Відмінності між версіями «Дробко Едуард Васильович»

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
(Створена сторінка: == Біографія == Дробко Едуард Васильович Народився 15 травня 1964 р. в м. Рівне. П...)
 
(не показані 2 проміжні версії цього учасника)
Рядок 8: Рядок 8:
 
   
 
   
 
З 2009 року працює в Національному університеті водного господарства та природокористування.
 
З 2009 року працює в Національному університеті водного господарства та природокористування.
===Освіта===
+
 
Має три вищі освіти: вищу педагогічну, вищу юридичну і вищу освіту за спеціальністю «Державна служба».       
+
===Професійне становлення===
 +
 
 +
Має чотири вищі освіти: вищу педагогічну, вищу юридичну, вищу богословську і вищу освіту за спеціальністю «Державна служба».       
 +
 
 +
 
 
У 2011 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління на тему «Удосконалення механізмів державного управління у сфері зовнішньої трудової міграції громадян України» за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління». В рамках дисертаційного дослідження було розроблено та подано до Верховної Ради України проект Концепції державної міграційної політики України, який отримав схвальну оцінку Комітету Верховної Ради України з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин.
 
У 2011 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління на тему «Удосконалення механізмів державного управління у сфері зовнішньої трудової міграції громадян України» за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління». В рамках дисертаційного дослідження було розроблено та подано до Верховної Ради України проект Концепції державної міграційної політики України, який отримав схвальну оцінку Комітету Верховної Ради України з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин.
  
З вересня 2012 року працює на посаді доцента кафедри державного управління та місцевого самоврядування.
 
  
Впродовж 2009-2013 н. р. викладав наступні дисципліни:
+
В квітні 2015 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри державного управління та місцевого самоврядування.
* «Трудове право», «Адміністративне право» для студентів спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»;
+
 
* «Транспортне право», «Митне право» для студентів спеціальності 6.070101 «Транспортні технології на автомобільному транспорті»;
+
 
*«Державна служба», «Вступ до спеціальності», «Право», «Правове забезпечення державного регулювання», «Формування регіонального бюджету» для студентів магістратури спеціальності 8.15010002 “Державна служба”.
+
З вересня 2012 року працює на посаді доцента кафедри державного управління та місцевого самоврядування (пізніше назва кафедри була змінена на кафедру державного управління, документознавства та інформаційної діяльності).
 +
 
 +
 
 +
З вересня 2016 по червень 2019 – голова науково-методичної комісії НУВГП зі спеціальності:
 +
 
 +
'''-''' 074 «Публічне управління та адміністрування» (8.15010002 «Державна служба») (2016 – 2017 н.р.);
 +
 
 +
'''-''' 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань28 «Публічне управління та адміністрування» (2017 – 2018 н.р.);
 +
 
 +
'''-''' 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань28 «Публічне управління та адміністрування» (2018 – 2019 н.р.).
 +
 
 +
 
 +
Впродовж 2016-2018 років був керівником робочої групи кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності НУВГП по  розробці конкурсних справ:
 +
 
 +
'''1)''' щодо участі в конкурсному відборі виконавців державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» (2016 рік);
 +
 
 +
'''2)''' щодо участі у конкурсному відборі виконавців державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» заочної форми навчання у 2017 році;
 +
 
 +
'''3)'''  щодо участі у конкурсному відборі виконавців державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» заочної форми навчання у 2018 році.
 +
 
 +
 
 +
З вересня 2015 р. і до тепер є '''координатором магістратури''' від НУВГП  перед Національним агентством України з питань державної служби щодо укладення та супроводу державного контракту щодо навчання за державним замовленням посадових осіб органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в магістратурі за спеціальністю 8.15010002 «Державна служба» галузі знань 1501 «Державне управління», спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», а також спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» заочної форми навчання.
 +
 
 +
Впродовж 2017-2019 років був одним із розробників:
 +
 
 +
''''''1)'''''' освітньо-професійної програми «Державна служба» другого магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» (2017 р.);
 +
 
