Кузнецова Тетяна Олегівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Кузнецова Тетяна Олегівна

Кузнецова Тетяна Олегівна після закінчення з відзнакою у 1980 році Українського інституту інженерів водного господарства працювала інженером науково-дослідного сектору, асистентом та старшим викладачем кафедри водогосподарського будівництва, у 1994 р. захистила кандидатську дисертацію та отримала наукову ступінь - кандидат технічних наук . З 1998 р. переведена на новостворену кафедру менеджменту де і працює до цього часу. У 2001р. присвоєно звання доцента кафедри менеджменту. У 2003 р. отримала другу освіту в Інституті післядипломної освіти за спеціальністю «Менеджмент організацій», кваліфікація - менеджер-економіст. Досвідчений науково-педагогічний працівник, на високому науково-практичному рівні проводить лекційні та практичні заняття на спеціальностях «Економіка підприємства», «Облік і аудит» та «Фінанси і кредит», а також «Менеджмент організації», працює у складі Державних екзаменаційних комісій з прийому кваліфікаційних екзаменів для рівнів підготовки бакалавр, спеціаліст та магістр, керує курсовим та дипломним проектуванням для фахової підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр та підготовкою фахівців в Інституті післядипломної освіти.

Висококваліфікований спеціаліст, досвідчений науково-педагогічний працівник є автором 158 наукових та науково-методичних праць, серед них 3 авторських свідоцтва та 1 патент на науковий винахід, рекомендації для Держкомводгоспу. Неодноразово приймала участь у закордонних міжнародних конференціях, за результатами роботи опубліковано 6 наукових статей в зарубіжних виданнях Болгарії (Софія, Варна), Сербії (Белград), Естонії (Таллін). Підготувала та видала навчальний посібник з грифом МОН "Менеджмент: теорія та практика", 5 навчальних посібників з грифом НУВГП: "Секрети успішного менеджера: професійний довідник", "Вступ до спеціальності", посібники "Менеджмент" та "Практикум з менеджменту " (для студентів економічних спеціальностей), "Менеджмент організації: інтерактивні форми навчання" (для магістрів та спеціалістів напряму "Менеджмент"), отримала сертифікат та розробила дистанційні курси «Вступ до спеціальності», «Менеджмент».

Кузнецова Т.О. у співавторстві розробила 5 Варіативних частин Освітньо-кваліфікаційної характеристики та 5 варіативних частин Освітньо-професійної програми для рівнів підготовки бакалавр, спеціаліст та магістр спеціальностей "Менеджмент організацій ", "Менеджмент інноваційної діяльності " та "Менеджмент природоохоронної діяльності", підготувала інформаційний пакет напряму "Менеджмент", приймала активну участь у розробці та затверджені нових навчальних планів напряму "Менеджмент", а також приймала активну участь у проведені ліцензування та акредитації спеціальності «Менеджмент організацій» для освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки «бакалавр», «спеціаліст», «магістр», та магістерської спеціальності «Менеджмент інноваційної діяльності», «Менеджмент природоохоронної діяльності» .

Проводить значну організаційну роботу, щорічно працює у складі оргкомітету з проведення Всеукраїнської олімпіади з менеджменту та Міжнародної конференції з менеджменту. Виконує різні доручення та обов’язки, зокрема – заступник завідувача кафедри, член Ради факультету менеджменту, заступник голови науково-методичної комісії напряму «Менеджмент», член Ради Української асоціації розвитку менеджменту та бізнес-освіти, член редакційної ради Міжнародного журналу «Устойчивое развитие» (Болгарія), один із засновників Міжнародної Асоціації Сталого розвитку. Плідна навчально-методична, наукова та громадська діяльність відзначена відповідними нагородами міського, обласного та республіканського рівнів. За вагомий особистий внесок у підготовці висококваліфікованих спеціалістів та плідну працю Кузнецова Т.О. нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України (2012р.), почесною грамотою Рівненської обласної ради (2008р), Почесною грамотою голови Держводгоспу України(2007р), подякою Рівненської міської ради та виконавчого комітету (2007р) та неодноразово нагороджувалася подяками і преміями ректора університету. У листопаді 2015 року отримала відзнаку "Відмінник освіти".