Відмінності між версіями «Лушнікова Наталія Валеріївна»

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
м
 
Рядок 89: Рядок 89:
 
# Лушнікова Н. Методологічні аспекти вивчення імітації в архітектурному матеріалознавстві// Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – 2013. - №32. – C.192-203.  
 
# Лушнікова Н. Методологічні аспекти вивчення імітації в архітектурному матеріалознавстві// Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – 2013. - №32. – C.192-203.  
 
# Лушникова Н. Ричард Вестон: геология дизайна. - Салон. – 2013. - №9. – С. 83-89.
 
# Лушникова Н. Ричард Вестон: геология дизайна. - Салон. – 2013. - №9. – С. 83-89.
# Методологічні аспекти вивчення імітації в архітектурному матеріалознавстві. - Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – 2013. - №32. – C.192-203.
 
 
# Dvorkin L., Myronenko A., Dvorkin O., Lushnikova N. Effect of Low-Alumina Blast Furnace Slags and Phosphorgypsum Dihydrate on Properties of  Supersulfated Cements. - Scientific Israel – Technological Advantages. (Journal). -  2013. - Vol.15, No.2. - P. 16-29.
 
# Dvorkin L., Myronenko A., Dvorkin O., Lushnikova N. Effect of Low-Alumina Blast Furnace Slags and Phosphorgypsum Dihydrate on Properties of  Supersulfated Cements. - Scientific Israel – Technological Advantages. (Journal). -  2013. - Vol.15, No.2. - P. 16-29.
 
# Лушнікова Н.В. Гипсовое вяжущее с добавкой комплексного модификатора// Ресурсоекономні матеріали, конструкції будівлі та споруди. Зб. наук. праць. - Рівне: НУВГП, 2013. – Вип. 26. – С.255-263.
 
# Лушнікова Н.В. Гипсовое вяжущее с добавкой комплексного модификатора// Ресурсоекономні матеріали, конструкції будівлі та споруди. Зб. наук. праць. - Рівне: НУВГП, 2013. – Вип. 26. – С.255-263.

Поточна версія на 09:56, 2 грудня 2019

Лушнікова Наталія Валеріївна

Освіта

 • 1996-2001 рр. - Рівненський державний технічний університет, кваліфікація - інженер-будівельник-технолог, диплом спеціаліста з відзнакою
 • 2001-2002 рр. – Український державний університет водного господарства та природокористування, кваліфікація – магістр з технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів, диплом з відзнакою
 • 2002-2005 рр. – навчання в аспірантурі на кафедрі технології будівельних виробів і матеріалознавства НУВГП

Дистанційна освіта

 • липень 2013 р. – онлайн-курс «Introduction to Art: Concepts & Techniques»( Pennsylvania State University), сертифікат про закінчення;
 • квітень 2013 р. – онлайн-курс «Introduction to Statistics: Descriptive Statistics» (BerkeleyX, University of California At Berkeley), сертифікат про закінчення;
 • січень 2013 р. – онлайн-курс «Introduction to Solid State Chemistry» (MITx, Massachusetts Institute of Technology), сертифікат про закінчення
 • січень 2014 р. - онлайн-курс "Contemporary Architecture" (Open Online Academy, New York), сертифікат про закінчення
 • квітень 2014 р. - онлайн курс "How Green Is That Product? An Introduction to Life Cycle Environmental Assessment" (NorthWestern University through Coursera),сертифікат про закінчення
 • травень 2014 р. - онлайн-курс "Roman Architecture" (Yale University), сертифікат про закінчення
 • травень 2014 р. - онлайн-курс "Early Renaissance Architecture in Italy: from Alberti to Bramante (Sapienza, University of Rome),

сертифікат про закінчення

 • березень 2015 р. - онлайн-курс "ColWri2.2x: English Grammar and Essay Writing" (University of California, Berkeley through edX),сертифікат про закінчення
 • червень 2016 р. - онлайн-курс "Урбаністика: сучасне місто" (платформа відкритих онлайн-курсів Prometheus), сертифікат про закінчення

Підвищення кваліфікації

 • Протягом жовтня 2012 р. – березня 2013 р. проходила підвищення кваліфікації в Інституті архітектури НУ «Львівська політехніка»

Наукові ступені та вчені звання

 • 2006 р. - кандидат технічних наук за спеціальністю «Будівельні матеріали та вироби». Тема дисертації - «Литі високоміцні бетони з добавкою поліфункціонального модифікатору на основі суперпластифікатору та метакаоліну» (науковий керівник – проф. Л.Й.Дворкін);
 • 2011 р. – доцент кафедри технології будівельних виробів і матеріалознавства НУВГП.