 +
''''''2)'''''' освітньо-професійної програми «Місцеве самоврядування» другого магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» (2018 р.);
 +
 
 +
''''''3)'''''' Тимчасового стандарту вищої освіти другого магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування»  (2018 р.);
 +
 
 +
''''''4)'''''' освітньо-професійної програми «Державна служба» другого магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» (за новим навчальним планом 2019 р.);
 +
 
 +
''''''5)'''''' освітньо-професійної програми «Місцеве самоврядування» другого магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» (за новим навчальним планом 2019 р.);
 +
 
 +
''''''6)'''''' освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» (2019 р.).
 +
 
 +
 
 +
З вересня 2019 року і до тепер – керівник групи забезпечення спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітньо-професійної програми «Державна служба».
 +
 
 +
 
 +
===Підвищення кваліфікації===
 +
 
 +
'''1)''' ІПО НУВГП (12.04.16-11.10.16), (свідоцтво 12 СПВ 156106). Спеціальність: "Державна служба", Теми: 1. Організація місцевого самоврядування; 2.Організація державного апарату.                                                       
 +
 
 +
'''2)''' Закордонне підвищення кваліфікації (01.06.16-30.11.16) Міжнародний ін-т інновацій "Освіта-Наука-Розвиток" (м.Варшава, Республіка Польща) (сертифікат №102). Напрям "Економіка і публічне управління". Тема: Формування державної політики України у сфері державно-конфесійних відносин. (150год.).
 +
 
 +
'''3)''' Національне агентство України з питань державної служби (березень-квітень 2017), (свідоцтво  №21042017-15 від 21.04.2017р.). Навчання за курсом: "Формування громадянських компетентностей у державних службовців". Модуль А: Освіта для демократичного громадянства та освіта з прав людини як засіб утвердження демократії; Модуль В: Методика викладання курсу ОДГ/ОПЛ в системі підготовки державних службовців.
 +
 
 +
===Науково-методична робота===
 +
 
 +
'''Автор більше 40 наукових та науково-методичних праць в галузі «Державне управління»''', серед яких колективні монографії:
 +
 +
'''1.''' Дробко Э. В. Совершенствование правового механизма государственного управления в сфере оказания духовной помощи участникам боевых действий / Э. В. Дробко // Стратегия глобального развития: Украина-Беларусь [Текст] : монография / Васильченко А. О. Гвожьджевичь С., Дробко Э. В. и др. / под. ред. д.э.н., проф. А. Ю. Якимчук. — Ровно — Пинск — Варшава : НУВХП, 2017. — 346 с. (рекомендовано до друку Вченою радою НУВГП (протокол № 3 від 31.03.2017)).
 +
 +
'''2.''' Дробко Е. В. Корупція в органах публічної влади. Основна причина цього протиправного діяння / Е. В. Дробко // Наукові основи та імплементація світових практик місцевого самоврядування і об’єднання територіальних громад [Текст] : колективна монографія [Дробко Е. В. у співавторстві] : за наук. ред. д-ра екон. н., проф. Сазонця І. Л. — Рівне : Волин. обереги, 2017. — 216 с. (рекомендовано до друку Вченою радою НУВГП (протокол № 12 від 27.12.2017 р.)).
 +
 
 +
 
 +
===Наукова робота===
 +
 
 +
Як виконавець брав участь у госпдоговірній темі «Формування державної політики сталого розвитку водогосподарської галузі» (державний реєстраційний номер 0112U008289) та науково-дослідних темах:
 +
'''•''' Інноваційні основи державного управління, адміністрування та економічного розвитку (0115U005739).
 +
'''•''' «Публічне управління й адміністрування: сучасні аспекти розвитку суспільства, економіки, інформатизації» (0118U001641).
 +
 
