Відмінності між версіями «Міщук Галина Юріївна»

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
 
Рядок 22: Рядок 22:
 
== СПИСОК ПРАЦЬ ==
 
== СПИСОК ПРАЦЬ ==
 
'''2019 рік'''
 
'''2019 рік'''
 +
* Yuriy BILAN, Halyna MISHCHUK, Natalia SAMOLIUK, Olena GRISHNOVA. ICT and economic growth: links and possibilities of engaging // Intellectual Economics., Vol 13, No 1 (2019) - https://www3.mruni.eu/ojs/intellectual-economics/article/view/5066/4554 (Scopus)
 +
* Halyna Mishchuk, Natalia Samoliuk, Yuriy Bilan. Measuring social justice in the light of effectiveness of public distributive policy. // Administration & Public Management Review., 2019, Issue 32, pp. 63-76. - http://www.ramp.ase.ro/en/_data/files/articole/2019/32-05.pdf (Scopus)
 
* Соціальне виключення: проблеми визначення та оцінювання масштабів в Україні // Демографія та соціальна економіка. – К., 2019, № 1 (35). – С. 166-181 (співавтор Юрчик Г.М.) http://dse.org.ua/arhcive/35/11.pdf
 
* Соціальне виключення: проблеми визначення та оцінювання масштабів в Україні // Демографія та соціальна економіка. – К., 2019, № 1 (35). – С. 166-181 (співавтор Юрчик Г.М.) http://dse.org.ua/arhcive/35/11.pdf
* Halyna Mishchuk, Natalia Samoliuk, Yuriy Bilan (2019). Measuring social justice in the light of effectiveness of public distributive policy. Administratie si Management Public,(32), pp. 63-76. - http://www.ramp.ase.ro/en/_data/files/articole/2019/32-05.pdf (Scopus)
 
 
* Ризики в забезпеченні гідної оплати праці найманих працівників малих та середніх підприємств // Ринок праці та зайнятість населення. – К., 2019,  1(58). - (співавтор Самолюк Н.М.)
 
* Ризики в забезпеченні гідної оплати праці найманих працівників малих та середніх підприємств // Ринок праці та зайнятість населення. – К., 2019,  1(58). - (співавтор Самолюк Н.М.)
 
'''2018 рік'''
 
'''2018 рік'''

Поточна версія на 12:31, 14 липня 2019

Біографія

Міщук Галина Юріївна


У 1999 році з відзнакою закінчила Рівненський державний технічний університет за спеціальністю "Економіка підприємства".
На кафедрі трудових ресурсів і підприємництва працює з 2000 року. У 2004-му році захистила кандидатську дисертацію на тему "Організація біржового регулювання ризик-прибутків суб'єктів підприємництва" за спеціальністю 08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою.
У 2015-му році захистила докторську дисертацію на тему "Використання трудового потенціалу в Україні: методологія оцінювання та механізм забезпечення" у ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана" за спеціальністю 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика.
З вересня 2014 року працює на посаді професора кафедри трудових ресурсів і підприємництва.
Автор більше 100 науково-методичних праць, в т.ч. монографій: "Біржове регулювання підприємницьких ризиків", "Механізми ринкового господарювання: галузеві особливості", "Інтелектуально-інноваційний розвиток регіону в контексті євро інтеграції", "Оцінювання і суспільна мотивація використання трудового потенціалу в Україні", "Механізми ринкового господарювання: галузеві особливості", "Інтелектуально-інноваційний розвиток регіону в контексті євро інтеграції".

Викладає дисципліни

"Управління трудовим потенціалом", "Ринкова інфраструктура", "Управління ризиками", "Соціоекономіка".

Наукові інтереси

людський капітал, соціальні інновації, соціальні ризики, комфортність.

Контакт

 • e-mail: Mischuk_Galina@ukr.net

СПИСОК ПРАЦЬ

2019 рік

 • Yuriy BILAN, Halyna MISHCHUK, Natalia SAMOLIUK, Olena GRISHNOVA. ICT and economic growth: links and possibilities of engaging // Intellectual Economics., Vol 13, No 1 (2019) - https://www3.mruni.eu/ojs/intellectual-economics/article/view/5066/4554 (Scopus)
 • Halyna Mishchuk, Natalia Samoliuk, Yuriy Bilan. Measuring social justice in the light of effectiveness of public distributive policy. // Administration & Public Management Review., 2019, Issue 32, pp. 63-76. - http://www.ramp.ase.ro/en/_data/files/articole/2019/32-05.pdf (Scopus)
 • Соціальне виключення: проблеми визначення та оцінювання масштабів в Україні // Демографія та соціальна економіка. – К., 2019, № 1 (35). – С. 166-181 (співавтор Юрчик Г.М.) http://dse.org.ua/arhcive/35/11.pdf
 • Ризики в забезпеченні гідної оплати праці найманих працівників малих та середніх підприємств // Ринок праці та зайнятість населення. – К., 2019, 1(58). - (співавтор Самолюк Н.М.)