Професійний шлях

 • січень 2003 р. - грудень 2004 р. - молодший науковий співробітник науково-дослідного сектору НУВГП;
 • вересень 2005 р. – серпень 2006 р. – асистент кафедри технології будівельних виробів і матеріалознавства НУВГП;
 • вересень 2006 р. – серпень 2007 р. – старший викладач кафедри технології будівельних виробів і матеріалознавства НУВГП;
 • вересень 2007 р. – серпень 2013 р. – доцент кафедри технології будівельних виробів і матеріалознавства НУВГП;
 • вересень 2012 р. – серпень 2013 р. – доцент кафедри архітектури (архітектури та середовищного дизайну) НУВГП;
 • вересень 2013 р. – серпень 2014 р. - доцент кафедри основ архітектурного проектування, конструювання та графіки;
 • з вересня 2014 р. - дотепер - доцент кафедри архітектури та середовищного дизайну.

Навчальна та науково-методична діяльність

Викладає дисципліни:

 • Архітектурне проектування (концептуальне)
 • Архітектурно-дизайнерське проектуваня (концептуальне)
 • Матеріал в архітектурній творчості
 • Новітні матеріали і конструкції, реновація будівель і споруд
 • Новітні опоряджувальні матеріали, вироби і конструкції
 • Новітні матеріали і технології для дизайну інтер'єрів
 • Критика сучасних архітектурних теорій
 • Критика сучасних архітектурно-дизайнерських теорій

Основні наукові публікації та розробки

Є автором та співавтором близько 80-ти публікацій, в тому числі двох навчальних посібників, один з яких з грифом МОН України, двох монографій, трьох патентів України на винахід.