 +
===Відзнаки===
 +
 
 +
Нагороджений:
 +
'''1)''' почесною грамотою ректора НУВГП за особисті трудові досягнення у професійній, службовій діяльності, бездоганну працю та особисті заслуги під час виконання службових обов’язків;
 +
'''2)''' грамотою ректора та профкому НУВГП за професіоналізм, високі досягнення у науковій, методичній та виховній роботі та з нагоди 50-річчя від Дня  народження;
 +
'''3)''' грамотою ректора НУВГП  за активну життєву позицію, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомі наукові здобутки та з нагоди 55-річчя від дня народження;
 +
'''4)''' дипломом ректора НУВГП  за друге місце в номінації «Краща монографія» економічного напряму за монографію «Наукові основи та імплементація світових практик місцевого самоврядування і об’єднання територіальних громад»;
 +
'''5)''' грамотою Національного агентства України з питань державної служби.
 +
 
 +
 
  
===Наукові праці===
+
Викладає дисципліни:
Є автором 16-ти наукових праць в галузі державного управління, 7-ми навчально-методичних комплексів з дисциплін спеціальностей «Державна служба», «Транспортні технології на автомобільному транспорті»,  «Документознавство та інформаційна діяльність», цілої низки методичних рекомендацій з вивчення навчальних дисциплін, співавтором трьох ліцензійних справ.
+
'''-''' Публічна служба;
 +
'''-''' Право в публічному управлінні;
 +
'''-''' Неурядові організації в публічному управлінні;
 +
'''-''' Публічне управління в духовно-культурній сфері;
 +
'''-''' Державне управління туризмом;
 +
'''-''' Організація державного апарату.

Версія за 12:46, 2 грудня 2019

Біографія

Дробко Едуард Васильович

Народився 15 травня 1964 р. в м. Рівне.

Після закінчення Рівненського державного педагогічного інституту ім. Д.З. Мануїльського з 1986 р. по 1994 р. працював вчителем фізики в середніх школах м. Рівне та Рівненського району.

З серпня 1994 р. по червень 2007 р. працював у Міжнародній організації «Надія – людям» на посадах інспектора з кадрів, юрисконсульта, адміністративного директора.

З 2009 року працює в Національному університеті водного господарства та природокористування.

Професійне становлення

Має чотири вищі освіти: вищу педагогічну, вищу юридичну, вищу богословську і вищу освіту за спеціальністю «Державна служба».


У 2011 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління на тему «Удосконалення механізмів державного управління у сфері зовнішньої трудової міграції громадян України» за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління». В рамках дисертаційного дослідження було розроблено та подано до Верховної Ради України проект Концепції державної міграційної політики України, який отримав схвальну оцінку Комітету Верховної Ради України з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин.


В квітні 2015 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри державного управління та місцевого самоврядування.


З вересня 2012 року працює на посаді доцента кафедри державного управління та місцевого самоврядування (пізніше назва кафедри була змінена на кафедру державного управління, документознавства та інформаційної діяльності).


З вересня 2016 по червень 2019 – голова науково-методичної комісії НУВГП зі спеціальності:

- 074 «Публічне управління та адміністрування» (8.15010002 «Державна служба») (2016 – 2017 н.р.);

- 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань28 «Публічне управління та адміністрування» (2017 – 2018 н.р.);

- 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань28 «Публічне управління та адміністрування» (2018 – 2019 н.р.).


Впродовж 2016-2018 років був керівником робочої групи кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності НУВГП по розробці конкурсних справ:

1) щодо участі в конкурсному відборі виконавців державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» (2016 рік);

2) щодо участі у конкурсному відборі виконавців державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» заочної форми навчання у 2017 році;

3) щодо участі у конкурсному відборі виконавців державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» заочної форми навчання у 2018 році.


З вересня 2015 р. і до тепер є координатором магістратури від НУВГП перед Національним агентством України з питань державної служби щодо укладення та супроводу державного контракту щодо навчання за державним замовленням посадових осіб органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в магістратурі за спеціальністю 8.15010002 «Державна служба» галузі знань 1501 «Державне управління», спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», а також спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» заочної форми навчання.

