Відмінності між версіями «Кафедра Економічної кібернетики»

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
 
Рядок 19: Рядок 19:
 
== Наші партнери ==  
 
== Наші партнери ==  
 
У процесі наукової та навчально-методичної роботи кафедра співпрацює з Львівським національним університетом ім. Івана Франка, Київським національним університетом  ім. Тараса Шевченка, Київським національним економічним університетом ім. Вадима Гетьмана, Національним університетом «Острозька академія», Національним університетом біоресурсів і природокористування України, Чернівецьким національним університетом ім. Юрія Федьковича, Запорізьким національним університетом.
 
У процесі наукової та навчально-методичної роботи кафедра співпрацює з Львівським національним університетом ім. Івана Франка, Київським національним університетом  ім. Тараса Шевченка, Київським національним економічним університетом ім. Вадима Гетьмана, Національним університетом «Острозька академія», Національним університетом біоресурсів і природокористування України, Чернівецьким національним університетом ім. Юрія Федьковича, Запорізьким національним університетом.
 
== Анкета абітурієнта 2019 ==
 
Шановний Абітурієнт!
 
Запрошуємо Вас взяти участь у нашому дослідженні та заповнити анкету:
 
 
'''[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrgLK6BLrEKsrTIKOsKZZB5C76lMOsXrNgQPabAht1Ely_cQ/viewform?usp=sf_link Анкета абітурієнта 2019]'''
 

Поточна версія на 08:38, 11 жовтня 2019

Буклет спеціальності "Економічна кібернетика" 1

Історія

Кафедру економічної кібернетики НУВГП створено в квітні 2013 року рішенням вченої ради Національного університету водного господарства та природокористування з метою підготовки висококваліфікованих фахівців, які можуть працювати у сферах, пов'язаних з аналітичними дослідженнями економічних процесів, розробленням та експлуатацією інформаційно- комп'ютерних систем управління підприємствами, з розробленням сучасних засобів підтримки прийняття управлінських рішень.

Напрямок кафедри

Кафедра економічної кібернетики є випусковою для напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика». Очолює кафедру доктор екон. наук, професор П.М. Грицюк – автор майже 200 наукових і науково-методичних робіт у галузі математичного та комп’ютерного моделювання економічних систем, прогнозування екологічних, економічних та соціальних процесів, член спеціалізованих вчених рад К 74.104.03 та К 74.104.07 із захисту дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук. Ефективний навчальний процес та належний рівень наукової діяльності забезпечують викладачі кафедри: В.І. Бредюк – канд. техн. наук, доцент, В.Б. Василів – канд. техн. наук, доцент, В.С. Волошин - канд. екон. наук, О.І. Джоші – канд. техн. наук, І.З. Ігнатюк - канд. екон. наук, О.Л. Кардаш – канд. екон. наук, Т.Ю. Бабич – старший викладач.

Науково - дослідна робота

Науково - дослідна робота. Кафедра економічної кібернетики веде планову науково-дослідну роботу з теми «Моделювання динаміки та економічної ефективності процесів зерновиробництва в Україні». У рамках цієї теми виокремлено такі напрямки: «Моделювання та прогнозування економічної динаміки, моделювання ефективності аграрного виробництва» (професор П.М. Грицюк), «Еколого-економічні засади підвищення рентабельності зерновиробництва в регіонах України» (старший викладач Т.Ю. Бабич), «Оцінка ролі кліматичних факторів у зростанні продуктивності зернової галузі України» (здобувач Л.Д. Бачишина), «Вплив демографічних процесів на функціонування економіки України» (доцент В.І. Бредюк, старший викладач О.І. Джоші), «Інформаційні технології управління підприємствами» (доцент В.Б. Василів, к.е.н. Волошин В.С.).

Наукові здобутки

Працівники кафедри опублікували 6 наукових монографій і низку навчальних посібників, серед них «Економічна інформатика», «Геоінформаційні системи і технології», «Економіко-математичне моделювання в середовищі табличного процесора MS Excel», «Інформаційні системи менеджменту персоналу». Викладачі беруть активну участь у вітчизняних та міжнародних наукових конференціях, таких як «Інституціоналізація процесів євроінтеграції: суспільство, економіка, адміністрування», «Modelling and Analysis of Safety and Risk in complex Systems». Щорічно організовується робота студентів у Всеукраїнській студентській науково-практичної конференції “Проблемні питання розвитку економіки трансформаційного періоду”.

Навчально-методична робота

Кафедра економічної кібернетики забезпечує викладання низки навчальних дисциплін для бакалаврів, спеціалістів та магістрів Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту НУВГП. Зокрема, студенти, які навчаються за галуззю знань "Економіка та підприємництво", вивчають курси «Інформатика та комп’ютерна техніка», «Економіко-математичні методи і моделі», «Інформаційні системи і технології в управлінні».

Згідно з навчальним планом підготовки фахівців з економічної кібернетики вивчають дисципліни «Економічна кібернетика», «Дослідження операцій», «Моделювання економіки», «Прогнозування соціально-економічних процесів», «Системи підтримки прийняття рішень», «Технологія проектування та адміністрування баз даних», «Алгоритмізація і програмування економічних процесів», «Мережеві Web-технології», «Фінансова математика», «Захист економічної інформації», «Логістика», «Ризикологія». Кафедра має свій комп’ютерний клас та спеціалізовану навчальну аудиторію.

Наші партнери

У процесі наукової та навчально-методичної роботи кафедра співпрацює з Львівським національним університетом ім. Івана Франка, Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, Київським національним економічним університетом ім. Вадима Гетьмана, Національним університетом «Острозька академія», Національним університетом біоресурсів і природокористування України, Чернівецьким національним університетом ім. Юрія Федьковича, Запорізьким національним університетом.