Відмінності між версіями «Косяк Діана Святославівна»

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
(Основні наукові та навчально-методичні праці за останні 5 років (2015-2019 рр.))
(Наукова робота)
Рядок 49: Рядок 49:
 
==Наукова робота==
 
==Наукова робота==
 
   
 
   
Є автором понад 60 наукових робіт у тому числі 27 наукових статей, з них 1 - зарубіжна (Польща), 16 тез доповідей та матеріалів конференцій, конгресів, форумів; методики «Упорядкування водоохоронних зон річок України» (у співавторстві); 6 навчально-методичних розробок; 5 наукових звітів науково-дослідних робіт; монографії [колективної] «Меліорація та облаштування Українського Полісся» (розділи «Гідрологічний режим річок Українського Полісся», «Водний режим річок Українського Полісся», «Природно-заповідний фонд Полісся»); монографії [колективної] «Природообустройство Полесья» (разделы «Водный режим рек Украинского Полесья», «Гидрологический режим рек Украинского Полесья»); монографії [колективної] «Мелиорация и обустройства Украинского Полесья» (раздел «Природно-заповедный фонд Полесья»); 1 навчального посібника «Гідрометрія: практикум» (у співавторстві); керівник 3 наукових робіт зі студентами.
+
Є автором понад 60 наукових робіт у тому числі 26 наукових статей, з них 1 - зарубіжна (Польща), 15 тез доповідей та матеріалів конференцій, конгресів, форумів; методики «Упорядкування водоохоронних зон річок України» (у співавторстві); 6 навчально-методичних розробок; 5 наукових звітів науково-дослідних робіт; монографії [колективної] «Меліорація та облаштування Українського Полісся» (розділи «Гідрологічний режим річок Українського Полісся», «Водний режим річок Українського Полісся», «Природно-заповідний фонд Полісся»); монографії [колективної] «Природообустройство Полесья» (разделы «Водный режим рек Украинского Полесья», «Гидрологический режим рек Украинского Полесья»); монографії [колективної] «Мелиорация и обустройства Украинского Полесья» (раздел «Природно-заповедный фонд Полесья»); 1 навчального посібника «Гідрометрія: практикум» (у співавторстві); керівник 3 наукових робіт зі студентами.
  
 
=='''Основні наукові та навчально-методичні праці за останні 5 років (2015-2019 рр.)'''==  
 
=='''Основні наукові та навчально-методичні праці за останні 5 років (2015-2019 рр.)'''==  

Версія за 12:26, 16 січня 2020

Доцент кафедри геології та гідрології, кандидат географічних наук

Біографія

Косяк Діана Святославівна

Народилася 3 серпня 1975 року в місті Рівне. У 1993 році закінчила середню загальноосвітню школу № 22 у місті Рівне та вступила до Української державної академії водного господарства за спеціальністю "Екологія". Заміжня. Має сина та доньку.

Освіта

В 1998 р. закінчила Українську державну академію водного господарства за спеціальністю “Екологія” і отримала кваліфікацію інженера–еколога. В 2004 р. закінчила Міжгалузевий інститут управління в місті Києві за спеціальністю “Облік і аудит” і отримала кваліфікацію - економіст. З 2000 р. по 2006 р. навчання в аспірантурі Національного університету водного господарства та природокористування.

Наукові ступені та вчені звання

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію в Київському університеті імені Шевченка на тему: “Оптимізація водоохоронних зон річок Українського Полісся” та здобула науковий ступінь кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.07 - "Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія".
У червні 2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри водогосподарської екології, гідрології та гідравліки.

