Ковшун Наталія Едуардівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Ковшун Наталія Едуардівна – 1970 року народження. Закінчила з відзнакою у 1992 році Український інститут інженерів водного господарства. З 1992 року працює в Національному університеті водного господарства і природокористування. Пройшла шлях від асистента кафедри до професора – провідного викладача кафедри економіки підприємства. Протягом роботи в університеті здійснює викладання лекційних та практичних занять, керівництво курсовими та дипломними роботами, практикою, науковою роботою студентів та аспірантів тощо. Для всіх дисциплін розробила відповідне методичне забезпечення. Приймала участь в створенні комплексних завдань для фахового кваліфікаційного іспиту. Видала одноосібний навчальний посібник «Аналіз та планування проектів», який рекомендований Міністерством освіти та науки до використання в навчальному процесі. У 1997 році вступила на навчання до аспірантури без відриву від виробництва, у 2000 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища». Звання доцента кафедри економіки підприємства отримала у 2003 році. Займаючи посаду заступника декана факультету економіки і підприємництва (з 2002 по 2010 рік) Ковшун Н.Е виконувала великий обсяг роботи щодо організації навчального процесу для студентів заочної форми навчання. В її обов'язки входило підготовка навчальних та робочих планів навчання за спеціальностями «Економіка підприємства» та «Фінанси і кредит», інспектування методичного забезпечення спеціальностей, контроль успішності студентів тощо. Невід'ємною заслугою є успішна підготовка на факультеті студентів за інтегрованими навчальними планами на базі ОПП молодшого спеціаліста. Протягом 2011-2015 років навчалась в докторантурі. У 2019 році захистила докторську дисертацію на тему «Формування системи сталого водокористування в Україні» за спеціальністю 08.00.03. У 2018 році призначена в.о. директора ННІЕМ НУВГП. У 2019 році виграла конкурс на заміщення вакантної посади директора ННІ економіки та менеджменту.

Наукова діяльність

Наталія Едуардівна здійснює активну наукову діяльність, приймає участь у наукових конференціях та семінарах. У 2006 році пройшла навчання з екологічного аудиту. Для підвищення рівня педагогічної діяльності закінчила школу педагогічної майстерності при НУВГП, пройшла курси по впровадженню кредитно-модульної системи, дистанційного навчання, приймає участь у науково-практичних конференціях щодо організації навчального процесу. З 2004 року у НУВГП функціонує спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Ковшун Н.Е. – вчений секретар спецради з моменту її створення по 2018 рік. Не одноразово виступала експертом дисертаційних робіт, призначалась опонентом кандидатських дисертацій іншими спецрадами. Ковшун Н.Е. є автором понад 110 наукових та навчально-методичних праць, з них більше 50 опубліковано протягом останніх 7 років. Наукова діяльність Ковшун Н. Е. тісно пов'язана з напрямками наукових досліджень Держводгоспу України. Під її керівництвом у 2007-2010 роках виконано дві госпрозрахункові теми на замовлення Держводгоспу України, в період 2005-2007 років приймала участь як виконавець ряду госпдоговірних тем в рамках бюджетної програми "Програма комплексного протипаводкового захисту в басейні річки Тиса у Закарпатській області на 2006-2015 роки", затвердженої постановою КМУ від 13.02.2006 за №130. В коло наукових інтересів входять також проблеми розвитку національної економіки та його ресурсного забезпечення, організація торгівлі, управління проектами, функціонування малого та середнього бізнесу тощо.


У 2001 та 2006 роках перемагала у факультетському конкурсі «Людина року» в номінації «Науковець року». У 2007 році нагороджена Почесною грамотою ректорату, у 2010 – грамотою Держводгоспу України.Пошта - n.e.kovshun@nuwm.edu.ua