2018 рік

 • Mishchuk H., Samoliuk N., Bilan Y., Streimikiene D. Income Inequality and its Consequences within the Framework of Social Justice // Problems of Sustainable Development Journal/ 2018, vol. 13, no 2, 131-138 - http://www.ekorozwoj.pol.lublin.pl/no26/p.pdf (Web of Science, Scopus)
 • Міщук Г.Ю., Самолюк Н.М. Вимірювання соціальної справедливості у контексті оцінки ефективності відносин розподілу в суспільстві // Демографія та соціальна економіка. – К., 2018, № 1 (32). – С. 58-72 - - https://dse.org.ua/arhcive/32/4.pdf
 • Mishchuk H., H. Yurchyk, Bilan Y. Shadow incomes and real inequality within the framework of leadership and social change // Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2018. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-74216-8_10 (Web of Science)

2017 рік

 • Міщук Г.Ю., Джигар Т.М., Шишкіна О.О. Економічний аналіз: Навч. посібник. - Рівне.: НУВГП, 2017 р.-156 с.
 • Украина и Беларусь: ресурсы предпринимательства: монографія - Пинск: ПолесГУ, 2017. – 194 с. (Співавтори: Храпко П.Ю., Наконечна О.П., Залужна А.Є., Міщук Г.Ю., Рощик І.А. та ін.)
 • Міщук Г.Ю. Проекти регіонального розвитку: нові можливості формування інноваційного середовища в Україні // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки» (18 – 19 трав. 2017 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 779 – 780.
 • Mishchuk H.; BilanY. Social Entrepreneurship: Terms and Macroeconomic Consequences of Development // International Scientific Conference: «Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic Systems» (EMFSA 2017), July, 5 - 9, 2017, Pula. Proceedings of abstract. – C. 19.
 • Mishchuk H.; Bilan Y.; Pylypchuk R. Towards sustainable economic development viasocialent repreneurship //Journal of Security & Sustainability Issues. – Jun 2017, Vol. 6 Issue 4. – p. 691-702.(Scopus)
 • Міщук Г.Ю., Пилипчук Р.Р. Соціальне підприємництво: критерії ідентифікації та проблеми розвитку // Демографія та соціальна економіка – №2 (30), 2017. – С.152 - 165.
 • Mishchuk H., Bilan Y., Dzyhar T. Human Capital Factors and Remuneration: Analysis of Relations, Modellingof Influence// Business: Theory and Practice, 2017, № 18, р. 208 – 214. https://doi.org/10.3846/btp.2017.022 (Scopus)

2016 рік

 • Міщук Г.Ю., Шишкіна О.О. Пенсійне забезпечення в Україні: оцінка стану та моделювання трансформації: монографія / Г. Ю. Міщук, О. О. Шишкіна /. - Рівне: НУВГП, 2016. – 184 с.
 • Міщук Г.Ю. Можливості розвитку соціального підприємництва в контексті подолання соціальної ізольованості в Україні. / Г. Ю. Міщук / Інституціоналізація процесів євроінтеграції: суспільство, економіка, адміністрування: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (21 - 22 квіт. 2016 р.). – Рівне: НУВГП. – 2016. – С. 61 – 62.
 • Mishchuk H., Bilan Y., Pavlushenko L. KnowledgeManagementSystems: Issuesin Enterprise Human Capital Management Implementation in Transition Economy. // PolishJ ournal of Management Studies, 2016, № 14. – С. 163 – 173. DOI:10.17512/pjms.2016.14.1.15(Scopus).
 • Міщук Г.Ю.,Юрчик Г.М. Програма житлових субсидій в Україні як індикатор соціальної відповідальності держави // Україна: аспекти праці, 2016. - № 5-7. – С. 20 – 28.
 • Міщук Г.Ю. Прямі іноземні інвестиції та інституційні складові розвитку людського капіталу: аналіз зв’язку // Вісник НУВГП, 2016, № 3. – С. 119 - 127
 • Міщук Г.Ю. Нерівність доходів у системі індикаторів якості життя: оцінка та детермінанти регулювання // Вісник НУВГП, 2016, № 4. – С. 97 – 105.