Професійний шлях

З 1998 р. по 2010 р. працювала в Західному філіалі Міжгалузевого інституту післядипломної освіти на посадах: методиста, старшого викладача, доцента. З 2006 р. – асистент, кафедри водогосподарської екології, гідрології та природокористування Національного університету водного господарства та природокористування. З березня 2011 р. – старший викладач цієї ж кафедри. З 2012 року член Українського географічного товариства. З вересня 2012 р. – доцент кафедри водогосподарської екології, гідрології та природокористування. З 2013 р. – доцент кафедри водогосподарської екології, гідрології та гідравліки Навчально-наукового інституту водного господарства та природооблаштування.. З вересня 2017 р. - доцент кафедри геології та гідрології Навчально-наукового інституту водного господарства та природооблаштування.

Науково-педагогічний стаж: 20 років.

Навчальне навантаження

Читає курси лекційних та практичних занять із навчальних дисциплін «Гідрологія», «Інженерна гідрологія», «Статистична обробка інформації в науках про Землю», «Географічні інформаційні системи і технології»,«Раціональне використання природних ресурсів», «Історія та методологія наук про Землю (вступ до спеціальності)». Керує навчальними практиками.

Напрямок наукової діяльності

  • оптимізація водоохоронних зон річок України;
  • комплексна екологічна оцінка водних ресурсів і навколоводних екосистем;
  • гідрометеорологічні дослідження територіальної структури річкового стоку.

Обов’язки на кафедрі

  • відповідальна за наукову роботу на кафедрі;
  • керівник кафедральної науково-дослідної роботи;
  • відповідальна за розподіл навчального навантаження;
  • відповідальна за розробку ліцензійної справи для відкриття магістратури за спеціальністю «Науки про Землю»;
  • член методичних комісій за спеціальностями 103 «Науки про Землю", 106 «Географія».

Наукова робота

Є автором понад 60 наукових робіт у тому числі 26 наукових статей, з них 1 - зарубіжна (Польща), 15 тез доповідей та матеріалів конференцій, конгресів, форумів; методики «Упорядкування водоохоронних зон річок України» (у співавторстві); 6 навчально-методичних розробок; 5 наукових звітів науково-дослідних робіт; монографії [колективної] «Меліорація та облаштування Українського Полісся» (розділи «Гідрологічний режим річок Українського Полісся», «Водний режим річок Українського Полісся», «Природно-заповідний фонд Полісся»); монографії [колективної] «Природообустройство Полесья» (разделы «Водный режим рек Украинского Полесья», «Гидрологический режим рек Украинского Полесья»); монографії [колективної] «Мелиорация и обустройства Украинского Полесья» (раздел «Природно-заповедный фонд Полесья»); 1 навчального посібника «Гідрометрія: практикум» (у співавторстві); керівник 3 наукових робіт зі студентами.

Основні наукові та навчально-методичні праці за останні 5 років (2015-2019 рр.)