Статті 2001-2006

 1. Мироненко А.В., Дещинська Т.А, Лушнікова Н.В. В'яжучі матеріали на основі активованих кристалічних гірських порід.//Вісник РДТУ. Зб. наук. праць.- Рівне: РДТУ, 2001. – Вип. 3(10). - C.133-142.
 2. Дворкін Л.Й.,Безусяк О.В., Лушнікова Н.В. Метакаолін – ефективна добавка до литих бетонів.//Вісник УДУВГП: Зб. наук. праць. – Рівне: УДУВГП, 2002. – Вип. 5 (18), част.3. – С.86-92.
 3. Dvorkin L., Dvorkin O., Bezusyak O., Lushnikova N. Self-compacting concrete with metakaolin admixture// Ibausil - Internationale Baustofftagung, Tagunsbericht.– Weimar: Institut für Baustoffkunde, 2003. – Band 2. - S. 2-0503 – 2-0510.
 4. Дворкин Л.И.,Безусяк А.В., Лушникова Н.В. Литые высокопрочные цементные бетоны с добавкой полифункционального модификатора на основе продуктов обжига каолина// Вісник Одеської дер-жавної академії будів-ництва та архітектури. – Одеса: ВМК “Місто майстрів”, 2003. - Вип. №12. – С.107-110.
 5. Дворкин Л.И.,Безусяк А.В., Кириченко И.О., Лушникова Н.В. Перспективы замещения суперпластификаторов поликарбоксилатного типа комплексными добавками на основе метакаолина при изготовлении литых высокопрочных бетонов// “Новейшие достижения в области импортозамещения в химической промышленности и производстве строительных материалов”. Материалы международной научно-практической конференции. – Минск: БГТУ, 2003. – С. 21-23.
 6. Дворкин Л.И.,Безусяк А.В., Лушникова Н.В.Статистические модели свойств литых бетонов с добавкой полифункционального модифи-катора на основе метакаолина// Зб. наук. праць Луганського державного аграрного університету. - Серія: Технічні науки. – Луганськ: Видавництво ЛНАУ, 2004. – № 40 (52). – С. 212-217.
 7. Дворкин Л.И.,Безусяк А.В., Кириченко И.О., Лушникова Н.В. Свойства цементных паст с композиционной добавкой для произ-водства литых высокопрочных бетонов. //Вісник Донбаської державної академії будівництва та архітектури. – Макіївка: ДонДАБА, 2004. – Вип. №1(43). – Т.2: Композиційні матеріали для будівництва. – С. 45-49.
 8. Дворкин Л.И.,Безусяк А.В., Кириченко И.О., Лушникова Н.В. Свойства цементного камня с комплексной добавкой на основе метакаолина. // Сборник докладов VI международной научно-практической конференции “Дни современного бетона”. – Запорожье: ООО “Релаксол”, 2004. - С. 215-219.
 9. Дворкін Л.Й., Лушнікова Н.В.Властивості литих бетонних сумішей з добавкою ПФМ на основі метакаоліну та суперпластифікатору.// Вісник НУВГП: Зб. наук. праць.– Рівне: НУВГП, 2004. – Вип. 4 (28), ч. 2. – С.58-64.
 10. Лушнікова Н.В., Скрипник І.Г. Лушнікова Особливості початкового структуроутворення цементних систем з добавкою ПФМ на основі метакаоліну та суперпластифікатору// Вісник НУВГП: Зб. наук. праць.– Рівне: НУВГП, 2004. – Вип. 4 (28), ч. 2. – С. 137-145.
 11. Клімов Ю.О.,Гірштель Г.Б., Паладій В.В., Кіріченко І.О., Лушнікова Н.В. та ін. Перспективы использования литых бетонов с модифицирующими добавками для изготовления дорожных покрытий// Вісник НУВГП: Зб. наук. праць.– Рівне: НУВГП, 2004. – Вип. 4 (28), ч. 2. - С. 96-105.
 12. Дворкин Л.И., Лушникова Н.В. Прочностные и деформативные свойства литых высокопрочных бетонов с добавкой метакаолина// Минеральные и химические добавки в бетон // Под ред. А.В. Ушерова-Маршака. – Харьков: Колорит, 2005. – С. 78-83.
 13. Дворкин Л.И., Лушникова Н.В. Экспериментально-статистические модели свойств литых высоко-прочных бетонов с комплексной добавкой на основе метакаолина// Материалы международного семинара по моделированию и оптимизации композитов МОК’44. - Одесса: Астропринт, 2005. – С.55.
 14. Dvorkin L., Bezusyak O.V., Kirichenko I.O., Lushnikova N.V. Properties of high-performance concrete with composite metakaolin-based admixture// Keep Concrete Attractive: Proceedings of fib Symposium. – Budapest, 2005. - Vol. 1. - P. 286-291.
 15. Дворкин Л.И., Житковский В.В., Лушникова Н.В. Эффективные добавки цеолитовых туфов в литых высокопрочных бетонах// Бетон и железобетон в Украине. – 2005. - №6(28). – С.2-5.
 16. Дворкін Л.Й., Лушнікова Н.В. Властивості литого високоміцного бетону, які визначають його довговічність// Ресурсоекономні матеріали, конструкції будівлі та споруди. Зб. наук. праць. - Рівне: НУВГП, 2005. – Вип. 13. – С.31-37.
 17. Дворкин Л.И., Дворкин О.Л., Безусяк О.В., Лушнкова Н.В. Проектирование составов литых высокопрочных бетонов// Известия вузов. Строительство. 2006. - №3-4. – С.36-39.
 18. Dvorkin L. Υ., Lushnikova N.V., Kirichenko I.O. Peculiarities of Structure-Forming Processes in Cement Stone with Composite Admixture on the Basis of Superplasticizer and Metakaolin// Ibausil - Internationale Baustofftagung, Tagunsbericht.– Weimar: Institut für Baustoffkunde, 2006. – Band 2. – S.1-0701 – 1-0707.

