Varnalii, D. Nikytenko, O. Mykytiuk // Науковий вісник Полісся. – 2018. - № 1 (13). ч. 1. – С. 8-14. DOI: 10.25140/2410-9576-2018-1-1(13)-8-14 (WoS, Index Copernicus)

Сфера наукових інтересів

Проблеми інвестиційної безпеки та економічного зростання в умовах глобалізації та міжнародної інтеграції; розвиток підприємництва як основного фактору формування та розвитку середнього класу; соціально-економічні та інституційні чинники розвитку національної економіки; економічна та фінансова грамотність.

Основні дисципліни які викладає

 • Мікроекономіка
 • Теорія організації та управління безпекою соціальних систем
 • Економічна теорія

Відзнаки

Почесна грамота Рівненської міської ради та виконавчого комітету (20 квітня 2018 р.); Подяка Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації за результативну участь у підготовці та проведенні заходів Ради молодих економістів (2012 р.); Грамота Факультету економіки і підприємництва переможцю конкурсу «Людина року» у номінації «Кращий навчальний посібник» (2012 р.); Почесна грамота Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва за вагомий внесок у реформування національної економіки, розвиток підприємництва та реформування ринкової інфраструктури України (2009 р.); Дипломом (ІІ премія) Всеукраїнського конкурсу молодих вчених ім. М. Тугана-Барановського у номінації «Наукові статті, опубліковані у фахових виданнях» (2009 р.). Фіналіст IV та V Всеукраїнського бізнес-турніру «Стратегія фірми-2018» (2017, 2018 рр.)

Громадська робота

Заступник завідувача кафедри з навчальної роботи. Голова Ради молодих економістів при постійній комісії з питань науки, освіти, культури і духовності Рівненській обласної ради (2011-2016); Член журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки в Рівненському економіко-правовому ліцеї; Член журі фінального етапу ХІ Всеукраїнського учнівського турніру юних економістів в Рівненському обласному ліцеї-інтернаті; Член конкурсної комісії ІІ етапу обласного конкурсу науково-практичних робіт студентів за галуззю 0305 «Економіка і підприємництво»; Координатор проекту «Фінансова грамотність для студентів неекономічних спеціальностей 1-2 курсу».