Впродовж 2017-2019 років був одним із розробників:

'1)' освітньо-професійної програми «Державна служба» другого магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» (2017 р.);

'2)' освітньо-професійної програми «Місцеве самоврядування» другого магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» (2018 р.);

'3)' Тимчасового стандарту вищої освіти другого магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» (2018 р.);

'4)' освітньо-професійної програми «Державна служба» другого магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» (за новим навчальним планом 2019 р.);

'5)' освітньо-професійної програми «Місцеве самоврядування» другого магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» (за новим навчальним планом 2019 р.);

'6)' освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» (2019 р.).


З вересня 2019 року і до тепер – керівник групи забезпечення спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітньо-професійної програми «Державна служба».


Підвищення кваліфікації

1) ІПО НУВГП (12.04.16-11.10.16), (свідоцтво 12 СПВ 156106). Спеціальність: "Державна служба", Теми: 1. Організація місцевого самоврядування; 2.Організація державного апарату.

2) Закордонне підвищення кваліфікації (01.06.16-30.11.16) Міжнародний ін-т інновацій "Освіта-Наука-Розвиток" (м.Варшава, Республіка Польща) (сертифікат №102). Напрям "Економіка і публічне управління". Тема: Формування державної політики України у сфері державно-конфесійних відносин. (150год.).

3) Національне агентство України з питань державної служби (березень-квітень 2017), (свідоцтво №21042017-15 від 21.04.2017р.). Навчання за курсом: "Формування громадянських компетентностей у державних службовців". Модуль А: Освіта для демократичного громадянства та освіта з прав людини як засіб утвердження демократії; Модуль В: Методика викладання курсу ОДГ/ОПЛ в системі підготовки державних службовців.

Науково-методична робота

Автор більше 40 наукових та науково-методичних праць в галузі «Державне управління», серед яких колективні монографії:

1. Дробко Э. В. Совершенствование правового механизма государственного управления в сфере оказания духовной помощи участникам боевых действий / Э. В. Дробко // Стратегия глобального развития: Украина-Беларусь [Текст] : монография / Васильченко А. О. Гвожьджевичь С., Дробко Э. В. и др. / под. ред. д.э.н., проф. А. Ю. Якимчук. — Ровно — Пинск — Варшава : НУВХП, 2017. — 346 с. (рекомендовано до друку Вченою радою НУВГП (протокол № 3 від 31.03.2017)).

2. Дробко Е. В. Корупція в органах публічної влади. Основна причина цього протиправного діяння / Е. В. Дробко // Наукові основи та імплементація світових практик місцевого самоврядування і об’єднання територіальних громад [Текст] : колективна монографія [Дробко Е. В. у співавторстві] : за наук. ред. д-ра екон. н., проф. Сазонця І. Л. — Рівне : Волин. обереги, 2017. — 216 с. (рекомендовано до друку Вченою радою НУВГП (протокол № 12 від 27.12.2017 р.)).


Наукова робота

Як виконавець брав участь у госпдоговірній темі «Формування державної політики сталого розвитку водогосподарської галузі» (державний реєстраційний номер 0112U008289) та науково-дослідних темах: Інноваційні основи державного управління, адміністрування та економічного розвитку (0115U005739). «Публічне управління й адміністрування: сучасні аспекти розвитку суспільства, економіки, інформатизації» (0118U001641).

Відзнаки

Нагороджений: 1) почесною грамотою ректора НУВГП за особисті трудові досягнення у професійній, службовій діяльності, бездоганну працю та особисті заслуги під час виконання службових обов’язків; 2) грамотою ректора та профкому НУВГП за професіоналізм, високі досягнення у науковій, методичній та виховній роботі та з нагоди 50-річчя від Дня народження; 3) грамотою ректора НУВГП за активну життєву позицію, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомі наукові здобутки та з нагоди 55-річчя від дня народження; 4) дипломом ректора НУВГП за друге місце в номінації «Краща монографія» економічного напряму за монографію «Наукові основи та імплементація світових практик місцевого самоврядування і об’єднання територіальних громад»; 5) грамотою Національного агентства України з питань державної служби.


Викладає дисципліни: - Публічна служба; - Право в публічному управлінні; - Неурядові організації в публічному управлінні; - Публічне управління в духовно-культурній сфері; - Державне управління туризмом; - Організація державного апарату.