Статті 2007-2012

 1. Дворкин Л.И., Лушникова Н.В. Высокопрочные бетоны на основе литых бетонных смесей с использованием полифункционального модификатора, содержащего метакаолин// Бетон и железобетон. -2007. – №1. – С.2-7.
 2. Лушнікова Н.В. Вплив складу метакаолінового модифікатору на властивості високоміцних цементних бетонів з сумішей, що самоущільнюються// Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди.: Зб. наук. праць. - Рівне: НУВГП, 2007. – Вип.15. – С. 47-53.
 3. Дворкін Л.Й., Лушнікова Н.В. Дослідження властивостей фібробетону з використанням тонкої базальтової фібри. // Матеріали VІ науково-практичного семінару "Структура, властивості та склад бе-тону". – Київ: Вид-во ТОВ «ПОЛІПРОМ», 2007. - С. 62-68.
 4. Дворкін Л.Й., Лушнікова Н.В. Шпаклювальні гіпсові суміші з модифікуючими домішками// Матеріали ІІ науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку і виробництва силікатних матеріалів». - Львів: Вид-во ЦНТЕІ. - 2008. – С. 39-42.
 5. Дворкин Л.И., Лушникова Н.В. Сухие гипсовые смеси повышенной водостойкости для шпаклевочных и реставрационных работ// Сухие строительные смеси. – 2008. - №6. – С. 10-13.
 6. Лушнікова Н.В. Особливості організації навчального процесу в університетах Східної Англії// Технології навчання: Науково-методичний збірник. – Рівне: НУВГП, 2008. – С. 98-105.
 7. Лушнікова Н.В. Мобільність студентів і викладачів в контексті програм міжнародно-го обміну Erasmus Mundus// Нова педагогічна думка: Науково-методичний журнал. - Рівне: НУВГП, 2009. – Спецвипуск №2. – С.122-129.
 8. Дворкин Л.И.,Мироненко А.В., Лушникова Н.В. Свойства гипсового вяжущего с добавкой комплексного модификатора// Теория и практика повышения эффективности строительных материалов: Материа-лы IV Всероссийской конференции студентов, аспирантов и молодых учёных / Под общ. ред. Е. В. Королёва. – Пенза: ПГУАС, 2009. – С. 17-20.
 9. Dvorkin L., Lushnikova N. Properties of Gypsum Binders Modified with Complex Admixtures// Ibausil - Internationale Baustofftagung, Tagunsbericht.– Weimar: Institut für Baustoffkunde, 2009. – Band2. – S.1-0701 – 1-0707.
 10. Дворкін Л.Й., Лушнікова Н.В. Дослідження впливу добавки метакаоліну на фізико-механічні властивості та параметри порового простору дисперсно-армованих бетонів// Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. –Одеса: «Зовнішрекламсервіс», 2010. - Вип. №39. – С.113-117.
 11. Nwaubani S., Dvorkin L., Dvorkin O., Myronenko, A., Lushnikova N. Supersulfated Cements Based on Low Aluminous Blast-Furnace Slag// Proceedings of 31st Cement and Concrete Science Conf. “Novel Developments and Innovation in Cementitious Materi-als”, Imperial College London, UK 12-13 Sept. 2011. - pp. 263-267.
 12. Nwaubani S., Dvorkin L., Lushnikova N. Influence of Metakaolin Admixture on Mechanical Properties and Porosity Parameters of Fiber Reinforced Concrete. - Proceedings of 31st Cement and Concrete Science Conference Novel Developments and Innovation in Cementitious Materials, Imperial College London, United Kingdom 12-13 September 2011. - pp. 257-262.
 13. Лушнікова Н.В. Реалізація компетентнісного підходу при викладанні матеріалознавчих дисциплін у фаховій підготовці бакалаврів архітектури: європейський та вітчизняний досвід// Нова педагогічна думка: Науково-методичний журнал. - Рівне:, 2012. – Вип. 1, ч.ІІ. – С.180-186.
 14. Dvorkin, L.Y.; Dvorkin, О.L.; Bezusyak, O.V., Lushnikova N.V., Kovalyk I.V. Design strategy of foam gypsum proportioning// Ibausil - Internationale Baustofftagung, Tagunsbericht.– Weimar: Institut für Baustoffkunde, 2012. – Band 1. – S. 1-0986 - 1-0992.
 15. Ричков П.А., Лушнікова Н.В. Вода як природний «матеріал» в структурі ландшафтних парків Д. Міклера на Волині. - Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Парки Діонісія Міклера», присвяченої 250-й річниці з дня народження видатного ландшафтного дизайнера. Збараж-Вишневець-Кременець. 2012. – С.95-107.
 16. Dvorkin L., Lushnikova N., Bezusyak A., Ribakov Y. Using mathematical modeling for design of self compacting high strength concrete with metakaolin admixture// Construction and Building Materials. Original Research Article. Vol. 37, Dec 2012, pp. 851–864.

