Косяк Діана Святославівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Доцент кафедри геології та гідрології, кандидат географічних наук

Біографія'

Косяк Діана Святославівна

Народилася 3 серпня 1975 року в місті Рівне.

Освіта

В 1998 р. закінчила Українську державну академію водного господарства за спеціальністю “Екологія” і отримала кваліфікацію інженера–еколога. В 2004 р. закінчила Міжгалузевий інститут управління в місті Києві за спеціальністю “Облік і аудит” і отримала кваліфікацію - економіст. З 2000 р. по 2006 р. навчання в аспірантурі Національного університету водного господарства та природокористування.

Наукові ступені та вчені звання

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію в Київському університеті імені Шевченка на тему: “Оптимізація водоохоронних зон річок Українського Полісся” та здобула науковий ступінь кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.07 - "Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія".
У червні 2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри водогосподарської екології, гідрології та гідравліки.

Професійний шлях

З 1998 р. по 2010 р. працювала в Західному філіалі Міжгалузевого інституту післядипломної освіти на посадах: методиста, старшого викладача, доцента. З 2006 р. – асистент, кафедри водогосподарської екології, гідрології та природокористування Національного університету водного господарства та природокористування. З березня 2011 р. – старший викладач цієї ж кафедри. З 2012 року член Українського географічного товариства. З вересня 2012 р. – доцент кафедри водогосподарської екології, гідрології та природокористування. З 2013 р. – доцент кафедри водогосподарської екології, гідрології та гідравліки Навчально-наукового інституту водного господарства та природооблаштування.. З вересня 2017 р. - доцент кафедри геології та гідрології Навчально-наукового інституту водного господарства та природооблаштування.

Науково-педагогічний стаж: 19 років.

Навчальне навантаження

Читає курси лекційних та практичних занять із навчальних дисциплін «Гідрологія», «Статистична обробка інформації в науках про Землю», «Інженерна гідрологія», «Інженерна геологія та гідрогеологія»,«Інженерна геологія», «Історія та методологія наук про Землю (вступ до спеціальності)». Керує навчальними практиками.

Напрямок наукової діяльності

 • оптимізація водоохоронних зон річок України;
 • комплексна екологічна оцінка водних ресурсів і навколоводних екосистем;
 • гідрометеорологічні дослідження територіальної структури річкового стоку.

Обов’язки на кафедрі

 • відповідальна за наукову роботу на кафедрі;
 • керівник кафедральної науково-дослідної роботи;
 • член методичних комісій за спеціальностями 103 «Науки про Землю", 106 «Географія».

Наукова робота

Є автором 55 наукових робіт у тому числі 23 наукових статей, з них 1 - зарубіжна (Польща), 15 тез доповідей та матеріалів конференцій, конгресів, форумів, методики «Упорядкування водоохоронних зон річок України» (у співавторстві), 4 навчально-методичних розробок, монографії [колективної] «Меліорація та облаштування Українського Полісся» (розділи «Гідрологічний режим річок Українського Полісся», «Водний режим річок Українського Полісся», «Природно-заповідний фонд Полісся»), монографії [колективної] «Природообустройство Полесья» (разделы «Водный режим рек Украинского Полесья», «Гидрологический режим рек Украинского Полесья»), монографії [колективної] «Мелиорация и обустройства Украинского Полесья» (раздел «Природно-заповедный фонд Полесья»), 1 кафедральної науково-дослідної роботи на тему «Гідрометеорологічні дослідження басейнів річок Західного Полісся та Українських Карпат» (у співавторстві), 1 навчального посібника «Гідрометрія: практикум» (у співавторстві), керівник 3 наукових робіт зі студентами.

               ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ЗА ОСТАННІ 5 РОКІВ

1. Косяк Д. С. Визначення еколого-економічних показників паспортизації водогосподарських об’єктів / Д. С. Косяк // Вісник № 2 (32) Дніпропетровського державного аграрного університету. Секція «Сільськогосподарська екологія», 2013. - С. 19 – 22.
2. Косяк Д. С. Обгрунтування розробки паспорту водних об’єктів в Україні / Д. С. Косяк // Географія та туризм: науковий збірник. Серія «Природнича географія: теорія та практика». – К. : ТОВ «Альтерпрес», 2013. – Випуск 26. – С. 260 – 267.
3. Косяк Д. С. Екологічна оцінка якості води річки Стави Рівненської області / Д. С. Косяк, В. С. Холоденко // Научный журнал «Геополитика и экогеодинамика регионов», Т. 10, вып. 1, Симферополь. – 2014. - С. 923 - 926.
4. Упорядкування водоохоронних зон та прибережних захисних смуг річок Рівненської області: тези доп., матеріали VI Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю «Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології», Дніпропетровськ. - 2014. – С. 161 – 164.
5. Косяк Д. С. Залужение как одно из мероприятий улучшения экологического состояния водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек Украины / Д. С. Косяк // Международная научно-практическая конференция «Общество, наука и инновации». Сборник статей. Часть 3. Уфа, РИИ БашГУ. 2013. – С. 60 – 62.
6. Косяк Д. С. Оцінка значущості територій та об’єктів природно-заповідного фонду Українського Полісся / Д. С. Косяк, М. С. Яковишина // Міжнародна науково-практична конференція «Природа Полісся: дослідження та охорона». Збірник статей. Сарни. 2014. – С. 105 – 110.
7. Часова структура річних сум атмосферних опадів в межах Прип’ятсько-Волинської моренно-зандрової і терасної рівнини та Волинської денудаційної височини. Міжнародний симпозіум: «Рельєф і клімат». Збірник матеріалів. Чернівці: Технодрук. 2014. – С. 61 – 62.
8. Косяк Д. С., Галік О. І., Будз О. П., Куцевич М. В. Часова структура річних сум атмосферних опадів в межах Прип’ятсько-Волинської моренно-зандрової рівнини та Волинської денудаційної височини / Д. С. Косяк, О. І. Галік, О. П. Будз, М. В. Куцевич // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 724-725. Серія «Географія», 2014. - С. 11 – 18.
9. Косяк Д. С. Оптимізація земель водного фонду / Д. С. Косяк // Вісник № 3 (67) Національного університету водного господарства та природокористування. Серія «Технічні науки», 2014. - С. 133 – 141.
10. Косяк Д. С. Поверхневі води Українського Полісся / Д. С. Косяк, В. С. Холоденко // Міжнародний конгрес: «ЕТЕВК-2015». Збірка доповідей. Іллічівськ: ТОВ «ПРАЙМ - ПРІНТ». 2015. – С. 351 – 360.
11. Косяк Д. С. Часова структура річних сум, теплого та холодного періодів атмосферних опадів в межах Прип’ятського-Волинської моренно-зандрової рівнини та Волинської денудаційної височини / Д. С. Косяк, В. С. Холоденко // Географія та туризм: науковий збірник. – К. : Альфа - ПІК, 2015. – Випуск 32. – С. 209 – 220.
12. Косяк Д. С., Галік О. І., Будз О. П., Холоденко В. С. Гідрологічний режим річок Українського Полісся / Меліорація та облаштування Українського Полісся: [колективна монографія] / за ред. Я. М. Гадзала, В. А. Сташука, А. М. Рокочинського. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. - .Т.1. - С. 149-174.
13. Косяк Д. С., Галік О. І., Будз О. П., Холоденко В. С. Водний режим річок Українського Полісся / Меліорація та облаштування Українського Полісся: [колективна монографія] / за ред. Я. М. Гадзала, В. А. Сташука, А. М. Рокочинського. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. - Т.1. - С. 176-214.
14. Косяк Д. С., Холоденко В. С. Природно-заповідний фонд Полісся / Меліорація та облаштування Українського Полісся: [колективна монографія] / за ред. Я. М. Гадзала, В. А. Сташука, А. М. Рокочинського. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. - Т.2. - С. 650-674.