1. Косяк Д. С. Поверхневі води Українського Полісся / Д. С. Косяк, В. С. Холоденко // Міжнародний конгрес: «ЕТЕВК-2015». Збірка доповідей. Іллічівськ: ТОВ «ПРАЙМ - ПРІНТ». 2015. – С. 351 – 360.
2. Косяк Д. С. Часова структура річних сум, теплого та холодного періодів атмосферних опадів в межах Прип’ятського-Волинської моренно-зандрової рівнини та Волинської денудаційної височини / Д. С. Косяк, В. С. Холоденко // Географія та туризм: науковий збірник. – К. : Альфа - ПІК, 2015. – Випуск 32. – С. 209 – 220.
3. Косяк Д. С., Галік О. І., Будз О. П., Холоденко В. С. Гідрологічний режим річок Українського Полісся / Меліорація та облаштування Українського Полісся: [колективна монографія] / за ред. Я. М. Гадзала, В. А. Сташука, А. М. Рокочинського. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. - .Т.1. - С. 149-174.
4. Косяк Д. С., Галік О. І., Будз О. П., Холоденко В. С. Водний режим річок Українського Полісся / Меліорація та облаштування Українського Полісся: [колективна монографія] / за ред. Я. М. Гадзала, В. А. Сташука, А. М. Рокочинського. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. - Т.1. - С. 176-214.
5. Косяк Д. С., Холоденко В. С. Природно-заповідний фонд Полісся / Меліорація та облаштування Українського Полісся: [колективна монографія] / за ред. Я. М. Гадзала, В. А. Сташука, А. М. Рокочинського. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. - Т.2. - С. 650-674.
6. Косяк Д. С., Галик О. И., Будз Е. П., Холоденко В. С. Водный режим рек Украинского Полесья / Природообустройство Полесья: [коллективная монография] / под общ. науч. ред. Ю. А. Мажайского, А. Н. Рокочинского, А. А. Волчека, О. П. Мешика, Е. Езнаха. – Рязань : Мещер. ф-л ВНИИГиМ им. А. Н. Костякова, 2017. – Кн. 2 : Украинское Полесье. – Т. 1. – С. 184-221.
7. Косяк Д. С., Галик О. И., Будз Е. П., Холоденко В. С. Гидрологический режим рек Украинского Полесья / Природообустройство Полесья: [коллективная монография] / под общ. науч. ред. Ю. А. Мажайского, А. Н. Рокочинского, А. А. Волчека, О. П. Мешика, Е. Езнаха. – Рязань : Мещер. ф-л ВНИИГиМ им. А. Н. Костякова, 2017. – Кн. 2 : Украинское Полесье. – Т. 1. – С. 157-182.
8. Косяк Д. С., Холоденко В. С. Природно-заповедный фонд Полесья / Природообустройство Полесья : монография : в 4 кн. / под общ. науч. ред. Ю. А. Мажайского, А. Н. Рокочинского, А. А. Волчека, О. П. Мешика, Е. Езнаха. – Рязань : Мещер. ф-л ВНИИГиМ им. А. Н. Костякова, 2018. – Кн. 2 : Украинское Полесье. – Т. 2. – С. 604-630.
9. Косяк Д. С. Оптимізація розмірів водоохоронних зон річок Українського Полісся / Д. С. Косяк, В. С. Холоденко // Вісник національного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць. Вип. 3 (71). Рівне, 2015. – С. 130 – 136.
10. Косяк Д. С. Еколого-економічна оцінка ефективності заходів щодо упорядкування водоохоронних зон на прикладі річок Житомирського МУВГ Українського Полісся / Д. С. Косяк // Географія та туризм: науковий збірник. – К. : Альфа - ПІК, 2016. – Випуск 38. – С. 208 – 218.
11. Косяк Д. С. Визначення витрат на створення особливо захисних лісових ділянок уздовж берегів річок Українського Полісся / Д. С. Косяк, В. С. Холоденко // East European Scientific Journal, publication 8, part 5, Warsaw (Poland), 2016. - p. 114-118.
12. Косяк Д. С. Гідрометеорологічні дослідження басейнів річок Західного Полісся та Українських Карпат / Д. С. Косяк, О. І. Галік, О. П. Будз, В. С. Холоденко // № держреєстрації НДР 0114U001138. НУВГ. Рівне, 2016. – 94 с.
13. Косяк Д. С. Розробка комплексних природоохоронних заходів для басейну річки Устя / Д. С. Косяк // Вісник національного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць. Технічні науки. Вип. 2 (82). Рівне, 2018. – С. 109 – 118.
14. Косяк Д. С. Застосування гідролого-генетичних методів для характеристики змін атмосферних опадів в контексті оцінки ресурсів річкового стоку / Д. С. Косяк, О. І. Галік, О. П. Будз, В. С. Холоденко // Перший Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд з міжнародною участю. Збірник матеріалів. Одеса : ТЕС. 2017. – С. 114 – 115.