Статті 2013-2017

 1. Lushnikova N., Chyntakayala P.K., Rodante A. Massive Open Online Courses from Ivy League Universities: Benefits and Challenges for Students and Educators// Нова педагогічна думка: Науково-методичний журнал. - Рівне, 2013. – Вип. 1, ч.ІІ. – С.180-186.
 2. Лушнікова Н. Методологічні аспекти вивчення імітації в архітектурному матеріалознавстві// Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – 2013. - №32. – C.192-203.
 3. Лушникова Н. Ричард Вестон: геология дизайна. - Салон. – 2013. - №9. – С. 83-89.
 4. Dvorkin L., Myronenko A., Dvorkin O., Lushnikova N. Effect of Low-Alumina Blast Furnace Slags and Phosphorgypsum Dihydrate on Properties of Supersulfated Cements. - Scientific Israel – Technological Advantages. (Journal). - 2013. - Vol.15, No.2. - P. 16-29.
 5. Лушнікова Н.В. Гипсовое вяжущее с добавкой комплексного модификатора// Ресурсоекономні матеріали, конструкції будівлі та споруди. Зб. наук. праць. - Рівне: НУВГП, 2013. – Вип. 26. – С.255-263.
 6. Lushnikova N. Materials Related Courses for Architecture Students: Ukrainian Experience// VI Materials Education Symposia “Materials, Systems, Innovation, and Sustainable Development”, Sub-theme 1: Materials Across Disciplines. Architecture. University of Cambridge April 10-11, 2014 (poster)
 7. Антонюк Н.Р., Лушникова Н.В. Компьютерный поиск оптимальных составов высокопрочных цементных бетонов на основе литых смесей// Моделирование и оптимизация композитов. Материалы к международному семинару, посвящённому 80-летию В.А. Вознесенского, Одесса, 22-23 апреля 2014 г. – Одесса: «Астро-принт». – 2014. – С.102-105.
 8. Lushnikova N. Optimization of selection process of constituent materials for high performance concrete and mortars// Budownictwo i Architektura, 14(1), (2015), 53-64.
 9. Dvorkin L., Lushnikova N. Design of beta-hemihydrate gypsum plaster with composite admixture// Scientific Israel – Tech-nological Advantages. (Journal). - 2015. - Vol.17, No.3-4. - P. 112-124.
 10. Rychkov P., Lushnikova N. Natural Materiality: Water as an Active Element of the Gardens by Denis McClair at Volhynia// TEKA KOM. ARCH. URB. STUD. KRAJOBR. – OL PAN, 2015, 2, S. 52-62
 11. Лушнікова Н.В. Архітектурні конкурси як засіб індивідуалізації самостійної роботи та підвищення мотивації до навчання студентів-архітекторів // Технології навчання : наук.-метод. зб. - Рівне : НУВГП, 2015. - Вип. 15. - С. 11-28.
 12. Лушнікова Н.В. Вебінар як альтернативна форма аудиторної навчальної діяльності у вищому навчальному закладі: досвід застосування// Технології навчання : наук.-метод. зб. - Рівне : НУВГП, 2015. - Вип. 15. - С. 29-45.
 13. Lushnikova N. Approaches to Teachng Building Materials and Technologies for Energy-Efficient Sustainable Construction// Budownictwo i Architektura 15(3) (2016) 53-62.
 14. Lushnikova N. Materiality of Architectural Form within the Context of Contemporary Geopolitical Processes// Сучасні проблеми архітектури та містобудування. 2016, №43, ч. 1. – с. 207-215.
 15. Dvorkin L, Lushnikova N., Sonebi M., Khatib J. Properties of modified gypsum binder.// Proceedings of the 2nd International Conference on Bio-Based Building Materials ICBBM 2017, 21-23 June 2017, Clermont-Ferrand, France. Ed. by Sofiane AMZIANE and Mohammed SONEBI. RILEM Publications S.A.R.L. - pp. 97-103.
 16. Dvorkin L, Lushnikova N., Sonebi M., Khatib J. Light-weight claydite and sawdust concrete based on supersulphated cement// Proceedings of the 2nd International Conference on Bio-Based Building Materials ICBBM 2017, 21-23 June 2017, Clermont-Ferrand, France. Ed. by Sofiane AMZIANE and Mohammed SONEBI. RILEM Publications S.A.R.L. - pp.279-283.