2015 рік

 • Міщук Г.Ю. Оцінювання та механізм забезпечення використання трудового потенціалу в Україні: монографія / Г.Ю.Міщук. – Рівне: НУВГП, 2015.- 280 с.
 • Mishchuk H. Empirical study of the comfort of living and working environment – Ukraine and Europe: comparative assessment / H. Mishchuk, O. Grishnova // Journal of International Studies, 2015, Vol. 8, No 1, 2015. - рр. 67 – 80.(MS&HE (Poland), Index Copernicus, GESIS, EBSCOhost Online research databases, SCIENCE INDEX, EconLit, BazEkon, Ulrich's Periodicals Directory, Cabell's Directory, WorldCat) - DOI: 10.14254/2071-8330.2015/8-1/6.
 • Міщук Г.Ю. Проблеми розвитку партнерських відносин в зайнятості та оплаті праці в Україні. //Соціально-трудові відносини: теорія та практика. Збірник наукових праць, 2015, №1. - С. 200 - 211.
 • Міщук Г.Ю. Детермінанти сучасної міграційної політики України в умовах міграційних втрат трудового потенціалу / Г.Ю.Міщук // Структурні трансформації національних економік в глобальному вимірі. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (30 квіт. 2015 р.). – Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2015. – С. 45 – 48.
 • Міщук Г.Ю. Інновації в інформаційному забезпеченні праці: нові можливості соціального діалогу / Г.Ю.Міщук // Особливості соціально-економічного розвитку незалежної України (1991 – 2015 рр.): Матеріали Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції, м. Дніпродзержинськ, Дніпродзержинський державний технічний університет (9 - 10 квіт. 2015 р.). – Дніпропетровськ.: Видавець Біла К.О., 2015 р.- С. 51 – 55.
 • Міщук Г.Ю. Інновації у фінансовому забезпеченні реалізації трудового потенціалу в Україні: проблеми та перспективи / Г.Ю.Міщук // Формування інноваційних економічних систем: фінансове забезпечення, комерціалізація інтелектуальної власності, кооперація науки і бізнесу: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (15 – 17 квіт. 2015 р.). – Дніпропетровськ.: Національний гірничий університет, 2015 р. – С. 24 – 27.
 • Міщук Г.Ю. Теоретичні засади дослідження міграційних втрат трудового потенціалу та соціальної комфортності / Г.Ю.Міщук // Перспективи розвитку регіонів:інноваційна діяльність та управління проектами: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (24 – 25 квіт. 2015 р.). – Львів: ЛЕФ, 2015, Ч.2 – С. 62 – 64.

2014 рік

 • Міщук Г.Ю. Соціальна відповідальність у формуванні механізму розвитку та використання трудового потенціалу в Україні. // Грішнова О.А., Міщук Г.Ю., Олійник О.О. Соціальна відповідальність у трудових відносинах: теорія, практика, регулювання ризиків. Монографія. – Рівне: НУВГП, 2014. – 216 с., с. 166 – 203.
 • Міщук Г.Ю. Проблеми впровадження програмно-цільового методу бюджетного планування в забезпеченні суспільних потреб // Бізнес Інформ, №4, 2014, с.376 – 381.
 • Міщук Г.Ю. Розвиток корпоративних соціальних інвестицій: нові можливості державного регулювання трудових відносин // Стратегія і тактика державного управління. - Зб.наук.праць.- Рівне: НУВГП, 2014, № 1, с.98 – 103.

2013 рік

 • Грішнова О.А., Міщук Г.Ю. Соціальні інновації у трудових відносинах: сутність, види, проблеми реалізації в Україні. // Демографія і соціальна економіка, 2013, № 2 (20), с.167-178. – цитоване видання у наукометричних базах: Ulrich’s Periodicals Directory (США); Росийский индекс научного цитирования (РИНЦ), (Російська Федерація); Index Copernicus International (Польща).
 • Міщук Г.Ю. Поширення соціальних інновацій у підприємництві: сучасний стан та перешкоди розвитку. // Теоретичні та прикладні питання економіки: збірник наукових праць. Випуск 28, том 1 (за заг. ред. проф. Єханурова Ю.І., Шегди А.В.). – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – 447 с., с.351 – 359.
 • Грішнова О.А., Міщук Г.Ю. Соціальні інновації у трудових відносинах: сутність, види, проблеми реалізації в Україні. // Демографія і соціальна економіка, 2013,
 • Olena Grisznowa, Halina Miszczuk. Social Comfort as Authorities’ Social Responsibility Indicator // Zeszyty NaukoweUczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie. Kwartalnik, 2 (40) / 2013, p.75 - 87.
 • Mishchuk Halyna. Social Innovations in Employment Potential Development and Utilization // Ukrainian Economics. Actual Research Problems in Eastern Europe. Monografie, vol.6. – Politechnika Lubelska. – Lublin, 2013, p.35 – 43.
 • Mishchuk Halyna. Innovation in Human Resource Development and Human Potential Use: Estimation and Management Issues // WSGE, Jozefow, 2013

2012 рік

 • Оцінювання і суспільна мотивація використання трудового потенціалу в Україні.Монографія. – Рівне: НУВГП, 2012.- 225 с.
 • Методологічні засади визначення вікового цензу працездатності населення.// Формування ринкової економіки: Зб.наук.праць. Спец.вип. Т.2. Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток – К.: КНЕУ, 2012, с.192 – 200.