15. Косяк Д. С. Про значення гідрометеорологічної діяльності в роботі басейнових управлінь водних ресурсів (БУВР) / Д. С. Косяк, О. І. Галік, О. П. Будз, В. С. Холоденко // Перший Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд з міжнародною участю. Збірник матеріалів. Одеса : ТЕС. 2017. – С. 110 – 111.
16. Косяк Д. С. Про необхідність узгодження програми підготовки гідрологів в контексті басейнового принципу використання водних ресурсів / Д. С. Косяк, О. І. Галік, О. П. Будз, В. С. Холоденко // Перший Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд з міжнародною участю. Збірник матеріалів. Одеса : ТЕС. 2017. – С. 38 – 39.
17. Косяк Д. С. Гідрометеорологічні дослідження територіальної структури річкового стоку Західної частини Поліської гідрологічної області та Верхньоприп’ятсько-Бузької гідрологічної підобласті (проміжний) / Д. С. Косяк // № держреєстрації НДР 0117U001038. НУВГП. Рівне, 2018. – 52 с.
18. Гідрометрія: практикум. Навчальний посібник / Косяк Д. С., Холоденко В. С., Галік О. І., Будз О. П. - Рівне : НУВГП, 2018. - 254 с.
19. Косяк Д. С., Будз О. П. Методичні вказівки (01-05-24) до проведення навчальної гідрологічної практики для студентів спеціальностей 192 Будівництво та цивільна інженерія (Гідромеліорація), 192 Будівництво та цивільна інженерія (Гідротехнічне будівництво), 103 Науки про Землю (Геологія), 103 Науки про Землю (Гідрологія) денної форми навчання / Д. С. Косяк, О. П. Будз. – Рівне : НУВГП, 2018. – 52 с.
20. Косяк Д. С., Кушнірук Ю. С., Яковишина М. С. Методичні вказівки (01-05-25) до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Заповідна справа» студентам спеціальності 101 «Екологія» денної форми навчання / Косяк Д. С., Кушнірук Ю.С., Яковишина М.С. – Рівне: НУВГП, 2018. – 53 с.
21. Косяк Д. С. Методичні вказівки (01-05-67) до виконання самостійної роботи з дисципліни «Статистична обробка інформації в науках про Землю» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітніми програмами «Геологія», «Гідрологія» спеціальності 103 «Науки про Землю» та освітніми програмами «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами», «Географія рекреації та туризму» спеціальності 106 «Географія» денної форми навчання / Косяк Д. С. – Рівне: НУВГП, 2019. – 57 с.
22. Косяк Д. С. Методичні вказівки (01-05-68) до виконання практичних робіт з дисципліни «Статистична обробка інформації в науках про Землю» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітніми програмами «Геологія», «Гідрологія» спеціальності 103 «Науки про Землю» та освітніми програмами «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами», «Географія рекреації та туризму» спеціальності 106 «Географія» денної форми навчання / Косяк Д. С. – Рівне: НУВГП, 2019. – 29 с.
23. Косяк Д. С. Современные методы оценки изменений водного стока рек / В. С. Холоденко // Материалы V Международного Водного Форума «Водные ресурсы и климат» в 2 частях, Ч.1, 5-6 октября 2017 г., Минск, Республика Беларусь. - С. 187-191.
24. Косяк Д. С. Гідрометеорологічні дослідження територіальної структури річкового стоку Західної частини Поліської гідрологічної області та Верхньоприп’ятсько-Бузької гідрологічної підобласті (заключний) / Д. С. Косяк // № держреєстрації НДР 0117U001038. НУВГП. Рівне, 2019. – 113 с.

Нагороди та відзнаки

Нагороджена Почесною грамотою Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Рівненській області за багаторічну сумлінну працю при підготовці висококваліфікованих фахівців для водного господарства, меліорації та природоохоронних органів (2007 р.). Нагороджена почесною грамотою Національного університету водного господарства та природокористування за особисті трудові досягнення у професійній, службовій діяльності та з нагоди 100-річчя від часу заснування НУВГП (2015 р.).

E-mail

  dkosyak@ukr.net
  d.s.kosiak@nuwm.edu.ua