Розділи монографій

 1. Дворкін Л.Й., Лушнікова Н.В., Рунова Р.Ф., Троян В.В. Метакаолін в будівельних розчинах і бетонах: Монографія. - Київ: Вид-во КНУБіА, 2007.-214 с.
 2. Lushnikova N., Dvorkin L. Sustainability of gypsum products a construction material//Book: Sustainability of Construction Materials, (Ed. by Prof. J. Khatib). Cambridge: Woodhead Publishing, 2nd edition. 2016, pp. 643-681. ISBN 978-0-08-100995-6

Навчально-методичні розробки

2007-2012

Навчальні посібники

 1. Дворкін Л.Й., Лушнікова Н.В. Архітектурне матеріалознавство: Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни для студентів напряму «Архітектура» . - Рівне: НУВГП, 2007. - 214 с.
 2. Безусяк О.В, Лушнікова Н.В. Арматура для залізобетонних конструкцій. Навчальний посібник. - Рівне: НУВГП, 2012. – 176 с.

Методичні вказівки і робочі програми

 1. Безусяк О.В., Лушнікова Н.В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Технологічне проектування арматурного цеху» з дисципліни «Арматура для залізобетонних конструкцій» студентами за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» денної та заочної форм навчання (059-155). - Рівне: НУВГП, 2010. – 40 с.
 2. Безусяк О.В., Лушнікова Н.В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Технологічне проектування формувального цеху. Агрегатно-потоковий спосіб виробництва» з дисципліни «Технологічні лінії виробництва бетонних і залізобетонних виробів» студентами за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» денної та заочної форм навчання (059-175). - Рівне: НУВГП, 2011. - 48 с.
 3. Лушнікова Н.В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія будівель-них матеріалів і виробів з місцевої сировини» студентами за спеціальністю «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» денної та заочної форм навчання (059-176). - Рівне: НУВГП, 2011. – 32 с.
 4. Безусяк О.В., Лушнікова Н.В. Конспект лекцій з дисципліни „Арматура для залізобетонних конструкцій” для студентів за напрямом підготовки 6.060101 „Будівництво” професійного спрямування «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» денної та заочної форм навчання (059-185). - Рівне: НУВГП, 2012. –76 с.
 5. Лушнікова Н.В. Методичні вказівки до виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань з дисципліни „Архітектурне матеріалознавство” студентами за напрямом підготовки 6.060102 „Архітектура” (059-186). - Рівне: НУВГП, 2012. –20 с.

2013-2017

Методичні вказівки і робочі програми

 1. Коваль С.В., Безусяк О.В., Лушнікова Н.В., Гедулян С.І. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Арматура для залізобетонних конструкцій» для студентів напряму 6.060101 «Будівництво» денної та заочної форм навчання. - Одеса: Вид-во ОДА-БА, 2014. – 39 с.
 2. Лушнікова Н.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Архітектурне матеріалознавство” студента-ми за напрямом підготовки 6.060102 „Архітектура”. Лабораторні роботи №1-8 (03-08-03) - Рівне: НУВГП, 2013. –48 с.
 3. Лушнікова Н.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Архітектурне матеріалознавство” студента-ми за напрямом підготовки 6.060102 „Архітектура”. Лабораторні роботи №9-16 (03-08-04) - Рівне: НУВГП, 2013. –48 с.
 4. Ричков П.А., Лушнікова Н.В. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Новітні опоряджувальні матеріали, вироби та конструкції» для студентів спеціальності 7.06010203, 8.06010203 «Дизайн архітектурного середовища» (03-07-05)- Рівне: НУВГП, 2014. –35 с.
 5. Ричков П.А., Лушнікова Н.В. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Новітні матеріали і конструкції, реновація будівель і споруд» для студентів спеціальності 7.06010201, 8.06010201 «Архітектура будівель і споруд» (03-07-06) - Рівне: НУВГП, 2014. –31 с.
 6. Ричков П.А., Лушнікова Н.В. Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Критика сучасних архітектурно-дизайнерських теорій» для студентів спеціальності 8.06010203 «Дизайн архітектурного середовища» (03-07-07)- Рівне: НУВГП, 2014. - 35 с.
 7. Ричков П.А., Лушнікова Н.В. Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Критика сучасних архітектурних теорій» студентами спеціальності 8.06010201 «Архітектура будівель і споруд» (03-07-08)- Рівне: НУВГП, 2014. - 34 с.