2011 рік

 • Ринкова інфраструктура: Навч. посібник. – Рівне.: НУВГП, 2011 р. – 163 с. (Співавтор Шишкіна О.О.)
 • Возрастные особенности общественного мотивирования использования трудового потенциала населения. // Бизнес Информ, 2011, № 5(1), с.90 - 93.
 • Проблема міграції у використанні трудового потенціалу України // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2011, № 14 (168), с. 184-187.
 • Проблеми оцінювання та аналізу суспільного комфорту в Україні. // Вісник Львівської комерційної акадамії. Збірник наукових праць. – Львів: * Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. – Вип.36. – 486 с. – (Серія економічна). (Співавтор Мостенчук А.В.)
 • Проблемы использования трудового потенциала на Украине (на примере Ровенской области) // Труд и социальные отношения, 2011, № 7, с.138 – 143. (Соавтор Гуменюк В.Я.)

2010 рік

 • Управління ризиками. Навч. посібник. – Рівне.: НУВГП, 2010 р.- 158с. (Співавтор Гуменюк В.Я.)
 • Przeslanki rozwoju mechanizmow rynkowych w zakresie regulacji ryzyk w zyciu spolecznym i stosunkach pracy // Nauka i studia, 2010, № 1 (25), p.86 – 95.
 • Статистичне дослідження використання робочого часу в Україні // Вісник Полтавського університету споживчої кооперації.
 • Суспільне мотивування розвитку і використання трудового потенціалу // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – Спец. вип.: у 3 т. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. – К.:КНЕУ, 2010. Т.2. – 2010. – 549 с. (с. 248-236).
 • Оцінювання та мотивування використання трудового потенціалу в Україні // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2010, № 5, Том 2, с. 65 – 68.
 • Проблемы мотивирования персонала в Украине // Бизнес - Информ, 2010, № 5 (1), с. 67 – 70.
 • Мотивування раціонального використання трудового потенціалу суспільства // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: Зб. наук. праць. – Вип. XVI, № 3. Київ, СЕУ / Рівне, НУВГП. – 2010.(с. 310-317).
 • Структурне регулювання внесків на пенсійне забезпечення в умовах трансформації пенсійної системи України // Науковий журнал. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України – 2010, Вип. 15, (с. 88-91).
 • Передумови розвитку ринкових механізмів регулювання ризиків у соціально-трудових відносинах // Україна: аспекти праці, 2010, № 6, с.27 – 32. (Співавтор – Олійник О.О.).

2009 рік

 • Інтелектуально-інноваційний розвиток регіону в контексті євроінтеграції. НАН України. Колективна монографія. Інститут регіональних досліджень. За наук. ред. Л.К.Семів. – Львів, 2009. – 575 с.
 • Управління ризиками. Навч. посібник. – Рівне.: НУВГП, 2009 р. (Співавтор: Гуменюк В.Я.)
 • Демографічні передумови реформування механізмів пенсійного забезпечення // Щоквартальний науково-інформаційний журнал „Статистика України”. №1. 2009 р. С. 58-64 (Співавтор: Шишкіна О.О.)
 • Проблеми регулювання ризиків у соціально-трудових відносинах // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - Випуск 1. – Тернопіль, 2009 с. 95-100 (Співавтор: Олійник О.О.)
 • Структурне регулювання внесків на пенсійне забезпечення в умовах трансформації пенсійної системи України // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Соціально-економічні та демографічні проблеми збереження та розвитку трудового потенціалу регіонів” м. Тернопіль, 2009. с. 177-182 (Співавтор: Шишкіна О.О.)

