Відмінності між версіями «Клинова-Дацюк Галина Дмитрівна»

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
(виправлено методички)
(Внесено назви праць за 2019 р.)
 
(не показано одну проміжну версію цього учасника)
Рядок 14: Рядок 14:
  
 
== Основні наукові праці ==
 
== Основні наукові праці ==
 +
'''2019'''
 +
*Клинова-Дацюк Г.Д.  Проблеми козацько-гетьманської доби у працях членів Наукового товариства ім. Шевченка в Німеччині (19471950 рр.). Наукові записки Національного університету „Острозька академія”: Історичні науки. Вип. 29. Острог, 2019. С. 95-101. 
 +
*Клинова-Дацюк Г.Д. Застосування сучасних інформаційних технологій при викладанні навчальної дисципліни «Історія та культура України» у ЗВО технічного профілю. Цифрові інформаційно-комунікаційні технології в освіті: досвід і виклики. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2019. С. 42-44.
 
'''2018'''
 
'''2018'''
 
* Клинова-Дацюк Г.Д. Видавнича діяльність Української вільної академії наук у Німеччині в 1945-1952 рр. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя: ЗНУ, 2018. Вип. 50. С. 215-221.  
 
* Клинова-Дацюк Г.Д. Видавнича діяльність Української вільної академії наук у Німеччині в 1945-1952 рр. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя: ЗНУ, 2018. Вип. 50. С. 215-221.  

Поточна версія на 22:31, 30 червня 2020

Біографія' ==

Клинова-Дацюк Галина Дмитрівна

Закінчила Національний університет „Острозька академія” за спеціальністю „Історія” 2003 року. Кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук захистила 2007 року. Учене звання доцента присуджено у 2014 році. Автор понад 40 наукових наукових та науково-методичних праць. Працює в університеті з 2007 року.

Наукові зацікавлення

українська історіографія ХХ ст., історико-культурна спадщина української еміграції та діаспори, інтеграційні процеси у Європі другої половини ХХ ст.

Навчальні курси

 • Історія та культура України
 • Україна та інтеграційні процеси в сучасній Європі
 • Історико-культурна спадщина Європи

Основні наукові праці

2019

 • Клинова-Дацюк Г.Д. Проблеми козацько-гетьманської доби у працях членів Наукового товариства ім. Шевченка в Німеччині (19471950 рр.). Наукові записки Національного університету „Острозька академія”: Історичні науки. Вип. 29. Острог, 2019. С. 95-101.
 • Клинова-Дацюк Г.Д. Застосування сучасних інформаційних технологій при викладанні навчальної дисципліни «Історія та культура України» у ЗВО технічного профілю. Цифрові інформаційно-комунікаційні технології в освіті: досвід і виклики. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2019. С. 42-44.

2018

 • Клинова-Дацюк Г.Д. Видавнича діяльність Української вільної академії наук у Німеччині в 1945-1952 рр. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя: ЗНУ, 2018. Вип. 50. С. 215-221.
 • Клинова-Дацюк Г.Д. Українська вільна академія наук у Німеччині: виникнення та розвиток установи в 1945-1952 рр. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя: ЗНУ, 2018. Вип. 52. Т.2. С.55-61.
 • Клинова-Дацюк Г.Д. Українські вищі школи в Німеччині у ІІ половині 40-х рр. ХХ ст. // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії. Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції. / Редкол. Бошицький Ю.Л., Українець С.Я. Рівне, 2018, с. 80-85. Режим доступу: https://drive.google.com/a/nuwm.edu.ua/file/d/11pUKM9xXciDql-h0NoECajJ9M8WatDQ/view?usp=drive_web

2016

 • Клинова-Дацюк Г.Д. Діяльність Української вільної академії наук у Німеччині в Ді-Пі період (1945-1952 рр.) // Українська діаспора: проблеми дослідження: тези доповідей VІІІ Міжнародної наукової конференції. 27-28 вересня 2016 р. м. Острог. - Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія". - С. 168-171.
 • Клинова-Дацюк Г.Д. Україна і Європейський Союз: історія і сучасний стан відносин // Збірник тез І Міжнародної науково-практичної конференції "Інституціоналізація процесів євроінтеграції: суспільство, економіка, адміністрування". 21-22 квітня 2016 р. м. Рівне. - Рівне, 2016. - С. 220-222.
 • Клинова-Дацюк Г.Д. Грушевськознавство у творчому доробку Олександра Домбровського // Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М.С. Грушевського: тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). - Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2016. - С. 72-76.