Участь у міжнародних грантових програмах

 • Липень-серпень 2007 р. – стипендіат Програми гостинності коледжів Кембриджу,Коледж Черчилля, кафедра Матеріалознавства та металургії, Група неорганічних мікроструктур, (Inorganic Microstructures group), керівник – доктор Kevin M.Knowles;
 • Березень – травень 2009 р. – стипендіат (запрошений лектор) програми Erasmus Mundus з підготовки Європейських магістрів з діагностики і ремонту будівель (EMDiReB), м. Реджіо Калабрія, Італія, Середземноморський університет Реджіо Калабрії, факультет архітектури, кафедра Мистецтва, науки та техніки будівництва;
 • Жовтень 2014 р. - січень 2015 р., жовтень 2015 - січень 2016 р. - запрошений лектор програми Erasmus, Люблінська Політехніка, Польща, кафедра будівництва.
 • Березень - грудень 2015 р - Норвезький проект «Будуємо екологічну Європу» програми Еразмус Державного університету «Люблінська Політехніка» (керівник – зав. кафедри будівництва проф. Станіслав Фіц) розроблено навчальні програми (англ. і пол. мовами), конспекти лекцій та презентації (англійською мовою) з дисциплін «Матеріали в енергозберігаючому будівництві» і «Технології в екологічному будівництві» для магістерської програми.
 • Квітень 2016 – липень 2017 р. – участь у проекті «Дерев’яні церкви Рівненської області: минуле, сучасність, майбутнє», в рамках програми «CHOICE: культурна спадщина і сучасність», Асоціація агенцій місцевої демократії ALDA (Франція), (виконавець - ГО «Інститут українського модернізму», партнер – НУВГП).
 • Травень –грудень 2016 р. координатор грантового проекту програми Британської Ради в Україні «Інтернаціоналізація вищої освіти», в рамках якої організовано візит представників британських ВНЗ до НУВГП.
 • Червень - жовтень 2017 р. – участь у проекті Міжнародного Вишеградського фонду Visegrad.Creativ (НУВГП).
 • Жовтень 2018 р. – участь у проекті Міжнародного Вишеградського фонду “Волинські дні дизайну” (ГО «Інститут креативного міста», партнер проекту - НУВГП).
 • Серпень–листопад 2018 р. - грант на навчання у Школі універсального дизайну (Програма розвитку ООН в Україні, Києво-Могилянська бізнес-школа), 1 місце в конкурсі навчальних програм Школи універсального дизайну.

Організаційна робота

 • заступниця завідувача кафедри архітектури та середовищного дизайну з навчальної роботи,
 • профорг кафедри
 • відповідальна за міжнародні зв'язки і грантову роботу кафедри
 • член науково-методичної комісії за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування

Відзнаки

 • Грамота переможця конкурсу «Людина року» в номінації «Студент року» (2000 р.)
 • Почесна грамота ректорату і профкому НУВГП (2006 р.)
 • Грамота управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації (2008 р.)
 • Почесна грамота Рівненської міської ради та виконавчого комітету (2015 р.)
 • Переможець конкурсу "Людина року 2016"
 • Подяка Міністерства освіти і науки України (2017 р.)

E-mail

E-mail: n.v.lushnikova@nuwm.edu.ua

Захоплення

Пілатес, йога, фотографування, театральне мистецтво