2008 рік

 • Чинники формування та використання трудового потенціалу підприємства // Вісник НУВГП. Збірник наукових праць. Економіка. – Рівне: НУВГП, 2008, – Вип. 1 (41). – С.196-201. (Співавтор: Шинкаренко М.Ю.)
 • Методичні засади обґрунтування вікових меж працездатності населення // Вісник соціально-економічних досліджень. Зб. наук. праць. Вип.32 / Одес. держ. екон. ун-т. – Одеса: ОДЕУ, 2008. – С. 272–277. (Співавтор: Якушева О.О.)
 • Критерії ідентифікації працездатного населення // Економіка України. – 2008. – № 8. – С.13–23 (Співавтор: Гуменюк В.Я.)
 • Інноваційні чинники продуктивного використання трудового потенціалу // Вісник НУВГП. Економіка. Зб. наукових праць. Економіка. – Вип. 4 (44). Ч.5 – Рівне: НУВГП, 2008. – С.80–88.

2007 рік

 • Методологія визначення вікового цензу працездатного населення // Статистика України, 2007, № 3, с. 12 – 18. (Співавтор: Гуменюк В.Я.)
 • Теоретичні засади мотивації використання трудового потенціалу працездатного населення // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. cпец. вип. * Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики – К.: КНЕУ, 2007.
 • Мотиваційні аспекти реалізації трудового потенціалу молоді // Вісник НУВГП. Збірник наукових праць. Економіка. – Рівне.: НУВГП, 2007, Випуск 3 (39), с.191 - 198. (Співавтор: Павлюк К.С.)

2006 рік

 • Мотивація продуктивності найманих працівників // Україна: аспекти праці. – 2006, № 1, с. 42 – 48. (Співавтори: Безтелесна Л.І., Мартинюк С.В.)
 • Статистичний метод визначення вікового цензу працездатного населення // Социально-экономические аспекты промышленной политики. Управление человеческими ресурсами: государство, регион, предприятие: Сб. науч. тр. В 3 Т. – Т.1 / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти; редкол.: Амоша А.И. (отв.ред) и др. – Донецк, 2006, с. 172 – 179.
 • Напрями подолання бідності сільського населення України // Вісник НУВГП. Збірник наукових праць. Економіка. – Рівне.: НУВГП, 2006, Випуск 3 (35), с.144 – 150 (Співавтор: Попчук Л.В.)
 • Трудовий потенціал: теоретико-методологічний аспект // Вісник НУВГП. Збірник наукових праць. Економіка. Частина 1. Механізми відтворення людських і матеріальних ресурсів – Рівне.: НУВГП, 2006, Випуск 4 (36), с.306 – 314.

2005 рік

 • Механізми ринкового господарювання: галузеві особливості: Монографія. – Рівне.: НУВГП, 2005.- 281 с. (Співавтори: Гуменюк В.Я., Король Б.О., * * * * * Костюкевич Р.М., Мазур Н.О., Орлов М.В., Рощик І.А.)
 • Державне регулювання розвитку біржового товарного ринку // Економіка АПК, 2005, № 1, с. 87 – 92.
 • Особливості застосування біржових інструментів хеджування ризиків // Економіст, 2005, № 2, с. 68 – 70.
 • Визначення обсягів тіньових прибутків суб’єктів підприємництва // Фінанси України, 2005, № 5, с.60 – 65.
 • Товарні біржі України: тенденції і проблеми розвитку // Економіка України, 2005, № 4, с.47 – 53.
 • Формування та використання інтелектуального потенціалу // Вісник НУВГП. Збірник наукових праць. Економіка. – Рівне.: НУВГП, 2005, Випуск 3 (31), с.113 – 124 (Співавтор: Трофімчук Т.М.)
 • Методологічні проблеми аналізу трудового потенціалу // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Спец. вип. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики. Т.3. Регулювання соціально-трудових відносин на ринку праці. – К.: КНЕУ, 2005, с. 138 – 145. (Співавтор: Гуменюк В.Я.)
 • Методи оцінювання трудового потенціалу // Вісник Хмельницького національного університету. Вип.5, Ч.2, т.2. Економічні науки. - Хмельницький.: ХНУ, 2005, с. 149 – 152.

2004 рік

 • Біржове регулювання підприємницьких ризиків. Монографія. – Рівне.: НУВГП, 2004. - 127 с. (Співавтор: Гуменюк В.Я.)
 • Застосування методу β-коефіцієнта для розрахунку частки прихованих прибутків суб’єктів підприємництва // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Мале та середнє банківництво в умовах становлення ринкової системи в Україні. (Збірник наукових праць) / НАН України.: Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2004.- вип. 6, с. 362-367
 • Механізми регулювання підприємницьких ризиків // Вісник НУВГП. Економіка. – Рівне.: НУВГП, 2004, Ч.ІІІ, вип.4 (28), с.218 - 223
 • Сутність та етимологія біржового хеджування // Економіка, фінанси, право, 2004, № 7, с.9 – 14