2015

 • Клинова-Дацюк Г.Д. Історичні дослідження в Українській вільній академії наук у Німеччині Ді-Пі періоду (1945-1952 рр.) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" Серія "Історичні науки". - Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2015. - Вип. 23. - С. 97-103.
 • Клинова-Дацюк Г.Д. Конференції історичних груп в Українській вільній академії наук у Німеччині в 1946-1947 рр.// Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету - Запоріжжя: ЗНУ, 2015. - Вип. 44. - Т.2. - С. 22-227.
 • Клинова-Дацюк Г.Д. Мазепознавчі дослідження в Українській вільній академії наук у Німеччині Ді-Пі періоду (1945-1952 рр.) // Збірник тез виступів учасників Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХ столітті". - Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Демянчука, 2015. - С. 11-15.

2014

 • Клинова-Дацюк Г.Д. Постать гетьмана Мазепи на сторінках журналу “Український історик” // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / ред. кол. В.А. Смолій, О.І. Гуржій, А.Г. Мороз. – Черкаси, 2014. – Вип. 7. – С. 50-53.

2013

 • Клинова-Дацюк Г. Участь О. Домбровського у науковій дискусії щодо походження Київської Русі у 70-рр. ХХ ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Вип. ХХХV. – Запоріжжя, 2013. – С. 308-310.

2012

 • Клинова-Дацюк Г. Діяльність О. Домбровського в Науковому товаристві ім. Шевченка // Наукові записки Національного університету „Острозька академія”: Історичні науки. – Вип. 20. – Острог, 2012. – С. 126-135.
 • Клинова Г. Грушевськознавство у науковому доробку О. Домбровського // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. – Вип. 19. – Острог, 2012. – С. 272-280.

2009

 • Клинова Г. Дослідник української історії та історіографії Олександр Домбровський // Український історик. – Нью-Йорк; К.; Львів; Острог; Торонто; Париж, 2009. – Ч.1-4. – С. 123-135.
 • Клинова Г. Проблеми давньої історії України у творчості Олександра Домбровського // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 16. – Рівне: РДГУ, 2009. – С. 290-293.
 • Клинова Г. Життєвий шлях та наукова діяльність Олександра Домбровського // Олександр Домбровський. Спомини / Редактор Алла Атаманенко. Упорядник Галина Клинова. – Нью-Йорк; Львів; Острог, 2009. – С. 8-27.

2008

 • Клинова Г. Праці Олександра Домбровського про наукові установи в діаспорі // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Матеріали магістрантів. – Рівне: РДГУ, 2008. – С. 271-275.
 • Клинова Г. Проблеми давньої історії України у творчості Олександра Домбровського // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. – Вип. 11: Матеріали Третьої Міжнародної наукової конференції “Українська діаспора: проблеми дослідження”, 22-23 вересня 2008 р. – Острог, 2008. – С.123-137.
 • Клинова Г. Історик Орест Субтельний: життя і творчість // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: Зб. наук. праць. – Вип. 3(43). – Рівне, 2008. – С. 385-392.
 • Клинова Г. Співпраця Олександра Домбровського в Українському історичному товаристві // Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті: Тези доповідей Другої Міжнародної наукової конференції. 18 – 20 червня 2008 р. – Львів, 2008 – С. 56-59.
 • Клинова Г. Участь Олександра Домбровського в наукових дискусіях 70-80 рр. ХХ ст. // Наукові записки Національного університету „Острозька академія”: Історичні науки. – Вип. 10: На пошану проф. Володимира Васильовича Трофимовича. – Острог, 2008. – С. 336-351.

2007

 • Клинова Г. Діяльність Олександра Домбровського в Українському історичному товаристві // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. – Вип. 9: Матеріали Другої Міжнародної наукової конференції „Українська діаспора: проблеми дослідження”, 22-23 травня 2006 р. – Острог, 2007. – С. 223-237.