15. Косяк Д. С., Галик О. И., Будз Е. П., Холоденко В. С. Водный режим рек Украинского Полесья / Природообустройство Полесья: [коллективная монография] / под общ. науч. ред. Ю. А. Мажайского, А. Н. Рокочинского, А. А. Волчека, О. П. Мешика, Е. Езнаха. – Рязань : Мещер. ф-л ВНИИГиМ им. А. Н. Костякова, 2017. – Кн. 2 : Украинское Полесье. – Т. 1. – С. 184-221.
16. Косяк Д. С., Галик О. И., Будз Е. П., Холоденко В. С. Гидрологический режим рек Украинского Полесья / Природообустройство Полесья: [коллективная монография] / под общ. науч. ред. Ю. А. Мажайского, А. Н. Рокочинского, А. А. Волчека, О. П. Мешика, Е. Езнаха. – Рязань : Мещер. ф-л ВНИИГиМ им. А. Н. Костякова, 2017. – Кн. 2 : Украинское Полесье. – Т. 1. – С. 157-182.
17. Косяк Д. С., Холоденко В. С. Природно-заповедный фонд Полесья / Мелиорация и обустройства Украинского Полесья: [коллективная монография] / под ред. Я. М. Гадзало, В. А. Сташука, А. М. Рокочинського. - Херсон: ОЛДИ-ПЛЮС, 2017.
18. Косяк Д. С. Оптимізація розмірів водоохоронних зон річок Українського Полісся / Д. С. Косяк, В. С. Холоденко // Вісник національного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць. Вип. 3 (71). Рівне, 2015. – С. 130 – 136.
19. Косяк Д. С. Еколого-економічна оцінка ефективності заходів щодо упорядкування водоохоронних зон на прикладі річок Житомирського МУВГ Українського Полісся / Д. С. Косяк // Географія та туризм: науковий збірник. – К. : Альфа - ПІК, 2016. – Випуск 38. – С. 208 – 218.
20. Косяк Д. С. Визначення витрат на створення особливо захисних лісових ділянок уздовж берегів річок Українського Полісся / Д. С. Косяк, В. С. Холоденко // East European Scientific Journal, publication 8, part 5, Warsaw (Poland), 2016. - p. 114-118.
21. Косяк Д. С. Гідрометеорологічні дослідження басейнів річок Західного Полісся та Українських Карпат / Д. С. Косяк, О. І. Галік, О. П. Будз, В. С. Холоденко // № держреєстрації НДР 0114U001138. НУВГ. Рівне, 2016. – 94 с.
22. Косяк Д. С. Застосування гідролого-генетичних методів для характеристики змін атмосферних опадів в контексті оцінки ресурсів річкового стоку / Д. С. Косяк, О. І. Галік, О. П. Будз, В. С. Холоденко // Перший Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд з міжнародною участю. Збірник матеріалів. Одеса : ТЕС. 2017. – С. 114 – 115.
23. Косяк Д. С. Про значення гідрометеорологічної діяльності в роботі басейнових управлінь водних ресурсів (БУВР) / Д. С. Косяк, О. І. Галік, О. П. Будз, В. С. Холоденко // Перший Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд з міжнародною участю. Збірник матеріалів. Одеса : ТЕС. 2017. – С. 110 – 111.
24. Косяк Д. С. Про необхідність узгодження програми підготовки гідрологів в контексті басейнового принципу використання водних ресурсів / Д. С. Косяк, О. І. Галік, О. П. Будз, В. С. Холоденко // Перший Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд з міжнародною участю. Збірник матеріалів. Одеса : ТЕС. 2017. – С. 38 – 39.
25. Гідрометрія: практикум. Навчальний посібник / Косяк Д. С., Холоденко В. С., Галік О. І., Будз О. П. - Рівне : НУВГП, 2018. - 254 с.

Нагороди та відзнаки

Нагороджена Почесною грамотою Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Рівненській області за багаторічну сумлінну працю при підготовці висококваліфікованих фахівців для водного господарства, меліорації та природоохоронних органів (2007 р.). Нагороджена почесною грамотою Національного університету водного господарства та природокористування за особисті трудові досягнення у професійній, службовій діяльності та з нагоди 100-річчя від часу заснування НУВГП (2015 р.).

E-mail

 dkosyak@ukr.net
 d.s.kosiak@nuwm.edu.ua