Відмінності між версіями «Засідання кафедри гідроінформатики»

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
(Засідання кафедри №6 від 10.03.2020 р. 13-30 каб.№ 407 (план): оновлення даних)
м
Рядок 175: Рядок 175:
 
# Про стан ліквідації заборгованостей студентів з навчальних дисциплін кафедри (Романюк І.В.)
 
# Про стан ліквідації заборгованостей студентів з навчальних дисциплін кафедри (Романюк І.В.)
 
# Затвердження навчально-методичних видань.
 
# Затвердження навчально-методичних видань.
 +
# Різне.
 +
==== Засідання кафедри №8 від 04.06.2020 р. 14-00 каб.онлайн № 407 (план) ====
 +
# Про обрання директора ННІ ВГП
 +
# Про затвердження оцінок студентів, що продемонстрували поточну успішність на 60 і більше балів
 +
# Про план видання та затвердження навчально-методичної літератури
 
# Різне.
 
# Різне.

Версія за 13:21, 4 червня 2020

Зміст

2017/2018

Засідання кафедри №1 від 02.09.2017 р. 10-00 каб.№ 407

Порядок денний

 1. Затвердження методичного, навчального, організаційного навантаження викладачів кафедри на 2017/2018 н.р.
 2. Різне.

Засідання кафедри №2 від 18.10.2017 р. 14-00 каб.№ 407

Порядок денний

 1. Уточнення навантаження викладачів на 2017-2018 н. р.
 2. Про проведення відкритих занять викладачами кафедри.
 3. Затвердження звіту аспіранта.
 4. Про хід дипломного проектування.
 5. Різне:
 • Затвердження робочих програм дисциплін.
 • Завдання кафедри гідроінформатики на 2017-2018н.р.

Засідання кафедри №3 від 23.11.2017 р. 13-00 каб.№ 407

Порядок денний

 1. Затвердження звітів з наукової роботи викладачів.
 2. Про проведення відкритих занять викладачами кафедри.
 3. Про хід дипломного проектування.
 4. Різне.

Засідання кафедри №4 від 05.12.2017 р. 13-30 каб.№ 407

Порядок денний

 1. Кадрове питання.
 2. Про затвердження теми стажування к.т.н., доцента С.В.Клімова.
 3. Різне.

Засідання кафедри №5 від 30.01.2018 р. 13-00 каб.№ 407

Порядок денний

 1. Про рекомендацію науково-педагогічних працівників на стажування.
 2. Про хід підготовки виконання магістерських робіт.
 3. Різне.

Засідання кафедри №6 від 13.02.2018 р. 13-00 каб.№ 407

Порядок денний

 1. Про готовність магістерських робіт.
 2. Звіт викладачів про виконання навчального навантаження за осінній семестр 2017-2018н.р.
 3. Про підсумки зимової екзаменаційної сесії та стан ліквідації заборгованостей студентами з навчальних дисциплін.
 4. Про виконання розпорядження ректора НУВГП від 30.01.2018р. №04 "Про Активізацію наукової діяльності викладачів НУВГП", №05 "Про стратегічні напрямки наукової діяльності підрозділів НУВГП".
 5. Про проведення профорієнтаційної роботи викладачами кафедри.
 6. Затвердження робочих програм і методичних вказівок з навчальних дисциплін.
 7. Різне.

Засідання кафедри №7 від 12.04.2018 р. 9-00 каб.№ 407

Порядок денний

 1. Про підготовку кафедри (теми доповідей) до науково-практичної конференції.
 2. Про проведення профорієнтаційної роботи викладачами кафелри (Пінчук О.Л.)
 3. Про підготовку до проведення поточного і підсумкового контролю знань у весняному семестрі (затвердження завдань до поточного контролю знань, завдання до бакалаврського іспиту і вступні випробування на ОКР магістрів).
 4. Про затвердження кафедральної наукової тематики.
 5. Про відповідність якісного складу науково-педагогічних працівників кафедри ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності.
 6. Різне.

Засідання кафедри №8 від 29.05.2018 р. 13-30 каб.№ 407

 1. Обговорення річного звіту виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного за 2017 рік.
 2. Обговорення відкритих занять викладачів кафедри.
 3. Про підготовку до літньої екзаменаційної сесії.
 4. Про рекомендацію призначення керівниками дипломних проектів студентами спеціалізації "Раціональне використання та охорона водних ресурсів."
 5. Різне.

Засідання кафедри №9 від 26.06.2018 р. 14-00 каб.№ 407

 1. Звіт про кафедральну науково-технічну конференцію.
 2. Звітування викладачів кафедри згідно індивідуальних планів роботи за 2017-2018 навчальний рік.
 3. Звіт по роботі кафедри за 2017-2018 навчальний рік.
 4. Розподіл ставок між викладачами кафедри гідроінформатики на 2018-2019 р.
 5. Про затвердження методичного забезпечення дисциплін.
 6. Про рекомендацію студента на диплом з відзнакою.
 7. Про затвердження звітів викладачів з підвищення кваліфікації.
 8. Різне.