2006

 • Клинова Г. Публікації О. Домбровського на сторінках журналу „Український історик” // Наукові записки Національного університету „Острозька академія”: Історичні науки. – Вип. 7: До 40-літття Українського Історичного Товариства. – Острог; Нью-Йорк, 2006. – С. 100-119.
 • Клинова Г. Діяльність Олександра Домбровського в Українській Вільній Академії Наук // Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті: Тези доповідей Першої Міжнародної наукової конференції. 8 – 10 березня 2006 р. – Львів, 2006. – С. 187-191.
 • Клинова Г. Рецензії в науковій творчості Олександра Домбровського // ІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків “Українська історична наука на сучасному етапі розвитку”. Кам’янець-Подільський, 17-18 вересня 2003 р. Доповіді та повідомлення. Кам’янець-Подільський; К., Нью-Йорк; Острог, 2006. – Т. 2. – С. 186-193.

2005

 • Клинова Г. Історіографічні праці Олександра Домбровського // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. – Вип. 5: Матеріали Першої міжнародної наукової конференції “Українська діаспора: проблеми дослідження”. – Острог; Торонто; Нью-Йорк, 2005. – С. 311-328.
 • Клинова Г., Атаманенко А. Д-р Олександр Домбровський: (До 90-річчя від дня народження) // Український історик. – Нью-Йорк; К.; Львів; Острог; Торонто; Париж, 2004-2005. – Ч. 3-4; 1. – С. 240-252.

Навчально-методичні праці

 • 1. Гром В.М., Гуменюк С.М., Клинова-Дацюк Г.Д., Поровчук О.Г., Цибульський В.І. Історія української культури: навчальний посібник / за ред. В.М. Грома. – Рівне, НУВГП, 2012. – 288 с.
 • 2. Клинова-Дацюк Г.Д. Україна та інтеграційні процеси в сучасній Європі: навч. посібник. – Рівне: НУВГП, 2012. – 189 с.
 • 3. Клинова-Дацюк Г.Д. Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення дисципліни «Україна та інтеграційні процеси в сучасній Європі» для студентів за спеціальністю 7.04030101 «Прикладна математика» денної форми навчання. Рівне: НУВГП, 2012. 20 с.
 • 4. Клинова-Дацюк Г.Д. Методичні вказівки до семінарських занять та завдання для самостійної роботи з дисципліни «Історія української культури» для студентів усіх напрямів підготовки НУВГП заочної форми навчання. Рівне: НУВГП, 2014.26 с.
 • 5. Клинова-Дацюк Г.Д., Поровчук О.Г. Методичні вказівки до семінарських занять та завдання для самостійної роботи з дисципліни «Історія України» для студентів усіх напрямів підготовки НУВГП заочної форми навчання. Рівне: НУВГП, 2014.24 с.
 • 6. Клинова-Дацюк Г.Д., Поровчук О. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія України» для студентів усіх напрямів підготовки НУВГП денної форми навчання. Рівне: НУВГП, 2014. 50 с. (внесок 0,3).
 • 7. Клинова-Дацюк Г.Д. Методичні вказівки до семінарських занять та завдання самостійної роботи з дисципліни «Історія України та української культури» для студентів усіх напрямів підготовки НУВГП заочної форми навчання. Рівне: НУВГП, 2016. 24 с.
 • 8. Клинова-Дацюк Г.Д., Гуменюк С.М. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія та культура України» для студентів усіх напрямів підготовки НУВГП денної форми навчання. Рівне: НУВГП, 2018. 27 с.
 • 9. Клинова-Дацюк Г.Д. Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія та культура України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП (за інтегрованими планами) заочної форми навчання. Рівне: НУВГП, 2019. 35 с.
 • 10. Клинова-Дацюк Г.Д. Методичні вказівки до семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія та культура України» для здобувачів вищої освіти усіх спеціальностей НУВГП заочної форми навчання. Рівне: НУВГП, 2019. 30 с.

Контакт

E-mail: h.d.klynova-datsiuk@nuwm.edu.ua