2018/2019 н.р.

Засідання кафедри №1 від 19.09.2018 р. 10- 00 каб.№ 407

 1. Затвердження методичного, організаційного навантаження та наукової діяльності викладачів кафедри на 2018/2019 н.р.
 2. Про проведення відкритих занять викладачами кафедри.
 3. Про хід дипломного проектування.
 4. Про затвердження :
 • Затвердження робочих програм дисциплін.
 • Затвердження планів роботи студентських наукових гуртків.
 • Про призначення відповідальних по кафедрі за роботу з НН Центром незалежного оцінювання та координатора кафедри з якості освіти.
 • Затвердження звіту доцента Клімова С.В. із закордонного стажування.

5. Різне:

 • Про підготовку до проведення всеукраїнської наукової конференції.
 • Завдання кафедри гідроінформатики на 2018-2019н.р.
 • Про проект антикорупційної програми НУВГП на 2018-2020р.

Засідання кафедри №2 від 07.11.2018 р. 12- 20 каб.№ 407

 1. Обговорення матеріалів з якості освіти (Новачок О.М.).
 2. Про стан підготовки магістерських робіт (Керівники МР).
 3. Про стан наповнення баз тестування з модульного та підготовка до підсумкового контролю.
 4. Про участь кафедри у госпдоговірній та держбюджетній тематиках і міжнародних грантах(Пінчук О.Л.).
 5. Про проходження підвищення кваліфікації працівників кафедри.
 6. Про затвердження змін до посадової інструкції завідувача кафедри.
 7. Про затвердження екзаменаційних білетів, методичних вказівок та робочих програм.
 8. Різне.

Засідання кафедри №3 від 23.01.2019 р. 11- 00 каб.№ 407

 1. Про підсумки зимової екзаменаційної сесії (магістри, бакалаври)та стан ліквідації заборгованостей студентів з навчальних дисциплін кафедри - доповідають викладачі кафедри.
 2. Звіт з виконання індивідуальних планів викладачів за І-й семестр.
 3. Про хід виконання роботи викладачів кафедри другої половини дня (методичної, наукової, організаційної).
 4. Про розробку типової структури магістерської роботи з освітньої програми гідроінформатика та відповиідних методичних вказівок.
 5. Про виконання п.2 плану заходів по виконанні "Антикорупційної програми НУВГП на 2018-2019 роки." На 2019 рік і проведення профілактичної бесіди "Факти корупційних діянь в закладах МОН."
 6. Про затвердження навчально-методичного забезпечення кафедри.
 7. Різне.

Засідання кафедри №4 від 04.04.2019 р. 10- 00 каб.№ 407

 1. Про підсумки виробничої практики (Романюк І.В.)
 2. Про проведення профорієнтаційної роботи викладачами кафедри (Пінчук О.Л.)
 3. Інформація викладачів про стан виконання методичного, наукового та організаційного видів робіт за зимовий період 2018/19р. (доповідають викладачі кафедри)
 4. Про підготовку до проведення поточного і підсумкового контролю знань у весняному семестрі (затвердження завдань до поточного і підсумкового контролю знань, інше).
 5. Про підготовку до акредитації ОП “Гідроінформатика” (Клімов С.В.)
 6. Про підготовку кафедри до науково-практичної конференції. (Востріков В.П.)
 7. Про затвердження методичного забезпечення дисциплін.
 8. Різне.

Засідання кафедри №5 від 28.05.2019 р. 14-00 каб.№ 407

 1. Про проведення профорієнтаційної роботи викладачами кафедри (Пінчук О.Л.)
 2. Про проведення відкритих занять викладачами кафедри. (доповідають викладачі кафедри)
 3. Про хід поточного і підсумкового контролю знань у весняному семестрі (доповідають викладачі кафедри).
 4. Про хід підготовки до акредитації ОП “Гідроінформатика” (Клімов С.В.)
 5. Про результати проведення кафедральної науково-практичної конференції. (Востріков В.П.)
 6. Про роботу студентських наукових гуртків (Клімов С.В.)
 7. Про затвердження методичного забезпечення дисциплін.
 8. Різне.

Засідання кафедри №6 від 27.06.2019 р. 10-00 каб.№ 407

 1. Обговорення річного звіту виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного за 2018 рік. (Клімов)
 2. Про підготовку до проведення переддипломної (освітньо-наукової ) практики студентів ГІД-52м (Романюк І.В.)
 3. Про виконання планів з навчально-методичного забезпечення (Клімов, Новачок).
 4. Звітування викладачів кафедри згідно індивідуальних планів роботи за 2018-2019 навчальний рік (Викладачі кафедри).
 5. Звіт по роботі кафедри за 2018-2019 навчальний рік (Клімов, відповідальні за види робіт).
 6. Про затвердження Норм навчального навантаження, на одну ставку НПП (Клімов)
 7. Різне.

2019/2020 н.р.

Засідання кафедри №1 від 10.09.2019 р. 13-30 каб.№ 407 (план)

 1. Про затвердження розподілу навчального навантаження (Клімов, Новачок)
 2. Про затвердження розподілу кафедральних доручень
 3. Про затвердження планів роботи студентських наукових об'єднань на 2019/20 нр.
 4. Про підготовку до акредитації освітньої програми Гідроінформатика
 5. Про направлення на підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти НУВГП доцента кафедри Романюка І.В.
 6. Про затвердження навчально методичного забезпечення кафедри.
 7. Різне.

Засідання кафедри №2 від 01.10.2019 р. 13-00 каб.№ 407 (план)

 1. Про затвердження змін та доповнень до робочих програм (затвердити нову шкалу оцінювання, розмістити її в кожній дисципліні в системі мудл: відповідно до наказу ректора №00502 від 16.09.2019р) див. пошту за 17 вересня (всі викладачі)
 2. Про відповідність навчально-методичного забезпечення навчальним дисциплінам викладачів на 2019/20 нр і формування комплектів навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін. (Клімов + Новачок)
 3. Про складання плану видання навчально-методичної літератури на осінній семестр
 4. Про затвердження графіку проведення відкритих занять (Пінчук О.Л.)
 5. Про про підготовку до акредитації  :
  1. заповнення таблиць 1-2 (Клімов)
  2. розгляд питань по 1-4 критеріям самооцінювання (всі викладачі)
  3. про результати проведення анкетування працедавців (під час переддипломної практики) (Клімов)
  4. про результати проведення анкетування магістрів ОП Гідроінформатика (Клімов + Новачок)
  5. перевірка та внесення актуальної інформації по викладачах кафедри та викладачів за ОП гідроінформатика в ЄДЕБО (Пінчук + Клімов )
  6. про отримання додаткових рецензій/відгуків від роботодавців про ОП ГІ ( Клімов + Пінчук) заповнення таблиць 1-2 (Клімов).
 6. Про затвердження навчально-методичного забезпечення кафедри.
 7. Різне.

Засідання кафедри №3 від 03.12.2019 р. 13-00 каб.№ 407 (план)

 1. Звітування викладачів про наукову та науково-технічну діяльність за 2019 календарний рік (Викладачі кафедри).
 2. Про звіт з наукової та науково-технічної діяльності кафедри гідроінформатики за 2019 календарний рік (Пінчук)
 3. Про проведення відкритих занять викладачами кафедри (Пінчук)
 4. Про стан роботи магістрів ОПП гідроінформатика над магістерською роботою (керівники магістрів)
 5. Про стан наповнення баз тестування з модульного та підготовка до підсумкового контролю.
 6. Про рекомендацію магістра Болкуневич П.М. на диплом з відзнакою.
 7. Різне.

Засідання кафедри №4 від 09.12.2019 р. 12-00 каб.№ 407 (план)

 1. Про рекомендацію зарахування підсумкової складової оцінювання як підсумковою студентам які відповідають критеріям відповідно до наказу №00502 від 16.09.2019р.

Засідання кафедри №5 від 12.01.2020 р. 10-00 каб.№ 407 (план)

 1. Звіт доцента кафедри гідроінформатики Пінчука Олега Леонідовича про науково-педагогічну діяльність за період роботи на посаді з 01.09.2017р. по 12.02.2020.
 2. Про клопотання кафедри щодо присвоєння вченого звання доцента Пінчуку О.Л.
 3. Про аналіз результатів опитування студентів
 4. Про рекомендацію науково-педагогічних працівників на стажування.
 5. Про аналіз тем кваліфікаційних магістерських робіт за ОПП “Гідроінформатика”.
 6. Про висунення кандидатури завідувача кафедри гідроінформатики Клімова С.В. претендентом для занесення на Дошку пошани НУВГП за результатами 2019 року.
 7. Про стан навчально-методичного забезпечення.
 8. Різне.

Засідання кафедри №6 від 10.03.2020 р. 13-30 каб.№ 407 (план)

 1. Звіт про виконання індивідуальних планів викладачів кафедри гідроінформатики за 2019 по 2020 н. р.
 2. Затвердження результатів науково-педагогічної активності.
 3. Про запровадження нової системи оцінювання навчальних досягнень студентів (семестровий поточний та підсумковий контролі).Витяг із протоколу № 2 засідання ректорату від 17.02.2020 р.
 4. Про проведення профілактичних заходів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби. Наказ № 157 від « 03 » березня 2020 р. (Клімов С.В.) https://idoc.nuwm.edu.ua/documents/sID_Order=70-36808091#viewed
 5. Про виконання плану профорієнтаційної роботи кафедри (Новачок О.М.)
 6. Про стан ліквідації заборгованостей студентів з навчальних дисциплін кафедри (Романюк І.В.)
 7. Затвердження навчально-методичних видань.
 8. Різне.

Засідання кафедри №8 від 04.06.2020 р. 14-00 каб.онлайн № 407 (план)

 1. Про обрання директора ННІ ВГП
 2. Про затвердження оцінок студентів, що продемонстрували поточну успішність на 60 і більше балів
 3. Про план видання та затвердження навчально-методичної літератури
 4. Різне.